Protestants Kerkblad Delft - 11 2018Bij de diensten
Zondag 17 juni
Een ezelin opent de rij van de dieren die in de zomerprekenserie aan het woord komen. Het is de ezelin van Bileam die in een levendige discussie verwikkeld raakt met haar baas. Waar gaat het over? Het gaat over Israël, op reis naar het beloofde land, dat vraagt om doortocht door Moab en het land van de Amorieten. Het gaat over de angst van de gezeten volken voor een doortrekkende grote groep mensen. Het gaat over de macht van woorden, vooral als iemand die ze uitspreekt gezag geniet. Het gaat over God. Voor wie kiest Hij partij? Het gaat over ons, of wij bereid zijn naar de dieren te luisteren. Het schijnt dat men vroeger, toen het meten van zuurstof nog in de kinderschoenen stond, in onderzeeboten een vogeltje meenam. Als dit vogeltje niet meer kon ademen, dan was het de hoogste tijd om omhoog te komen. Laten wij zo naar de dieren luisteren. Want ook zij zijn van God en zien weer anders dan wij. De lezingen zijn uit Numeri 22:1-14 en 21-35.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Anna Kouwer-Manintveld * 27 juli 1926 † 4 mei 2018
Anky Kouwer was van Die Buytenweye met één van haar kinderen aan het wandelen naar de binnenstad. Zij zat in een rolstoel. Toen ze na een bocht onverwacht de toren van de Nieuwe Kerk zagen, was zij verrukt. Ze straalde. Het was al lang geleden dat zij hem zag. Ze was gehecht aan Delft. Een blijmoedig en humoristische vrouw, in de stoet naar het graf hoorde ik iemand achter mij zeggen dat hij haar nooit chagrijnig had gezien. Zij tobde ermee dat haar gebed om genezing niet verhoord werd. Gelovig als zij was, kon zij dit met haar geloof moeilijk rijmen. Zij en haar man waren verbonden in een band vol liefde. Ze was verbindend, ze zocht de overeenkomsten en niet de verschillen, ze was een blauwhelm avant la lettre zoals haar kinderen zeiden. Haar werk voor het Rode Kruis - dat zij jaren heeft gedaan - was bepalend in haar leven. Les geven aan mensen in zeer uiteenlopende werkkringen was haar lust en haar leven. Zij heeft haar kinderen in deze geest opgevoed en in dit geloof is zij gestorven. Nu zij de laatste bocht van haar leven genomen heeft, staat zij nu oog in oog met God, haar verbazing zal nog groter zijn dan toen zij de geliefde toren zag. Zij is nu thuis. 
Wij bidden voor haar man en hun gezin en families, dat zij hun weg kunnen gaan in het licht van Gods liefde. 
Ds. David Knibbe

Alida Helena Johanna Hof-Lugtigheid * 30 juni 1937 † 23 mei 2018 
Hannie Hof-Lugtigheid werd geboren in 1937 als jongste telg in een Hervormd gezin met drie kinderen. Enkele jaren geleden heeft Hannie namens haar oom en tante de Yad Vashem onderscheiding in ontvangst mogen nemen die tijdens de oorlog een Joods meisje in hun gezin hadden opgenomen. Hannie heeft tot haar overlijden met Beppie, inmiddels in Australië woonachtig, goed contact gehouden. Hannie ging na de lagere school naar de Mulo. Dat waren niet haar meest gelukkige jaren zei ze altijd. De periode bij ‘De Porceleyne Fles’ waar zij na de Mulo ging werken was één van de gelukkigste van haar leven.
Op een koor in Den Haag leerde zij haar toekomstige man kennen. Alle muziek die tijdens de plechtigheid ten gehore werd gebracht, is door hen gezongen. 
Zij trouwden in 1960. In 1970 werd hun dochter Marlise geboren. Met haar man heeft zij veel gereisd, Italië was een favoriete bestemming. Zij hielden van klassieke muziek. Trouwe kerkgangers waren ze, op het laatst van haar leven werd dat door verschillende oorzaken minder. Daardoor kwam ze ook wat meer op afstand te staan, gelukkig kreeg ze heel trouw bezoek. Ze was lief, oprecht en bescheiden. Waar veel mensen mee geconfronteerd worden, daarmee kreeg ook zij te maken: in moeilijke tijden merk je soms zo weinig van je geloof. Het gedicht over de voetstapjes heeft dit als thema. Toch bleef zij geloven. Hannie herinneren we ons zoals ze was: een zachte, gevoelige vrouw die toch nuchter en relativerend kon zijn. Die met verrassende humor en een gezonde dosis zelfspot in het leven stond. Rechtvaardig, gul en dankbaar voor de mensen om haar heen. Rustig en bescheiden, altijd puur en oprecht en liefdevol naar iedereen die haar dierbaar was. 
Zij is op Jaffa begraven op 31 mei.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Bedankt
Zondag 27 mei werden wij zeer verrast met een prachtige bos bloemen van de kerk. Met daarbij een mooie kaart, die door veel medebroeders en -zusters was ondertekend. Dat deed ons goed! 
Dank jullie wel!
Francis Hijszeler en Anneke Scheper

