Protestants Kerkblad Delft - 11 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 juni

Gezamenlijke digitale diensten
Komende weken organiseren de wijkgemeenten Vierhoven, Hof van Delft en Immanuël nog gezamenlijke diensten die u thuis kunt volgen. Op 28 juni sluit hierbij ook de Evangelisch Lutherse Gemeente aan. Op onze website vindt u elke week de liturgie, en een link om de dienst te beluisteren of zelfs te bekijken via You Tube. Luistert u rechtstreeks via de website van Kerkomroep? Kies dan de kerk waar de dienst gehouden wordt.

De diensten in juni hebben een gemeenschappelijke rode draad: 
7 juni, zondag van de Drie-eenheid / Trinitatis; evangelielezing: Johannes 3: 1-15.
14 juni in de Vierhovenkerk, eerste zondag na Trinitatis; evangelielezing: Lucas 16:19-31. 
21 juni in de Wipmolen, wijkgemeente Immanuël, eerste zondag van de zomer en de tweede na Trinitatis; evangelielezing: Lucas 14: 16-24
28 juni in de Hofkerk, tweede zondag van de zomer en de derde na Trinitatis; evangelielezing: Lucas 15: 1-10
De voorganger van de betreffende zondag kiest de lezing die de evangelielezingen vergezelt. 


Zondag 14 juni
Een verhaal over een rijke en een arme.
De tafel is rijk gevuld. Op het witte linnen staan bekers en borden, dampende schalen en heerlijk vers brood. Een voornaam man zit op een grote stoel als was het een kleine troon. Om hem heen zitten mannen en vrouwen op kleinere stoelen en banken. Men heeft plezier. Op de achtergrond staan musici en bedienden lopen af en aan. De kleding van de rijke man en zijn gasten ziet er mooi uit. Het is goed toeven in het huis van de rijke.
Daar tegenover een man die op de grond zit. Het is een man die ‘aan de grond zit.’ Hij heeft niets te makken. Hij heeft amper kleren aan zijn lijf. Je ziet dat zijn gezondheid te wensen overlaat. Zijn armen en benen zitten vol wondjes en hier en daar ettert het. Zijn baard is lang en vies. Hij ziet er onsmakelijk uit. Hij stoot af. Iedere dag zit hij op de stoep bij het huis van de rijke. De arme man heft zijn hand op en bedeelt om brood. Maar die hand wordt genegeerd. Hij heeft geen deel van leven. Zijn beker is leeg. Er is niemand die zijn hand vasthoudt en zijn stem wordt niet gehoord. Zijn toekomst is uitzichtloos. Of toch niet? Zondag 14 juni lezen we dit verhaal dat in Lucas 16: 19-31 staat. 
Ds. Marco Visser

In memoriam
Op 15 mei is overleden Klaas Voorintholt. Hij is 89 jaar geworden. Hij trouwde met Ina Bakker en na haar overlijden huwde hij Hennie Lanting. In de gemeente was het Klaas en Hennie. Week in week uit zaten zij samen vooraan in de kerk. Klaas hield erg van zingen en had een mooie en luide stem. Gemeentezang was zijn lust en zijn leven. Mede daarom was hij blij als hij tijdens de laatste periode in Stefanna zo nu en dan opgehaald werd om de vieringen mee te maken. Het werd hem en Hennie gegeven om meer dan 25 jaar gehuwd te mogen zijn, iets wat zij als een wonder uit Gods hand ervaarden. 
Klaas en Hennie kwamen in 2004 in Delft wonen. In Groningen was hij groenteboer geweest. Later werkte hij bij een woningbouwvereniging. Maar waar hij woonde of wat voor werk hij deed dat maakte hem niet uit, hij was die hij was. Even als Hennie open en oprecht, vriendelijk en hartelijk. Zij verstonden de kunst om makkelijk contact te leggen. Beiden hadden een groot vertrouwen in de Heer. Op de rouwkaart werd dit raak verwoord: ‘In rustig geloofsvertrouwen is door de Heer thuisgehaald’ met daarbij het gedicht over dat ene paar voetstappen: God die je draagt juist ook in de zware perioden van je leven. 
Klaas kon zich schikken in soms lastige situaties zoals die laatste periode in Stefanna. Hij wilde graag dat het anders was, en na het overlijden van Hennie stond hij anders in het leven, maar hij was en bleef die rechtgeaarde man. Het geloof gaf hem een kalme rust. Zaterdag 23 mei namen we afscheid van hem in de aula van crematorium Iepenhof. Wij bidden dat zijn nagedachtenis zijn kinderen, familie, vrienden en allen die hem kenden tot zegen mag zijn.

Levensreis: ‘Kom, kinderen niet dralen’
Lied 799 uit het Liedboek is het vierde lied in de categorie ‘Leven- levensreis.’ Het eerste couplet:
Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.

