Protestants Kerkblad Delft - 16

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 september 2013

Bij de diensten
Zondag 29 september
De hoofdlezing is Lucas 16: 19-31. Op 15 september werd Hannah Bles gedoopt, een mensenkind met een naam, ‘Begenadigde’. Je naam is je identiteit. Als je ‘christen’ genoemd wordt dan sta je voor trouw, liefde en vrede. Dan bid je om de vruchten van de geest. In de gelijkenis die Jezus vertelt heeft de één een naam ‘Lazarus’, dat betekent ‘God helpt. De identiteit van de ander is ……’een rijke’.
In de dienst is er afscheid en herbevestiging van ambtsdragers en bezoekmedewerkers. Aandacht is er voor de rozenactie van Amnesty International.
Ds. M. Visser

Zondag 6 oktober
De hoofdlezing is Lucas 17: 1-10. Het zijn dreigende woorden die Jezus uitspreekt. Jezus de Messias, de Christus is allerminst een softie. Hij stelt de dingen op scherp en roept op tot keuzes. De ‘zanggroep zonder naam’ hoopt haar medewerking aan deze dienst te verlenen.
Ds. M. Visser

In memoriam Francijna Vonk-van Tilborg *30 juli 1935-†11 september 2013 
In de ogen van haar kinderen was hun moeder iemand die in ieder geval twee eigenschappen in zich verenigt: ze was zorgzaam, bezorgd en soms overbezorgd maar altijd betrokken op haar kinderen geweest.
Ze gaf altijd om de ander en ze was gelukkig als ze die ander gelukkig kon maken. Daarbij vergat ze zichzelf wel eens, dacht je, maar juist in het geluk van de ander lag haar geluk. Denken aan de ander was dus een kenmerkende eigenschap. Bezorgd om de ander: “Is de rouwkaart klaar?” vroeg ze in de week voor haar overlijden. Dan hoefden de kinderen er niet meer voor te zorgen, ze wilde alle zorg voor de ander wegnemen. En zij vond zichzelf al gauw lastig. Ik ben toch niemand tot last? Deze laatste periode moet daarom voor haar wel heel moeilijk zijn geweest. Haar hart zat op de goede plaats.
De tweede kant die opviel was haar streng en rechtvaardig spreken en handelen. Als haar man weg was, stond zij er alleen voor. Dat was wel eens zwaar. Ze moest dan streng zijn. Haar ervaringen in de oorlog hadden nog andere gevolgen. Honger kennen jullie niet, hield ze haar kinderen voor, hooguit trek. Door de nood in de oorlog was haar respect voor het voedsel dat de schepping voortbracht gegroeid. Ook daarin kon ze tegenover haar kinderen streng en consequent in zijn.
Haar geloof was intens. Ze had veel vragen maar ze heeft zich uiteindelijk in rust overgegeven aan haar Heer. Psalm 23 – de Heer die de weg van de mens begeleidt en leidt van stille wateren tot donkere valleien – en haar trouwtekst – Romeinen 15: 7, aanvaard elkander – heeft zij in haar leven beleefd en vorm gegeven. Zij is begraven op Jaffa op 16 september 2013.
Ds. David Knibbe

Uit de kerkenraad
Bevestiging ambtsdragers
Op 29 september worden ouderling mevrouw Pia Lupker en diaken de heer Henk Joon herbevestigd in het ambt tenzij er gegronde bezwaren worden ingediend bij de scriba.
Op die dag nemen we na zeer vele jaren afscheid van diaken mevrouw Lenie Looijen. Ook de scriba mevrouw Janneke Nolten neemt na vier jaar afscheid. In de volgende kerkenraad wordt als haar opvolger de heer Peter Plugers voorgedragen.
De kerkenraad

Laatste oproep voor de bazaar
Inmiddels is zijn er heel veel mooie spulletjes naar de Vierhovenkerk gebracht! We hopen, dat er nu veel kopers komen! Iets van de rommelmarkt? Een kopje koffie met gebak of een oliebol, appels of peren, bloemen, een bloemstukje? En natuurlijk veel gezelligheid!
Vrijdag 27 september van 19.00-21.30 uur en zaterdag van 10.00-15.00 uur.
De bazaarcommissie

Nieuw in de bibliotheek
Het grote bijbel vragenboek. Joanne Simmons, Voorhoeve.
Een boek met 1800 Quiz vragen. Voor iedere dag van het jaar 5 vragen.
Vragen ter verbreding van bijbel kennis maar ook vragen om als dag thema te gebruiken.
Vragen voor jong en oud.
“Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland”, regie Rick Benjamins.
Kok Kampen.
Deze canon wil de veelkleurigheid van de protestantse spiritualiteit laten zien in teksten waarvan nog steeds een appel kan uitgaan. Een van die teksten is die van Geert Groote (beweging van de Moderne devotie ca. 1300na Chr.) tegen de bouw van de Domtoren van Utrecht. Een kernzin uit zijn betoog is: “Wat is volgens Bernardus meer te verwonderen, wat meer af te keuren, wat zwaarder te bestraffen, dan dat mensen die erkennen, dat de Zoon Gods de hoogste in het rijk der Engelen de laagste wordt in het aardse rijk, zelf door grootheid op aarde zullen uitmunten, met name door middel van een huis en een tempel voor Hem te bouwen die op aarde niet had, waarop zijn hoofd kon nederleggen?”
Bibliotheek Vierhovenkerk, Cees Nolten

