Protestants Kerkblad Delft - 14 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 augustus

Bij de diensten
Zondag 14 augustus - Elia in ballingschap
Op deze zondag vervolgen we de serie rond de profeet Elia. Aan mij is 1 Koningen 17:7-24 toegewezen. De profeet deelt in het lot van het volk dat omwille van de zonde van Achab gestraft is met een periode van droogte. Maar ook buiten Israël slaat de droogte toe. Wij lezen van Elia’s ontmoeting met een weduwe die in de buurt van de stad Sidon in Sarefat woont. De profeet zal zorgen voor de eerste levensbehoeften: meel en olie. ‘Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monde van Elia had beloofd.’ Als dan ook nog haar zoon sterft, is de profeet opnieuw in staat in het lot van de vrouw en haar zoon verandering te brengen. Wij twijfelen aan de ‘waarheid’ van deze verhalen. Commentaren spreken van een anekdote of een legende. Maar dat gaat iets te vlug. Eerder spreken de verhalen van een groot geloof dat telkens tot het uiterste beproefd wordt. Ik schrijf dit stukje met bijna nog een maand te gaan tot deze zondag, maar voorlopig moest ik denken aan het lied van Huub Oosterhuis waaruit de volgende regels komen: ‘Wie denken durft dat deze droom het houdt, (…) wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, (…) die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in ’t verborgen, die zal waken tot de morgen dauwt – die zal zijn ogen niet geloven’ (Lied 1001 vers 3).
G.C. van de Kamp

Zondag 21 augustus
De heilige doop is aangevraagd voor Fenne Esther de Vries, dochter van Anne en Pieter de Vries en zusje van Hylke. De tweede naam van Hylke is Raphaël. In de dienst waarin hij gedoopt werd stonden we stil bij de gelijknamige engel die Tobit begeleidde op zijn reis. Fenne heeft als tweede naam Esther. Het is daarom dat we een kort fragment uit het boek Esther lezen. Tegelijk zetten we onze zomerprekenserie voort over de profeet Elia en lezen 1 Koningen 18:1-16a. In dat gedeelte gaat het over Obadja. De zomerpuzzel is: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Esther en Obadja? 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
14 augustus Elia bij de gastvrije weduwe uit Sarefat
21 augustus Elia ontmoet Obadja
28 augustus Elia en de priesters van Baal: God luistert wel
04 september Elia vlucht voor Izebel en ontmoet God

In memoriam Sara Maria Catharina van der Sluys  1 augustus 2016
Op 1 augustus is in haar slaap overleden Sara Maria Catharina van der Sluys. Zij is 66 jaar geworden. Sary zoals we haar aanspraken, of Saar in familiekring, kwam iedere zondag in de kerk en dronk na de dienst een kopje koffie in de bijtrekruimte. Ze had haar vaste plek bij haar zus Rineke. Ook op de Bijbelkring van de woensdagavond was ze een vaste deelneemster. Hoewel ze moeilijk liep kwam ze trouw vanaf de Willem Bilderdijkhof. Daar woonde ze twintig jaar met haar partner Bart. Samen deelden ze het leven, luisterden naar muziek en gingen op vakantie naar vele landen. Niet alleen Bart maar ook Rineke zal haar zus missen en de broers Cees en Hans. Er is ook onverwacht een lege plaats gekomen bij de Westhoek, de dagbesteding. Daar ging ze heen nadat ze in 2013 stopte met werken. Saar was een aparte vrouw. Ze kon enorm eigenzinnig zijn. Maar kende ook humor en plaagde Bart bijvoorbeeld door hem ‘opa’ te noemen. 
Maandag 9 augustus namen we afscheid van haar in de aula van begraafplaats Jaffa. Gelezen werd Psalm 23 ‘De Heer is mijn herder’. We vertrouwen erop dat zij, zoals boven de rouwkaart stond, ‘Veilig in Jezus’ armen’ is. 
Ds. Marco Visser

