Protestants Kerkblad Delft - 11 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 juni 2015

Bij de diensten
Zondag 14 juni
Voorganger op deze zondag is ds. H. van Drongelen. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Zondag 21 juni, gezinsdienst
Deze zondag is er een gezinsdienst waarin het kinderkoor Kristal onder leiding van dirigente Nathalie Dekker zingt. De pianist van het koor is Roland van Zede. In de dienst gaat het over de goede Herder. De kinderen van het koor zingen een achttal liederen. De liederen ‘You are the Shepherd’ en ‘Tom Tom’ zijn bij het thema gekozen. Ook het laatste lied dat het koor zal zingen, ‘Hé weet je – God laat je niet alleen’ sluit erbij aan.

De preekvoorbereidingsgroep buigt zich over Psalm 23, Lucas 15, Johannes 10 en andere teksten waar het gaat over het herderschap. Iedereen heeft daar wel een beeld bij. De herder die je voor gaat in het leven, die je opjut als het moet. 
De herder die op zoek gaat als een schaap is afgedwaald. Of zoals Anton Ent het verwoordt in zijn gedicht Hoeder, de tweede strofe:
Dat u meeliep en mij overmoedig, 
bij het dalen voor vallen behoedde.
Uitglijden was er niet bij,
zelfs niet in dit stikdonkere huis.
Voor jong en oud een dienst om mee te beleven en (zo mogelijk) te ervaren dat die Ene u/ jou en mij bij name kent.
Ds. Marco Visser

Zondag 28 juni
Op zondag 28 juni gaat ds. R. Oldenboom voor.

Kindernevendienst
14 juni Petrus gevangengenomen en bevrijd 
21 juni Gezinsdienst, geen nevendienst
28 juni Onenigheid: Paulus reist naar Jeruzalem

Sociëteit Vierhovenkerk
Arie Eikelboom komt op dinsdag 16 juni van 14.00 tot 16.00 uur het seizoen afsluiten met een lezing over de geschiedenis van het kerklied. Hij is gepokt en gemazeld in de kerkmuziek. Hij schreef het boek ‘Vier cantates van Johannes Sebastiaan Bach toegelicht’ en doceerde muziekgeschiedenis aan onder andere het Rotterdams Conservatorium. Hij was cantor-organist in verschillende kerken en richtte het kamerkoor Magister Cantat op. Hij was lid van de commissie voor de Raad van de kerkmuziek. 
Over de geschiedenis van het kerklied valt veel te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan Calvijn die het zingen van de berijmde psalmen ingang deed vinden. In Nederland worden deze gezongen tot op de dag van vandaag en het is deel van ons geloofsleven geworden. Zeker zij die van kerkmuziek houden, mis deze middag niet! Jong en oud zijn allen van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Ter voorbereiding van de gemeenteavond van 2 juni sprak de kerkenraad opnieuw over zorgkernen. U heeft over zorgkernen misschien al meer gelezen of gehoord. De kerkenraad wil de zelfredzaamheid van de gemeente in het pastoraat verbeteren en zorgkernen kunnen daarbij helpen.
Omdat veel begrippen nieuw zijn voor onze gemeente zal veel aandacht worden geschonken aan een goede communicatie over veranderingen. Ook voor de kerkenraad is het wennen om tijdens een vergadering aandacht te schenken aan de persoonlijke omstandigheden van kerkenraadsleden. De kerkenraad hoopt dat uw nieuwsgierigheid is gewekt en dat u wilt meewerken aan het plan om te gaan werken met zorgkernen in het pastoraat. 
Ook werd door de kerkenraad gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Vierhovenkerk. Dat plan past uitstekend bij de “Groene Kerk” die we willen zijn, met veel aandacht voor duurzame energie. De financiering is niet makkelijk maar er zijn creatieve ideeën om het geld bij elkaar te krijgen. De medewerking van het College van Kerkrentmeesters is ook noodzakelijk. U leest daar de komende tijd meer over en op de Startzondag in september zal aandacht worden geschonken aan dit groene initiatief.
De kerkenraad is verder op zoek naar een notulist. Marijke Mourits stopt voor de zomer met deze taak vanwege haar verhuizing naar Delfgauw. Wie wil haar opvolgen? Enige ervaring is gewenst, want een vergadering notuleren is niet altijd makkelijk. 
De plannen voor het komende seizoen rond Vorming en Toerusting moeten nog worden besproken. Samenwerking wordt gezocht met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuël waardoor het aanbod breder wordt, zonder extra veel inspanning voor onze vijf predikanten. 
Peter Plugers, scriba

