Protestants Kerkblad Delft - 18 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 27 oktober

Gedachtenis
Op zondag 4 november 2018 gedenken we de gemeenteleden van de wijkgemeente Vierhoven die in het afgelopen jaar, van oktober 2017 tot en met oktober 2018, zijn overleden. Dit zijn hun namen, alle in Gods handpalmen gegrift.

Alleen bij God vindt mijn ziel rust,
Van hem komt mijn redding.
Psalm 62:2

Datum         Naam                                     Leeftijd
04-12-2017 Dirk van Werkhoven                         97 jaar
07-12-2017 Maria van Leeuwen-van der Heijden 88 jaar
19-12-2017 Marie Fennema-Heijink                 87 jaar
22-12-2017 Jan Mangert                                 81 jaar
29-12-2017 Lena Voogt-van der Ster                 89 jaar
05-01-2018 Maria Neeltje Weijgertse-Notenboom 81 jaar
07-01-2018 Cornelis Karsdorp                         92 jaar
27-01-2018 Jenneke Hendrika v.d.Berg-Molenaar 86 jaar
09-02-2018 Stientje Schreuders-van der Meer 90 jaar
15-02-2018 Fenna Doorenbos                         92 jaar
21-02-2018 Gerritje de Vogel                         93 jaar
06-03-2018 Nico Bot                                         74 jaar
19-03-2018 Jan Grakist                                 84 jaar
24-03-2018 Cornelis Kalden                                 91 jaar
28-03-2018 Gerritje Willemina Blonk-v.Spronsen 88 jaar
25-04-2018 Alie Jacoba de Jongste-den Boon 82 jaar
04-05-2018 Anna Kouwer-Manintveld                 91 jaar
23-05-2018 Alida Helena Johanna Hof-Lugtigheid 80 jaar
13-07-2018 Aaffien Dijkman-Veenstra                 88 jaar
18-07-2018 Evert Derks Drok                         68 jaar
17-08-2018 Wilhelmina Cornelia Groeneveld 80 jaar
11-09-2018 Anna Gerda Alwins                         94 jaar
19-09-2018 Angenita Petronella Nolten         89 jaar


Uit de wijk
Pastoralia
In de kerkdiensten, maar ook op deze plaats willen wij denken aan hen die ziek zijn, in het verpleeghuis of ziekenhuis verblijven. We denken aan en bidden voor hen die staan in leegte en gemis. Erik Borgman schrijft in zijn boekje ‘Door het lijden’: “Pijn isoleert en lijden maakt eenzaam. De stilte die het lijden omringt en doordrenkt, spreekt van verlatenheid. Niemand weet wat het is dit te moeten doorstaan. Niemand beseft wat het betekent dit mee te maken. Het niet weten kan je beschermen. Want je eigen pijn weerspiegeld zien in het verdriet weerspiegeld zien in het verdriet van een ander, het besef dat dat jouw pijn niet alleen jouw pijn is, maar ook je dierbaren pijn doet: het verdiept het lijden en het vergroot het gevoel verloren te zijn. Maar het doorbreekt de eenzaamheid en dat biedt ook troost.”
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De kerkenraad sprak over de begroting van de wijkkas. Hieruit worden kosten betaald die specifiek met onze wijkgemeente te maken hebben, zoals de bloemen in de eredienst en het materiaal voor de kindernevendienst. Onze wijkpenningmeester Timo Plugers had de begroting 2019 zorgvuldig opgesteld, in vergelijking met uitgaven in eerdere jaren. Gelukkig konden alle wensen voor 2019 worden verwerkt in een sluitende begroting. Het gaat over iets meer dan € 10.000 aan jaarlijkse uitgaven en inkomsten.

De commissie herinrichting is druk bezig met de verwerking van alle informatie die werd verzameld rond twee nieuwe stoelopstellingen en de huidige opstelling. Omdat dit een hele klus is en men zorgvuldig allerlei zaken wil bekijken, kon de kerkenraad nu nog geen besluit nemen. In november is een advies aan het moderamen gereed. In december kan de kerkenraad een besluit nemen. 