Sociëteit Vierhoven
Het is nog wel niet zo ver, maar u kunt het nu al vast in uw agenda vastleggen. De sociëteit gaat weer een nieuw seizoen tegemoet en de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is op dinsdagmiddag 13 september. In de hal van de kerk ligt een programma van het eerste halfjaar tot en met dinsdag 10 januari 2017 voor u klaar.
En al zeggen we het zelf, we menen weer een mooi programma te hebben samengesteld. Henk Wassink is tweemaal onze gast met een kunstprogramma. Dries van den Akker vervolgt zijn presentatie over het Weihnachtsoratorium. Arie Eikelboom verrast ons met een programma over de bijbel in de muziek. Ria van der Meer komt weer met Delftse verhalen en de ras-verteller Kees Posthumus is in februari 2017 onze gast. Dit is zo maar een kleine greep uit de achttien programma’s. 
Op de eerste middag 13 september is er min of meer traditiegetrouw een nadere kennismaking. We maken niet alleen kennis met elkaar, maar ook met het nieuwe programma in de vorm van een beeldquiz (laat je er niet door afschrikken). Dit programma viel vorig seizoen goed in de smaak. Daarom vonden we het voor herhaling vatbaar.
Heeft u nog nooit met onze sociëteit kennis gemaakt? U bent van harte welkom en dat zijn zeker alle trouwe bezoeksters en bezoekers van onze middagen. Zoals gebruikelijk is de aanvang om 14.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 13.30 uur.
Het bestuur van de sociëteit

Koffieschenkers bij de voedselbank gevraagd
Iedere donderdagmiddag komen tussen 14.45 uur en 16.00 uur honderd klanten van de voedselbank in de Vierhovenkerk hun pakket ophalen. Sommige klanten vinden het gezellig een kopje koffie of thee te blijven drinken, voor de kinderen is er een glaasje limonade. Iedere week zijn er twee leden van de Vierhovenkerk aanwezig die hiervoor zorgen en een praatje met de klanten maken. Dit wordt gedaan door verschillende personen. Het betekent dat je eens in de vier weken aan de beurt bent van 14.30 uur tot 16.00 uur. Iemand, die het inmiddels drie jaar gedaan heeft, gaat er nu mee stoppen. Wie voelt ervoor om deze taak over te nemen? Laat het een diaken weten.
De diaconie 

Komt u meehelpen bij de bazaar?
Op vrijdag 30 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 14.30 uur vindt de bazaar plaats. De voorbereidingen voor de bazaar zijn in volle gang.  
Veel mensen willen hun steentje bijdragen, zowel bij het inruimen als bij de verkoop. We kunnen echter nog veel meer mensen gebruiken, onder ander bij het van tevoren controleren van de elektrische apparaten, het helpen in een stand op vrijdagavond of zaterdagmorgen of -middag of het helpen bij de verkoop van lootjes. Of komt u na afloop helpen met het opruimen? Alle hulp is welkom, al is het maar een paar uur.
Wilt u iets lekkers bakken voor de verkoop? Of hebt u nog iets nieuws dat met het rad van fortuin verloot kan worden? De intekenlijsten hiervoor liggen vanaf zondag 14 augustus in de kerk. Zet uw naam op de lijst of laat het één van de commissieleden weten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de bazaarcommissie.
Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo en Rommert Stellingwerf
Zondag 28 augustus
Op deze zondag gaat ds. F.A. Benthem voor.

Zondag 4 september - Elia vlucht voor Izebel. Elia ontmoet God. 
We lezen 1 Koningen 19:1-18. De man die uit het niets verscheen, verlaten wij op het dieptepunt van zijn leven. De enorme impact die hij heeft veroorzaakt op de Karmel, waardoor hij de Heer liet zien aan mensen, is volkomen weg. Vervolgd door de koningin redt hij het vege lijf in de woestijn waar Israël doorheen moest naar het beloofde land. En hij wil sterven. Maar dan ontmoet hij God. Hij moet door. Dieptepunten en hoogtepunten liggen naast elkaar, in elkaars verlengde. Als jij je het zwakst voelt, ben je het sterkst. We lezen dan ook niet voor niets 2 Korintiërs 12:1-10. Ben ik zwak, dan ben ik machtig. Deze ongerijmdheid raakt aan de motor van het geloof. Omdat God jouw dieptepunt verhoogt tot leven in zijn naam.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Bedankt (1)
Hartelijk dank voor de mooie bloemen, kaarten, bezoekjes en telefoontjes na mijn heupoperatie. Het gaat met veel hulp van God de goede kant op. Alle reden om God en de gemeente te danken.
Meta Roodenburg

Bedankt (2)
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes en handdrukken die wij gekregen hebben bij ons vijftigjarig huwelijksfeest.
Sale en Joop Westra

