Protestants Kerkblad Delft - 09 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 8 mei

Zondag 9 mei - Leven vanuit de Wijnstok
Vandaag is er een gezamenlijke dienst van de Hofkerk en de Vierhovenkerk. De aanleiding is dat de kerkzaal van de Vierhovenkerk wordt verbouwd. In de Hofkerk wordt een dienst van Schrift en Tafel gehouden. Marco Visser verzorgt de prediking en Caroline der Nederlanden de dienst van de Tafel. De hoofdlezing is Johannes 15 en gaat over de wijnstok en de wijnranken. Jezus geeft dit weldadige beeld en vergelijkt zichzelf met een wijnstok. Hij zegt: ‘Blijf in Mij.’ Het gaat erom met Hem verbonden te zijn zoals een rank aan de wijnstok. Op die wijze kunnen de levenssappen er door heen stromen. Het zijn de sappen van mildheid en vriendelijkheid, van vreugde en liefde het allermeest. Verbonden met die Wijnstok worden de vruchten van de Geest gedragen. 
Ds. Marco Visser

Zondag 16 mei
Ook vandaag is er vanwege de verbouwing van de kerkzaal van de Vierhovenkerk een gezamenlijke dienst van de Hofkerk en de Vierhovenkerk. Voorganger is ds. M. den Dulk.

Dauwtrappen in de stad? 
Voorafgaand aan de dienst op 13 mei is er dauwtrappen. We verzamelen ons bij de Vierhovenkerk en wandelen van 7.00 uur tot 8.30 uur. Daarna heb je alle tijd om weer naar huis te gaan. Dauwtrappen in de stad is altijd een hele uitdaging. Maar in een van de voorgaande jaren werden we door prachtige stukjes Delft geleid. Het heeft en geeft een bijzondere charme om zo vroeg in alle stilte door de straten van de stad te lopen en de bedrijvigheid van vogels waar te nemen. Wees welkom op het plein voor de kerk!
Ds. Marco Visser

Iedereen over één kam scheren
Het is van dik hout zaagt men planken in Habakuk 2:2-4 (-8). Het vooroordeel tegenover het vijandige volk wordt behoorlijk gevoed. Geeft dat pas? Wat moet je met zo’n tekst anno 2021? Tijdens de preekvoorbereiding op woensdag 19 mei buigen we ons erover. Doe je mee? Meld je aan bij Marco Visser (mvisserabc@gmail.com) Zondag 6 juni komt dit gedeelte in de kerkdienst ter sprake.
Ds. Marco Visser

Diaconale collecte: KopieKoffie Sisterhood in de Buitenhof
Elke vrijdagochtend komt een klein groepje vrouwen bij elkaar in KopieKoffie. Niet alleen voor een kopje koffie, maar ook om elkaar op te zoeken en door middel van diamond paint uitgedaagd te worden om iets moois te maken. Met deze laagdrempelige activiteit wordt ondertussen de diepgang gezocht en delen de vrouwen hun ervaring, angsten en dromen. 
Naast de vrijdagochtend diamond paint-groep worden er andere informele groepjes gestart met dezelfde focus op diepgang. Zodat deze krachtige vrouwen meer over zichzelf leren en zelfverzekerder in de wereld kunnen staan, met een groeiende liefde voor zichzelf en de ander. Dat ze daardoor meer van zichzelf kunnen laten zien en een stukje verloren waardigheid kunnen herstellen. KopieKoffie opende eind 2018 haar deuren aan de Chopinlaan in de wijk Buitenhof. 

