Protestants Kerkblad Delft - 15

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 14  september 2013

Bij de diensten
Zondag 15 september
In deze dienst ontvangt Hannah Bles, dochter van Irna en Thomas en zusje van Sven de doop. In de dienst klinkt de lofzang van Hanna uit 1 Samuel 2:1-10. In de (neven) dienst gaat het over het verloren schaap en drachme (Lucas: 15:1-10). 
Ds. M. Visser

Zondag 22 september
Op deze zondag begint de vredesweek. Neem de oorzaak van de oorlog weg en je krijgt vrede. Een van de oorzaken (de enige?) van oorlog is de ongelijke verdeling van de welvaart. Wie niets te verliezen heeft, stort zich makkelijker in de oorlog dan wie dat wel heeft. Daarom is werken aan gerechtigheid tegelijk werken aan vrede. 
In de schriftlezingen van deze zondag klinkt scherpe kritiek op ongebreidelde hebzucht. In ongemeen scherpe bewoordingen stellen de profeet Amos en de profeet Jezus van Nazaret de zelfverrijking aan de kaak, respectievelijk in Amos 8: 4-7 en Lukas 16: 1-17. Waarom zijn ze zo fel op de honger naar geld? Omdat zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Maar of hun boosheid de vrede naderbij brengt, valt nog te bezien.
Ds. Jurjen G. Fennema

Voorbedenboek
Vanaf 15 september ligt er bij de ingang van de kerkzaal een voorbedenboek. U kunt hier anoniem een voorbede in schrijven. Enkele voorbeelden: “Voor alle mensen, die lichamelijk en geestelijk belast zijn”, “voor solidariteit tussen oud en jong”, “voor echte wereldvrede”, “voor mijn jongens”, overleden ouders en dierbaren”, "voor alle goeds en vrede”. 
Ds. M. Visser

Kennis maken.
Kennismaken is je kennis eigen maken van mensen die voorheen onbekend voor je waren. En kennis houdt hier niet alleen weetjes in, maar ook gevoelens. En het werkt wederzijds. U maakt met mij en ik met u kennis. Ik heb nu twee seizoenen kennismakingsbezoeken bij u gebracht – u, dat bent u die in de Buitenhof woont – en ik ben halverwege gekomen. Op basis van een fulltime betrekking betekent dat ik in twee derde jaar op de helft ben en dus in één jaar en vier maanden klaar zou kunnen zijn. Nu ik voor één derde aan deze wijk verbonden ben, zou het betekenen dat ik nog twee jaar verder moet gaan met deze bezoeken. Dat lijkt mij geen goed idee. 
Daarom wil ik de zaak nu omdraaien: degenen uit de Buitenhof bij wie ik nog niet op bezoek ben geweest, kunnen mij bellen of mailen voor een afspraak. Dat scheelt mij een stukje organisatie. En u kunt het door u gewenste tijdstip bepalen. 
Mijn telefoonnummer is 015 2852099 en mijn e-mailadres is: davidknibbe@ziggo.nl.
Ds. David Knibbe

Bijbelkring 
Op tien dinsdagmiddagen komen de Tien Geboden aan de orde. Het boekje ‘Tien vormen, om je vrijheid te bewaren’ van B. Luttikhuis is het uitgangspunt. Bij elk gebod geeft Luttikhuis een Bijbelgedeelte om te bespreken. Plaats en tijd: Vierhovenkerk, 14.00-16.00 uur. De eerste middag is 17 september: ‘Om de vrijheid.’  Aanmelden bij ds. M. Visser. Minimaal aantal deelnemers 8 personen. 

Leerhuis ‘Woord en beeld’, 17 september
Zes dinsdagavonden over hoe kunstenaars, de eeuwen door, scènes uit de Bijbel en Bijbelse figuren in beeld brachten. En wat is de relatie tussen kunst en spiritualiteit toen en nu? De onderwerpen worden aan de hand van een PowerPoint presentatie besproken door Henk Wassink, oud-docent kunst- en cultuurgeschiedenis van het CLD te Delft. Elk avond verzorgt ds. Marco Visser een korte inleiding.

Plaats: Vierhovenkerk, tijd: 20.00-22.00 uur. Aantal deelnemers: minimaal 12. Entree gratis. Aanmelden bij ds. M. Visser.