Jarigen
Na een korte zomerstop in de maand juli nodigen we alle jarigen van de maanden juli en augustus uit op woensdagmiddag 31 augustus ’s middags van 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur in de Vierhovenkerk. We ontmoeten elkaar onder het genot van een kopje thee of koffie en we luisteren naar een enthousiaste gaste die ons iets over haar hobby zal vertellen. Daarna is er tijd voor een drankje en sluiten we de middag af met het zingen van een mooi lied.
Heeft u ook belangstelling voor deze middag? U bent van harte welkom (ook als er geen verjaardag te vieren valt)!
Suzanne van der Kooij, Meta Roodenburg, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Uitje kindernevendienst
Beste kinderen van de kindernevendienst (en papa’s en mama’s natuurlijk). Houdt zaterdag 3 september vrij! Die dag gaan we ons jaarlijkse kindernevendienstuitstapje maken. En dit jaar gaan we naar Hoeve Bouwlust in Maasland. We gaan daar op onze blote voeten door het maisdoolhof lopen, in de speeltuin spelen en misschien komen we ook een paar koeien of schapen tegen om mee te knuffelen. Trek dus vooral niet je mooiste kleren aan, je zou weleens vies kunnen worden. En kaplaarzen kunnen ook geen kwaad. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein voor de kerk en verwachten daar rond 16.00 uur terug te zijn. Binnenkort krijgen jullie een persoonlijke uitnodiging met daarin alle bijzonderheden. Dus let op je mailbox! Wij hebben er nu al heel veel zin in.
Groeten van de leiding van de kindernevendienst!

Startzondag 11 september
Het thema is ‘Deel je leven’. Dit thema, aangereikt door de landelijke kerk, sluit aan bij de ‘zorgkernen’ waar we dit jaar serieus werk van willen maken. Bij de ‘zorgkernen’ gaat het om een vorm van pastoraal werk. Het accent ligt daarbij op de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden zelf.
Aan het eind van de startzondag is er een maaltijd. Wie wil een salade maken voor vijf of tien personen en deze op 11 september meenemen? U kunt dit opgeven bij Henny Melis, telefoonnummer (015) 261 8796.
Ds. Marco Visser

Trudy Middendorp fietst 600 kilometer in Zambia voor het goede doel
Zeshonderd kilometer mountainbiken in de brandende zon door Zambia, in zes dagen. Door heuvels en over savannes. Tussen zebra's, olifanten en leeuwen door, langs de lokale bevolking, slapen onder de sterrenhemel.
Dat klinkt als een uitdaging, toch? Trudy Middendorp gaat het avontuur aan en neemt deel aan Cycle for Plan Zambia samen met 35 andere fanatieke deelnemers. Cycle for Plan Zambia is een project van Plan Nederland. In november vertrekt Trudy naar Zambia. Waarom? Meisjes in Zambia worden vaak vroegtijdig van school gehaald om te trouwen. Elk kind verdient een onbezorgde jeugd en heeft recht op onderwijs, vindt Trudy. Ze bezoekt projecten van Plan, om met eigen ogen te zien welk verschil haar bijdrage maakt, en ontmoet haar sponsorkindje. Daarnaast kan Trudy haar passie voor fietsen en reizen mooi combineren met het goede doel.
Plan strijdt tegen kind-huwelijken door toegang tot onderwijs voor meisjes te vergroten, zet zich in voor betere kwaliteit van het onderwijs en helpt meisjes om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Wilt u een bijdrage leveren aan het project Cycle for Plan Zambia? Doneren kan via bit.ly/Trudy4Zambia of www.pifworld.com met zoekterm ‘Trudy’. Vanuit de opbrengst van de bazaar zal dit project, naast zes andere projecten betreffende kinderen in armoede gesponsord worden.
Henny Melis

Giften
€ 20,00 voor diaconie van fam. K. via W.S., € 375,00 voor ZWO-project Ujamaa (Hanna Wapenaar) gift NN en € 20,00 voor de kerk van de fam. d.J.. Alle gevers hartelijk dank. 
Ds. Marco Visser

Crèche medewerkers gezocht 
Eens in de vijf weken op de kinderen van de crèche passen. Is het iets voor u of voor jou, dan kun je je aanmelden bij Annelies van Elderen, telefoonnummer 06 1537 6149 of bij Marco Visser, telefoonnummer (015) 257 7147. 
Het is belangrijk dat er per keer twee mensen aanwezig zijn. Nu draaien mensen soms ‘dubbele diensten’. Aangezien het aantal kleintjes toeneemt, is het wenselijk dat er nieuwe leiding bij komt. Graag horen we van u. 
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven en Fair Trade
Na de vakantie zijn we er op zondag 4 september weer voor het schrijven van Amnesty brieven en voor de verkoop van Fair Trade artikelen uit de Wereldwinkel. We schrijven weer brieven voor een drietal schrijnende gevallen van onrecht al weten we op dit moment nog niet voor wie. Doet u mee, we zien u graag in de hal bij de stand voor of na de dienst.
Evert van Bokhorst

Inleverdatum kopij
PKD 15 verschijnt op 10 september. Dit is een nummer voor twee weken. Kopij kan tot dinsdag 30 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.