Gecombineerd met de printzaak PrintPlezier is het een sociale onderneming waar mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek kunnen vinden. De koffiezaak is de ontmoetingsplek in de wijk. Harmen van der Laan is de onderneming gestart als plek om je gezien te weten en Gods liefde aan collega’s, klanten en de omgeving door te geven. Op 9 mei is de diaconale collecte voor deze Sisterhood-activiteiten van onze buren. De diaconie van de wijkgemeente Vierhoven vindt dit een prachtig project en beveelt het van harte bij u aan. Hopelijk krijgen we een mooie opbrengst, zodat via KopieKoffie meer vrouwen in de Buitenhof tot bloei mogen komen. Op dit moment is KopieKoffie volgens de coronamaatregelen voor bezoekers gesloten, maar er komen weer betere tijden. PrintPlezier is wel open voor het afhalen van drukwerk en losse printjes. 
De diakenen van Vierhoven. 

Amnesty-brieven in april 
Chiou Ho-shun uit Taiwan zit al 32 jaar in de dodencel. Hij werd gemarteld om een moord en een ontvoering te bekennen. Als jongeman van 29 werd hij ter dood veroordeeld en nu, 61 jaar oud, is hij nog steeds in afwachting van zijn executie. Zijn proces werd elf keer overgedaan, met telkens hetzelfde vonnis. Het ‘bewijs’ voor de misdaad werd verkregen door marteling. De doodstraf is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. Amnesty is tegen de doodstraf, altijd en overal. In uw brief roept u de Taiwanese president op om Chiou Ho-shun gratie te verlenen.

Activist Mikhail Iosilevich uit Rusland kan zes jaar celstraf krijgen omdat hij zijn café ter beschikking zou hebben gesteld stelde aan een ‘ongewenste’ organisatie. Hij wordt aangepakt vanwege zijn inzet voor vrijheid van meningsuiting en demonstratie. Iosilevich zet zich in voor vrijheid van meningsuiting en van demonstratie. Zijn strafzaak vanwege zijn medewerking aan de ‘ongewenste organisatie’ Open Russia, voor een training van verkiezingswaarnemers, begon in oktober 2020. Volgens Iosilevich werd de training echter gegeven door de verkiezingswaakhond Golos en is er geen bewijs voor zijn betrokkenheid bij Open Russia. ‘Ongewenste organisaties’ vormen volgens de Russische overheid een bedreiging voor de staat. Sinds 2015 wordt de wet op de ‘ongewenste organisaties’ gebruikt om vooral buitenlandse organisaties die Russische maatschappelijke bewegingen en organisaties steunen te verbieden. De autoriteiten proberen zo onafhankelijke organisaties het werken onmogelijk te maken. In uw brief roept u de Russische autoriteiten op om te stoppen met de vervolging van Mikhail Iosilevich.

Li Qiaochu is een prominente Chinese activiste. Ze werd begin februari 2021 opgepakt, waarschijnlijk omdat ze twitterde over de ervaringen van enkele Chinese mensenrechtenverdedigers met marteling en slechte gevangenisomstandigheden. Li Qiaochu is een prominente feministe, die onderzoek doet naar rechten van vrouwen en werknemers. Vanwege haar activiteiten heeft ze diverse aanvaringen met de Chinese overheid gehad. Ze zat in 2020 bijna een halfjaar vast zonder enig contact met de buitenwereld. Ze zegt in die tijd slecht te zijn behandeld. Momenteel wordt zij vastgehouden in een ziekenhuis. Vanwege haar vreedzaam activisme, en omdat ze de marteling van mensenrechtenverdedigers aankaartte, wordt ze aangeklaagd voor ‘aanzetten tot ondermijning van de staat’. In uw brief roept u de Chinese autoriteiten op om Li Qiaochu onmiddellijk vrij te laten.
Schrijft u mee? Stuur een email en de brieven worden u toegestuurd.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst E: evert.vanbokhorst@gmail.com