‘Spin – off’  
De tweede Spinozakring is een feit
Al vier jaar lang studeert een enthousiaste groep (11 deelnemers) van een der grootste denkers in Nederland, Benedictus de Spinoza (1632-1677). In het komende jaar wordt de studie afgerond met het lezen van het Vertoog Over De Verbetering Van Het Verstand én het Politiek Tractaat. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 15 oktober in de Vierhovenkerk om 20:00 uur.
Ondertussen is de aandacht voor Spinoza niet onopgemerkt gebleven en hebben zich alweer 16 deelnemers aangemeld die zich het komende seizoen wagen aan de Ethica van Spinoza. Mocht iemand nog belangstelling hebben, bij 20 deelnemers stopt de teller. De eerste bijeenkomst is op maandag 7 oktober in de Vierhovenkerk om 20:00 uur.
Ds. Jurjen G. Fennema

Bedankt
Hartelijk bedankt voor de kaarten die ik ontvangen heb, het heeft me erg goed gedaan,
Mevrouw de la Rambelje

Maaltijden
Op zondag 13 oktober is er van 12.00-13.15 uur weer een warme maaltijd in de kerk. 
Op donderdag 17 oktober een pannenkoekenmaaltijd met de tieners van 18.00-19.15 uur.
Iedereen is weer van harte welkom. 
De intekenlijsten liggen op zondag 29 september op de tafels in de kerk.
De diaconie

Gift
€ 10,00 voor koffieschenken Voedselbank, NN
Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Agenda
30 september 19.15 uur Basiscatechese, Vierhovenkerk
01 oktober 20.00 uur Cie Kerk en Kunst, Aziëlaan 333
02 oktober 19.00 uur Bijbelverhaal, Hoornse Zoom
02 oktober 20.00 uur Evaluatie Voettocht voor Vrede, Vierhovenkerk
04 oktober 19.30 uur Bijbelverhaal, Delfzicht
08 oktober 14.00 uur Stadsecologie Delft, SOOS-Vierhovenkerk
10 oktober 11.00 uur Cie. herinrichting Kerkzaal, Vierhovenkerk
10 oktober 20.00 uur Taakgroep Erediensten, Vierhovenkerk


Startzondag 8 september
De kerkdienst, voorbereid door de themadienstcommissie en leden van de OJE-groep, had als thema: “Geloven met hart en ziel”. Ds. Fennema vertelde over vier facetten van de ziel. Een vijftal jonge mensen getuigden van hun geloof. Ieder vertelde waarom hij/zij geloofde met hart en ziel. Als kerkgangers kregen wij allemaal een blaadje en werden uitgenodigd op te schrijven wat voor ons ‘geloven met hart en ziel betekent’. Na de dienst hing een kleurrijke slinger van getuigenissen aan de wand van de kerk. Na de zegen volgde een programma waar voor iedereen wel iets te beleven viel. Christo Lelie introduceerde enkele liederen uit het nieuwe liedboek. Tieners werden uitgenodigd een film te gaan maken over kinderrechten. De kinderen konden terecht op een springkussen (desnoods met natte voeten in de regen) en kregen pannenkoeken – en gelukkig voor een heel aantal ouderen konden de kinderen ze lang niet allemaal op! Henk Wassink gaf een try-out van het Leerhuis Woord en Beeld. Margreet Docter vertelde over de plannen rond de musical Jakob.
Verder waren er een preeknabespreking, ‘bloemenschikgroep’, en de vele handen die er voor zorgden dat we met meer dan honderd mensen in de kerkzaal van een heerlijke maaltijd konden genieten.
Ds. M. Visser

Studieverlof/ Permanente Educatie
Tot 2012 konden predikanten iedere vijf jaar drie maanden studieverlof opnemen. Dit is veranderd. Nu moeten predikanten een scholingsplan voor vijf jaar opstellen in het kader van wat genoemd wordt de ‘Permanente Educatie’ (PE). Doel is 1. Vak bijhouden (beroepskennis, vaardigheden, houding), 2. Eigen spiritualiteit voeden en 3. Aansluiten bij situatie en behoefte van gemeente. Dit laatste geeft aan dat er overleg met de kerkenraad moet plaats vinden. Op de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over mijn plannen. Naast de cursus ‘presentatie voor voorgangers’ (waarvan de vruchten sinds december vorig jaar zichtbaar zijn) zal ik de cursussen ‘Leiding geven aan veranderingen’ bij B. Bakker en ‘Existentiële zielzorg’, bij Tj. Van Knippenberg volgen. Maandag 7 oktober ben ik afwezig.
Ds. M. Visser

