Protestants Kerkblad Delft - 17 2018

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 13 oktober

Bij de diensten
Zondag 14 oktober
In deze dienst gaat ds. R. Klijnsma voor.

Zondag 21 oktober - Zonnelied van Franciscus
Ter voorbereiding op deze dienst kunt u onder andere de overweging voor in dit Kerkblad lezen en een algemeen artikeltje over Franciscus elders in dit nummer. Op de cantorijrepetities is het lied: “Cantico delle creature” geoefend. De gemeente zingt het refrein “Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt om Uw schepselen die U dienen. Laudate e benedicte mi Signore, laudate (Geprezen en gezegend mijn Heer, geprezen).” 
In de kerkzaal hangen zeven schilderijen van Jeltje Hoogenkamp gemaakt bij het Zonnelied. Tevens hangen er acht gedichten gemaakt bij het Zonnelied. Omringd door deze kunstenaars heffen wij ook wij onze lofzang aan. 
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Bedankje
Wat een mooie verrassing; een prachtig boeket bloemen en “Een hartelijke groet” met al die verschillende handschriften, maar met een gelijke inzet. Het voelt als een lieve, warme douche. Hartelijk dank hiervoor. 
Mar de Bruijn

Het was een hele mooie bazaar op 28 en 29 september!
Waarom vinden we het een mooie bazaar? Ten eerste was er een fijne sfeer, we hebben met meer dan 100 medewerkers hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Een mooie opbrengst, waardoor we diaconale doelen in en buiten Delft kunnen steunen. De helft gaat naar ons ZWO-project: straatkinderen in Oeganda. Verder steunen we stichting present, kledingbank “de buurvrouw”, een muziekproject voor kinderen in Estelí en stichting Opkikker, die voor zieke kinderen een droomwens realiseren. De opbrengst is voorlopig
€ 8400 en € 663 in de voorverkoop. 
Verder zijn we een Groene kerk, veel artikelen krijgen door de bazaar een tweede kans en hoeven niet weggegooid te worden. En bovendien kunnen veel mensen tegen een klein prijsje iets moois kopen. En blijft er iets over, we hoeven het niet weg te gooien. Dorcas haalt alle kleding, schoenen en tassen op. De resterende boeken gaan naar een Delfts echtpaar, dat ze voor goede doelen probeert te verkopen en de rest wordt door Rataplan opgehaald. 
Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet. Degenen, die het hele jaar op hun zoldertje spullen bewaard hebben. Degenen, die alles keurig uitgestald hebben en degenen, die op vrijdag en zaterdag verkocht hebben. En dan nog een aantal mensen, die zich op de achtergrond inzetten. Geweldig, dat we dat met elkaar kunnen doen. De bazaarcommissie gaat op 8 november evalueren en zal dan de datum voor volgend jaar vaststellen.
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Wessel de Haas, Marianne van der Heijden, Marijke Kooreneef, Henny Melis, Ellen de Roo en Marianne Schram

Collecte voor ZWO-project: Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun (op zondag 14 oktober) kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Gebedsgroep Vierhovenkerk
Op dinsdag 23 oktober komt de gebedsgroep weer om 19.00 uur bij elkaar in de Vierhovenkerk. Wilt u dat er voor iets of iemand gebeden wordt? Laat het ons dan weten. Dat kan via telefoonnummer 06 2170 1198. Nieuwe bidders zijn van harte welkom!
Jenne de Haan

