Protestants Kerkblad Delft - 13 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 16 juli

Bij de diensten
Zondag 17 juli
De kinderen horen het verhaal uit Daniel 3. Het gaat over mensen die niet buigen voor de overheid. In de kerkzaal klinkt dit verhaal eveneens. Het staat in het eerste deel van dit geschrift. De eerste zes hoofdstukken van Daniël staan vol verhalen. Bijvoorbeeld over de leeuwenkuil en de droom van Nebukadnezar over het grote machtige beeld. In het tweede deel, vanaf hoofdstuk 7 staan de visioenen. Daar gaat het onder andere over de Mensenzoon.
Ds. Marco Visser


Zondag 24 juli
Op deze zondag gaat ds. T.S. Smit voor.

Zondag 31 juli
Op deze zondag start de zomerpreekserie over Elia (zie verderop). Samen met de nevendienst volgen we zes zondagen de wegen van deze profeet. 
Ds. Marco Visser

Zondag 7 augustus
Op deze zondag vervolgt ds. David Knibbe de lezingen uit 1 Koningen 17.

Automatische toegangsdeur en ringleiding
Sinds kort beschikt de Vierhovenkerk over een automatische toegangsdeur bij de hoofdingang van ons kerkgebouw. Dit komt de toegankelijkheid van de kerk zeer ten goede, met name voor rolstoel- en scootmobielgebruikers: zij kunnen nu zonder hierbij hulp te vragen de kerk betreden. Ook voor de overige kerkbezoekers maakt dit de toegankelijkheid makkelijker.
Naast de kerkzaal beschikt sinds vorig jaar ook een aantal zalen in onze kerk over een ringleiding. Bij de sociëteit kan hier al gebruik van gemaakt worden. Ook de kerkenraadskamer en de hal beschikken sinds kort over een ringleiding. Mensen die een gehoorapparaat dragen kunnen hier veel baat bij hebben. Het is mogelijk om per dagdeel steeds één zaal hiervoor in gebruik te hebben. Dit heeft te maken met het aansluiten van randapparatuur. Wilt u gebruik maken van de ringleiding, op een doordeweekse dag bijvoorbeeld bij een kerkelijke vergadering of bijeenkomst? Laat het de koster (Rommert Stellingwerf, telefoonnummer 06 2217 4768) dan vooraf even weten vanwege het aansluiten van de randapparatuur. 
Rommert Stellingwerf

Cantorijopstelling
Het is de kerkgangers vermoedelijk al opgevallen dat de cantorijopstelling anders is dan een tijd geleden. We proberen nu in een soort halve cirkel te staan, terwijl we vroeger in rijen stonden. De reden is dat we willen dat we zo beter horen wat de rest van de cantorij zingt. Deze opstelling neemt wat meer ruimte in beslag, maar die ruimte is gelukkig beschikbaar. Alle suggesties die we krijgen om ons aandeel in de vieringen te verbeteren nemen we graag mee.
John Booij, voorzitter

Uitje kindernevendienst
Beste kinderen van de kindernevendienst (en papa’s en mama’s natuurlijk). Houd zaterdag 3 september vrij! Die dag gaan we ons jaarlijkse kindernevendienstuitstapje maken. En dit jaar gaan we naar Hoeve Bouwlust in Maasland. We gaan daar op onze blote voeten door het maisdoolhof lopen, in de speeltuin spelen en misschien komen we ook een paar koeien of schapen tegen om mee te knuffelen. Trek dus vooral niet je mooiste kleren aan, je zou wel eens vies kunnen worden. En kaplaarzen kunnen ook geen kwaad. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein voor de kerk en verwachten daar rond 16.00 uur terug te zijn. Binnenkort krijgen jullie een persoonlijke uitnodiging met daarin alle bijzonderheden. Dus let op je mailbox! Wij hebben er nu al heel veel zin in.
Groeten van de leiding van de kindernevendienst!

Prekenserie 2016
Uit het niets komt Elia tevoorschijn in het leven van de koning van Israël en in het niets verdwijnt hij. Geen vader, geen stam, geen voorouders worden genoemd.  Alleen de naam van de plaats waar hij vandaan komt. De Tisbiet, wil zeggen uit een plaats die Tisbi heette. Ook deze plaats is niet meer te lokaliseren. Elia komt uit het niets en gaat naar ongekende streken, want ook zijn einde is omgeven met raadsels. Niemand kan hem meer vinden en de enige ooggetuige van zijn dood, Elisa, heeft het over vurige wagens en paarden die hem aan het oog onttrokken. De geest waait waarheen hij wil, niemand kan hem achterhalen. Voor zijn grote tegenstander koning Achab van Israël is dit uiterst irritant, voor Izebel was Elia haar grootste tegenstander. Maar ook voor medestander als Obadja was zijn komen en gaan erg lastig. Hoe kon je van hem op aan? 

