Protestants Kerkblad Delft - 16 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 25 september

Bij de diensten: Elkaar zien!
Op 25 september heeft de regering verdere versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Dat was net te laat voor dit Kerkblad. In de digitale Nieuwsbrief wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd wat de er voor de Vierhovenkerk gaat veranderen. 
26 september - Startzondag
Vandaag is het startzondag. De derde op rij. De eerste vierde het nieuwe podium, de tweede was gericht op alles wat corona ons voor problemen en lichtpuntjes opleverde en op de drie brieven die wij als wijkgemeenten elkaar stuurden, de derde is gericht op het nieuwe seizoen. ‘Elkaar zien’ is het thema. Zo motiveert John Booij in het filmpje dat we gaan zien de opstelling van de stoelen, als corona ons dat tenminste weer toestaat. Geen theateropstelling, maar een halve kring, zodat je ook elkaar kunt zien. 
Ook de Kindernevendienst presenteert een film en een aantal spellen. In deze dienst worden Henk Jansma als ouderling-kerkrentmeester en Henny Melis als diaken bevestigd en Atje Roggeband wordt als lector voorgesteld. We nemen afscheid van John Booij als ouderling-kerkrentmeester. Als iemand zich met hart, hoofd en handen heeft ingezet voor onze kerk, dan is het John Booij. We danken hem heel hartelijk voor zijn dienende aanwezigheid! 
Er is een lunch en we gaan in navolging van de Zwervinator het zwerfvuil opprikken met prikkers die we lenen van de Papaver. Maar vooral: de eerste zondag dat de anderhalve-meter-regel is opgeheven, vieren we door na de dienst met elkaar te praten. Elkaar zien is niet af als we van een afstandje elkaar bekijken, dat doen we in de dierentuin met de dieren. We gaan met elkaar praten! En dat is een feest! De lezingen zijn Numeri 11:24-29 en Marcus 9:28-50.
Ds. David Knibbe

Lunchen in de foyer van de kerk
Steeds meer mensen zijn op de hoogte van de lunch op de eerste dinsdag van de maand in de foyer van de Vierhovenkerk. We ontmoeten elkaar, praten met een buurman of buurvrouw en lunchen met elkaar. De eerstvolgende lunch is op 5 oktober van 12.00-13.30 uur. Zoals gebruikelijk zorgen we weer voor een soep en iets lekkers voor op het brood. Iedereen is van harte welkom en neem gerust een kennis of goede buur mee. Wél graag even aanmelden (E: h.melis@kpnmail.nl of T: 015-2618796). Een vrijwillige bijdrage voor een goed doel, na aftrek van de kosten, wordt op prijs gesteld. Daar er inmiddels weer meer groepen in de kerk bij elkaar komen, maken we gebruik van de zijingang, dan kunnen de anderen door de hoofdingang. 
Marianne, Mary, Anneke en Henny

Kerk in Actie zoekt coördinatoren en collectanten
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doet u mee? Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. ‘Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien!’, zeiden de gevers. 

Het doel van de collecte, vluchtelingenkinderen in Griekenland, is hetzelfde als vorig jaar. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. De diaconie van de Vierhovenkerk organiseert de collecte in Tanthof en Buitenhof van Delft. Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als coördinator of collectant bij de scriba van de Vierhovenkerk Peter Plugers (E: scriba@vierhoven-delft.nl). U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie (T: 030 - 880 1701 of E: collecte@kerkinactie.nl of via de website kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte). 

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 
De diaconie

Hoe is de corona-situatie in Nicaragua?
Nicaragua leek er vorig jaar goed af te komen wat het aantal corona-besmettingen en overlijdens betreft. Betrouwbare cijfers zijn er overigens niet. De cijfers die de overheid en het Ministerie van Gezondheid publiceren, zijn bijzonder laag en dat terwijl er vanuit de overheid geen maatregelen zijn ingevoerd of financiële ondersteuning is geboden. 