Archeologie in de spoorzone
Op dinsdagmiddag 23 oktober is drs. Steven Jongma onze gast – stadsarcheoloog van de gemeente Delft – bij de sociëteit in de Vierhovenkerk.
Archeologie in de spoorzone, dat is het onderwerp van deze middag en de bouw van de spoortunnel heeft een schat aan historische vondsten en gegevens opgeleverd. Daarover komt Steven Jongma ons vertellen en dat zal ongetwijfeld voor velen van ons een verrassend verhaal worden.
De nieuwe spoortunnel en het nieuwe station zijn gebouwd tussen 2010 en 2017 vlak langs de westelijke grens van de middeleeuwse binnenstad van Delft. En daarmee werden ook stukken geschiedenis blootgelegd. 
Delft was in de middeleeuwen een ommuurde stad met stadspoorten, wallen en stadsgrachten. Wat vertellen ons de blootgelegde fundamenten langs het hele tracé van de spoortunnel, de fundamenten van de Waterslootse Poort en alle overige poorten ons?
Sporen van het beleg van Delft in 1359, losse voorwerpen in de voormalige stadsgracht en in de resten van oude beerputten. Hoe verrassend was de vondst van één der oudste telescopen ter wereld. Kortom, u doet deze middag veel kennis op over onze geschiedenis en de stad waar wij wonen.
U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 23 oktober in de Vierhovenkerk. We beginnen om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur staat koffie of thee voor u klaar. 
Het bestuur van de sociëteit

Bibliodrama op 24 oktober in de Vierhovenkerk
De afgelopen tijd is op diverse manieren 'bibliodrama' - oftewel: Bijbelverhalen in beweging - onder de aandacht gekomen. Op 24 oktober gaan we voor het eerst echt spelen. De groep is groot genoeg om te kunnen beginnen. Mocht u zich nog willen opgeven, wees er dan snel bij. Met een grootte van tien mensen zitten we 'vol'. De andere data in het najaar zijn 7 november en 21 november. Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de Vierhovenkerk: http://www.vierhoven-delft.nl/bibliodrama of kunt u contact opnemen met Neely de Ronde (tel. 06 1069 3938; email: neelyderonde@yahoo.com).
Neely de Ronde

Inleverdatum kopij
PKD 18 verschijnt op 27 oktober. Kopij kan tot dinsdag 16 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 21 oktober – Taizé-viering in de Vierhovenkerk 
Zondag 21 oktober om 16.30 uur begint de viering. Vanaf 15.30 uur is de kerk open. De musici zijn dan aan het oefenen en men kan de muziek in zich opnemen. Vanaf 5 minuten voor de viering is het stil in de kerkzaal. Op deze zondag vertoeven we in Psalm 139. Het is de Psalm waarin een mens zich laat kennen door God en er weet van heeft dat er Eén met heel haar of zijn leven vertrouwd is. Alles ligt open voor de ogen van de Eeuwige. We staan daar als het ware voor Hem in leegte en gemis. En tegelijk leren we op die plaats onze zegeningen tellen. 
Na 21 oktober worden er nog Taizé-vieringen gehouden op 18 november, 20 januari, 17 februari, 17 maart. Ieder van harte welkom. De viering duurt ongeveer drie kwartier.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
14 oktober Mozes rieten mandje Exodus 1-2
21 oktober Mozes wordt knecht Exodus 2-4

Film Lion van Garth Davis
Op dinsdagmiddag 16 oktober is er vanaf 14.00 uur de mogelijkheid om met elkaar de film Lion van Garth Davis in de Vierhovenkerk te bekijken. Om 16.00 uur sluiten we af. Ook is er gelegenheid vooraf een kopje koffie of thee te drinken. 
De film Lion gaat over een vijfjarige Indiase jongen Saroo, die verdwaald raakt in de straten van Calcutta, ver van huis. Hij komt per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van omstandigheden gaat Saroo op zijn dertigste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. 
De deuren zijn open om 13.30 uur. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Het sociëteitsbestuur

