Protestants Kerkblad Delft - 16 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 29 september

Bij de diensten
Zondag 30 september
Op deze zondag neemt een aantal afscheid als lector of als ambtsdrager en mogen we een aantal anderen begroeten die die taken op zich nemen. Een wisseling van de wacht. De wacht is er voor om ergens op te wachten. Als je in het ziekenhuis als verpleegkundige de nachtwacht hebt, let je er op of een patiënt zorg nodig heeft. Wat is onze wacht? Waar wachten wij op in de kerk? Waar wacht een lector, een ambtsdrager op? Waar verlangen zij naar? Naar God? En hoe, en wat, waarom, wanneer? In deze dienst bezinnen we ons erop, waar wij naar verlangen en of dat verlangen zinvol is of niet. 

De volgende ambtsdragers, lectoren en bezoekmedewerkers nemen onder grote dank afscheid van hun taak, anderen nemen onder even grote dank, hun taak op: 
  • Niels Kuiper en Jasper van der Kooij nemen afscheid als diaken. 
  • Janine Rijpkema en Niels Kuiper nemen afscheid als lector.
  • In Wim Schut en Jan Nijenhuis begroeten wij twee nieuwe bezoekmedewerkers. 
  • Bauke Zelle (en Peter Plugers) hebben te kennen gegeven herbevestigd te willen worden achtereenvolgens als ouderling-kerkrentmeester en ouderling scriba.
  • De herbevestigingsdatum van Peter Plugers is later in dit seizoen, vanwege zijn vakantie.
  • Michele Kooistra wordt lector.
  • Joke Bruggeman (is reeds gestopt) en Marijtje Ardesch (gestopt vanaf 10 september jongstleden) nemen op 30 september afscheid als bezoekmedewerkers.
Al het werk dat zij gedaan hebben, de afspraken gemaakt, de bezoeken afgelegd, meegeleefd, de lezingen voorbereid, gedacht wat staat er, waar ligt de nadruk, waar bevinden zich de vragen en de uitroeptekens? De vergaderingen bezocht, nagedacht over het belang van de onderwerpen, wakker gelegen na een intensieve en lange bijeenkomst, getobd over de zin van de kerk in een wereld die haar zo snel voorbijloopt, al dit werk en nog veel meer: het toont ons verlangen naar God. En wij doen dit, in ons geloof dat Gods verlangen ook ons raakt. 
De lezingen zijn Jesaja 26:7-9a en Openbaring 21:1-7.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Anna Gerda Alwins Memel-Bommelsvitte * 26 maart 1924 † Delft 11, september 2018
Anna Gerda Alwins heb ik als haar predikant bezocht, toen mijn voorganger Kees Maas haar aan mij overdroeg omdat hij vanwege ziekte dit niet meer kon. Ik trof haar en Richard aan in de gezellige, volle kamer en zij begon meteen te praten over haar leven. Over Duitsland, haar werk, haar man, haar komst naar Nederland, de geboorte van Richard, haar scheiding en alle verwikkelingen van dien, haar relatie met Van Riet, haar onmacht nu zij oud was, terwijl zij vroeger zo vief en krachtig was. Het portret aan de muur, dat ik altijd achter haar zag hangen, sprak van dezelfde vrouw die ik voor mij zag, maar in een andere fase en inderdaad met een enorme krachtige uitstraling. 
Zij sprak over zichzelf en over alles wat zij gedaan had en wat haar was overkomen, op een eerlijke manier. Wat speelde zich af binnen in haar? Wie zat daar eigenlijk voor mij? Een voorname vrouw, die wist wat werken en strijden en wat de wereld was, die zoet en bitter had ervaren, een vrouw die frank en vrij met mij sprak, maar wie was zij nu eigenlijk?
Wat geloofde zij? Zij praatte zoveel, dat zij haast niet toeliet, dat ik haar iets kon vragen. Zij wist wie ik was en wat mijn roeping is, maar daarover ging het gesprek nauwelijks. Als ik haar voorzichtig vroeg hoe het zou moeten als zij er eenmaal niet meer was, kwamen er veel woorden maar geen antwoord. 
Ze was een gesloten vrouw, naast haar openheid en vele woorden. 
Ik moet denken aan Prediker, die beschrijft dat het niet goed is dat een mens alleen is. Zij heeft altijd naar een partner gezocht. Veel heeft zij meegemaakt, goed en verdrietig. Nu was zij al jaren zonder partner en de zorg om haar zoon Richard vulde haar leven, maar ze was toch ook alleen. Een mens wordt ook oud. En in die ouderdom wordt je leven langzamer, het gebied waar je leeft wordt kleiner, je horizon krimpt in, je leven verandert en je gaat verlangen naar vroeger, en naar later, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven. (Prediker 12:7)
Ds. David Knibbe