Een groep van onafhankelijke artsen, het Observatorio Ciudadano, komt met heel andere cijfers. Zegt het Ministerie dat er vanaf de melding van de eerste besmetting tot op 9 juni 189 mensen zijn overleden, het Observatorio zegt dat het er hoogstwaarschijnlijk 3.374 zijn. Op dit moment heeft Nicaragua te kampen met een nieuwe golf. Sinds een aantal weken meldt ook MINSA een stijging in het aantal besmettingen (La Prensa 16 juni). Er wordt ook steeds minder afstand gehouden, nauwelijks mondkapjes gebruikt en massale festiviteiten vinden gewoon plaats. Er is een start gemaakt met het inenten van de ouderen en van het medisch personeel. In Nicaragua wordt Sputnik en het Indiase Covishield gebruikt. Vanuit de VS zal het land via het Covax-programma van de WHO ook 500 miljoen Pfizer-vaccins ontvangen. 
ZWO Commissie Vierhoven

Giften
Er is een gift van € 150,00 ontvangen van v.B. voor pastoraat, via C.v.K. Hartelijk dank!
Nog een gift van € 20,00 van mevr v.W. voor de Voedselbank. Hartelijk dank!
Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 27 september mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. In dit nummer staan de zondagen 10 en 17 oktober centraal.


3 oktober - Jona in de vis
Bijbellezing: Jona 2. Soms stijgt het water een mens tot de lippen. En soms gaat een mens ook ten onder in het water, zó dat er geen uitweg meer mogelijk lijkt. Dat gebeurt ook met Jona. Drie dagen zit hij in de buik van een vis. Hij vergelijkt het met het dodenrijk. Maar daar, op het punt dat hij niet dieper kan zinken en de dood nabij is; daar op de bodem, belijdt hij zijn vertrouwen in God, zijn geloof dat God redt. Hoe diep een mens ook zinkt, het is niet zo diep dat God hem/haar kan vasthouden en op kan tillen en op kan richten.
ds. Caroline der Nederlanden

Vier-hoven: in de hof van de Heer
De vier hoven zijn de Voorhof, de Buitenhof, Tanthof en Poptahof. Maar ik zou het graag over vier andere hoven hebben in onze kerk. Een hof is een omheind stuk grond. In Delft planten wij er naast bomen ook huizen. Ik gebruik het in de zin van een terrein waar wij als kerk geroepen zijn ons op te begeven. Het eerste is de ander, het tweede de hand, het derde de band en het vierde de mand. 

De ander is belangrijk voor wie in God gelooft. Niet alleen geloof je samen en ontvang je je geloof van de ander – je ouders, de school, de kerk – maar ook ben je geroepen om de ander te helpen. Zorgkernen zijn ervoor om ons er telkens aan te herinneren dat die ander mee telt. Te vaak stemmen we onze stemmen zo hard af, dat de ander niet meer te horen is. Luister naar je vriend, heb oog voor je leraar als mens, en niet alleen als docent, koester de mensen om je heen. Zorg voor ze door te luisteren, want dat maakt mensen heel. 

Hand en band
De tweede hof is de hand. Niet alleen luisteren we naar elkaar, de eerste hof, maar ook helpen we elkaar. Handige mensen kunnen dat heel goed, wie niet zo handig is, kan tips geven en de ander helpen handige mensen te vinden. Maar je hand kan ook strelen, de deur voor iemand openhouden, schrijven, typen, je hand kan zoveel doen voor de ander. De derde hof is de band die we met elkaar hebben. In deze tijd zijn we zo individualistisch. Je moet voor jezelf opkomen, je moet jezelf ontwikkelen, maar denk je ook aan de band met je buren, je ouders, je collega’s? Een band met iemand hebben is zo verschrikkelijk belangrijk. Want als je een band hebt, word je lang niet zo gauw kwaad op iemand. 