Vanuit wijkgemeente Immanuel is een verzoek ontvangen om samen te gaan praten over de toekomstplannen. Elke wijkgemeente is hiermee bezig geweest, maar nu is het tijd om deze plannen met elkaar te delen. Ook wijkgemeente Hof van Delft wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. Op het gebied van Vorming & Toerusting wordt al samengewerkt, maar kan de samenwerking nog worden uitgebreid? De gesprekken tussen de drie wijkgemeenten starten binnenkort, nu ook Vierhoven positief heeft gereageerd op dit verzoek.
Peter Plugers, scriba 

Open dag Sultan Ahmet Moskee
Op 27en 28 oktober wil de Turkse Culturele Vereniging een “Open dag Moskee" organiseren op de Duke Ellingtonstraat 201, 2625 GC te Delft. De Turkse Vereniging wil hiermee de interactie en integratie bevorderen en bijdrage leveren aan de goede samenleving in Delft. Moskeeën zijn nooit ‘slechts’ bedoeld als gebedshuizen, maar hebben ook een sociale functie. De moskeeën zijn graadmeter voor de samenleving. Door het organiseren van deze projecten wil de Turkse Vereniging de sociale verplichting laten zien, de juiste en transparante informatie verstrekken, interactief gesprekken aangaan over de Islam en mensen kennis laten maken met de moskeeën. Zodoende de drempel verlagen voor een vervolgbezoek naar de moskee.
Peter Plugers, scriba 

Fair trade en Amnesty brieven
Op zondag 4 november zijn wij weer in de hal van de kerk te vinden. We merken dat steeds meer mensen mee gaan doen aan de schrijfactie. Vorige maand verstuurden we ongeveer 80 brieven. Deze maand schrijven we brieven aan de autoriteiten in Indonesië, Myanmar en Sri Lanka. Doet u ook mee? Daarnaast verkoop van fair trade producten uit de Wereldwinkel in de Choorstraat.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

De Vierhovensociëteit en de dag van de mantelzorg
Op 10 november is de dag van de mantelzorg. Ineke Ludikhuize is uitgenodigd voor een lezing. Deze lezing vindt plaats op dinsdag 6 november van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk.
In 2013 zegde Ineke Ludikhuize haar betaalde baan op en werd zij fulltime mantelzorger voor haar echtgenoot (oud-politicus Willem Aantjes) tot zijn dood in oktober 2015. Sinds 2016 zorgt zij met anderen voor een buurvrouw die jong Alzheimerpatiënte werd.
Haar boek 'Een warme jas' (ForteUitgevers 2014, 2018) schreef ze voor mantelzorgers. Voor dit boek sprak ze met mantelzorgers in heel verschillende situaties; met jongeren en ouderen, allemaal mensen die zorgen voor iemand waar ze een warme jas voor willen zijn.
Sindsdien spreekt ze door het hele land met mensen die werken in de zorg of die mantelzorger zijn en schrijft ze over de verhalen die ze hoort. In de lezing vertelt ze wat ze daarvan geleerd heeft. Wat zijn de (zingevings)vragen die mensen zoal stellen als het over mantelzorg gaat? Woorden als liefde, plicht, werk, durven vragen, balans en humor komen voorbij.
De lezing is geschikt voor iedereen. Of je nu wel of geen ervaring hebt met mantelzorgen: iedereen kan erover meepraten en -denken, want het thema gaat iedereen aan en komt altijd ergens in je leven op je weg. 'Een warme jas' is in de pauze en na afloop ook te koop (€17,95). De deuren van de Vierhovenkerk gaan open om 13.30 uur en iedereen is van harte uitgenodigd. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de Vierhovensociëteit