Hemelvaartsdag - gemeentedag
Hierbij wat meer details over de gemeentedag op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag.
  1. Dauwtrappen 07:00 - 08:30 uur. Start vanaf de Vierhovenkerk.
  2. De eredienst vanuit de Vierhovenkerk - thuis 09:30 - 10:15 uur (via kerkwebradio of YouTube). In verband met de verbouwing van de kerkzaal doen we dit thuis.
  3. Lunch 12:00-13:00 uur. U verzorgt de lunch voor uw eventuele genodigde(n), max. 2 personen en uzelf, bij u thuis (wie weet is het weer om te picknicken!). Na opgave hiervoor ontvangt u vooraf een attentie thuis, die u bij de lunch kunt gebruiken, als teken van verbondenheid. U kunt eventueel ook online deelnemen.
  4. Pub quiz 13:15 - 14:30 uur. Online gaan we met alle belangstellenden gezellig 'quizzen'.
U kunt zich vóór vrijdag 7 mei opgeven voor één, meerdere of alle bovenstaande activiteiten via han.kooreman@gmail.com of 06 - 26 134 150. Graag ook uw adres hierbij vermelden en het totaal aantal deelnemers aan lunch/picknick bij u thuis. U ontvangt een bevestigingsmail. Voor de activiteiten 3 en 4 ontvangt u per e-mail en via de nieuwsbrief nadere gegevens (link) om zelf actief deel te kunnen nemen. Hartelijke groet, namens de commissie,
Han Kooreman


13 Mei Hemelvaartsdag
 - God houdt ons bij de hand
Hemelvaartsdag staat in het teken van het uitgestelde gemeenteweekeinde van 2020 en dat betekent dat we lezen uit het boekje Ruth. Het verhaal over Naomi en Ruth inspireert telkens om op weg te gaan. Hoe verloren en uitzichtloos het soms ook is. Staan ze dan moederziel die weduwen uit het verhaal? Is het einde verhaal? Nee God houdt hen bij de hand. Op ongekende wijze trekt God mee met zijn kinderen Naomi en Ruth. Met de ‘geliefde’ en de ‘vriendin’, want dat betekenen die namen, gaat Hij verder en schenkt hen nieuw leven. ‘Hij schenkt hen zijn Geest,’ kan je zeggen, ‘tastbaar en zichtbaar in de geboorte van een kind, Obed.’ Deze dienst is thuis te volgen via kerkwebradio of YouTube.
Ds. Marco Visser

BUURTKERKWERKGROEP is onderzoek gestart
Op de gemeentevergadering van 14 april heb ik iets gezegd over het onderzoek dat op dit moment gaande is naar de haalbaarheid van een buurtkerk. Ook in het kerkblad van 24 april stond hierover een bijdrage. Hoog tijd u uitgebreider te informeren over de stand van zaken. Onder een buurtkerk verstaan we een kerk, die openstaat voor activiteiten vanuit en in de buurt waarin die kerk staat. Voor de Vierhovenkerk praten we over de Buitenhof. Je moet daarbij denken aan activiteiten door organisaties en sociale bedrijven, die hun werk geheel of voor een belangrijk deel uitvoeren binnen de muren van onze kerk of eventueel op het plein voor de kerk. De kerkenraad heeft een kleine commissie, de BuurtKerkWerkgroep (BKW), opdracht gegeven dit te onderzoeken. 

Centrale vraag is ‘wat kan de Vierhovenkerk voor de Buitenhof betekenen en omgekeerd?’ Benader groepen, organisaties en sociale ondernemers die willen werken in en vanuit de Vierhovenkerk. Bekijk of er maatschappelijke belangstelling is vanuit de lokale overheid (via GGD, Participe, enzovoort). Daarbij is het belangrijk voor de wijkkerkenraad te weten wat het draagvlak is bij de leden van onze wijkkerk. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met mensen, die wonen en werken in Buitenhof en daar activiteiten organiseren voor de buurt. Er zijn gesprekken met de mensen die werken in opdracht van de lokale overheid en ook met vertegenwoordigers van de migrantenkerken, die gebruik maken van ons gebouw. Drie migrantenkerken maken al langer gebruik van ons gebouw en binnenkort verwachten we dat ook de Antiocheens Orthodoxe Kerk (lees: Syrische kerk) vaste gebruiker gaat worden van ons kerkgebouw. 