Over deze intrigerende figuur gaat de prekenserie van deze zomer. Hij komt in ons leven, net als de droogte en de regen, het vuur en de dood, het raadsel en de oplossing, namelijk het leven volgens het woord van de Heer, dat dit alles overstijgt. Het belooft een boeiende serie te worden. We beginnen 17 juli met 1 Koningen 16:29-33, als het ware een voorspel. Achab wordt koning, Izebel uit Sidon Koningin, de Baäl wordt vereerd, Jericho opgebouwd. De omstandigheden worden geschetst vóór de opkomst van Elia, de week erna. 
Ds. Marco Visser en David Knibbe

Gaat u alvast inzamelen voor de bazaar?
De datum voor de bazaar is vrijdag 30 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 14.30 uur.
Han Kooreman zal samen met Marianne Schram het Rad van Fortuin gaan verzorgen. Wie heeft er nog mooie prijzen beschikbaar? Laat het Han (han.kooreman@gmail.com of (015) 261 2036) weten! 
Else Noorlander is heel ervaren in het verkopen via marktplaats. Vorig jaar heeft ze meerdere mooie artikelen via marktplaats verkocht. Het brengt dan meer op dan op de bazaar. Ze is bereid dat dit jaar weer te doen. Wie heeft er nog mooie spullen, die Else via marktplaats kan verkopen? Mooie boeken kunnen via bol.com verkocht worden. Laat het Henny Melis (h.melis@kpnmail.nl of (015) 261 8796) weten. 
Gaat u alvast weer verzamelen voor de bazaar? Goed functionerende apparatuur en schone, nette winterkleding, vooral kinderkleren, zijn gewild. Bij de bazaar blijft er altijd wel iets over. We kennen al veel organisaties die blij zijn met de overgebleven producten. Maar we zoeken er nog meer. Wie kent een organisatie die restanten zou kunnen gebruiken?

De helft van de opbrengst van de bazaar gaat dit jaar naar diaconale doelen in het buitenland en de andere helft naar projecten voor kinderen in armoede in Delft. 
Zoals ieder jaar steunen we in het buitenland als hoofddoel het ZWO project Ujamaa in Pietermaritzburg. Daarnaast steunen we dit jaar een project voor kinderen in Zambia, waar Trudy Middendorp voor gaat fietsen. De Delftse doelen zijn: het jaarlijkse uitje voor kinderen van de Horizonschool, een bijdrage voor de vakantiebank, die vakanties voor kinderen organiseert, Hiep-Hiep-Hoera, die een cadeautje en een traktatie voorkinderen in armoede regelt en de voedselbank voor een sinterklaascadeautje voor de kinderen van de voedselbank. Hopelijk brengt de bazaar zo veel op dat we deze organisaties allemaal een bijdrage kunnen schenken.
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo en Rommert Stellingwerf

Inleverdatum kopij
PKD 14 verschijnt op 13 augustus. Dit is een nummer voor vier weken. Kopij kan tot dinsdag 2 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Kindernevendienst
17 juli  Daniel 3: Drie mannen gered uit het vuur
24 juli Daniel 6: In de leeuwenkuil
31 juli Elia en een slechte koning
07 augustus Elia vlucht voor Izebel

In memoriam
Maria Anna – Ria – van den Bergh-Quik  21 juni 2016
Op 21 juni overleed plotseling Ria van den Bergh-Quik. Zij is 83 jaar geworden. Het woord waarmee haar zoon Roland haar omschreef was ‘sociaal’. Dit kwam tot uiting in het werk dat ze jarenlang gedaan heeft in de ouderenzorg. En later in het vrijwilligerswerk, dat zij deed; in verzorgingshuizen. Door dat vrijwilligerswerk rolde ze in het pianospelen en orgelspelen. Niet alleen in verzorgingshuizen, maar ook in de kerk begeleidde zij mensen op piano, en orgel, en harmonica. Muziek was haar grote passie. 
Naast het overlijden van haar man, was dat dan ook het moeilijkst; het niet meer kunnen orgelspelen in de kerk omdat ze de trap niet meer op kon. Maar zij was er de vrouw niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze was positief ingesteld. Iemand die er het beste van maakte. De laatste jaren voelde zij zich steeds meer thuis in de Vierhovenkerk. Daar bezocht zij de sociëteit, en de vieringen. En nog maar kort geleden ging zij ook mee met het gemeenteweekend. Niet alleen voelde zij zich thuis bij de mensen, ook herkende zij in het geloof, zoals het binnen de Vierhovenkerk beleefd wordt, haar eigen geloof. Een geloof van vertrouwen. In de dienst waarin wij dankten voor haar leven, lazen wij psalm 23, een psalm van vertrouwen. Een psalm waarin we kunnen lezen hoe de goede herder zijn schapen leidt naar het rustige water. Op 28 juni hebben wij op begraafplaats Jaffa, samen met de kinderen en kleinkinderen, Ria van den Bergh naar de rustige wateren gedragen en overgegeven in de handen van de levende God. Voor de kinderen en kleinkinderen is het heengaan van hun moeder en oma een groot gemis. Wij bidden hen de liefdevolle nabijheid toe van God en mensen.
De nagedachtenis van Maria Anna – Ria – van den Bergh-Quik zij ons tot zegen.
Ds. Caroline der Nederlanden

Uit de wijk
Vakantie
Ds. David Knibbe heeft tot 1 augustus vakantie.