"As it is in Heaven"
Ter afsluiting van de kerkennacht op 20 juni om 19.15 uur wordt in de Vierhovenkerk de film "As It Is In Heaven" gedraaid. Dit is een Zweedse film uit 2004 die is geregisseerd door Kay Pollak. 
Daniel Daréus besluit na een succesvolle carrière als dirigent noodgedwongen het rustiger aan te gaan doen en keert terug naar zijn geboortedorp. Het blijkt dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. Als leider van het plaatselijke koor moet hij door al deze nare jeugdherinneringen heen. Hij merkt dat zijn passie voor muziek hem en de andere leden van het koor helpt bij het overwinnen van hun angsten.
Na de film is er de gelegenheid om nog even na te praten.
Marco Kuijper

Start verjaardagsviering vanaf 75 jaar
Vanaf september zijn wij van plan in de Vierhovenkerk een verjaardagsviering op te starten. Bent u in september jarig geweest of wilt u de jarige feliciteren, dan bent u van harte welkom op 30 september vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Natuurlijk zijn ook uw naaste familieleden, buren en vrienden deze middag welkom. De jarigen zelf ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Namens de gastvrouwen/heer, 
Meta Rodenburg, Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Deur gezocht!
De taakgroep ZWO is op zoek naar een oude deur om te gebruiken bij een actie voor het komende seizoen. U kunt contact opnemen met Dick de Haas (dickdehaas@gmail.com) indien u een deur heeft staan. Kom op de Startzondag kijken waar de deur voor is gebruikt!
ZWO-commissie

De Vierhovenkerk zet de deuren open voor de buurt
Met kerkennacht op zaterdag 20 juni van 17.00-21.30 uur zal de Vierhovenkerk haar deuren openen voor de bewoners van de buurt. Zij worden door de Vierhoven kerkleden gastvrij ontvangen. In de kerkzaal wordt uitleg gegeven en er kan een kaarsje aangestoken worden. 
Vervolgens gebruiken we gezamenlijk de maaltijd van soep en salades. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals een verhaal en spelletjes. Na de maaltijd wordt de film “As it is in heaven”vertoond met  een nabespreking.
De voorbereidingscommissie.

Veel medewerkers gevraagd!
Onze jaarlijkse bazaar komt weer dichterbij, namelijk op vrijdag 25 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 26 september van 10.00 tot 14.30 uur. De opbrengst van de bazaar is bestemd voor het ZWO project in Zuid Afrika: het UJAAMA centrum. Het tweede doel is nog even geheim en volgt in het volgende bericht! In de week van de bazaar kunt u uw spullen inleveren, de precieze tijd komt in het volgende kerkblad te staan. Misschien bent u al aan het sparen. 

Graag willen wij een beroep doen op de medewerkers van vorig jaar. Ook nieuwe medewerkers zijn zeer welkom! Hulp bij het inrichten, staan in de stands en hulp bij het opruimen zijn hard nodig. Intekenlijsten hiervoor liggen vanaf zondag 16 augustus op de tafels in de hal van de kerk. Hoe meer mensen, hoe beter we de taken kunnen verdelen.

Wilt u iets bakken voor bij de koffie of voor de verkoop in een stand: heel graag! Hebt u een mooie prijs beschikbaar voor het rad van fortuin? Graag melden bij Han Kooreman, telefonnummer (015) 261 2036 of jm.kooreman@12move.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny Melis, telefoonnummer (015) 261 8796 of h.melis@zonnet.nl.  
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ab Moes, Rommert Stellingwerf.