“Now show me that horizon”
De catechisaties zijn weer begonnen
De groep 12-14 komt op de woensdagen samen in de gerenoveerde jongerenruimte in de Vierhovenkerk vanaf 19:00 uur. De eerste keer is op woensdag 9 oktober.
De groep 15-17 gaat op maandagen aan de slag in dezelfde ruimte op dezelfde tijd. De eerste bijeenkomst is maandag 7 oktober.
Ds. Jurjen G. Fennema

Het vierde interview in een korte serie over praktisch christen-zijn 
De vragen zijn van Henk Joon, namens de diaconie.
De antwoorden zijn van Judith (15 jaar) en Rob (13 jaar) Mourits.
Wat betekent je christen-zijn voor de omgang met je medemensen (medescholieren, buren, vrienden enz.) en in het bijzonder met de meest kwetsbaren onder hen?
Judith : Voor mij speelt in dit geval het christen-zijn geen bijzondere rol. Ik zou sowieso sociaal omgaan met mensen, voor zover dat kan. Ik heb een leven, zij hebben een leven en dat wil je zo fijn mogelijk invullen en daar kun je elkaar bij helpen.
Rob: Ik ga niet anders om met mensen omdat ik christen ben. Ik zie geen goede reden om mensen asociaal te behandelen, behalve als ze andere mensen verkeerd behandelen. Ik trek op met minder populaire klasgenoten omdat ik het zelf ook niet leuk zou vinden om buitengesloten te worden, maar ook wel omdat ik ze aardig vind.

Wat betekent voor jou het gebed: “Zegen het werk van onze handen?”
Hoe speelt de verwachting van het Koninkrijk van God een rol in je leven?
Rob: Ik vind het een beetje overdreven om God te vragen mij bij alles te helpen, maar ik zou God wel om hulp vragen als ik ergens moeite mee heb. Ik denk dat er over een heel lange tijd, een miljoen jaar of zo, iets gebeurt zodat alles weer goed wordt. Daar denk ik wel eens over na, maar dat heeft geen invloed op mijn leven.
Judith: Ik vind het raar om voor allerlei kleinigheidjes te bidden. Ik zal eerder bidden dat bepaalde dingen gebeuren of niet, maar niet voor wat ik zelf doe. Ik denk dat als Jezus terug zou komen op aarde, hij niet serieus genomen zou worden. Maar ik ben daar niet zo mee bezig, ik denk daar niet vaak over na.

Kun je een voorbeeld geven van iets wat je veel voldoening gaf? Waar werd je blij van?
Rob: Bij een supermarkt voedsel inzamelen voor de voedselbank. Fijn als er veel opgehaald is. Dan ben ik blij dat arme mensen nu ook eens iets lekkers hebben.
Judith: Het geeft mij pas echt voldoening als ik zie dat iemand blij is met wat ik doe. Bijvoorbeeld als mijn vriendin een kapotte fiets heeft en ik met haar meeloop naar huis. Ook hielpen we een keer mee met inzamelen voor de voedselbank en toen hielp een jongetje ons. Aan het eind hebben we een deel van de voetbalplaatjes, die we van sommige mensen kregen, aan hem gegeven en daar was hij heel blij mee.

Soos Vierhovenkerk 8 oktober
Mevrouw Diny Tubbing, stadsecologe van de gemeente Delft. Zij is verantwoordelijk voor het groen- en bomenbeleid van de gemeente Delft.
In haar lezing zal zij ingaan op natuur in en om de stad. De integrale aanpak van het groenbeleid komt tot uiting in de waarden die aan het groen zijn toegekend. Deze waarden betreffen de ruimtelijke waarden van groen in de vorm van bijvoorbeeld boomstructuren, de baten van groen en ecosysteemdiensten (economische waarden) inzet van groen voor ontmoeting en klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Als stadsecologe brengt zij bewoners, ambtenaren en politiek graag samen op het onderwerp natuur. De uitdaging is natuur en groen in de stad te beschermen en te ontwikkelen in samenhang met de stedelijke ontwikkelingen. De deuren zijn open om 13.30 uur en iedereen is welkom.
Het soosbestuur

Nota bene: Cross over 
Lagerhuis voor jongeren en hun ouders over het Delftbrede jeugdwerk op zondagmiddag 13 oktober vanaf 15:00 uur in de Vierhovenkerk. Met een hapje en een drankje.
Namens de jongerenwerkers van de Hof van Delft, de Immanuelparochie en de Vierhovenkerk,
Ds. Jurjen G. Fennema