Protestants Kerkblad Delft - 11 2014

wijknieuws van de wijkgemeente Vierhoven

Bij de diensten
Zondag 8 juni
Wat gebeurt er in hemelsnaam in dat huis waarover gesproken wordt in Handelingen 2? Stel je voor ogen een huis waar men bijeen was met honderdentwintig personen (Handelingen 1:15). In de tekst staat dat men zich in een huis bevond. Was men in verschillende kamers of kende het huis één grote zaal? Hoeveel ramen en deuren had het huis. Kon wat daar binnen gebeurde buiten gehoord worden? We weten het niet. Twee verschijnselen worden genoemd. Er is sprake van het geluid als van een hevige windvlaag en er verschijnen een soort vlammen. Het groepje ‘creativiteit in en voor het huis van de Heer’ probeerde één en ander te verbeelden. De één beeldde ‘Vuurwerk in de huiskamer’ uit. Een ander schilderde een verticale lichte stroom naar beneden die beweging brengt. Een derde schilderde een dynamische cirkel in het rood. De beweging in het huis heeft gevolgen. Petrus zal een lange toespraak gaan houden (Handelingen 2:14 en verder). Mensen worden geraakt en zijn bewogen en begaan met elkaar (Handelingen 2:45). Pinksteren, een feest dat je raakt! De werkgroep Kunst en Kerk heeft reproducties van werken van Rembrandt tot en met Dali over de hemelvaart opgehangen in de kerkzaal. Deze afbeeldingen zijn gemengd met de afbeeldingen van de Pinksterwerken. 
Ds. Marco Visser

Zondag 22 juni
Zondag 22 juni is de eerste zondag na de zondag van de Drie-eenheid. We lezen uit Jeremia 20:7-13 en Matteüs 10:16-33. In de laatste lezing spelen drie dieren een rol: de slang, de duif en de mus. Met name de laatste is spraakmakend, hoewel ik de eerste twee ook heel belangrijk vind. Valt de mus dood neer zonder de Vader of zonder de wil van de Vader? Tot onze grote verbazing heeft de Nieuwe Bijbelvertaling voor het laatste gekozen. Ik zal dit proberen uit te zoeken, vooralsnog kies ik voor de vertaling: zonder de Vader valt geen mus ter aarde. En de slang en de duif: wees listig en argeloos. Dit is zo’n mooie tegenstelling, het houdt elkaar in evenwicht, wees niet alleen een duif, want dan houd je het met de argeloosheid niet lang vol in deze wereld, wees ook een slang en omgekeerd. Dit helpt tegen weerloze slachtoffers en tegen arrogante daders. Tot zondag de 22e!
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Lange tijd ligt mevrouw Heyne de Bak op bed. Haar zoon Albert is een trouw mantelzorger die door allerlei mensen van buiten bijgestaan wordt. Een teken van meeleven kunt u sturen naar familie A. Heyne de Bak, Westlandseweg 51, 2624 AB Delft. 
Zeer zorgelijk blijft de situatie van de heer A. Rensen. Na de hartoperatie zijn diverse complicaties opgetreden. Wij bidden om Gods steun en kracht voor zijn vrouw en kinderen. Het huisadres van de heer Rensen is Koningin Wilhelminalaan 23, 2635 HN Den Hoorn.
Ds. Marco Visser

De heer Slooter uit de Marterstraat 14 heeft het ziekenhuis nu genoeg van binnen gezien. Er gloort licht aan het einde van de tunnel. Er is een diagnose en een behandeling met vooruitzicht op genezing. Wij hopen met hem en zijn vrouw dat de operatie succesvol mag zijn en het herstel voorspoedig. Dan kan er weer genoten worden van het pensioen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Uitje in het water gevallen!
“Kerk en buurt”, dat is het jaarthema van de diaconie. We werken hierbij samen met organisaties in onze omgeving, in de Buitenhof. Daar ligt de Horizonschool. Samen met de Vakantiebank dachten we aan een uitje voor kinderen van die school met hun ouders, waarvoor een gezellig dagje naar de speeltuin niet zo vanzelfsprekend is. En van de bazaar was nog een klein bedrag beschikbaar. Jongeren van de Vierhovenkerk waren enthousiast om als begeleider mee te gaan.
Op 10 mei was het zo ver. Kees Huisman, projectcoördinator van de Horizonschool had de beoogde gezinnen gevraagd of ze zin hadden in een dagje naar de Linnaeushof in Bennebroek. Er werd heel enthousiast gereageerd en binnen korte tijd waren er twaalf gezinnen met kinderen die graag mee wilden. Precies om half tien waren ze op 10 mei in de Vierhovenkerk aanwezig. Rommert, onze koster, had de deuren open en ieder kreeg een drankje met wat lekkers. Vijf jongeren: Daisy, Michael, Anne Lieke, Francien en Bix en Suzette Plomp, als ervaren begeleidster, zaten klaar. 
Een paar ouders met kinderen wilden de kerkzaal bekijken. Ineke Nijenhuis leidde ze rond en er kwamen vragen over bijvoorbeeld het orgel. De sfeer zat er goed in. Echter toen we naar buiten keken: regen, regen en nog eens regen en de weersvoorspelling was slecht. Een pretpark en picknick in de open lucht met steeds buien, dat wordt niks. Wat te doen? De busmaatschappij bood aan kosteloos te annuleren. Hoewel de kinderen het erg jammer vonden, is het uitje uitgesteld naar zaterdag 21 juni. We hopen op mooi weer. Iedereen is welkom om ze uit te zwaaien!
De diaconie

Gemeenteavond 20 mei en gemeente-ochtend 25 mei
Respectievelijk vijftig en twintig personen kwamen bijeen in de kerkzaal. De gemeente werd ingelicht over het fusieproces en de stappen die men nu binnen kort hoopt te nemen om één en ander af te ronden. Bij het punt kerkelijk bureau werd iets langer stilgestaan.
Het tweede deel startte met de vraag ‘Hoe ziet onze kerk eruit in 2024?’. Enerzijds een confronterende vraag. Immers veel ouderen bezoeken de kerkdiensten en geven haar handen en voeten. Anderzijds een uitdagende vraag. Zeker met in het achterhoofd een gemeenteweekeinde dat bruiste. Jong en oud vierde een geweldig weekeinde en was bezig met de figuur van Jozef. Men had een droomweekeinde. En dan de musical waar hard aan getrokken werd door vele gemeenteleden. De musical Jakob was een enorm goed gebeuren en daar participeerde vooral het jongere deel van de gemeente in. De visitatoren die begin mei een bezoek brachten, zagen een zeer florerende gemeente. Hoe zijn we gemeente anno 2024? Op de beleidsdag van de kerkenraad (begin april) is uitgesproken dat men de schouders er onder wil zetten. De boodschap van het evangelie is meer dan de moeite waard.
Ds. Marco Visser

Sociëteit Vierhovenkerk 17 juni
De slotmiddag begint om 14.00 uur met inloop vanaf 13.30 uur. Jong en oud is van harte welkom in de Vierhovenkerk. De middag kent twee onderwerpen: Fair&groen en foto’s uit de recente geschiedenis van de Vierhovenkerk gemaakt door onze ‘hoffotograaf’ Fred Hammers. 
Allereerst zal het fair&groen gebeuren op een bijzondere wijze gepresenteerd worden. Naast de speelse vorm is er aandacht voor de serieus te kraken noten en cacaobonen. Hoe zien wij de relatie tussen fair&groen en het rentmeesterschap? Welke verbinding is daar te leggen? Hoe belangrijk vind je het dat de Vierhovenkerk zich er mee bezighoudt?
Na de pauze komt Fred Hammers met foto’s die hij in de loop van de tijd genomen heeft in de Vierhovenkerk. Zo zullen foto’s getoond worden van de modeshow in ambtskleding. 
Ds. Marco Visser

Opbrengst collecte Stefanna
De collecte van de dienst in Woonzorgcentrum Stefanna op 13 mei 2014 heeft €81 voor de diaconie opgebracht.
Margot Mekkes

Bazaar
De bazaar is op vrijdag 26 september van 19.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 27 september van 10.00 tot 14.30 uur.
Henny Melis

Agenda
10/06 19.00 uur gebedsgroep 
10/06 20.00 uur wijkkerkenraad 
16/06 14.00 uur creativiteit in en voor het huis van de Heer
17/06 14.00 uur sociëteit
18/06 14.00 uur Bijbelkring
18/06 20.00 uur taakgroep Erediensten

Inleverdatum kopij
PKD 12 verschijnt op zaterdag 28 juni. Dit is een nummer voor drie weken. Kopij kan tot dinsdag 17 juni 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is: wijkredactie.vierhoven@gmail.com


Zondag 15 juni 
‘’k Heb geloof en daarom zing ik (het uit)’
over geloof, muziek & gezang

Op zondag Trinitatis vieren wij als gelovige, als gemeente en als kerk dat we niet alleen discipel zijn, een leerling, maar ook apostel, uitgezondene. We zijn niet alleen een gemeente die leert, in zich opneemt en zich oefent. Maar ook een gemeente die haar missie, haar boodschap niet voor zichzelf houdt, maar haar geloof deelt met mensen, die iets uitstraalt. Iets wat hem of haar boven zichzelf doet uitstijgen.
En dat gaat ‘ongelooflijk’ goed met behulp van muziek en gezang. Als motto voor deze themadienst is gekozen voor ‘’k Heb geloof en daarom zing ik (het uit)’. Dit motto bevat in de eerste plaats de titel van een lied. Verder gaat het over de uitwerking van het geloof, de ervaring dat je boven jezelf uitgetild wordt. Dan kun je het wel uitzingen van vreugde. Het is ook de beweging van binnen naar buiten: niet voor jezelf houden, maar mensen willen laten delen in jouw vreugde, aansteken met jouw hoop, moed geven met jouw volharding. Dit heeft alles met Pinksteren te maken; de storm van de Geest is nog niet gaan liggen. 
In de dienst willen we mensen vragen ons te vertellen hoe de muziek bij hen een gevoelige snaar raakt als het gaat om geloven. Dat gaat van laagdrempelig tot hoogdravend. Twee voorbeelden van laagdrempelig: je bespeelt geen instrument en je zingt zo vals als een kraai, maar je kunt zo intens genieten van het luisteren naar muziek dat God ineens heel dichtbij je is. Of je speelt -zoals ik- belabberd piano, maar in je hoofd hoor je hemelse muziek. Wat je ook met muziek en geloof hebt -een dierbare herinnering met een prachtig/krachtig lied-, laat het ons weten en wij verwerken dat in de themadienst van 15 juni.
Namens de themadienstcommissie, Kim Lupker, Caroline Bontenbal en Marius Visser,
Ds. Jurjen G. Fennema

Woensdag 18 juni, Woonzorgcentrum Abtswoude
Of u al dan niet in Woonzorgcentrum Abtswoude woont, u bent van harte welkom op woensdag 18 juni om deel te nemen aan de Avondmaalsviering die nog geheel de Geest ademt van Pinksteren. De inloop in de aula is vanaf 15.30 uur. U kunt dan een kopje thee of koffie drinken. De viering begint om 16.00 uur. Namens de bezoekmedewerkers van de kern Voorhof 4 nodig ik u van harte uit voor deze inspirerende dienst.
Ds. Jurjen G. Fennema