Jeugdteam 
De leden van het Jeugdteam (Fokke van den Berg, Aad van Konijnenburg, Michèle Kooistra, Kim Lupker, Neely de Ronde en Marco Visser) keken op 23 april terug op de afgelopen periode. Plexat heeft een goede doorstart gemaakt. De Chat-groep (maandelijkse tienerdiensten) was levensvatbaar. De kindernevendienst draait goed. De Palmpasen/paasdienst flyers, neergelegd in de Bron, sorteerden niet meteen effect. Marco bezocht de Bron tien keer. De orgelexcursie vanuit de Bron ging niet door. De “30-50 jarigen-dienst” gehouden in januari sloeg aan. Het lukte niet dit nogmaals in mei te realiseren. 
Plannen voor de toekomst zijn: aansluiten bij de musical Jona (Vliegende Speeldoos) die waarschijnlijk in de Hofkerk wordt gehouden; ons nadrukkelijker presenteren als ‘kerk’ bij de christelijke basisscholen. We willen kijken hoe we buiten onze eigen vijver kunnen vissen. Daarin willen we slagen maken. Heeft u suggesties geef ze door aan onze jeugdouderling Fokke van den Berg (015) 364 3631/fokkevandenberg@gmail.com
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt 
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in de Vierhovenkerk. Ook in de komende zomermaanden. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
De data in 2018 zijn: 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december. Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 2611757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 2618796 (h.melis@kpnmail.nl)
De Diaconie

Verhuisbericht
Het was de bedoeling dat ik op 15 juli op de kansel van de Vierhovenkerk en op 26 augustus in de Wipmolen zou staan, maar dat wordt beide keren iemand anders. Ik ga namelijk begin september verhuizen naar Haarlem. Preken maken en preken houden is moeilijk in de voorbereidingen in te passen. Het betekent ook dat jullie mij niet meer in Delft op de kansel zullen zien en horen. Daarvoor is de afstand Haarlem-Delft te groot.
Ik dank jullie allen heel hartelijk voor alle hartelijkheid en warmte die ik ook na mijn vertrek uit de Vierhovenkerk in de kerk van Delft heb ondervonden. God zegene jullie!
Ds. Francis Benthem

Gift
€50 van de heer d. J. voor de wijkdiaconie en van NN in de Vijverhof €10 voor de diaconie met bestemming Kerk in Actie/Kinderen in de Knel.
€ 50 van fam. S. voor de wijkdiaconie.

Inleverdatum kopij
PKD 12 verschijnt op 7 juli (let op: dit is een nummer voor vier weken). Kopij kan tot dinsdag 26 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 24 juni
Bijbellezing: Genesis 2:4b-7, 3:1-24 en Johannes 20:19-31
Genesis 3 verhaalt over ‘de zondeval’. Veel mensen zal dit woord bekend in de oren klinken, maar het woord zonde komt in dit verhaal niet voor. Een slang verleidt Eva om een vrucht te eten van de boom, waarvan God dat verboden heeft. Eva verleidt op haar beurt Adam om ook ervan te eten. Als God hen ter verantwoording roept, schuiven zij beiden de schuld door. Ze schamen zich voor God, voelen zich schuldig. Het is het oerverhaal hoe mensen van elkaar en van God vervreemd raken. In het evangelie naar Johannes komen we Thomas tegen. Zijn naam betekent tweeling; hij verpersoonlijkt de vervreemding in zichzelf. Tot op de dag van vandaag duurt die vervreemding; mensen die vervreemd zijn van God, elkaar en zichzelf. Hoe kan die kloof weer overbrugd worden?
Caroline der Nederlanden

Zondag 1 juli
Krijgt u van mij op 1 juli een flowerpower-preek voorgeschoteld, over peace, love and happiness? Je zou zeggen van wel als je Johannes 15:9-17 leest. In menige trouwbijbel staat een quote uit dit evangeliegedeelte, voorin geschreven op een inlegvel, als trouwtekst meegegeven: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”. 
Toch wordt het geen mierzoete preek over roze wolken. Want na dit gebod van Jezus zegt hij dit: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”. Ik denk niet dat er een predikant is die het bruidspaar deze woorden als trouwtekst meegeeft. Nu ja, u kent het gezegde “Onze Lieve Heer heeft…”.
Het zal gaan over de opvatting van Jezus over wat liefde is. Liefde is meer dan lieve vrede, meer dan een feelgood-movie, meer dan vlinders in je buik. In Jezus’ visie op liefde staat niet hijzelf, maar God centraal, niet de Zoon maar de Vader. Probeer je, in navolging van Christus, deze liefde in praktijk te brengen, dan zullen veel mensen je voor gek verklaren. In de preek probeer ik uit te leggen hoe dat komt. Daarbij maak ik gebruik van de profetenlezing Jesaja 45:14-19.
Aan het slot van mijn betoog hoop ik duidelijk te maken dat leven volgens de liefde van Christus uiteindelijk ook beter is voor jezelf.
Ds. Jurjen G. Fennema