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11:45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. De komende data in 2018 zijn: 4 oktober, 1 november en 6 december. Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
De Diaconie

Fair trade en Amnesty brieven
Ook op 7 oktober zijn we er weer met fair-trade producten uit de Wereldwinkel en Amnesty brieven. We schrijven ditmaal voor oppositielid Joaquim Costa Zangui uit Angola, die op 12 augustus is ontvoerd en sindsdien spoorloos. Ook schrijven we aan de autoriteiten in Mexico om geen deal te sluiten met de VS: een overeenkomst die vele levens van migranten in gevaar brengt. Tenslotte vragen we de Syrische autoriteiten om snel duidelijkheid te geven over het lot van verdwenen personen in Syrie, onder wie Islam Dabbas.

Wat een glimlach vermag 
Hij kost niets maar brengt veel teweeg
Hij schiet voorbij in een flits maar de
herinnering eraan blijft soms
voor altijd. Toch laat hij zich niet kopen, 
lenen of stelen.

En als ik te moe mocht zijn je 
een glimlach te schenken. Wil je er alsjeblieft
een van jou achterlaten.

Want niemand heeft een glimlach zo nodig
als wie er geen meer te geven overheeft.
(Emelda Tshuma, dichteres uit Zimbabwe)
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Pannenkoekenmaaltijd
Op zondag 14 oktober van 12.00 tot 13.15 uur is er de jaarlijkse pannenkoekenmaaltijd. We starten met een heerlijke soep, eten volop pannenkoeken en eindigen met een toetje. Een vrijwillige bijdrage is gewenst en na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar het ZWO-project voor straatkinderen in Oeganda.
De maaltijdcommissie

Tentoonstelling en boekje bij Franciscus’ Zonnelied 
Zeven werken van Jeltje Hoogenkamp hangen in de kerkzaal. Menigeen heeft ze al staan bewonderen. Naast de schilderijen hangt een serie gedichten van diverse dichters. Zij hebben zich evenals de schilderes laten inspireren door het Zonnelied. Eertijds zijn er zeventig gedichten geselecteerd bij de zeven thema’s uit het Zonnelied. Deze staan in het prachtig uitgegeven boekje ‘Zusterlief, broederlief.’ Het is te koop bij Karel Heitkamp of ondergetekende (€15). In het boekje zijn mooie reproducties van schilderijen van Hoogenkamp afgedrukt. Een aantal van de gedichten uit het boekje zijn op posterformaat afgedrukt en hangen naast de schilderijen. 
Ds. Marco Visser

Giften
€20 voor de bazaar van S (via wijkdiaconie)
€50 voor de wijkdiaconie via bezoekmedewerker v.d.G. van familie v.W.
Hartelijk dank voor deze giften.

Inleverdatum kopij
PKD 17 verschijnt op 13 oktober. Kopij kan tot dinsdag 2 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 7 oktober - ‘Gezegend ben je broeder zon’
Op deze zondag maken we wederom dankbaar gebruik van de kunstschatten die in ons kerk hangen. De schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en de gedichten, gemaakt bij het Zonnelied van Franciscus spelen een rol in deze viering. Ik sta stil bij Genesis 1 en het eerste schilderij ‘Zon’. In het boekje ‘Zusterlief, broederlief, gedichten en schilderijen bij het Zonnelied van Franciscus van Assisi staan ‘Zonnegod’ van Henk Fonteyn en ‘Keuze’ van Anton Chardon.

Zonnegod
Ik denk soms, maar ik zeg het niet 
hardop, dat ooit die zogenaamde primitieve volken 
het helemaal zo gek niet zagen 
toen ze de zon tot God verklaarden, 
respectvol roemden met een naam: 
Ra, Helios, Apollo, Lux invictus. 
Ik deel hun diepe eerbied en ontzag 
als ik de warmte voel en met mijn ogen 
de kracht van al haar licht niet kan verdragen. 
Het moet wel openbaring zijn 
als iemand schrijft 
dat God het licht schiep 
eer de zon begon te schijnen.

Keuze
Het heelal kent duizenden zonnen,
in de ruimte, in de tijd.