Het is uiteraard goed dat we ons kerkgebouw delen met andere christenen en op die manier als Vierhovenwijkgemeente dienstbaar en gastvrij zijn. Tevens is het een goede zaak wanneer mensen uit de wijk de weg weten te vinden naar ons gebouw. Via de Voedselbank, het Interkerkelijk Sociaal Fonds en ISOFA (Schuldhulpmaatje-Delft) is dit al een lang bestaande praktijk!
Voor de zomer hoopt de BKW een eindverslag te maken van het onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van een Buurtkerk Vierhoven. Indien de kerkenraad groen licht geeft zullen in fasen nieuwe activiteiten een plek krijgen binnen de Vierhovenkerk. Daarvoor zijn wellicht aanpassingen van het gebouw nodig. Het mooie van dit soort initiatieven is, dat daar vanuit de maatschappij geld voor beschikbaar is: vanuit de Gemeente Delft en diverse fondsen die dit soort zaken graag met geld willen stimuleren. Naast de financiële bijdragen zijn er de bijdragen in natura van de gemeenteleden van de gemeenschappen die er samenkomen. 
Wij houden u op de hoogte wanneer er meer bekend wordt.
Wanneer u vragen heeft, kunt u mij altijd bellen of Marco Visser, die de BKW leidt op dit moment.


Co van der Maas, interim-voorzitter, 06 29040661


Zorgkern Vierhoven
Johan Westra is na een ingrijpende hartoperatie weer uit het ziekenhuis ontslagen! Wij wensen hem en Rommert Stellingwerf Gods zegen toe bij het herstel!
Ds. David Knibbe

Met ingang van 22 april is de heer Thijs Dijkstra verhuisd naar het Carel van de Oeverhuis, 
Kamer 110, Schrijnwerkersgaarde 3, 2542 TP Den Haag. Thijs stelt een kaartje heel erg op prijs.
Henny Melis

Komt u mee fietsen of wandelen?
Om zaterdag 22 mei wordt een Pinksterverrassing bezorgd bij een aantal adressen in Tanthof en Buitenhof. Lopend kan, maar op de fiets is misschien handiger. Kom tussen half 2 en half 3 naar de kerk. Twee aan twee willen we ongeveer zestig verrassingen met een Pinksterkaart bij ouderen in de verschillende wijken gaan brengen met mogelijk een praatje aan de deur, eventueel een bezoekje. 
De start en het einde van de wandeling zijn bij de kerk. Een kopje koffie of thee staat klaar en iets lekkers. Hopelijk is het weer net zo zonnig als de vorige keer en kunnen we met elkaar een praatje maken. Meld je aan bij Joanne Nijman; liefst per mail jjmnijman@gmail.com, eventueel per telefoon 06 57981670
Coronawerkgroep: Marco K, Marco V, Bert, Joanne en Henny

Gift
20,00 van K voor de voedselbank. Hartelijk dank
Ds. Marco Visser

Agenda
10/5 20.00 uur Coronawerkgroep, overleg
11/5 20.00 uur Wijkkerkenraad
12/5 20.00 uur sectieoverleg Voorhof, Buitenwijk, Tanthof-West en Tanthof-Oost kern 1
19/5 11.00 uur sociëteitsbestuur Vierhovenkerk
19/5 20.00 uur Preekvoorbereiding digitaal

Bedankt
Bedankt voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen. Gelukkig gaat het nu weer goed met mij.
Diny Kraaij–Brevoord

Mevrouw Den Otter wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, die ze vanuit de Vierhovenkerk kreeg.
Henny Melis

Sirkelslag
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Houd je van een game in een team? Doe je mee met vrienden en vriendinnen? En wil je nieuwe vrienden ontmoeten? Doe dan mee met Sirkelslag Young op 28 mei (Kijk voor meer info bij de Hofkerk of in de Nieuwsbrief)

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 10 mei 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin staan de zondagen 23 mei (Pinksteren), 30 mei en 6 juni centraal.