Inleverdatum kopij
PKD 19 verschijnt op 10 november. Kopij kan tot dinsdag 30 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Bij de diensten
Zondag 28 oktober
Deze zondag is het Bijbelzondag. Het NBG volgt het leesrooster en heeft de evangelielezing, Marcus 10:46-52, en kiest voor het thema: Met andere ogen. Door het geloof van Bartimeüs, de blinde die ziende wordt door Jezus, ga je met andere ogen kijken. De mensen in Jericho willen verhinderen dat Bartimeüs naar Jezus komt. Hij schreeuwt, hij is lastig, hij verstoort de vredige intocht van Jezus in Jericho. Misschien herinnert hij ook wel op een onaangename wijze aan hun onmacht om Bartimeüs, en alle andere kinderen, ouders, bekenden en vrienden van hen die zij niet kunnen genezen, te helpen. Zij stoppen zieke mensen weg. Hooguit mogen zij langs de weg zitten om aalmoezen te ontvangen, maar langs de weg gaan om Jezus te ontmoeten is voor Bartimeüs en de zijnen niet weggelegd. 
Totdat Jezus blijft staan, die met andere ogen naar de blinde man kijkt. En hem laat roepen, door die mensen die hem toesnauwen. Met andere ogen kijken – naar ziekte en zeer. De mensen en Bartimeüs, ze worden nooit meer de oude. Zij hebben Jezus gehoord en hun leven zal niet meer hetzelfde zijn. Ze gaan zien. Met andere ogen. Wij proberen te ontdekken, wat zij en wij anders gaan zien. Door Jezus’ ogen. De cantorij helpt ons daarbij, door liederen met ons te zingen, waardoor het horen naar Hem doorzichtiger wordt. De lezing uit het Oude Testament is Jesaja 59:9-19.
Ds. David Knibbe

Zondag 4 november
Het is de eerste zondag na 1 november, ‘Allerheiligen’. Op deze zondag zullen de overledenen genoemd worden in een dankbaar gedenken. 
Het ‘Gemeenschappelijk leesrooster’ geeft voor 1 november gedeelten uit Jesaja 60, Openbaring 7 en Matteüs 5. De profetenlezing is een heilsprofetie. Het licht schijnt en iedereen wil daarin leven. Zoals vissen ’s nachts aangetrokken worden door het licht, zo komen de volken naar Jeruzalem. In Openbaring 7 gaat het eveneens over de volken. Mensen uit vele volken staan voor Gods troon. ‘Het waren zoveel mensen dat niemand ze kon tellen.’ In lied 735 ‘Gij die de mens geschapen hebt’, komt in couplet 2 die menigte ter sprake. 
De derde lezing die aangereikt wordt is de klassieke lezing voor deze zondag, Matteus 5:1-12. Deze verzen vormen het begin van de Bergrede, de zogenaamde ‘zaligsprekingen’. Lied 996 is geïnspireerd door dit gedeelte en geschreven en op muziek gezet door de Belgen Veulemans en Schollaert. Veulemans, de dichter, eindigt elk couplet met een gebed. Het eerste lied op 4 november is uit de bundel Zingend Geloven I, nr. 64 ‘Dit huis, gereinigd en versierd, staat voor de eredienst gereed, wij komen hier in lief en leed.’ Het slotlied is ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’
Ds. Marco Visser

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Op de clubavond van donderdag 18 oktober stond Franciscus van Assisi in het middelpunt van de belangstelling. Na de opening en het rondje wel en wee volgde een vrolijke rebus als opmaat voor het onderwerp. De kinderen luisterden naar het verhaal ‘over het heilige wonder dat Franciscus verrichtte toen hij de bloeddorstige wolf van Gubbio bekeerde.’ Tot slot werd een dierenspel gedaan. Elk kind kreeg een kaartje met daarop een dier om uit te beelden. Bij het verlaten van de club kregen ze een zakje ‘guerillazaad’ mee. In het zakje zaten biologische bij- en vlindervriendelijke bloemzaden om te zaaien op braakliggende stukjes grond. Iedere maand is er kinderclub. De volgende clubavonden zijn op:
15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni. Van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Chat
Op zondag 28 oktober is er weer chat, een dienst voor tieners tussen 12 en 15 jaar. We komen bij elkaar van 10.00 tot 11.00 uur in de Jack Sparrowzaal van de Vierhovenkerk. Hartelijk welkom!
Neely de Ronde