Mand
De vierde hof is de mand. Dat is de rust, dat je naast erg actief te zijn, ook de rust vindt en jezelf rust gunt. Poezen kunnen dat soms beter dan mensen. Die liggen lui op de vensterbank of in hun mand wat er ook gebeurt. In deze jachtige tijd is dat naast de drie andere een goede houding. Als kerk hebben wij zo elkaar te helpen, de migrantenken te steunen, de buurt te dienen en ons geloof te beleven, zingend biddend, handelend en rustend. God geeft zijn lieveling de slaap. Vanuit die rust is het goed werken in de hof van de Heer.
Ds. David Knibbe

Sociëteit Vierhoven: Wat is een geleidehond?
Op 28 september komt Joke Larrewijn samen met haar hond Douwe op de bijeenkomst van de Vierhovensociëteit vertellen over de geschiedenis van KNGF geleidehonden. Zij zal ook vertellen over het fokken, het opleiden en het werk van een geleidehond. Tevens komt de vraag aan bod waarom het toch zo belangrijk is een geleidehond niet af te leiden. Joke is ambassadeur van KNGF Geleidehonden. Haar hond is dek-reu (een hond die bewust wordt gebruikt voor het dekken van een teef) voor KNGF en is vader van al heel wat puppies. Zij neemt foto’s mee van onder andere de pups alsmede een filmpje over KNGF. De bijeenkomst duurt van 14.00-16.00 uur met een pauze om gezellig even met elkaar te praten. Binnenkomst is vanaf 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom.
Henny Melis

Bram van Barneveld †7 september 2021
Dinsdag 7 september overleed Bram van Barneveld. Hij woonde aan de Aart van der Leeuwlaan en is daar in zijn woning gestorven. Hij werd 82 jaar. Hij was een geboren Delvenaar. Ging ernaar school en werkte in de drukkerij van zijn vader aan de Koornmarkt. Tien jaar lang verzorgde hij zijn moeder tot op haar einde aan de Aart van der Leeuwlaan. Bram van Barneveld was wat je noemt ‘een heer.’ Hij liep rechtop, stijlvol gekleed. Lange tijd liep hij door de wijk Voorhof zijn ommetjes met zijn grote bruine hond. Je kon hem niet missen. Of je zag hem wandelen met zijn zus die in dezelfde flat woonde en twee honden had. Bram was een liefhebber van mooie dingen en had zijn huis sfeervol ingericht. Hij hield van antiek en er lagen in zijn appartement vele kunstboeken. Bram was voor de één een gesloten man, in zich elf gekeerd en stil; voor de ander een vriendelijk voorkomende man uit de flat en in voor een praatje. De een ervaarde hem als eigenwijs en moeilijk, de ander vond hem aardig en innemend. In het geloof was hij een vrijdenker. De oneliner van de theoloog C.J. Dippel zou hij zeker beamen: ‘Christus schenkt geen beginselen, alleen maar een begin.’ Bram vond in het geloof houvast voor het leven. Boven de rouwkaart stond: ‘het geloven is veranderd in het weten’. Deze woorden leiden naar Hebreeën 11: 1: ‘Het geloof is nu de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet.’ In vers 8 wordt over het geloof van Abraham gesproken, die het waagde met de stem van de Levende. Woensdag 15 september vond in de aula van crematorium Iepenhof de afscheidsplechtigheid plaats. Wij bidden voor zijn zus en naaste familieleden en dat zijn leven tot zegen mag zijn voor allen die hem hebben gekend. 
Ds. Marco Visser

Oproep beroepingscommissie 
De beroepingscommissie wil aan alle leden vragen of u misschien een naam van een predikant kent waarvan u vindt: ‘O, deze zou heel goed geschikt kunnen zijn voor de Vierhovengemeente!’ Wilt u ons dan een e-mail sturen met de naam van die predikant? (E. beroepingswerk@vierhoven-delft.nl). U heeft hiervoor de tijd tot 8 oktober 2021. Bij voorbaat onze dank.
De beroepingscommissie

Ontmoeting Kerk en Buurt 
Op donderdag 7 en 21 oktober is ieder welkom. Tussen 10.00 en 11.45 uur, voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. En daarna op donderdag 4 november, 18 november enz. Graag tot dan! Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij