Protestants Kerkblad Delft - 17 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 8 oktober 

Bij de diensten
Zondag 9 oktober
In deze dienst van Schrift en Tafel klinkt lied 178. De titel van het lied is ‘Wie wil uit zijn hokje komen op het roepen van Gods stem?’ en gaat over Jona. De cantorij zal een mooie tegenstem laten horen. Eind september zongen we de coupletten 1, 2 en 3, met als kopje ‘Bij Jona met zijn stad’, en de coupletten 7, 8 en 9, met als kopje ‘Bij de vis waarin Jona verdween’. We lezen samen op met de kindernevendienst. Wij zijn nu aangekomen bij Jona 4 over de boom die opschoot en verdorde. De drie coupletten 10, 11 en 12 hebben als kopje ‘Bij de boom waaronder Jona zat’. 
Ds. Marco Visser

Bij de boom waaronder Jona zat - Lied 178: 10, 11 en 12
Jona, ben je ontevreden,
ben je niet op je gemak?
Heb je Gods taak weer vermeden
onder ’t koele bladerdak?

Bomen kunnen mensen leren
onderscheid van goed en kwaad,
en het is de wil des Heren
dat die boom in ’t midden staat.

Jona wil je rustig wonen
in de schaduw van Gods woord?
Zou God je dan niet belonen
als je naar zijn roepen hoort?

Zondag 16 oktober
Op deze zondag gaat ds. R. van Essen voor.

Kindernevendienst
09 oktober - Jona is boos (Jona 4:1-11)
16 oktober - Feesten van Koning Ahasveros, Koningin Wasti komt niet (Ester 1:1-22)

Bedankt
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie bloemen en de kaart met de vele lieve groeten. Ik was er heel erg blij mee.
Alie Spies

 Vijf kanalen
Woont u in de sectie Voorhof, Tanthof-West, Tanthof-Oost 1, of bent u een zogenaamde ‘Buitenwijker’ en wenst u of wens jij een pastoraal bezoek neem dan contact met mij op. Dit kan in de kerk, na de dienst, per telefoon (015) 257 7147, e-mail mvisserabc@gmail.com of per post Aziëlaan 333, 2622 JM. Of bel aan, u bent welkom. 
Ds. Marco Visser

Herbevestiging ambtsdragers
In de eredienst van 25 september is al genoemd dat er niet alleen vier ambtsdragers afscheid hebben genomen. Er werd in diezelfde dienst een nieuwe diaken bevestigd en vier ambtsdragers hebben aangegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. In de eredienst van zondag 23 oktober zullen de vier ambtsdragers worden herbevestigd. De heer Fred Peterse, Liberiastraat 9 en de heer Dick de Haas, Amazoneweg 94, worden herbevestigd in het ambt van diaken. In het ambt van ouderling zullen worden herbevestigd, mevrouw Margot Mekkes, Argentiniëstraat 50, en de heer Marco Kuijper, Molenweide 33.
Indien geen bezwaren zijn ingebracht bij de scriba, via e-mail of telefoon, zal deze herbevestiging plaatsvinden op 23 oktober. 
Peter Plugers, scriba 

De commissie Herinrichting Kerkzaal oriënteert zich
De commissie Herinrichting Kerkzaal oriënteert zich op een stoelenplan voor de kerkzaal. Op de laatste kerkenraadsvergadering van september gaf de commissie aan dat zij bezig is met vier modellen. De vier modellen zijn:
1. De huidige opstelling handhaven en daar de kaasschaaf 
    bij hanteren. 
2. Een hoefijzermodel met voor het podium een nieuwe uitbouw
    enkele meters de kerkzaal in. 
3. Een waaier met eenzelfde soort uitbouw.
4. Een ellipsvorm. 
In de maand oktober gaan een aantal leden van de commissie naar de Nieuwe Kerk te Rijswijk om zich te laten informeren. In Rijswijk staan de stoelen in een ellipsvorm. 
Onze kerkzaal biedt vele mogelijkheden voor de opstelling van de stoelen. Aandacht voor de stoelen is één. De commissie heeft zich ook beziggehouden met andere elementen in/van de kerkzaal. Zo is er reeds een devotietafel (met kaarsjes) gerealiseerd. Daarnaast is het de moeite waard om te onderzoeken hoe kunstwerken professioneel in de kerkzaal geëxposeerd kunnen worden. 
Ds. Marco Visser

Welkom bij het lezen van vreemde Bijbelverhalen
In het studiehuis lezen we dit jaar een boekje van Piet Schelling, “Vreemd en bizar, lastige Bijbelverhalen”. De eerste drie inleidende hoofdstukken gaan over ‘Hoe lees je bijbel?’ en ‘Wat voor een boek is de bijbel (een biologie- of wetboek)?’. 
Op 13 oktober duikt de groep in een bizar verhaal. Het gaat over twee berinnen die tweeënveertig kinderen verslinden (2 Koningen 2:23-25: Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoogliep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, kaalkop! Zet ‘m op, zet ‘m op! Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden.). Wat kan de betekenis daarvan zijn? 
U bent van harte welkom op welkom 13 oktober 20.00 uur Vierhovenkerk. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij ds. M. Visser. 
Ds. Marco Visser

Crèche medewerkers gezocht 
Eens in de vijf weken op de kinderen van de crèche passen. Is het iets voor u of voor jou dan kun je je aanmelden bij Annelies van Elderen, telefoonnummer 06 1537 6149, of bij Marco Visser, telefoonnummer (015) 257 7147. 
Het is belangrijk dat er per keer twee mensen aanwezig zijn. Nu draaien mensen soms ‘dubbele diensten’. Het nieuwe seizoen is begonnen en we zien dat het aantal kleine kinderen toeneemt. Het is wenselijk dat er nieuwe leiding bij komt. Graag horen we van u. 
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen staat in de startblokken
In heel het land worden Taizé-vieringen gehouden. Kenmerkend zijn de meditatieve sfeer en de zogenaamde Taizé-liederen. Er is ruimte voor gebed en stilte. In het nieuwe Liedboek staan Taizé-liederen (16b, 62b, 66a, 95a, 103e, 117d, 139d, 1011).
Een groepje gemeenteleden wil kijken of we in de Vierhovenkerk Taizé-vieringen kunnen houden. Heb je interesse en wil je meedenken (en meedoen) kom dan zondag 9 oktober naar de Vierhovenkerk. Na de kerkdienst, tijdens het koffiedrinken, vindt een oriënterend gesprek plaats. Gesprekspunten zijn onder andere plaats, tijd, vorm en frequentie van de vieringen. Ben je nieuwsgierig naar dit initiatief, aarzel dan niet aan te schuiven. Kun je de 9 oktober niet maar heb je wel belangstelling, laat het weten. Informatie is te verkrijgen bij ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser


Basiscatechisatie gaat weer van start
Hallo meisjes en jongens,
Na de herfstvakantie begint de basiscatechisatie voor de groepen 7 en 8. We gaan aan de slag met een aantal interessante onderwerpen, zoals gelijkenissen en wonderen. Ook Mozes, David en Jesaja komen voor het voetlicht.
De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 26 oktober van 19.15 tot 20.00 uur en daarna op alle woensdagavonden in november van 19.15 tot 20.00 uur. De meisjes en jongens die de vorige keer mee deden hebben het erg leuk gevonden.
In 2017 volgt een tweede serie van zes lessen, maar daar hoor je later over. Jullie zijn allemaal welkom!
Ds. Marco Visser en Henk Joon

Gebedsgroep
De gebedsgroep is na de zomerstop in september weer van start gegaan. De eerstvolgende keer dat de gebedsgroep in de Vierhovenkerk weer bij elkaar komt, is dinsdag 11 oktober van 19.15 tot 20.00 uur. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Iedereen is welkom om een keer mee te bidden. Ook jongeren zijn van harte welkom!
Els Alblas

Gezamenlijk een film bekijken met nabespreking
Op dinsdag 11 oktober van 13.30 tot 16.00 uur zal de Vierhovensociëteit een film vertonen met een korte nabespreking. Om 13.00 uur zijn de deuren van de Vierhovenkerk open. 
De eerste film van het seizoen is “A Late Quartet” van Yaron Zilberman.
Beethoven heeft het eeuwige leven, zijn vertolkers weten echter dat ooit het doek voor ze valt. In ‘A Late Quartet’ brengt zo'n afscheid jaren van onuitgesproken frustraties boven water.
Peter, de hoofdrolspeler, is de nestor van een strijkkwartet dat al decennia in volstrekte harmonie opereert. Als cellist speelt hij niet letterlijk de eerste viool, maar zijn overwicht is onomstreden. Dan ontdekt Peter een gebrek aan reactievermogen in een hand. Zijn dokter herkent het direct: eerste stadium van Parkinson.
Feitelijk kent ‘A Late Quartet’ nog een hoofdrolspeler: Beethovens Opus 131. Een stuk dat het uiterste vergt van de uitvoerenden. De zeven delen van de compositie dienen zonder pauze gespeeld te worden, veertig minuten lang. Opperste concentratie én harmonie zijn dus een vereiste.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd.
Het bestuur van de Vierhovensociëteit