Opbrengst collecte Stefanna
De collecte van de dienst in Woonzorgcentrum Stefanna op 19 mei 2015 heeft €75,85 opgebracht, bestemd voor de diaconie.
Margot Mekkes

Giften en opbrengsten
De collecte bij de broodmaaltijd in de Marcuskerk heeft €68,75 opgebracht voor de diaconie. Het ontbijt na het Dauwtrappen op Hemelvaartsdag heeft €75 opgebracht voor het ZWO-project van Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika.
De diaconieZondag 14 juni, Bieslandhof
Deze zondag is er om 19.00 uur een kerkdienst in de Bieslandhof. U bent van harte welkom om deze dienst met de bewoners van het revalidatiecentrum en verpleeghuis mee te maken.
Ds. Marco Visser

Viering van Schrift en Tafel in woonzorgcentrum Abtswoude
Op woensdag 17 juni bent u weer van harte welkom in de aula van woonzorgcentrum Abtswoude om de viering van Schrift en Tafel bij te wonen.
Voorganger: ds. M. Visser, organiste: Jeanne Bouwmeester.
Inloop: vanaf 15.30 uur. Er wordt u dan een kopje koffie of thee aangeboden. De viering begint om 16.00 uur. 
Namens de bezoekmedewerkers van de kern Voorhof 4,
Ds. Marco Visser

Zomerprekenserie over Micha
In de zomertijd houden wij ons in de Vierhovenkerk even niet aan de vastgestelde lezingen, maar bewandelen wij andere paden. Deze zomer is onze gids Micha, een profeet die midden tussen de twaalf kleine profeten in het Oude Testament zijn plaats vindt. Inderdaad midden in, want Micha is de zesde in de rij van de twaalf kleine profeten. Klein betekent hier trouwens gering in omvang, niet in betekenis! Micha, zijn naam houdt in: wie is als de Heer, leefde in de tweede helft van de achtste eeuw voor Christus en was een tijdgenoot van Jesaja. Tussen 750 tot 700 werd het noordelijke rijk van Israël veroverd door Assyrië en werd de bovenlaag weggevoerd. Jeruzalem, in het zuidelijke rijk gelegen, moest door Hizkia drie- tot viermaal zo groot worden gemaakt om de migranten te kunnen huisvesten die uit het noordelijke rijk kwamen vluchten. Ook toen waren er al vluchtelingen vanwege oorlogshandelingen. De kern van dit boekje is een vurig pleidooi voor een God die je niet kunt vastpinnen op starre beloften. Zijn tegenstanders beriepen zich op de belofte aan Sion, op de belofte van land en op het verbond op de Sinaï. Van daaruit smeedden zij steeds coalities met bijvoorbeeld Egypte. Micha houdt vol dat het ook gaat om de houding van de mensen zelf. En dat er zo maar een coalitie stand houdt: die met God. Wanneer er onrecht gedaan wordt en mensen hun medemens en volksgenoot verdrukken, hoe kun je dan nog van de vrede van God spreken? 
Deze zomer gaan wij, een aantal gastpredikanten, ds. Visser en ik Micha beluisteren om hem als gids te nemen op de weg die wij als kerk in deze tijd hebben te gaan. Wij verheugen ons er op, en wij verheugen ons ook op uw luisterend oor en uw meedenken met deze profeet, die geen makkelijk leven heeft gehad en daarin ons een levendige boodschap heeft nagelaten. 
Ds. David Knibbe

