Protestants Kerkblad Delft - 18 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 oktober

Bij de diensten
Zondag 23 oktober
De herbevestiging van Dick de Haas (diaken), Marco Kuijper (ouderling), Margot Mekkes (ouderling) en Fred Peterse (diaken) vindt op deze zondagmorgen plaats. We wensen hen een goede en gezegende ambtsperiode toe. ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild … vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen (Liedboek 362:2).’
In deze weken wordt het verhaal van Esther verteld in de nevendienst. Het verhaal is in vier stukken ‘geknipt’. Het tweede stuk gaat over Esther 2. Het Joodse meisje Esther krijgt een kroon op haar hoofd. Zij bekleedt het ambt van koningin nadat Wasti het veld heeft moeten ruimen.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
23 oktober     Esther wordt koningin (Esther 2:5-18)
30 oktober     Haman bedenkt een plan en Esther bezoekt
                     de koning (Esther 3 en 4)

Adieu…
Op de leeftijd van 85 jaar is overleden onze oud-dirigent Jan Dik. Met één van zijn favoriete liederen, Tebe Poiem, heeft de cantorij hem tijdens de repetitie herdacht. Moge de Here zijn vrouw en kinderen nabij zijn in hun gemis.
Cantorij Vierhovenkerk

Ontmoetingsmiddag in oktober
Deze maand bent u van harte welkom op woensdag 26 oktober in de Vierhovenkerk vanaf 14.30 tot 16.00 uur. Onder het genot van een kopje thee of koffie bent u in de gelegenheid de jarigen te feliciteren, maar ook om een praatje te maken met uw buurvrouw of buurman. Belangstellenden zijn, zoals u weet, altijd welkom!
Er is weer een gast die ons iets gaat vertellen. Waarover dat gaat, blijft nog een verrassing. Ten slotte is er een hapje en een drankje. We sluiten de middag af door met elkaar een mooi lied te zingen.
Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek, Meta Roodenburg en Marjan Bood.

Molen de Roos en de verdwenen molens in Delft 
Aart Struijk houdt op dinsdag 22 november een lezing over Molen De Roos en de verdwenen Delftse molens. Aart Struijk doet onderzoek naar de geschiedenis van de Delftse molens. Verder is hij als vrijwilliger al vele jaren actief als rondleider en museumbeheerder op museummolen ‘De Vlieger’ in Voorburg. In 2013 verscheen zijn boek ‘Van stadswal naar tunneldak’ over de geschiedenis van De Roos, de enig overgebleven molen van Delft. De voorganger van De Roos was de Gasthuijsmolen van het klooster Conincksvelt. 
In de lezing wordt aandacht besteed aan de verschillende typen molens en hun functies. Van enkele molens wordt een korte uitleg gegeven over de werking, zoals van de snuifmolen en de zaagmolen. Delft is beroemd om zijn Delftsblauwe aardewerk; er wordt ook iets verteld over de verfmolens die de grondstoffen maalden voor de plateelbakkerijen. 

Molen De Roos is ooit gebouwd op een rondeel van de stadswal en heeft een uitzonderlijke bouwvorm: de stenen onderbouw is zeskantig, terwijl de molen boven de stelling rond is. Door een noodzakelijke restauratie in 1990 heeft de molen bovendien een "knik" gekregen. Uniek is dat De Roos in 2012 een meter omhoog is gevijzeld en een half jaar later is neergelaten op het dak van de spoortunnel. Ook enkele archeologische vondsten onder de molen worden besproken. 
Henk van Strien

Fifty – fifty
Sinds geruime tijd werk in nu voor vijftig procent in de Vierhovenkerk en voor de andere vijftig in de wijkgemeente Immanuël. Hoe mij dit bevalt? Vragen mensen mij wel. Het bevalt goed, maar het is druk. In de Wijkgemeente Vierhoven werken we nu met anderhalve predikant in plaats van met 2,3. In de Wijkgemeente Immanuël in de Wipmolen is nu een halve predikantsplaats in plaats van twee derde. Alles moet wat ingedikt worden en dat gaat niet altijd vanzelf. Dit kan opgevangen worden door efficiënter te werken en door taken af te stoten of door anderen te laten doen. Mijn voorliefde heeft het Vorming- en Toerustingwerk, het pastoraat en het voorgaan in diensten. Vergaderen vind ik niet vervelend, is nodig, maar hoort niet bij wat volgens mij de core business van een predikant is. Het contact met mensen en het contact met Gods Woord, daar word ik warm van. Met dit in mijn achterhoofd en wat beide kerkenraden willen, komt wel naar voren wat ik blijf doen. 
Wat er afvalt: bijvoorbeeld het contact met de collega’s in het werkverband, dat zijn de predikanten van de classis. Die bezoek ik niet. Maar waar ik het meest van achterop raak zijn de kleine vossen uit Hooglied. De kleine ergernisjes, maar daar heeft elk mens last van denk ik, dat is niet specifiek voor mij. 
Kort en goed: het eerste jaar was moeilijk, maar nu alles duidelijk is, werk ik weer voor vijftig procent hier en daar en met veel plezier en hoop ik u zo goed mogelijk van dienst te zijn in dienst van onze Heer. 
Ds. David Knibbe