Fototentoonstelling "Kerken in Delft en Esteli"
Gedurende de zondagen in november hangt er een kleine fototentoonstelling in de kerkzaal. De Raamstraatkerk (of Franciscus en Clarakerk), de Vierhovenkerk en de Guadaloupe-gemeente in Esteli hebben een onderling een kerkenband. Deze band is voortgekomen uit de Stedenband Delft-Esteli. De kerken hebben onderling min of meer regelmatig contact en de Delftse kerken ondersteunen de Guadaloupe gemeente met hun sociale projecten, vooral op het gebied van tandartszorg aan jonge kinderen in Esteli. De tentoonstelling geeft een overzicht van de gebouwen, religieuze en sociale activiteiten van de kerken in Delft en Esteli.
Op zondag 18 november geeft Ria van Oostveen, bestuurslid Stedenband Delft-Esteli, een presentatie over haar reis naar Esteli afgelopen zomer. Ze vertelt over haar bezoek aan de projecten in Esteli en de recente ontwikkelingen in Nicaragua.
Na de presentatie is er een ZWO-maaltijd waarvan de opbrengst is bestemd voor het ZWO-project "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda". Inschrijfformulieren liggen op de tafels in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Running Dinner voor "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda"
Op vrijdag 2 november wordt er weer een Running Dinner gehouden in onze Vierhovenwijk bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen € 10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het ZWO-project " Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda". Het inschrijfformulier hangt in de kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Van weggooien naar hergebruiken
Doordat je per ongeluk iets te hard de koffiekan op het aanrecht zet, schiet er een scheur in het glas. Natuurlijk kan je nu een nieuwe koffiekan kopen, maar het blijkt goedkoper te zijn om gewoon een nieuw apparaat te kopen. Een paar dagen later begeeft de accu van je telefoon het, ook in dit geval is het goedkoper om een hele nieuwe telefoon te kopen dan een nieuwe accu. Uiteindelijk koop je dus een nieuwe telefoon en een nieuw koffiezetapparaat en gooi je de ouden weg. Het is goedkoper, maar eigenlijk natuurlijk hartstikke zonde! Gezien het grootste deel van de Nederlanders dezelfde keuzes maakt, zijn grote bergen afval het gevolg. 
Zou dit ook anders kunnen? 

Volgens Henk Jansma, een gemeentelid, die zich de afgelopen jaren bezig heeft gehouden met de energietransitie en de circulaire economie, wel. Hij zal op woensdagavond 14 november een lezing houden over de circulaire economie. In deze economie wordt geprobeerd de hoeveelheid afval te beperken door zoveel mogelijk te repareren, te herstellen of her te gebruiken. Als Fair en Groen groep van de Vierhovenkerk vinden wij het interessant om te kijken hoe we dit toe kunnen passen in de context van het dagelijks leven en in de Vierhovenkerk. Daarom nodigen we jullie van harte uit! De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Gedurende de avond is er een lezing, koffiedrinken en een interactieve discussie, waarin we willen denken over hoe wij een bijdrage kunnen bieden aan het verminderen van de afvalhopen. 
De Fair en Groen groep

Kerstballen sieren de vitrinekast
Al een aantal jaren staan er kerststallen in de vitrinekast in de maand december. Dat is een goede traditie. De commissie Kunst en kerk wil dit voortzetten maar tegelijk bezien of we er iets aan toe kunnen voegen. Mogelijk zijn er gemeenteleden die het leuk vinden om een kerstbal te versieren en die op te hangen in de vitrinekast. Of u heeft een bijzonder exemplaar thuis, waarvan u denkt, ‘dat is leuk exemplaar om aan anderen te laten zien’. Een deel van de vitrinekast willen we voor kerstballen reserveren. Doet u/jij mee? Laat het weten aan Karel Heitkamp (heitkamp.kl.sr@gmail.com, telefoonnummer (015) 261 3210 of Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Ds. Marco Visser