Proefopstellingen gestart
In de maand juni staan de stoelen in een ellips-vorm opgesteld. Op 24 juni is er na de dienst een gesprek over onze bevindingen. In de periode 1-22 juli is de hoefijzer-opstelling aan de beurt. Op 22 juli is er een tussentijdse evaluatie na de kerkdienst. Zondag 29 juli volgt de gewone opstelling tot en met 19 augustus. Op 19 augustus vindt een afrondend gesprek plaats over de drie opstellingen.
Ds. Marco Visser

Nieuw programma sociëteit 
Dinsdag 4 juni had de sociëteit Vierhoven de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Een gezellig uitje naar de Papaver. Een rondleiding door de heemtuin en de kruidentuin. Twee vrijwilligers vertelden ons allerlei weetjes over planten en bomen. Nico Booster kondigde het nieuwe programma aan voor 2018-2019 en gaf een korte toelichting. Met het sociëteitsbestuur hebben we een prachtig programma in elkaar gezet. In de Vierhovenkerk ligt het op de statafels. Neem er gerust een paar mee en nodig ook vrienden en buren uit. Nog een leuk nieuwtje! Wim Schut komt ons team versterken. Van harte welkom. Nu eerst de zomervakantie. We starten weer op dinsdag 18 september. 
Het sociëteitsbestuur

Zomerprekenserie
Op zondag 17 juni begint de zomerprekenserie. In de vitrine kunt u verschillende dieren bewonderen. Jaren geleden, ik werkte nog niet in Delft, had ik in een dienst de mieren centraal gezet - ga naar de mier, gij luiaard - toen ik een reactie kreeg. Via-via zoals dat wel eens gaat, dat dit toch niet de bedoeling kon zijn. Het moet over God en de Geest gaan, de Zoon en de Vader, maar niet over dieren. Met deze serie willen we laten zien dat dieren erbij horen. Niet alleen om dat God ze eerder schiep dan de mens, maar dat ook een dier waardevol is. Wie een huisdier heeft, wie paard rijdt, wie zijn hond heeft getraind, ervaart zelf hoe waardevol een dier is. Maar er is meer. God werkt door mensen en dieren. Hij gebruikt dieren om iets van zijn grootheid te laten zien.
Met ons allen werken we aan deze serie mee. De kindernevendienst heeft al veel werk verzet. Er komt een grote afbeelding van de ark in de kerk te hangen. De dieren in de vitrinekast zijn al verzameld. Op 9 september, de startzondag, is de ark van Noach aan de orde, dan komen alle dieren bij elkaar. 
Ds. David Knibbe

Maaltijd
Op zondag 24 juni van 12.00 tot 13.30 uur is er een warme maaltijd, soep, kip-kerrie-ragout met ananas, rijst, groente en een toetje. Iedereen is van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen in de kerk, maar er kan altijd nog wel iemand bij.
De diaconie

“Plexat” voor kinderen van groep 4-8
De naam van de kinderclub verraad het al: plexat. Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond clubavond. Het afgelopen seizoen was erg geslaagd en er is alle reden om dit voort te zetten. Wilt u als ouders informatie dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser (015) 2577147. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

‘Geloof in de publieke ruimte’
In april en mei hield ik mij bezig met het gelijknamige boek van Rowan Williams in het kader van de Permanente Educatie. De laatste opdracht luidde: ‘Geloof in de publieke ruimte’: ‘Hoe kan het christelijk geloof naar buiten treden in de samenleving?’ Ik schreef een afsluitend stuk. Wie daar belangstelling voor heeft kan het bij mij per mail aanvragen.
In het slot van het stuk beantwoord ik bovenstaande vraag. De kern van het antwoord is dat het er op aankomt dat wij als gelovigen ons geloof in gebaar en gewoonte zichtbaar maken. Of het nu gaat om de pastorale zorgkernen binnen de gemeente of om het werk van ‘Kerk en buurt’, het staat of valt met de persoonlijke contacten. Hoe wij ons ‘religieus levensverhaal‘ vorm geven is doorslaggevend. 
Om tot dit antwoord te komen zet ik drie stappen. Ik geef de hoofdpunten weer die ik van Williams heb geleerd inzake geloof en samenleving (1). Ik vertel iets over de context waarin ik werk als wijkpredikant (2) en focus mij vervolgens op de waarde van het communiceren van het religieuze levensverhaal. Williams bespreekt in hoofdstuk 26 ‘Religieuze levens’ en beschrijft dan het leven van Etty Hillesum waarbij hij aandacht besteedt aan het knielen tijdens het gebed (3). 
Ds. Marco Visser