Protestants Kerkblad Delft - 14

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 17 augustus 2013

Bij de dienst van 25 augustus
Mijn tweede ‘Davidpreek’ behandelt 2 Samuël 23:1-7 en 1 Koningen 2:1-12. Altijd al hebben mensen grote waarde gehecht aan de zogenaamde ‘Laatste woorden’ van iemand die op het punt staat te sterven: “Wat waren zijn laatste woorden?” Men verwacht een testament, een richtlijn hoe het verder moet na zijn dood. Maar los van die regeldingen hoopt men vooral iets bijzonders te vernemen van de lippen van iemand die hierna nooit meer zal spreken: het beste voor het laatst bewaard.
In 1 Koningen 2 is Salomo getuige van de laatste woorden van David: “Laat hem (nl. de Benjaminiet Simi) op zijn oude dag een gewelddadige dood sterven”. In 2 Samuel 23 eindigt het leven van David met een heuse psalm. Een psalm van David, zijn laatste. Met zoals gebruikelijk een gedeelte over geloven en vertrouwen en dichtbij God blijven. Maar ook een gedeelte -en daarmee eindigt deze psalm- over de bestraffing van de slechteriken: 
“Wie ze wil opruimen 
neemt een stok met ijzeren punt ter hand 
om ze in het vuur te werpen 
en ter plekke te verbranden”.

En dit zijn de laatste woorden van David in 2 Samuel 23. Daar tuimelt wat mij betreft de grote David toch behoorlijk van zijn voetstuk. De laatste woorden, het beste voor het laatst bewaard, je leven eindigen met een doodvonnis. Wat zegt het over David en zijn geloof? Wat zegt het over God? En hoe staat het met ons wanneer het gaat over het vereffenen van oude rekeningen?
Ds. Jurjen G. Fennema

Huwelijk
Op vrijdag 6 september treden in het huwelijk Marleen Kieft en Jeroen van Oort (Guido Gezellelaan 82). Het wordt -zoals dat heet- een gemengd huwelijk van doopsgezind en protestant. De trouwdienst waarin wij God vragen om een zegen over hun verbond voor het leven vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht 270 in Utrecht en valt onder de verantwoordelijkheid van de Doopsgezinde Gemeente. En ik mag namens onze Vierhovenwijk gemeente als protestantse predikant voorgaan. Om het simpel te zeggen, Marleen neemt haar ouderling mee en Jeroen z’n dominee. Het belooft een mooie viering te worden, zeker ook vanwege het feit dat jullie heel bewust ‘voor de kerk’ willen trouwen. En dus ook samen in geloof door het leven willen gaan. Wij delen graag in jullie vreugde en jullie geloof in God die liefde is.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Grietje van der Linden-Hazeveld †17 juli 2013
Op woensdag 17 juli overleed Grietje van der Linden-Hazeveld. Thuis, in de handen van Ton, is zij heengegaan. Het was de dag van de zeven. 17/7 werd Gré 77 jaar. Al enige tijd tobde zij met haar gezondheid en na de zomer wachtte een nieuwe opname. Ze zou nooit over haar ziek-zijn klagen; maar was haar lichaam misschien helemaal op? Zelf sprak ze over ‘de lieve zusters en over de aardige dokter’. Overal zag je Ton en Gré tezamen. Week in week uit in de kerk. Ook de zondag nog voor haar overlijden. Vandaar het ongeloof dat er was: ‘dit kan niet waar zijn?!’ Gré was de eenvoud zelve, niet in de betekenis van ‘simpel’, maar zoals er in de Bijbel over gesproken wordt. In Handelingen staat: “Elke dag kwamen de gemeenteleden trouw en eensgezind samen ….  en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud ….” Eenvoud in de betekenis van oprecht. Zoals Jezus eenvoudig leefde. Hij liet zijn leven enkel en alleen leiden door de Geest van God. Dat betekende dat zijn leven gekenmerkt werd door de liefde. In de afscheidsdienst werd Gré vergeleken met een diamant. Een schitterende vrouw. Met Ton deed ze jarenlang bezoekwerk, onder andere in Stefanna en de Bieslandhof. Met niet aflatende trouw zorgde ze voor haar moeder en anderen. Ze is velen tot zegen geweest en een voorbeeld voor ons allen. Woensdag 24 juli na de dienst van Woord en Gebed in de Vierhovenkerk volgde een korte plechtigheid in de aula van crematorium Eikelenburg te Rijswijk.
Ds. M. Visser