Taizé-groep zet de eerste stappen
Zondag 9 oktober kwamen zeventien personen bijeen om te spreken over de te starten Taizé-vieringen. De animo is groot om het van de grond te krijgen. Aan het eind van de ochtend vormen vier mensen een groepje dat voorbereidingen gaat treffen om één en ander te realiseren. Naast de zeventien zijn er twaalf mensen die aangegeven hebben belangstelling te hebben. Wil jij ook weten hoe het verder gaat, meld je aan bij Marco Visser (mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147).
Ds. Marco Visser

Bazaar was weer een groot succes!
Heel veel gemeenteleden hebben zich ingespannen voor de bazaar. Hartelijk dank daarvoor! We kunnen dit doen als we er met z’n allen voor gaan. Veel mensen dragen hun steentje bij, soms een hele week inruimen, soms na een drukke werkweek in een stand staan. Alle hulp is welkom. Met elkaar als gemeente dit tot stand brengen is misschien wel het belangrijkste doel. We hebben van bezoekers veel complimenten gekregen voor de mooi ingerichte, overzichtelijke bazaar. Maar als er dan een mooie opbrengst is, is dat helemaal geweldig. Dit jaar is de stand €7.300. Wanneer u niet kon komen, maar graag iets wilt bijdragen is er de mogelijkheid een bijdrage te storten op: NL37FVLB0227019024 van diaconie Protestantse Gemeente Delft inzake bazaar Vierhovenkerk.

De helft van het bedrag gaat naar buitenlandse doelen: “ ZWO project Ujamaa in Zuid-Afrika”, waarvan het project van Trudy Middendorp: “cycle for plan” een bijdrage krijgt. De andere helft gaat naar Delftse projecten voor kinderen in armoede, zoals de verjaardagscadeautjes bij Hiep Hoera, de uitjes bij de vakantiebank, sinterklaasfeest bij de voedselbank en het jaarlijkse uitje met de kinderen van de basisschool “Horizon”.
Goed om te vermelden is dat alles wat overgebleven is een goede bestemming heeft gevonden. Kleren, tassen en schoenen naar Dorcas, knuffels naar Edukans, een aantal dozen met glaswerk en servies naar de voedselbank en alle restanten naar Rataplan. Jammer genoeg zitten er ook kapotte spullen tussen, die we weg moeten doen. 

De bazaarcommissie gaat alle evaluatieve opmerkingen bespreken en een datum voor volgend jaar plannen. 
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo, Marianne Schram en Rommert StellingwerfZondag 30 oktober
De kindernevendienst vertelt in deze dienst over Haman die de Joden wil laten vermoorden en over Mordechai die zich daar niet bij neerlegt. Voor wat betreft het Nieuwe Testament lezen we uit Matteüs 10:16-19. Argeloos als duiven, listig en voorzichtig als slangen moeten we zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om deze tweeheid in praktijk te brengen. Je hebt de neiging één van beiden te nemen. Of de onschuld of de listigheid. Maar het is belangrijk dat de één de ander corrigeert. In deze dienst proberen we zo iets te laten zien van het delen van mensen. Laten we deze eigenschappen delen met elkaar, dan ontstaat er toch een deel vrede!
Ds. David Knibbe

Gebedsgroep
Waarom zou je gaan meebidden met een groepje gemeenteleden? In Handelingen 11:5 staat geschreven: ‘Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden.’ Het gevolg was dat hij door een engel werd bevrijd (vers 7). In Mattheüs 18:20 staat: Jezus zei: “Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik zelf bij hen.” Als Hij altijd bij ons is, dan is er een bijzondere kracht aanwezig als christenen samen komen! Iedereen, ouderen en jongeren, is van harte welkom op dinsdag 25 oktober van 19.15 tot 20.00 uur om mee te bidden in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren doorgeven via telefoonnummer (015) 262 2444.
Els Alblas