Niet alleen woorden, ook daden op ‘Licht op Vierhoven’

Wethouder Stephan Brandligt van gemeente Delft ziet dat er na twee jaar Groene Kerk behoorlijk wat gebeurd is. ‘Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om daden.’ Hij waardeerde in zijn speech ter gelegenheid van het officiële moment dat we de hele gemeenschap betrekken bij het feest dat op 18 juni in de Vierhovenkerk gevierd werd ter gelegenheid van de plaatsing van de zonnepanelen.
Brandligt: ‘Goed dat jullie vieren dat het gelukt is! Zo zaaien jullie ook weer voor nieuwe kansen die er moeten komen. De energietransitie gaat een groot effect hebben op ons allemaal. ‘
Ook Carla van der Vlist sprak namens Kerk in Actie haar felicitaties uit. ‘De stap van de Vierhovenkerk bemoedigt ook anderen. Het gaat om samen de goede dingen doen, voor onszelf, maar ook voor anderen wereldwijd waarmee we verbonden zijn.’ Ze verwees naar de naam van onze kerk: Wijkgemeente Vierhoven: ‘Vier het leven! We mogen het leven vieren omdat we het ontvangen hebben.’

Het feestvieren is goed gelukt met luxe hapjes, gezelligheid bij de koffie en thee, de actieve workshops die verschillende gemeenteleden verzorgden. Ongeveer veertig gemeenteleden deden mee met de eerste workshopronde, met activiteiten zoals fietsen naar het huis Prêt-a-loger, fotograferen in de buurt, zingen en afval prikken. Buurtbewoners deden mee in de tweede ronde met een collage maken, een draaiende zonnebloem maken of gezellig koffiedrinken. Ook de kinderen hadden hun eigen activiteiten, waaronder knutselen van een zon met een prachtige regenboog en marshmallows smelten bij een vuur. 
De goedverzorgde maaltijd na het officiële moment en de borrel bood iedereen soep, broodjes, stokbrood, salades en rauwkost. Een feestelijk ijsje sloot de maaltijd af. De vesper met enkele mooie liederen en een korte overdenking gaf een mooi moment van bezinning en lofprijzing van God tot slot. Namens ons allen hartelijke dank aan alle deelnemers en workshopleiders voor deze feestelijke dag!
Als u wilt zien hoe de installatie van de zonnepanelen verliep, dan kunt u een filmpje hiervan via YouTube bekijken (https://youtu.be/2SQSiI9b6QQ). Via www.kerkomroep.nl kunt u ook alsnog de speeches beluisteren, met aansluitend de weergave van de vesper. In 2017 ontmoeten we elkaar graag weer op een gemeentedag. Wilt u meehelpen organiseren? Meld u dan!
Organisatie van Licht op Vierhoven, Henny Melis, Herma Selles en Gabrielle Uitbeijerse

Cursus ‘Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit’ afgesloten
Op de dag van de afsluiting presenteren veertien cursisten hun werkstuk. Ik heb iets geschreven over het kerkmuzikaal profiel van de Vierhovenkerk, onze huisstijl. Op basis van een onderzoek onder de leden van de kerkenraad, de taakgroep Erediensten en de nevendienst constateer ik dat we goed uit de voeten kunnen met het nieuwe Liedboek. Er is grote bereidheid om nieuwe liederen te leren. Ik trek enkele conclusies (zie hieronder). Hoe ik daar toe ben gekomen, kan men lezen in het verslag dat ik opstelde. In dit verslag doe ik ook een vijftal aanbevelingen. Wie dit verslag digitaal wil ontvangen kan mij dit mailen. Na de vakantieweken ontvangt u het.

Mijn conclusies:
1. Kerkmuzikaal profiel
Het kerkmuzikaal profiel van de wijkgemeente valt in de categorie ‘Oecumenisch-protestants’. De gemeente is hoog- noch laagliturgisch. Bloemen die naar zieken gaan staan op de avondmaalstafel. Bij een avondmaalsviering staan ambtsdragers in pak, casual gekleed of in spijkerbroek. Men vindt dat alles ordelijk en in stijl moet verlopen. De wijkkerkenraad kiest voor zilveren kelken waarin men het altaarbrood kan dopen. De predikanten dragen lichte toga’s met stola’s. Antipendia kleuren de viering. Het Liedboek geldt als uitgangspunt. De gemeente hecht én aan het orgel (men bracht een groot bedrag bijeen voor de restauratie van het orgel) én aan de vleugel.
 
2. Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Grosso modo zijn de gemeenteleden content met het Liedboek. Men is in voor nieuwe liederen en wil die met de cantorij of met een duidelijk voorspel van de organist instuderen. Zo nu en dan liederen zingen uit andere bundels zijn acceptabel. 

3. Rol cantorij en cantor
Met de komst van het Liedboek komt de functie van de cantorij, de gemeente bekend maken met nieuwe liederen, voor het voetlicht. De cantor oppert de mogelijkheid om te gaan werken met een kleine schola die op zondagen dat de cantorij niet aanwezig is een lied voorzingt.
Ds. Marco Visser