Protestants Kerkblad Delft - 11 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 4 juni 

Bij de diensten
Zondag 5 juni
Op deze zondag gaat ds. W.J. Pantjes voor.

Zondag 12 juni
Op deze zondag gaat ds. C.S. der Nederlanden voor.

Zondag 19 juni
De kinderen van de kindernevendienst volgen een serie verhalen uit het boek Openbaring. Deze serie staat in de ‘Samenleesbijbel’ van het Nederlands Bijbelgenootschap. In die Bijbel staan drie ‘leesroutes’. In de derde route zijn verhalen uit Openbaring opgenomen. Openbaring 18:1-10 komt deze zondag ter sprake. Het gaat over de stad Babylon die wordt gestraft. Het boek Openbaring kent zeven keer zeven visioenen. Hoofdstuk 18:1-10 omvat het derde (vers 1-3) en het begin van het vierde (vers 4-20) Babelvisioen. Na duisternis en onheil, verrijking en ontucht, zoals beschreven in hoofdstuk 18 volgt de ommekeer. Daarover gaat het op de nevendienst (Openbaring 21:1-8, 22:12-17).
Wat zegt dit gedeelte uit Openbaring over onze feestvreugde die we beleefd hebben op zaterdag de 18e juni? We vierden het feest ‘Licht op Vierhoven’. 62 Zonnepanelen werden door gemeenteleden gefinancierd en liggen op het kerkdak. 
Johannes ontving de openbaring van Jezus Christus op het eiland Patmos van God. (Hoe) worden we gelukkig van die woorden, zoals in Openbaring 1:3 staat? “Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.”
Hanna Wapenaar zal de lezing uit Openbaring 18 vanuit Zuid-Afrika doen. De Hofkerk en Vierhovenkerk ondersteunen dit jaar het project "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen" bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg in Zuid-Afrika. 
Ds. Marco Visser

Pastoralia
Naast bovengenoemde mensen leveren anderen hun gevechten. De één weet dat de kneuzingen na enkele weken over zullen zijn. De ander weet dat hij levenslang heeft. Een derde leeft tussen hoop en vrees. Heel anders zijn de relationele zaken. Relaties die moeizaam of meer dan moeizaam verlopen. En van nog een andere orde de mensen die lijden aan een psychische aandoening. Of er is de eenzaamheid die ervaren wordt. Liedboek 920 kan als een lichtstraal zijn in donkere tijden. 
Ds. Marco Visser

Vijf kanalen
Woont u in de sectie Voorhof, Tantof-West, Tanthof-Oost kern 1 (straten tussen Kruithuisweg, Schiekade, Tanthofdreef, Edelhertlaan, Reeweg, Salamanderpad, Koekamp en Abtswoude) en wenst u een pastoraal bezoek neem contact met mij op. Dit kan in de kerk, na de dienst, per telefoon (015) 257 7147, e-mail mvisserabc@gmail.com of post Aziëlaan 333, 2622 JM. Of bel aan, u bent welkom.
Ds. Marco Visser

Amnesty en Fair Trade
Zondag 5 juni sturen we weer Amnesty brieven aan autoriteiten om aandacht te vragen voor een drietal gevallen. We schrijven voor mensenrechtenactivisten in Iran, Rusland en Saoedi Arabië. Zoals altijd zijn we te vinden in de hal van de kerk voor de verkoop van fair-trade-artikelen en de brieven, zowel voor als na de dienst.
Evert van Bokhorst

Het tiende gebod
Op 9 juni wordt in het studiehuis het tiende gebod besproken: ‘Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ B. Luttikhuis wijst er in zijn boekje ‘Tien vormen’ op dat het hier, anders dan in de andere geboden, niet gaat om het concreet benoemen van wat je wel of niet mag. “Het roept op tot een verandering van mentaliteit.” We zullen we het onder andere hebben over de intrigerende opmerking dat ‘zowel de bonusbank-directeur als de voedselbankklant zich deze woorden ter harte moeten nemen.’ De avond begint om 20.00 uur in de Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser

‘Licht op Vierhoven’
Om te vieren dat we sinds donderdag 19 mei ons elektriciteitsverbruik met de zonnepanelen op het dak van de kerk opwekken, is er op 18 juni een feest met als thema ‘Licht op Vierhoven’. Vanaf 14.00 uur zijn alle gemeenteleden welkom en vanaf 15.45 uur iedereen uit de buurt en andere geïnteresseerden.
Wat gaan we doen? Er zijn workshops, er is tijd om elkaar te ontmoeten, een maaltijd en een vesper en natuurlijk een officieel moment voor de “opening” van de zonnepanelen. 
Welke workshops zijn er? Er zijn twee ronden workshops aansluitend bij het thema. Een groot deel van de workshops in de eerste en tweede ronde is hetzelfde. In de eerste ronde is er een fietstocht langs verschillende duurzame projecten in Delft, een kinderactiviteit, kunnen er collages worden gemaakt, liederen worden gezongen, foto’s worden gemaakt en kan er zwerfafval worden opgeruimd. In de tweede ronde is er ook een fietstocht. Deze gaat echter naar Prêt-à-Loger (een energieneutraal huis) aan de Van den Broekweg 2 waar vroeger de faculteit Bouwkunde stond. Verder is er een extra workshop: picosols maken. Vanaf zondag 5 juni kunt u zich aanmelden via de intekenlijsten in de kerk.
Iedereen is van harte welkom op het feest (afgelopen rond 19.30 uur)!
Gabrielle Uitbeijerse, Henny Melis en Herma Selles

Bruggen bouwen via een gezamenlijke maaltijd
Zondag 22 mei was er na de kerkdienst een gezellige maaltijd met ruim vijftig deelnemers. Zowel mensen uit de kerkelijke gemeente als uit de directe omgeving namen deel. Jasper van der Kooij heette namens Bruggenbouwen Delft (https://sites.google.com/site/bruggenbouwendelft/) iedereen welkom en opende met een tafelgebed “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”. 
Tijdens het eten van soep, salade en broodjes was men aan de tafels druk in gesprek en werd er veel uitgewisseld. De Syrische vluchtelingen wilden vooral Nederlandse woorden leren en willen heel graag iemand vinden, die hen hierbij helpt. Ze boden aan om de volgende keer mee te helpen bij de maaltijd en een Syrisch gerecht te maken. Onze buren van het Rode Dorp maakten hun komende activiteiten bekend, onder meer het zomerfeest op 9 juli en de aanleg van de nieuwe buurttuin. 
De maaltijd smaakte iedereen uitstekend. Onze gastpredikant, die ook deelnam, stelde voor om ieder in zijn eigen taal “Het smaakt heerlijk” te laten zeggen. Het klonk in het Papiaments, het Surinaams, het Arabisch, het Kurdistaans, maar ook in het Gronings en het Fries. Als Vierhovenkerk proberen we open te staan voor de vluchteling en de vreemdeling.
Een geslaagde maaltijd, die zeker voor herhaling vatbaar is.
De diaconie

Inleverdatum kopij
PKD 12 verschijnt op 25 juni. Dit is een nummer voor drie weken. Kopij kan tot dinsdag 14 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


In memoriam
Peter Arnold de Ruijter * 8 april 1950 Amsterdam  10 mei 2016 Mountain View, Silicon Valley, Californië 
Peter de Ruijter was een lieve, rustige man. Graag op de achtergrond. Daar observerend kon hij met droge grappen rake waarnemingen maken. Hij was zorgzaam en bezorgd. Hij regelde alles – goed. Hij was dol op de natuur en dol op technische en vernuftige nieuwe vondsten. Hield van fietsen en was een levensgenieter. Hij kon niet tegen conflictsituaties. Hij was een man van weinig woorden. Peter de Ruijter was zijn tijd altijd ver vooruit. Zijn afstudeerscriptie ging over een onderwerp dat nu nog in de ruimtelijke ordening een rol speelt, broedplaatsen. Na de perioden van ernstige ziekte begon hij meer van het leven te genieten, hij, ingetogen, die met weinig woorden veel kon zeggen, dankbaar voor de verlenging van zijn leven, lief, kon die kant van zijn karakter meer laten zien. Tijdens zijn verbijsterende ziekbed in Amerika ervoer zijn gezin de kracht van het samenzijn, de steun die het geeft om dit samen te dragen, bij elkaar te zijn en zo elkaars tranen en verdriet te kunnen dragen en laten dragen. 
“Niets achter mij, 
alles voor mij, 
zoals het is onderweg. “ (Jack Kerouac)
“Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht is onstuitbaar als het graf.” (Hooglied 8:7 en 8). Peter is zaterdag 21 mei 2016 in Westkapelle begraven. 
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen, de kaarten en de belangstelling bij mijn verblijf in deBieslandhof. Gelukkig ben ik weer thuis en het gaat langzaam vooruit. Ik doe mijn best er voor. Hartelijke groeten,
Ria de Gans Slappendel