Lachen is gezond
Dat is de titel van de sociëteitsmiddag van dinsdag 25 oktober. De sociëteit opent haar deuren om 13.30 uur. Het programma begint om 14.00 uur. Henk Wassink verzorgt de middag. Ter inleiding op het programma schrijft hij: “Dat was lachen en alles net echt.” Dat zou de reactie geweest kunnen zijn van een 17e-eeuwse bezoeker die bij de voorstelling van Aran en Titus was geweest in de enscenering van Jan Vos. Bij hem ging ‘het zien voor het zeggen’ dus zorgde hij voor spektakel in zijn toneelvoorstellingen met vuur en rook, zwaardgevechten en zo nodig ook met een lekker enge terechtstelling! 
En het bezoeken van zo’n voorstelling was ook goed voor het evenwicht van de humores, zeg maar je humeur. Die pretentie bij het bezoeken van de lezing over Lachen is gezond over theater, muziek en vertier in de Gouden Eeuw heb ik niet. Wel dat u een interessante lezing over dit onderwerp mag verwachten met, voordat ik het vergeet, een deel schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Tot ziens in de Vierhovenkerk op dinsdag 25 oktober.
Ds. Marco Visser

“De Vier Wieken” is flink op dreef
Op 25 oktober komen de leden van ‘de Vier Wieken’ weer bijeen bij één van de leden in de Molenwijk. Op deze tweede bijeenkomst van het seizoen gaat het evenals vorig jaar over geloof en kerk en over allerlei zaken die de deelnemers bezighouden. Ook is het mogelijk dat er op een avond gebruik wordt gemaakt van kaartjes uit het spel ‘Tafelgesprekken’. De thema’s zijn: de samenleving, doel van je leven, God enzovoort en de toekomst. De groep komt telkens van 20.15-22.00 uur bijeen.
Ds. Marco Visser

“Westenwind I” gaat op proefvaart
In Tanthof-West gaat “Westenwind I” een eerste proefvaart maken. De tien deelnemers maken met elkaar kennis en verkennen gezamenlijk welke koers er gevaren wordt. Op dinsdag 1 november vindt dit plaats van 20.15 tot 22.00 uur bij ondergetekende thuis (Aziëlaan 333). Doel van de kring is de ontmoeting met daarbij gesprekken over geloof en kerk, levensvragen en wat de deelnemers bezighoudt. Het licht van het evangelie dient als vuurtoren op de zee.
Ds. Marco Visser

“Westenwind II” maakt de trossen los
In de tweede week van november op de negende is er nog een tewaterlating op de Aziëlaan 333 (van 20.0 tot 22.00 uur). “Westenwind II” zal evenals “Westenwind I” met een bemanning/bemensing van tien personen afvaren. Ook dit schip is toegerust met de beste middelen. Zo bezit dit schip eenzelfde radar. Deze is gebouwd door de firma ‘Vierhoven’, gevestigd aan de Obrechtstraat te Delft. We wensen beide schepen een goede en behouden vaart.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Op 11 oktober vergaderde de grote kerkenraad waarvoor alle ambtsdragers waren uitgenodigd. Een voorstel om de vergaderstructuur aan te passen stond op de agenda. In een vorig kerkblad heeft u al eerder kunnen lezen over deze aanpassingen waardoor er voortaan minder wordt vergaderd. 

Dit voorstel is door de grote kerkenraad overgenomen en na één jaar wordt geëvalueerd of deze wijzigingen een succes zijn. De grote kerkenraad zal drie keer per jaar vergaderen en de kleine kerkenraad ook drie keer. Het moderamen gaat vier keer per jaar vergaderen. De kleine kerkenraad bestaat uit twee diakenen, twee ouderlingen, twee predikanten en de preses en scriba, totaal dus acht personen.
In het moderamen zijn gekozen: mevrouw Uitbeijerse als preses, de heer Van der Kooij als diaken, de heer Zelle als ouderling, ds. Knibbe als predikant en de heer Plugers als scriba. Zij behartigen samen de dagelijkse gang van zaken in onze wijkgemeente.

Aan het begin van het seizoen wordt ook een planning gemaakt van de verschillende activiteiten en de invulling van de agenda. Wanneer wordt gesproken over de nieuwe ontmoetingsavonden? Wanneer over de begroting en het jaarverslag van de wijkkas? Wanneer over het Vorming- & Toerustingsprogramma? Wanneer zijn er weer gemeenteavonden? Er zijn afspraken gemaakt over een te houden gemeentedag in het voorjaar van 2017 en over een medewerkersavond in juni 2017. Via het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden van de uitwerking van deze plannen. 

Een steeds terugkerend agendapunt zijn de vacatures. Zo wordt gezocht naar nieuwe bezoekmedewerkers, ambtsdragers en kerncoördinatoren. Veel mensen hebben al een taak op zich genomen in de kerk, maar voor de bovenstaande functies blijkt het vinden van medewerkers erg lastig. De kerkenraad tracht te zoeken naar oplossingen door het direct vragen van gemeenteleden. 
Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de vacature van “notulist van de kerkenraad”. Wie wil ongeveer zes keer per jaar de vergaderingen van de kerkenraad notuleren? Via ondergetekende krijgt u aanvullende informatie over deze vacature. 
Peter Plugers, scriba

Inleverdatum kopij
PKD 19 verschijnt op 5 november. Kopij kan tot dinsdag 25 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.