Protestants Kerkblad Delft - 16 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 september

Bij de diensten
Zondag 29 september - Looft God, loof Hem overal
In de Oude Kerk zijn glas-in-lood ramen te bewonderen. De “27 Delftse glazen” van Joep Nicolas (1897-1972) zijn wereldwijd bekend. Na zijn overlijden maakten zijn neef Joep Nicolas van Ronkenstein (geboren 1933) en dochter Sylvia de laatste opdrachten voor de ramen, onder andere voor het laatste, 27e raam: ‘het Psalm 150-raam’. In de nazomerpreekserie ‘sporen van God in Delft’ staan we op deze zondag stil bij dit raam. Vanzelf zingen we de drie versies van de Psalm uit het Liedboek. Verder klinkt de bewerking van Cesar Frank waar door Wim Loef aan gewerkt is met een ad hoc koor. Karel Eykman heeft deze Psalm in zijn bundel ‘Een knipoog van u zou al helpen’ de volgende titel gegeven: ‘Applaus voor God’. Welke titel geeft u dit loflied?
Ds. Marco Visser

Woensdag 2 oktober
Woensdag 2 oktober is er om 14.30 uur een viering in de zaal van de Lindenhof, Cort van den Lindenlaan.
Ds. Marco Visser

Astronomie in de Sociëteit van de Vierhovenkerk
Astronomie
Jelle Visser komt op dinsdag 1 oktober spreken over astronomie, de bijzondere, schitterende duizelingwekkende en onbegrijpelijk grote wereld van het heelal. Op deze middag gaan we een virtuele reis maken met echte beelden, waarbij de Vierhovenkerk het startpunt is, en we met elkaar naar de uithoeken van het heelal gaan en weer terug.

Wat gaan we zien?
Ons zonnestelsel. We zien ons vertrekken vanaf de Vierhovenkerk tot we los zijn van de aarde en deze prachtig zien liggen in de ruimte. Dan zweven we eerst naar de maan, waarna we op zoek gaan naar de planeten binnen ons zonnestelsel. We gaan langs bij de zon, Mercurius, Venus en Mars. Daarna springen we dieper het heelal in naar de grote planeten Jupiter en Saturnus.

De Melkweg 
Bijna alles wat we met het blote oog aan de nachtelijke hemel kunnen zien, is een onderdeel van onze Melkweg. Wat een rijkdom vinden we hier. We komen langs resten van geëxplodeerde sterren, we zien nevels waar nieuwe sterren worden geboren. Ook zien we enorme lichtbollen langskomen waarin zich duizenden sterren bevinden.

Het diepe heelal
Na de Melkweg gaan we echt ver weg. Eerst op bezoek bij onze broer, het Andromeda melkwegstelsel. En ja, we springen dan van het ene naar het andere melkwegstelsel. Enorme eilanden die bestaan uit miljarden sterren en niet te bevatten ver weg van onze aarde. Ook gaan we zien hoe deze enorme melkwegstelsels soms met elkaar botsen.
En dan is het tijd om weer terug te vliegen naar onze mooie aarde en komen we weer aan bij de Vierhovenkerk.
De kerk is om 13.30 uur open, het programma duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Attentie: Studiehuis een week verzet!
Het op 26 september geplande Studiehuis over ‘Leven met grenzen: het milieu’, notities van Rowan Williams (zie Kerkblad 15) is verzet naar donderdag 3 oktober, 20.00 uur Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser

De startzondag
Op de bazaar koop ik in ieder geval als het even kan een plant. Ik heb er al een paar hele mooie aan over gehouden. Een cactus, één waar van ik de naam niet ken en een vetplantje. Die laatste maakt wortels als ik weet niet wat. Je zet een takje in wat water en in geen tijd zitten er wortels aan. Zo is het ook met de startzondag gegaan. De wortels waren de voorbereiding. Er zijn altijd weer mensen die willen helpen, want met meer kom je ook tot meer ideeën. Het is altijd vruchtbaar om samen tot ideeën te komen. 