Ik kies voor die ene zon,
de Zon van de gerechtigheid.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
30 september Jozef onderkoning Genesis 41
07 oktober Jozef en zijn broers Genesis 42-50

De bazaar staat voor de deur!
Komt u ook gezellig een kopje koffie drinken met wat lekkers er bij? Of mooie bloemen kopen? Appels en peren zijn er ook volop, mooie bloemstukjes, boeken, tweedehands kleren. Alles is weer prachtig uitgestald. Er is van alles te koop, maar een gesprekje met iemand, die u al of niet kent, kan bij de koffie. Ondertussen koopt u een lootje voor het rad van fortuin. Daar zijn hele mooie prijzen te halen. 
De bazaar is vrijdag 28 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 29 september van 10.00 tot 14.30 uur.
De bazaarcommissie

Church Apart Together (Chat) op zondag 30 september
Ben je jong (tussen 12 en 15 jaar)? Is de kerkdienst soms iets 'too much' voor je ongedurige lichaam en je kritische brein? Wil je weten hoe leeftijdsgenoten denken over het leven? Over geloof? Over God? En heb jij zelf ook zin om een duit in het zakje te doen? Heb je het lef om je horizon te verbreden? Kom dan naar Chat, de jongerenviering in de Vierhovenkerk. We komen elke maand van 10.00 tot 11.00 uur bij elkaar in de Jack Sparrow-zaal. En 30 september is het weer zover. Hartelijk welkom! Neem gerust een vriend of vriendin mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Tot zondag 30 september!
Neely de Ronde

Sociëteit met als onderwerp: “In de voetsporen van Paulus”.
“In de voetsporen van Paulus” is een gefilmd verslag van een reis over de plaatsen door de apostel Paulus bezocht op zijn zendingsreizen, zoals genoemd in Handelingen 16:9. Op dinsdag 2 oktober komt Gerard van der Caay deze reis aan de hand van mooie, door hem zelfgemaakte beelden toelichten. Het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur en de deuren zijn om 13.30 uur open. Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Het sociëteitsbestuur 

Gebedsgroep Vierhovenkerk
De gebedsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 9 oktober om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Wanneer u op prijs stelt dat er voor iets of iemand gebeden wordt, dan kunt u dat doorgeven aan Jenne de Haan, telefoonnummer: (015) 257 7645.
Jenne de Haan

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Fokke van den Berg coördineert deze club. 

De komende clubavonden zijn:
18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni. Voor informatie dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen in de Vierhovenkerk 
De Taizé-vieringen worden gestempeld door de eigensoortige muziek en door de rust die opgebouwd wordt. Het samenzijn in de muziek en de teksten haalt je weg uit de hectiek. Even geen geregel, geen targets, maar een ‘zijn’ en een verwijlen bij een tekst om zo tot je Schepper te komen Die jou uitnodigt. Een klein uur van bezinning om je te verwonderen dat je er bent samen met die anderen. Wonen in een psalm als Psalm 139, waar staat: 
“Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.”
Aanvang 16.30 uur. De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur. Vanaf 16.25 uur is het stil in de kerkzaal. De komende Taizé-vieringen zijn op 21 oktober 18 november, 20 januari, 17 februari, 17 maart. Ieder van harte welkom. 
Ds. Marco Visser

Gemeenteavond
De gemeenteavond (die gepland was voor 11 oktober) vindt plaats op een andere avond. De denktank is nog bezig met het vragen van een inspirerende externe spreker. Meer informatie volgt.
Gabrielle Uitbeijerse

Vragenlijsten stoelopstellingen
Dank aan iedereen die de vragenlijsten heeft ingevuld. De resultaten hebben we inmiddels op een rij gezet en presenteren we bij de besluitvorming. Alle opstellingen (ellips, hoefijzer en gewone opstelling) hebben veel positieve reacties ontvangen en ook zijn er goede aandachtspunten geschetst. Veel input alles bij elkaar, waaronder ook goede ideeën hoe de verschillende opstellingen nog aan te passen zouden kunnen zijn. Alle opmerkingen willen we goed bekijken en zorgvuldig mee omgaan. We kijken of we nadelen zoveel mogelijk kunnen oplossen. De mogelijkheden leggen we voor aan verschillende groepen in de kerk. Dan volgt een afweging van de alternatieven door de kerkenraad. Onze ambitie is in december de besluitvorming af te ronden.
Namens de kerkenraad,
Gabrielle Uitbeijerse

Agenda
02 oktober 20.00 uur Kunst en Kerk Vierhovenkerk
03 oktober 20.00 uur Commissie Herinrichting Kerkzaal,
                        Vierhovenkerk
04 oktober 20.00 uur Sectievergadering VH,TW,TO1 en 
                        BW, Vierhovenkerk
10 oktober 10.00-13.00 uur Rouwgroep (jan. 2018),
                        Vierhovenkerk 
16 oktober 20.00 uur Grote Kerkenraad