‘Dralen’ is een oud woord voor treuzelen, aarzelen. 
Muus Jacobse (pseudoniem van Klaas Heeroma) heeft het ‘Kommt, Kinder, lasst uns gehen‘ van Gerhard Tersteegen op deze wijze vertaald. Het ‘laat ons gaan’ klinkt me positiever in de oren. Het moedigt aan om op weg te gaan. De dichter spreekt ons aan als ‘kinderen.’ 
In couplet 5 herneemt hij dit beeld. Daar staat: ‘Komt laat ons voortgaan kinderen! De Vader staat ons bij…’  God bemoedigt ons en zendt in de verschrikking zijn zon tot een verkwikking: Hij maakt het goed met ons! Bij die ‘zon’ denk ik aan de Zoon. Dit ‘wij-lied’ is een ‘treklied’ en de verbondenheid is vooral ‘een zingende verbondenheid’, zo schrijft Heeroma. Dit voel je als je naar het lied luistert via de website www.liedboekcompendium.nl 
In onze dagen zingen we met ons hart de liederen mee, thuis, bij de kerkomroep of bij een tv-uitzending. Het is goed te horen en te weten dat veel mensen naar de liederen luisteren. Zo zijn wij ook door het lied verbonden op onze levensreis.
Ds. Marco Visser

Hoe houden we tóch contact?
In de komende weken worden nog geen gewone kerkdiensten gehouden en daardoor missen we ook de wekelijkse onderlinge contacten.
Maar via de kerkwebradio kunnen we toch met elkaar verbonden zijn. Heeft u geen internet, neem dan contact op met het Kerkelijke Bureau (015-2570298). U krijgt dan een speciaal kastje, zodat u toch de kerkdiensten kunt beluisteren. Als u wél internet heeft, kunt u de diensten via de website www.kerkomroep.nl meebeleven. De liturgie staat op de website van de wijkgemeente (www.vierhoven-delft.nl) maar hij kan ook worden thuisbezorgd. Neem daarvoor contact op met de scriba via 015-2620868 of via scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl. Elke week ontvangt u dan een papieren versie, met alle liederen, op papier in de brievenbus.
U kunt zich ook bij de scriba aanmelden voor de wekelijkse Nieuwsbrief, die verschijnt via e-mail. Met de Nieuwsbrief, met o.a. een overzicht van de kerkdiensten, bent u sneller op de hoogte. Zo voelt u zich misschien wat meer verbonden met wijkgemeente Vierhoven.
Peter Plugers, scriba


Zondag 21 juni
Verliezen en vinden
Nicodemus die de nacht zoekt om Jezus te spreken. De rijke man die arm is in de hemel, en de arme Lazarus die rijk is in God. Een rijke man die zijn rijkdom wil delen met anderen, maar door hen schandelijk genegeerd wordt, en daarom Jan Rap en zijn maat uitnodigt. Iemand die als eigenaar van honderd schapen een verloren schaap gaat zoeken en een vrouw die het huis met bezemen keert om een verloren muntstuk te vinden. Wat kan hier een rode draad zijn? Verliezen en vinden, in deze volgorde. 
Want Nicodemus verloor zich in grote wijsheid, maar wist niets van het gevonden worden door de Geest. De rijke man is verloren, de arme Lazarus wordt gevonden. Eén verloren schaap telt meer dan 99 schapen op het droge. Een vrouw zet heel haar agenda opzij om één muntstuk te vinden. Zo is de drie-enige God. Deze zondagen heten vanouds de zondagen na Trinitatis, dus na het feest van de Drie-eenheid dat op de zondag na Pinksteren, dat dit jaar valt op 7 juni, gevierd wordt. Hij zoekt ons mensen, die zichzelf verliezen, op voor een prachtige toekomst. 
Ds. David Knibbe

Zondag 28 juni
Op deze zondag is ds. Caroline der Nederlanden onze voorganger in de Hofkerk. Meer informatie over deze dienst vindt u op de pagina’s van de wijkgemeente Hof van Delft.

Eredienst tijdens coronatijd
Zes kerkenraadsleden presenteren op 16 juni een voorstel met dit onderwerp bij de kerkenraad. Kerkdiensten met een aantal gemeenteleden, maximaal 30, worden niet in juni gehouden, mogelijk in juli. Verdere informatie volgt nog.
Namens het moderamen, Gabrielle Uijtbeijerse en ds. Marco Visser