Warme maaltijd 
Op zondag 16 oktober is er van 12.00 tot 13.00 uur een warme maaltijd in de Vierhovenkerk.
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een toetje. De richtprijs is € 5, waarbij ieder naar vermogen geeft. Na aftrek van de kosten gaat het restant bedrag naar het Ujamaa project in Zuid-Afrika.
Iedereen is van harte welkom. De intekenlijsten liggen op 8 oktober in de kerk.
De diaconie

Kokers gevraagd (m/v)
Wie vindt het leuk om een aantal keren per jaar mee te helpen koken? Soms is dat een salade, soms een gerecht voor een warme maaltijd. We bereiden de maaltijd thuis voor en na de kerkdienst koken we gezamenlijk de maaltijd. De onkosten worden vergoed. Meestal blijven er veertig tot vijftig mensen eten, waarbij ook een aantal mensen uit de buurt aanwezig is. De maaltijd is daardoor ook een mooie gelegenheid om een gesprekje met onze buren aan te knopen. Henny Melis kan u meer informatie geven, telefoonnummer (015) 261 8796.
De diaconie

Zendingserfgoedkalender
Sinds 2015 verschijnt er elk jaar een zendingserfgoedkalender. De kalender geeft dit jaar informatie over Papoea, de meest oostelijke provincie van Indonesië in het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea. Anders dan in de rest van het land nemen christelijke kerken, rooms-katholiek en protestant, in dit gebied een belangrijke plaats in. De kalender geeft een beeld van de variatie aan kunst in en rond de christelijke kerken: wandreliëfs, houtsnijwerk, muurschilderingen en schilderingen op geklopte en gedroogde boombast. De kalender ligt ter inzage in de kerk met daarbij een intekenlijst. U kunt de kalender dus bestellen. Meer informatie over de kalender is te vinden op internetpagina http://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2017/.
ZWO-commissie

ZWO-collecte 16 oktober
Het Ujamaa Centrum (Pietermaritzburg) beschouwt religie als het centrum van sociale verandering. Het is de basis voor de Bijbelstudies die met vele kerken en groepen worden gehouden. Zonder religieuze verandering is er geen sociale verandering. Religie is de ‘lijm’ van de gemeenschappen en het Ujamaa Centre gaat de discussie aan om verschil te maken.
De Bijbelstudies herstellen de waardigheid van de gestigmatiseerde HIV positieve mens, de (seksueel) misbruikte vrouw, de gehandicapte man, de werkloze enzovoort. Het stelt hen in staat gebruik te maken van alle mogelijkheden die een democratie biedt.
In Zuid-Afrika zijn serieuze economische beperkingen. Daarom maken de Bijbelstudies het mogelijk dat werklozen werk zoeken, doordat ze nu begrijpen dat God hen niet straft met werkloosheid. Ze ontdekken dat God naast hen staat te midden van oneerlijke economische systemen.
Vanaf januari 2015 is Hanna Wapenaar uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Ujamaa Centrum verzorgt ze bijbelstudies in lokale geloofsgemeenschappen waar mensen worstelen met armoede, geweld en ziekte. Ook ondersteunt ze het centrum in de communicatie via de website en nieuwsbrieven. Hanna komt op zondag 8 januari 2017 naar de Vierhovenkerk om te vertellen over haar werk. Verder is het werk van Hanna te volgen via haar weblog http://www.kerkinactie.nl/blogwapenaar. 
ZWO-commissie

Gift
€ 400,00 van d.J. voor de voedselbank via de wijkdiaconie. Hartelijk dank.

Agenda
07 oktober 13.30 uur Kerk & buurt werkgroep Vierhovenkerk, Aziëlaan 333
10 oktober 14.00 uur sectie 4, Delfshove
11 oktober 13.30 uur Film ‘A Late Quartet’, Vierhovenkerk
11 oktober 19.15 uur Gebedsgroep, Vierhovenkerk
11 oktober 20.00 uur Kerkenraad, Vierhovenkerk 
12 oktober 20.00 uur Kindernevendienst-vergadering
13 oktober 20.00 uur Studiehuis Vierhovenkerk
26 oktober 19.15 uur Basiscatechisatie, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 18 verschijnt op 22 oktober. Kopij kan tot dinsdag 11 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.