Amnesty brieven schrijven op 8 juni
We schrijven op deze zondag brieven aan de autoriteiten in Israël, Mexico en Indonesië:
In uw brief naar de Israëlische autoriteiten roept u op een einde te maken aan de gedwongen huisuitzettingen van Palestijnse Bedoeïenen met Israëlisch staatsburgerschap in de Negev. Ook roept u op discriminerende wetgeving terug te trekken.
In uw brief naar de Mexicaanse autoriteiten roept u op een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de martelingen van onder andere Claudia Medina, moeder van drie kinderen. Zij werd op 7 augustus 2012 ’s nachts door mariniers uit haar huis gehaald.
Amnesty beschouwt Johan Teterissa als gewetensgevangene, die op vreedzame wijze gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting. In uw brief naar de Indonesische president roept u op Johan Teterissa vrij te laten.
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty International brieven en voor artikelen uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gebedsgroep
Dinsdag 10 juni komt van 19.00 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk de gebedsgroep bijeen. Voor voorbeden kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444.
U bent welkom om een keer mee te doen!
Els Alblas

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
Ook de tweede schilder-/teken-/knutselmiddag in de Vierhovenkerk hebben we met veel plezier beleefd. Het doet goed om met een Bijbeltekst aan de slag te gaan, om gedachten en ideeën hieromtrent met elkaar te delen en die creatief uit te werken. Zo’n tekst werkt hierna langer na merk ik zelf!
U kunt zich nog altijd opgeven om mee te doen, ook als u lid bent van een andere kerk. 
Op maandag 16 juni van 14.00 tot 16.00 uur komen weer samen. Het thema die middag is 1 Korintiërs 12.
De zomerpreekserie gaat over 1 Korintiërs. Voor dit Bijbelboek is gekozen omdat het gaat over de vorming van de gemeente. De vraag: ‘Hoe ziet onze kerk eruit in 2024?’ is besproken op de beleidsdag van de wijkkerkenraad en op de gemeenteavond.
Ik ben benieuwd wat er op 16 juni in ons opkomt en wat dat op doek of papier brengt!
Voor informatie kun u terecht bij Anneke Scheper, ascheper@casema.nl of (015) 213 3395 of ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147. Aanmelden kan bij Anneke Scheper. 
Anneke Scheper

Een terug- en vooruitblik van de taakgroep ZWO
Terugblik
Afgelopen twee jaar heeft de Vierhovenkerk de projecten “Voorschoolse opvang” van Badisa en “Energiezuinig stoken en koken” van NOVA in Zuid-Afrika gesteund. Naast de collecten was (een deel van) de opbrengst van de bazaar en van de maaltijden bestemd voor deze projecten.
In november 2013 was ds. Nico Koopman op bezoek in onze kerk en vertelde over de situatie in Zuid-Afrika. Ds. Koopman werkt bij het Beyers Naudé Centrum (BNC) voor Openbare Theologie. Dit is een zelfstandig instituut dat valt onder de theologische faculteit van Stellenbosch. Het BNC wil christenen ondersteunen in het vervullen van hun verantwoordelijkheid in de Zuid-Afrikaanse maatschappij.

Vooruitblik 
Volgend seizoen gaat de ZWO-commissie verder met het steunen van een project in Zuid-Afrika: het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg. Dit centrum bemoedigt minderheden in de Zuid-Afrikaanse samenleving met Bijbelse verhalen en ondersteunt vooral vrouwen. Veel vrouwen in Zuid-Afrika hebben een ondergeschikte positie en lijden onder huiselijk en seksueel geweld.
Kerk in Actie zendt komend jaar een medewerker uit naar het Ujamaa Centrum. De Vierhovenkerk kan als uitzendende gemeente fungeren en heeft daardoor een directe band met de medewerker in Pietermaritzburg. Op deze manier is onze gemeente nauw betrokken bij het werk van Kerk in Actie.
Meer informatie volgt in het begin van het komend seizoen. 

Naast de projecten van Kerk in Actie blijft de Vierhovenkerk lid van het Platform Delft-Esteli. Dit platform is een ontmoetingsplek voor groepen om ideeën te toetsen, samenwerking te zoeken, ondersteuning te vragen, te inspireren en elkaar aan te spreken op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden voor samenwerken met de partnerstad Esteli in Nicaragua.
ZWO-commissie Vierhovenkerk