Vele handen maken licht werk!
Zaterdag 23 mei werd er door leden van de Vierhovenkerk een inzameling voor de voedselbank gehouden. Zestien mensen waren hiervoor in touw. En Isabel vond het leuk om mee te helpen. Eerst bij het in ontvangst nemen van de producten, die de bezoekers van de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan kwamen inleveren, maar later ook bij het uitdelen van de boodschappenlijstjes met de vraag: “Wilt u ook een product voor de klanten van de voedselbank kopen?“ Velen reageerden positief en de opbrengst was heel mooi: 64 grote, volle kratten en nog €108 contant. Hier wordt op een donderdag verse groente voor gekocht. 
Wilt u een bedrag storten op de rekening van de voedselbank? Het rekeningnummer is NL62INGB0004276992 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.
De volgende inzameling is gepland op 17 oktober.
De diaconie

Geloof Groen!
Op zondag 21 juni is de Vierhovenkerk één jaar een Groene Kerk. Tijdens de gezinsdienst reflecteren we hier ook kort op. Ook dit jaar heeft de Fair&Groen-groep weer gewerkt aan bewustwording van duurzaamheid en fair leven. Heeft u onze berichten gezien? Op de tafels liggen nog de ansichtkaarten die u kunt versturen naar vrienden en familie, we hebben een serie gepubliceerd in het kerkblad met interviews van gemeenteleden en we hebben een maaltijd georganiseerd met als thema voedselverspilling. Ook volgend seizoen zijn we van de partij, denk jij of doet u ook mee? Sluit je dan na de zomer bij ons aan!
De Fair&Groen-commissie, Else, Gabrielle, Janneke en Nelleke, fair.groen@gmail.com

Bij psalm 23
Op zondag 21 juni gaat het over de Goede Herder. Psalm 23 kan dan niet ontbreken. Het is een psalm die over geborgenheid gaat. Tegelijk kan het beeld ook een aanzet tot tegenspraak geven. Dichters als Anton Korteweg en Hans Bouma verwoorden dit. 
Bouma wil liever niet lid zijn van zo’n grote kudde. Hij dicht ‘Psalm in mineur’.

De Heer is mijn herder 
maar mij ontbreekt veel, 
want ik geloof wel in zijn staf 
maar niet in zijn kudde, 
wel in zijn stem, 
maar niet in het geblaat, 
wel als een zwart schaap 
op een afstand 
maar niet van nabij 
als een op het droge.
Het gedicht ‘Zoek’ is van Korteweg, hij verzet zich tegen de volstrekte afhankelijkheid.

Liever is het mij te dwalen door het dal van 
diepe duisternis, in mijzelf verward en 
vrezend alle kwaad, verlangend naar 
wie ik ontvlucht ben, dan dat ik moet 
meemaken dat je me weervindt, weerloos en met 
horens verstrikt in de struiken natuurlijk.

En dat je mij dan dragen zou en terug 
zou voeren naar de grote kudde waarvan jij 
altijd al wist dat ik daarvan een heel, 
een heel klein schaapje was, natuurlijk. Nee

Spaar mij de ontferming van 
die reddende armen van jou.

Hoe zou u die psalm 23 vertalen? Met of zonder verzet? Een vraag om te overwegen voordat u zondag 21 juni naar ‘de Schaapskooi’ komt zoals de voormalige Goede Herderkerk, nu Vierhovenkerk, in de volksmond wel werd genoemd. 
Ds. Marco Visser

Afwezig
Van 22 juni tot en met 26 juli is ds. David Knibbe afwezig.

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 23 juni van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. 
Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. 

Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas


Agenda
13/06 10.00 uur Beleidsdag wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
13/06 19.00 uur  Uitstapje tieners
15/06 20.00 uur Voorbereiding Voettocht voor vrede,
                                Vierhovenkerk
16/06 14.00 uur Sociëteit, kerkmuziek
17/06 20.00 uur Sectie Tanthof-Oost, Vierhovenkerk
20/06 17.00 uur Aanvang kerkennacht 
                                (maaltijd rond 18.00 uur)
20/06 19.15 uur Film ‘As it is in heaven’ 
                                met nabespreking, VHK

Inleverdatum kopij 
PKD 12 verschijnt op zaterdag 5 juli. Kopij kan tot dinsdag 23 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor 3 weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.