20 juni  Wereldvluchtelingendag.
In de Vierhovenkerk houden de Eritrese christenen hun kerkdienst op zaterdag met zestig gezinnen, in deze coronaperiode eveneens met aangepaste diensten. Door die aanpassingen hebben velen het erg zwaar want ze kunnen elkaar niet ontmoeten. 
Ook de Syriërs maken zich zorgen om familie en vrienden die ze achter gelaten hebben. In hun land groeit de dreiging van armoede en hongersnood dagelijks. 
Shadi Haddad, een vluchteling uit Latakia in Syrië gaf ons het volgende initiatief van Kerk in Actie door: 
Op zaterdag 20 juni brengt u een zelfgebakken (of gekochte) appeltaart, cake, muffins, naar een gezin. ‘Maar’, zei Shadi, ‘Een bemoedigend kaartje hebben we echt nodig, zodat we ons welkom voelen in Delft’. Misschien kent u een gezin in uw buurt of misschien wilt u een nieuw gezin leren kennen? De Eritrese orthodoxe kerk heeft adressen door aangeleverd van gezinnen, die het op prijs stellen als er iemand even een kaartje en iets lekkers komt brengen en een praatje aan de deur maakt, zodat u elkaar wat beter leert kennen. We hebben ook adressen van gezinnen of alleen gaanden uit het Midden-Oosten. Voor jongeren is dit een bijzondere kans om iemand uit een ander land te ontmoeten. 
Interesse? Laat het ons weten en we proberen een adres bij u in de buurt te vinden. 
Peter Plugers scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl
Henny Melis h.melis@kpnmail.nl 

Help de voedselbank!
Afgelopen maanden heeft de diaconie giften gevraagd voor het kopen van houdbare producten voor de voedselbank. Wij mochten ruim 1300 euro ontvangen. Heel veel dank! Maar helaas moeten wij deze actie voortzetten. Want doordat nog steeds geen inzamelingen bij de supermarkten kunnen worden gehouden, blijft er een tekort aan producten als pasta, rijst, conserven en ontbijtartikelen. Wilt u ook de komende weken de voedselbank blijven steunen? Het rekeningnummer is NL18 RABO 0373 7366 57 t.n.v. Wijkdiaconie Vierhoven o.v.v. aankoop voedsel
Diaconie Vierhovenkerk

Amnestybrieven
In juni schrijven we weer brieven voor drie schrijnende gevallen.
De eerste brief gaat naar de openbare aanklager in Egypte met het verzoek om de verdediger van mensenrechter Ibrahim Ezz El-DIN vrij te laten, mede in verband met zijn gezondheidsproblemen.
In de tweede brief vragen we de openbare aanklager in Rusland om de activiste en verdediger van vrouwenrechten Yulia Tsvetkova niet verder te vervolgen.
Tenslotte vragen we aan president Lukashenko van Wit-Rusland om vrijlating van Vladislav Sharkovsky en Emil Ostrovko, jongens die wegens een klein drugsdelict nu al twee jaar vast zitten. Ook zij kampen met ernstige gezondheidsklachten.
Als u een email stuurt kan ik u de drie brieven per retourmail toezenden. Eventueel kan ik ze ook thuis bezorgen. Graag versturen voor 30 juni.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst (evert.vanbokhorst@gamil.com)

Dank
Mede namens mijn vrouw hartelijk dank voor alle goede wensen die wij op Heemraadstraat 14 mochten ontvangen vanwege onze verhuizing. Dank voor de kaarten, bloemen en groeten via de mail.
Mirjam Dzialiner en Marco Visser 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele reacties die ik na mijn ziekte ten gevolge van corona mocht ontvangen in de vorm van bloemen, kaarten en belletjes. En veel dank ik mijn Heer en Heiland dat ik weer thuis ben na mijn opname in het ziekenhuis, en de revalidatieperiode in de Bieslandhof daarna.
C. Lathouwers-du Mez

Graag wil ik degenen die mij met kaarten en bloemen feliciteerden met mijn 100e verjaardag bijzonder danken. Ondanks de huidige beperkingen maar mede dankzij internet heb ik samen met kinderen, familie en vrienden een prachtige dag gehad die ik mij nog lang zal herinneren.
G.W. Kleute-Veldkamp

Hierbij wil ik graag iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, die mij zijn toegezonden. Jullie weten niet hoeveel dit voor mij betekent! In deze tijd, waarin ik slechts een paar mensen op bezoek krijg, betekenen jullie kaarten een teken van leven van andere mensen, die naar mij omzien.
Lucie de Jong

Ontmoeting Kerk en Buurt
Ook de inloop op donderdagochtend 2 juli kan niet doorgaan. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Bibliotheek Vierhovenkerk
‘Een boek openleggen en hardop zeggen wat je hongerig leest, is een maaltijd, een feest’, staat op de zijflap van ‘Verzamelde Gedichten’ van Jaap Zijlstra. Maar we hebben ook Lize Stilma: ’Als we wakker worden is het licht’, Ype Schaaf: ’Met onferming bewogen’ en meer. 
Interesse? Laat het even weten.
Cees Nolten cjgpwnolten@ziggo.nl

Gift
Van NN € 20,00 voor de voedselbank via de wijkdiakonie. Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser

Vakantie
Van 22 juni tot en met 20 juli hebben wij vakantie.
Aleid en David Knibbe.

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u voor zaterdag 20 juni mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze zomereditie voor vier weken bevat informatie over de zondagen 5, 12, 19 en 26 juli.