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
Donderdag 18 oktober zet de kinderclub Plexat om 19.00 uur haar deuren open. Onderwerp is Franciscus van Assisi. In de kerk gaan we naar de prachtige schilderijen van Jeltje Hoogenkamp kijken. Een gratis tentoonstelling! 
In september waren we met z’n elfen en hadden we reuze schik met het dertig seconden spel. De dominee vertelde over de kleuren rood, groen, paars en wit die in de kerk gebruikt worden. Een kind vroeg: “Waarom mogen er geen vragen gesteld worden tijdens de kerkdienst?” De dominee kon zeggen dat het soms wel gebeurt. Iemand onderbrak hem eens. Diegene zei: “Dominee u zegt dat er zeven keer ‘nee’ staat, maar noemt er ‘acht’.” Gelukkig had de dominee een spiekbriefje bij zich. Eén van de kinderen had een hamstertje meegenomen. Ze hield het in haar hand zoals God ons in zijn hand draagt. 
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Fokke van den Berg coördineert deze club. De volgende clubavonden:
15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni.
Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: 
plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Studiehuis ‘God bewijzen’ 18 oktober 20.00 uur [God bewijzen.jpg]
Naar aanleiding van het boek ‘God bewijzen’ van Stefan Paas en Rik Peels is op 18 oktober een studiehuis in de Vierhovenkerk onder leiding van Fred van Helden.
Moet je gek zijn om in God te geloven? Of moet je op z’n minst naïef, onkritisch en zweverig zijn? Hoewel moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood. Buiten Europa groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt.
Ds. Marco Visser

Gesprekskring over ‘Kruis en Opstanding’
Op donderdag 25 oktober van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur vindt de gesprekskring over ‘Kruis en Opstanding’ plaats in de Vierhovenkerk, leiding ds. Marco Visser. Het boekje “God met ons, de betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu” gaat over de kern van ons christelijk geloof. Het is geschreven door Rowan Willams (1950). Hij was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury.
De vijf hoofdstukken komen op vijf donderdagavonden ter sprake: 25 oktober, 1, 8 en 29 november en 6 december. Het eerste deel over de betekenis van het kruis heeft drie hoofdstukken: 1. Het teken, 2. Het offer en 3. De overwinning. Het tweede deel over de opstanding kent twee hoofdstukken: 4. De opstanding van Christus – toen en
5. De opstanding van Christus – nu. Tot slot een epiloog waarin Williams aandacht schenkt aan een opstandingicoon. 
Williams schrijft helder en uitdagend. 

In hoofdstuk 1 schrijft hij: “Stel je voor in de kerk een galg, een guillotine of een elektrische stoel in plaats van een kruis. Wat zegt zo’n teken?” Een andere notitie die hij maakt: “‘Je kruis op je nemen’ dat was geen metafoor, maar harde realiteit (Matt 10:38).” 
Na de inleiding worden afbeeldingen van kruisen, met en zonder crucifix bekeken. De handelswijze van Stefanus die een geweldloze weg volgt en niet vergeldt komt ter sprake. Hij geeft de traditie van het ‘exemplarisme’ handen en voeten. Wat wil de dichter Isaac Watts overbrengen met het lijdenslied 578 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’? En niet de minste vraag: ‘Wat gebeurt er met een mens als hij/zij voor het kruis staat?’
De avonden worden in de Vierhovenkerk gehouden van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. Minimaal aantal deelnemers zes. Opgave bij ds. Marco Visser, 015 257 7147, mvisserabc@gmail.com 
Ds. Marco Visser

Gift
Ontvangen €115 van MvH. Van NN €350 ontvangen (€100 voedselbank, €100 stadsdiaconaat en €150 wijkdiaconie]. Hartelijk dank voor deze giften.

Agenda
15 oktober 20.00 Jeugdteam Vierhovenkerk
16 oktober 14.00 film Lion van Garth Davis, Vierhovenkerk
16 oktober 20.00 Grote kerkenraad Vierhovenkerk
18 oktober 19.00 Plexat, Vierhovenkerk
18 oktober 20.00 Studiehuis ‘God bewijzen’, Vierhovenkerk
24 oktober 20.00 Bibliodrama, Vierhovenkerk
25 oktober 20.00 Gesprekskring R. Williams, Vierhovenkerk