Op 17 september gaat het over de vroegchristelijke kunst t/m eerste helft van de middeleeuwen (romaans) en de spanning tussen Woord en Beeld. 
Ds. M. Visser


Basiscatechese start 23 september
De catechese is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8. De te bespreken onderwerpen zijn in het najaar ‘het kerkgebouw en alles wat daar mee samenhangt’. 
Data: 23, 30 september en 14 oktober, 4, 11 en 18 november, Plaats en tijd: van 19.15–20.00 uur in de Vierhovenkerk. Aanmelden een week voorafgaand aan een serie van drie avonden. Informatie en aanmelding bij ds. Marco Visser.
Ds. M. Visser

Klop op de deur
In het seizoen 2012-2013 zijn adressen in de ‘buitenwijk’ bezocht in het kader van de actie Klop op de deur. De bezoekronde – met behulp van een enquête - geeft inzicht in de betrokkenheid van de gemeenteleden bij geloof en kerk. Op de vraag wat het belangrijkst is, kerkdienst, bezoekwerk, diaconaal werk of kringwerk scoorde de kerkdienst, net als in de secties Tanthof-West en Voorhof, het hoogst. Boeiend waren de korte gesprekjes over lidmaatschap en geloofs- en levensvragen. Mensen gaven aan om mee te willen doen aan bepaalde activiteiten. Enkele voorbeelden: twee lectoren meldden zich aan (geplaatst op de wachtlijst); iemand ging direct aan de slag in het jeugdwerk; nieuwe medewerkers meldden zich aan voor de bazaar en de autodienst. Daarnaast leidde de enquête tot enkele pastorale gesprekken. Met Pia Lupker, Alie Hovius en Henny Melis is aan dit project gewerkt waarvoor ook op deze plek hartelijk dank voor hun inzet. 
Het komend seizoen ga ik ‘op herhaling’ in Tanthof-West. 
Ds. M. Visser

Giften
Gift € 200,00 van NN (50 kerk, 50 wijkdiaconie, via de wijkdiaconie € 50 voor ISF en € 50 Voedselbank). Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Agenda
17 september 14.00 uur Bijbelkring
17 september 20.00 Leerhuis Woord en beeld

23 september. 19.15 uur basiscatechese

24 september 14.00 uur SOOS
24 september 20.00 uur moderamen wijkkerkenraad

25 september 09.30 uur voorbereiding week van gebed (januari 2014), Veulenkamp
25 september 19.30 uur taakgroep ZWO
25 september 20.30 uur wijkdiaconie

26 september 19.15 uur verzamelen, 19.30 start Voettocht
26 september 20.00 uur gesprek ‘Omzien naar de ander’, Marokkaanse Moskee, Vulcanusweg
Tenzij anders aangegeven, vinden alle activiteiten plaats in de Vierhovenkerk


Voettocht Voor Vrede met nagesprek
Op donderdag 26 september voettocht van 19.30 uur tot 20.00 uur van wijkcentrum De Vleugel (Aart van der Leeuwlaan 4) naar de Marokkaanse Moskee (Vulcanusweg).
Doelstelling van de voettocht is dat buurtbewoners elkaar ontmoeten. Men wordt uitgenodigd om tijdens de voettocht met iemand te spreken die je niet kent. 
Om 20.00 uur zijn er koffie, thee en lekkernijen uit verschillende culturen. 
Van 20.15 uur tot 21.30 uur gesprek over: ‘Omzien naar elkaar’. Wat zeggen de deelnemende organisaties daarover en hoe geven ze handen en voeten aan ‘omzien’? Na de introductie volgt het gesprek met de zaal. Deelnemende organisaties: Adelbertkerk (Ursulaparochie), Buurtcentra De Vleugel en Buitenhuis, Mattheuswijkgemeente, Marokkaanse Moskee, Sultan Ahmet Moskee en de wijkgemeente Vierhoven.
Ds. M. Visser

Trots & Schaamte
Jaarthema tienerdienst
Je schaamte is niet fijn. Je voelt je vernederd, klein en kwetsbaar. Je hebt last van de knagende gedachte dat jij er niet bij hoort; andere mensen lopen ontspannen rond, lachen jou uit, maar jij kunt wel door de grond gaan. Je kunt je schamen voor een ander, bijvoorbeeld voor je ouders. Maar veel erger is het wanneer jij je voor jezelf schaamt. Daar kun je ongelukkig van worden. Waar komt schaamte vandaan? Waarvoor schamen de mensen zich zoal? En kunnen ze ervan afkomen (de schaamte voorbij)? Maar hoe dan?
Door trotser op jezelf te worden? Trots geeft je juist een goed gevoel: je mag er zijn. Je doet het goed, mensen kijken naar je op en willen bij jou horen. Daar is op zich niets mis mee. Je mag best bewonderd worden. Toch is trots ook niet zonder gevaar. Trots kan ontaarden in hoogmoed, verwaandheid en arrogantie. Je denkt jezelf groter dan je in werkelijkheid bent. Dat gaat een keer fout: “Hoogmoed komt voor de val”.