In memoriam Johannes van den Berg † 4 juli 2013
Iedereen hield zijn hart vast bij het overlijden van zijn vrouw in 2001. Zou Joop, toen 80 jaar oud, deze klap te boven kunnen komen? Het lukte hem wonderwel. En dat tekent deze man. Hij is een echte doorzetter. In zijn arbeidzame leven heeft hij letterlijk van de grond af carrière gemaakt. Hij begon als grondwerker bij het energiebedrijf Delfland, deed naast-, en vooral na zijn werk allerlei avondcursussen en nam afscheid als hoofdopzichter. Iemand met zelfdiscipline dus. Rechtdoorzee maar ook rechtlijnig. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn kinderen. Daarin kwam wel verandering met het verstrijken van de jaren.
Joop kon zich prima vermaken aan de bridgetafel. Hij wroette graag in de grond van zijn volkstuin, niet om leidingen te trekken maar om te zaaien en te oogsten.
Joop was geen prater. Hij sprak weinig over wat hij had gezien en meegemaakt tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands Indië.
Ook daarin kwam verandering, maar dan wel helemaal aan het eind van zijn leven. Over zijn geloof was Joop weinig mededeelzaam. Hij ging trouw naar de kerk. Daar vond hij erkenning door God en stond hij open voor de troost en kracht uit de hemel.

Bij het afscheid in Crematorium Hofwijk lazen we in Psalm 116:
“De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood.”
Met dit vertrouwen heeft Joop van den Berg, na een kort verblijf in de Bieslandhof, zijn leven uit handen gegeven. Moge hij de rust vinden waarop hij altijd zijn hoop had gevestigd.
Ds. Jurjen G. Fennema

Erratum
Jan Schinkelshoek zou er zelf waarschijnlijk hartelijk om hebben gelachen, maar ik vind het een storende fout. In zijn In Memoriam in de vorige editie van het kerkblad stond “Wie zoiets heeft meegemaakt, die hoef je niets te vertellen over vrouwen en verlies verwerken”. Dit is nou weer zo'n typische fout van een spraakcomputer. In plaats van ‘vrouwen’ had er natuurlijk moeten staan “…hoef je niets te vertellen over rouw en verlies verwerken”.
En verder was de trouwtekst bij de inzegening van hun huwelijk niet vers 39, maar vers 35a van Romeinen 8: “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?”. Mijn welgemeende verontschuldigingen hiervoor.
Ds. Jurjen G. Fennema

Agenda
22 augustus: 20.00 uur voorbereiding voettocht voor vrede (26/9), Vierhovenkerk
04 september: 19.30 uur taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
04 september: 20.30 uur wijkdiaconie, Vierhovenkerk
10 september: 14.00 uur SOOS-Vierhovenkerk
10 september: 20.00 uur wijkkerkenraad Vierhovenkerk
12 september: 20.00 uur GGL-in A-majeur, Monique Samuel, Vierhovenkerk


Startzondag 8 september
De themadienstcommissie staat nu een andere aanpak voor. Na het vertrek van Michèle Kooistra, Janine Rijpkema en Else Noorlander is de commissie gehalveerd en er hebben zich nog geen nieuwe mensen aangemeld. Dus hebben we van de nood een deugd gemaakt. Het plan is nu om voor elke themadienst een groep uit de gemeente te vragen, bij wijze van aanvulling. Voor de themadienst in september is dat de O Jee-groep (Oudere Jongeren).
Het landelijke thema voor de Startzondag in 2013 is: ‘Geloven met hart en ziel’. Wat houdt jou als gelovige gaande? Waar zetelt je geloof? Geloof je op gevoel of geloof je vooral met je verstand? Beleving of overtuiging. En hoe zit het trouwens met het verstand? Waarom vinden we dat niet in Deuteronomium 6,5 en wel in Marcus 12,30? We staan stil bij de bonte verscheidenheid van de persoonlijke motivatie om te geloven. En we zoeken naar wegen om die tot zijn recht te laten komen.
Het thema ‘Geloven met hart en ziel’ is tegelijk ook het thema van de ontmoetingen in de maand februari van het volgend jaar. Maar daarover meer in de folder Vorming en Toerusting voor het seizoen 2013-2014.
Ds. Jurjen G. Fennema

Programma na de dienst op de startzondag
Traditiegetrouw is er op de startzondag een programma na de dienst.
U kunt deelnemen aan een nagesprek over de dienst. De taakgroep-ZWO licht u in over het filmproject “Praatmee”. De commissie ‘Kunst en Kerk’ presenteert zich. Henk Wassink geeft een korte try-out van het Leerhuis ‘Woord en beeld’ (start 17 september). Aandacht is er voor het nieuwe liedboek en een voorbedenboek wordt geïntroduceerd. De ochtend eindigt met een eenvoudige maaltijd. 
Ds. M. Visser