Eén van de plannen bestond er uit om in de voorbeden ruimte te bieden aan andere kerken. Dit viel in goede aarde. Meer dan vijf kerken hebben enthousiast gereageerd. Je kunt veel meer samen dan je denkt. De duif op het raam: ik had me expres niet voorbereid – bij de koffie had ik een vraag over de achtergrond neer laten leggen. Wie schetst mijn verbazing dat de fotograaf alle antwoorden al wist, én zei! En de kinderen gaven een creatieve invulling. De heilige praatpauze viel in nog betere aarde dan wij gedacht hadden: dit is toch wel de kracht van de Vierhovenkerk: de onderlinge band. Deze plant hoort echt bij onze gemeente. De activiteiten na de dienst vonden een dankbaar publiek: het fietsen, het schilderen met spijkers, de te beschilderen borden en de presentatie over de kerk in Syrië. 

Bij het laatste was ik aanwezig. Indrukwekkend te zien hoe vitaal een kerk is, met zoveel verwoeste gebouwen. In één van de eerste christelijke gebieden ter wereld heeft men het geloof en de hoop niet verloren. Laten we hen met liefde steun geven! 
We hopen dat deze planten wortels schieten in ons hart. Ontspanning en engagement mogen bloeien in onze gemeente. De verbinding – het thema van de dienst – en van dit seizoen mag blijven klinken! Want samen werken is in de Geest van de duif die vrede brengt in Jezus’ naam. Als veel planten zich met elkaar verbinden, krijg je een tuin. En naar zo’n tuin, het paradijs, zijn we toch op weg!
Ds. David Knibbe

Giften
€25 voor de voedselbank van de familie V.W. via een bezoekmedewerker. 
€100 euro (€50 voedselbank via diaconie en €50 euro herinrichting kerkzaal via wijkkas).
Hartelijk dank voor deze giften.Zondag 6 oktober
Op deze zondag klinkt de lofzang van Maria naar aanleiding van de Maria van Jesse kerk. Maar liefst vijf bewerkingen staan er in het liedboek. De prekenserie begon in de synagoge op 18 augustus. Eind oktober zal collega David Knibbe de aandacht vestigen op de slang van de preekstoel in de Oude Kerk. Mocht u die nog nooit gezien hebben ga dan kijken, zeker in deze weken. In de Oude Kerk staat namelijk vanaf 11 oktober tot 16 februari het ‘Narrow House’ van Erwin Wurm! 6 Oktober vertoeven we nog in en rond de Maria van Jesse-kerk. De naam Maria van Jesse verwijst naar de afstamming van Maria: haar voorvader is Isaï (of Jesse), de vader van koning David. Volgens de profetie zou de Messias voortkomen van de boom (of stam) van Jesse. Maria heeft mensen steeds getroost, bemoedigd en aangevuurd.
Ds. Marco Visser 

Wat vind jij ervan?
Het één maakt je vrolijk en blij, het ander boos en verdrietig. Het één irriteert je en het ander geeft je moed. Wil je eens van gedachten wisselen over dingen die je bezig houden? Zingevingsvragen, actuele onderwerpen, geloof & bijbel, ethische kwesties van alles kan aan bod komen. Vind je het een idee om daar met leeftijdgenoten over te spreken dan is het volgende iets voor jou. De kerkenraad wil ontmoetingsplekken organiseren voor mensen die in het bovenstaande geïnteresseerd zijn. Ik ga de komende tijd gemeenteleden tussen ongeveer de vijfentwintig en vijfenveertig jaar benaderen. Welke onderwerpen aan bod komen bepalen de deelnemers zelf evenals de frequentie en de plaats van samenkomst. Lees je dit en wil je nu al meer weten neem dan contact met me op. Ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, telefoonnummer 06 1322 9195 of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Chat op 29 september 2019
Op zondag 29 september is de eerste chat-ochtend van dit seizoen. Alle jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn van harte welkom in de Jack Sparrow-zaal. Als rode draad door het komende jaar hebben we gekozen voor 'verbinding'. De eerste chat-bijeenkomst gaat over Ruth, een vrouw uit Moab die zich durft te verbinden met een ander volk en een andere cultuur. We gaan ontdekken wat deze moedige en zelfstandige jonge vrouw ons te zeggen heeft. 
Hartelijk welkom!
Gerben Gerritsen en Neely de Ronde