Gebedsgroep
Dinsdag 14 juni van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Iedereen is welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Ontmoetingsmiddag
Voor alle jarigen van 75 jaar en ouder van de maand juni is er een ontmoetingsmiddag in de Vierhovenkerk. U bent van harte welkom op woensdagmiddag 29 juni van 14.30 tot 16.00 uur. Bent u niet jarig maar lijkt het u wel gezellig, kom dan gerust een kopje thee of koffie drinken. Wat wij ook leuk vinden is dat er elke maand iemand iets vertelt over zijn of haar hobby. We sluiten af met een hapje en drankje en met het zingen van een lied.
In augustus zal de ontmoetingsmiddag voor de jarigen van juli en augustus zijn.
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Eindexamen
Blokken, stampen, peentjes zweten. Of misschien was je een bevoorrechte leerling. Voor de één was het wel weten dat het goed zit, en voor de ander weten dat het niks wordt. Of iets er tussen in en een ‘her’ moeten doen. De tassen vervolgens aan de vlaggenstokken. Of de vlaggen die binnen blijven. In het laatste geval op herhaling gaan en weer aanpakken. Nog een jaar blokken. Ben je geslaagd dan ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.
Iedere zwoeger en ieder die het kwam aanwaaien, geslaagd of gezakt, geniet van je welverdiende zomervakantie!
Ds. Marco Visser

Commissie Herinrichting Kerkzaal
De commissie is onderdeel van de taakgroep Erediensten en heeft in de kerkenraad gerapporteerd hoe ze bezig is. Ze onderzoekt op dit moment een drietal opstellingen: werken met achterste rijen van de huidige opstelling (en een expositieruimte creëren), een carré- en ellipsopstelling. Met een 3D programma maakte Mart Gout zeer verrassend een cirkelopstelling. Deze vierde optie nemen we mee in de komende bespreking. Nu het orgel gerestaureerd is met een flinke financiële bijdrage van gemeenteleden moeten we bezien hoe we de komende jaren vooruit kunnen met een stoelplan dat past bij onze tijd.
Ds. Marco Visser

Inzameling voedselbank
Zaterdag 21 mei werden bij de Albert Heijn aan de Mercuriusweg veel producten ingeleverd voor de voedselbank. De opbrengst was 58 grote kratten vol producten. Deze producten zijn bij de klanten van de voedselbank zeer welkom. Ze gaan naar de opslagruimte aan de Schieweg en worden daar gesorteerd. Sommige producten worden de volgende week meteen uitgedeeld en andere worden bewaard. Ongeveer 600 gezinnen maken gebruik van de voedselbank.

Vrijwilligers gevraagd
Bij de inzameling zijn veel vrijwilligers nodig, zestien per inzameldag. Meehelpen betekent twee uur beschikbaar zijn: een uur voor het vragen of de bezoekers een product voor de voedselbank willen kopen door het overhandigen van een productenlijstje en een uur om de producten in ontvangst te nemen, wat natuurlijk het aller-leukste is. Heel veel enthousiaste mensen zeggen ons dat we dat vaker moeten doen. Wie wil er meehelpen? We zamelen op drie zaterdagen per jaar in van 9.00 tot 17.00 uur. De volgende keer is zaterdag 15 oktober. Laat het een diaken weten! 
De diaconie