Veel medewerkers gevraagd!
Onze jaarlijkse bazaar komt weer dichterbij, namelijk op vrijdag 27 september van 19.00-21.30 uur en zaterdag 28 september van 10.00 tot 15.00 uur.
De opbrengst van de bazaar is bestemd voor de ZWO projecten in Zuid Afrika, preekvoorziening in de Joriskapel en de Voedselbank.
Graag willen wij een beroep doen op de medewerkers van vorig jaar. Ook nieuwe medewerkers zijn zeer welkom. Hulp voor het inrichten, staan in de stands en bij het opruimen zijn hard nodig.
Intekenlijsten liggen vanaf zondag 18 augustus op de tafels in de hal van de kerk.
Hoe meer mensen, hoe beter we de taken kunnen verdelen.
Wilt u iets bakken voor bij de koffie of voor de verkoop in een stand: heel graag!
Hebt u hiervoor een mooie prijs beschikbaar? Graag melden bij Han Kooreman: tel. 015-2612036 of jm.kooreman@12move.nl
Voor meer informatie? Henny Melis 015-2618796 of h.melis@zonnet.nl
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Aad Doorduyn, Wim Huisman, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ab Moes, Rommert Stellingwerf en Elzo Zantingh

Folder Vorming en toerusting 2013-2014
De nieuwe folder Vorming en Toerusting voor het nieuwe seizoen 2013-2014 is binnenkort beschikbaar.
Behalve de papieren versie, is het ook mogelijk dit jaar de folder digitaal te ontvangen. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u zich inschrijven door een mail te sturen naar Margot Mekkes, e-mail: mamekkes@kpnplanet.nl of uw gegevens in te vullen op de intekenlijsten in de hal van de kerk.
Wilt u gedurende het hele seizoen steeds actuele informatie over de activiteiten ontvangen, dan kunt u dat aangeven in uw e-mail of op de intekenlijst.
Margot Mekkes

Gemeenteweekeinde 2014
‘Een droomweekend!’
Het gemeenteweekend komt er weer aan!!! Van vrijdag 4 april tot en met zondag 6 april hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. De figuur van Jozef staat centraal. Gespreksgroepen, creatieve en muzikale activiteiten staan op het programma. Op de Startzondag van 8 september is de organisatiecommissie aanwezig en kunt u zich al aanmelden, de inschrijfformulieren liggen klaar. Wacht niet te lang, want vol is vol!! 
De organisatiecommissie
Iedereen hartelijk bedankt
Voor de bemoediging en troost door middel van een bezoekje, goede wensen of ansichtkaarten.
Femmy Kranendonk

11 september Monique Samuel
Monique Samuel, schrijfster van het boek ‘Dagboek van een zoekend christen’ komt naar Delft (20.00-22.00 uur, Vierhovenkerk). Na haar inleiding volgt een gesprek over het onderwerp ‘kerk en buurt’, een speerpunt van onze gemeente. Hoe geef je daar vorm aan? Monique Samuel zal ons ongetwijfeld prikkelen met haar vragen en ons zo verder helpen. De kerk staat wat haar betreft midden in de samenleving. Paus Franciscus zei: ‘de kerk heeft geen boodschap voor de wereld, maar is zelf de boodschap! Samuel zegt: ‘Bekeren kan ik niet, dat kan alleen God. Ik getuig van mijn geloof’. Hoe staan wij in de wereld, in Delft, in onze wijken?’ Het belooft een spannende avond te worden. Ben je van plan te komen, meld het bij ds. Visser, zodat we een idee hebben van het aantal deelnemers. 
Ds. M. Visser

Eerste soosmiddag van het seizoen
Dinsdag 10 september is al weer de eerste soosmiddag van het seizoen.
Min of meer traditiegetrouw een wat ontspannen programma met zingen en een quiz.
Zingen doen we met liederen uit het nieuwe liedboek onder leiding van Wim Loef, de cantor van onze gemeente.
Er is een keuze gemaakt uit oude en vertrouwde liederen en liederen die geheel nieuw zijn opgenomen in het liedboek. Het tweede gedeelte van de middag vullen we met een quiz, waarmee we tevens het programma voor het nieuwe seizoen introduceren.
In de hal van de kerk ligt het programma voor de eerste helft van het seizoen 2013-2014, die kunt u meenemen. We beginnen om om 14.00 uur en koffie en thee staan vanaf 13.30 uur voor u klaar.
Het soosbestuur

Liedboek
Heeft u een liedboek besteld, maar dit nog niet afgehaald?
Dat kan nog op de zondagen 18 en 25 augustus, na de dienst in de hal van kerk.
Kosten: € 22,50.
Margot Mekkes

Oproep
Wij zoeken binnen de Vierhovenwijk naar assistentie bij het inzamelen van oud papier.
Wie wil ons 1 keer per maand op vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur helpen?
Informatie bij: G. Dirkse, tel. 015 2576108, e-mail: gdirkse@ziggo.nl
Gerrit Dirkse

Giften
€ 20,-- wijkdiaconie van B. via bezoekmedewerkster O., € 20,-- voedselbank (via wijkdiaconie) van NN., € 300,-- van NN (100 voedselbank via wijkdiaconie, 100 wijkdiaconie en 100 wijkkas) en € 10,-- voor Interkerkelijk Sociaal Fonds (via wijkdiaconie) van W. Alle gevers hartelijk dank.
Ds. M. Visser