Amnesty brieven en fair-trade
Op zondag 6 oktober staan we weer in de hal van de kerk met Amnesty brieven en fair-trade producten. Deze maand schrijven we brieven aan autoriteiten in Iran, Equatoriaal Guinee en Turkije. In uw brief aan de Turkse autoriteiten vragen we om een onafhankelijk onderzoek naar de verdwijning van Gokhan Turkmen en Mustafa Yilmaz. In de brief naar Iran vragen we om mensenrechtenverdediger Arash Sadaghi, al gevangen sinds 2016 en nu ziek, te voorzien van de juiste medische zorg. Dezelfde vraag stellen we aan de autoriteiten in Equatoriaal Guinee om medische zorg voor activist Joaquin Elo Ayeto. Schrijft u mee? We zien u graag in de hal voor of na de dienst.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Uit de kerkenraad
Na de vakanties gaan allerlei groepen in de kerk weer van start, zoals de cantorij, de sociëteit en ook de kerkenraad. Op de agenda stond het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de kerkzaal. Hierover heeft de architecte op 14 juli een presentatie gegeven aan de gemeente. De laatste aanpassingen zijn daarna verwerkt en ook is goed gekeken naar de verlichting en het geluid. Er is een kostenraming gemaakt en nu kon de volgende stap worden gezet. De kerkenraad stemde met vreugde in met het voorliggende ontwerp en zal dit doorsturen aan het College van Kerkrentmeesters. Zij zullen de financiële kant moeten bekijken en beoordelen of er een budget beschikbaar wordt gesteld. De wijkgemeente heeft in de afgelopen jaren enkele legaten ontvangen en de kerkenraad was akkoord om deze beschikbaar te stellen voor de herinrichting.

De samenwerking tussen drie wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven krijgt langzamerhand meer vorm. Een aparte werkgroep krijgt de opdracht om te bekijken op welke wijze wij elkaar kunnen helpen op korte en lange termijn. Hierbij zullen de predikantsplaatsen en de kerkgebouwen worden betrokken, maar ook het gebruiken van elkaars beschikbare medewerkers. Door samenwerking voorkomen we dat dingen dubbel worden gedaan en kunnen we ons richten op de echt belangrijke zaken.

De uitkomsten van de beleidsdag op 22 juni werden besproken en daarover heeft u al kunnen lezen in het vorige Kerkblad. Tevens werd stilgestaan bij de Visie over duurzaamheid van de Protestantse Gemeente Delft. Een mooi document, maar het gaat nu om de uitvoering van de plannen. Lukt het om ons afval te verminderen bij de maaltijden en om ons afval te scheiden? Wat de koffie betreft was er goed nieuws te melden: in de Vierhovenkerk wordt straks weer Fairtrade koffie geschonken door de aanpassing van het koffieapparaat.

Een kleine werkgroep is al bezig met de voorbereiding van de kerstvieringen in december 2019. De Kerstnachtdienst zal beginnen om 21.30 uur zodat ook oudere gemeenteleden makkelijker kunnen deelnemen. Tevens komt er meer publiciteit over onze vieringen in de huis-aan-huisbladen.
Namens de kerkenraad, 
Peter Plugers


Agenda
1 oktober 20.00 uur  Denkgroep Toekomst Vierhovenkerk
3 oktober 19.00 uur  Plexat, jeugdclub Vierhovenkerk
3 oktober 20.00 uur  Studiehuis, Vierhovenkerk 
7 oktober 20.30 uur  evaluatie Voettocht voor vrede, Adelbertkerk
8 oktober 20.00 uur  moderamen wijkkerkenraad
10 oktober 10.00 uur  overleg Kerk en buurt

Inleverdatum kopij
PKD 17 verschijnt op 12 oktober. Kopij kan tot dinsdag 1 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.