Hieronder volgt een overzicht van de Tienerdiensten van het komende seizoen:
29 september   Waardoor ga jij je schamen?
27 oktober        Wanneer mag je trots zijn op jezelf?
24 november    “Ik zie er niet uit!”; je schamen voor je uiterlijk
26 januari        Wees trots op je successen
16 maart         “Dat kan ik niet, dat weet ik niet”; 
                        je schamen voor je gebreken
13 april         “Over het paard getild”; over verwaand en 
                        uit de hoogte
25 mei “Ze vinden mij een…”; over(de)macht 
                        van de groep
29 juni Zomertienerdienst in de Vierhovenkerk

Kom naar de Tienerdiensten de Vierhovenkerk en wij zorgen ervoor dat je na dit seizoen helemaal in balans bent.
Corrie, Wilma, Marius, Marco, David en Jurjen

Cross Over DElft (CODE)
Informatiemiddag voor jongeren en hun ouders over jongerenwerk in de wijken Immanuël, Hof van Delft en Vierhoven. 13 oktober, 15:00 - 18:00 uur, Vierhovenkerk 

Zie voor meer informatie op de jeugdpagina. Ds. Jurjen G. Fennema

Kom naar de bazaar!
Op vrijdag 27 september van 19.00-21.30 uur en zaterdag 28 september van 10.00–15.00 uur is er een mooie bazaar in de Vierhovenkerk. Er is een veelheid aan spullen te koop: boeken, een stand met keukenartikelen, speelgoed, bloemen en bloemstukjes en nog veel meer. Het wordt vast een gezellige boel! Maar ook de opbrengst telt. De opbrengst is bestemd voor de ZWO projecten in Zuid Afrika, de Voedselbank en voor de tweede oecumenische dienst in de Joriskapel van GGZ Delfland. Volgend jaar is hier namelijk geen geld meer voor beschikbaar. 
Vrijwilligers gevraagd!
Het gaat niet vanzelf: we kunnen volop medewerkers gebruiken om de zaal in te ruimen, om in de stands te staan of om iets te bakken voor bij de koffie.
De intekenlijsten daarvoor liggen op het buffet in de kerk.
Wie heeft er nog mooie spulletjes voor de verkoop?
Het volgende kunnen wij heel goed gebruiken!
Speelgoed, kleding, linnengoed, boeken, vooral literatuur, klein kindermeubilair, kunst voor aparte verkoop, vazen, serviesgoed, radio’s, cd’s, computers, platte beeldschermen, kleine tv’s, schalen voor bloemstukjes, zegeltjes en bonnetjes.
Spullen aanleveren in de kerk kan in de week van 23 september op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00- 16.00 uur en van 19.30 –21.30 uur en boeken al vanaf 16 september. 
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent uw spullen naar de kerk te brengen, kunnen ze op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 september opgehaald worden. Wel graag alles klaarzetten. Neem hiervoor contact op met Elzo Zantingh epzantingh@ziggo.nl of Henny Melis h.melis@zonnet.nl telefoon 015-2618796.
De bazaarcommissie

Warme maaltijd in de kerk
Op donderdag 19 september is er een warme maaltijd in de Vierhovenkerk van 18-19 uur. De intekenlijsten liggen op zondag 15 september in de kerk. Een vrijwillige bijdrage van € 5 wordt op prijs gesteld. Wanneer er geld over is, gaat dat naar de ZWO projecten in Zuid-Afrika.
Aanmelden: bij Henny Melis 015-2618796 of h.melis@zonnet.nl 
De diaconie

SOOS Vincent van Gogh 
Op dinsdagmiddag 24 september van 14-16 uur komt pastor Hans Koenen ons vertellen over Vincent van Gogh. We kennen Hans Koenen van vorig jaar met zijn boeiende vertelling over Chagall.
In zijn presentatie gaat Koenen in op de twee bronnen van inspiratie van waaruit Van Gogh werkte.
Vanaf 13.30 uur zijn de deuren open. Iedereen is van harte welkom.
Het soosbestuur

Met de vakantiebank naar Nemo
Al een tijd terug, 12 mei heeft u tijdens de collecte geld ingezameld voor een stichting naar keuze. Uiteindelijk is het de vakantiebank geworden. De vakantiebank organiseert uitjes voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar waarvan de ouders geen of niet genoeg geld hebben om uitjes voor hun eigen kinderen te betalen. Het uitje dat u door uw bijdrage mede mogelijk hebt gemaakt vond plaats op 3 augustus naar Nemo in Amsterdam. Dit is een museum waar kinderen op een leuke manier in aanraking komen met technologie. Zeven kinderen hadden zich aangemeld en ik ging samen met Valeri van Wely als begeleider mee namens de Vierhovenkerk. Al vanaf minuut 1, in de trein naar Amsterdam was het al leuk en gezellig. Het was een leuke groep kinderen en samen met de andere begeleiders heb ik me heel erg vermaakt. Ook al was Nemo bedoeld voor de kinderen, ik moet eerlijk toegeven dat ik ook erg enthousiast was en soms helemaal in mijn eigen wereld was met de nieuwe informatie die op mij af kwam. 
Het was een hele leuke ervaring om met de vakantiebank mee te mogen en de reactie van de kinderen dat ze dit allemaal hadden gekregen van andere mensen gaf mij als begeleider kippenvel. Namens de kinderen en de vakantiebank en mijzelf wil ik u bedanken voor de kans die u deze kinderen hebt gegeven. Zij hebben weer een dag gehad die ze niet snel zullen vergeten.
Daisy Nijman