Protestants Kerkblad Delft - 18 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 26 oktober 

Gedachtenis
Op zondag 3 november 2019 gedenken we de gemeenteleden van de wijkgemeente Vierhoven die het afgelopen jaar van oktober 2018 tot en met oktober 2019 zijn overleden.
Dit zijn hun namen, alle in Gods handpalmen gegrift.
De goedertierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Psalm 103: 17
Naam                              Leeftijd Datum overlijden
Daisy Maria van der Sman                 25 03-11-2018
Antoinette van Luik - van Dam         93 11-11-2018
Barendina Helena Vonk - Haantjes 86 17-11-2018
Johannes Hendrik van Emden         79 27-11-2018
Johannes Mulder                         92 29-12-2018
Bernard Maarten Knoester                 82 12-2-2019
Lydia van Embden                         66 16-2-2019
Lena Annigje Oprel                         78 21-2-2019
Maria Wien - Brussaard                 78 11-3-2019
Helena Sophia Maria Hoogenboom 93 12-3-2019
Jacob Cornelis van Leeuwen         92 22-3-2019
Cornelia Hendrika Schrumpf - Thijsse 86 22-3-2019
Cornelis Siepman                         87 28-3-2019
Tietje van der Zee - van Dijk         91 29-3-2019
Jacob Cornelis Plak                         78 22-4-2019
Johanna Daems                                 79 01-5-2019
Wilhelmina Karsdorp - van Oosten 94 05-5-2029
Kosse Jonker                                 86 11-5-2019
Bernardus Johannes Terpstra         79 27-5-2019
Maria Magdalena v.d.Mespel-v.d.Meer 91 24-6-2019
Johanna Moerman - Valk                 90 26-6-2019
Johanna Middendorp - Westdorp 91 08-7-2019
Leendert Cornelis Schouten         79 09-7-2019
Hilda Gerardina Zuyderduin-v.d.Werff        97 21-7-2019
Roelfiena Mantjes - Sportel         95 28-7-2019
Cornelis van der Lingen                 88 11-8-2019
Hendrik Molenaar                         86 09-9-2019
Willy Hasudungan Sihombing         91 21-9-2019
Trijntje Molenaar - Treurniet         88 27-9-2019
Elly Wilhelmina Meijer                 77 27-9-2019
Teuntje Lise Willemientje Ooms - Quartel 88 03-10-2019

In memoriam
Teuntje Lise Willemientje Ooms – Quartel, * 24 oktober 1930, † 3 oktober 2019
Toos werd elke dag blij wakker.
Hoewel er gebeurtenissen in haar leven waren die een mens niet tot blijheid stemmen. Haar broer werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd. Haar man Otto overleed op 5 september 1962. Ook haar zoon Willem overleed tijdens haar leven. Toch bleef zij een blijdschap en levenslust uitstralen die bewonderenswaardig waren. 
Ze verheugde zich in haar kinderen. Ze leefde mee met de kerk. In alle omstandigheden bleef zij God benaderen met haar schietgebedjes. En daarover vertelde zij. Hoe ze na het overlijden van haar man een baan kreeg, die zij tot haar 55e heeft behouden. Als kleuterleidster en later als hoofd heeft zij jarenlang haar blijheid overgebracht op de kinderen op school. Daarnaast had zij vaak heupklachten. Daar is zij uiteindelijk aan geopereerd, wat ook weer complicaties gaf. Haar blijdschap overwon al deze moeilijkheden. Waar lag haar geheim? In haar geloof, vertelde haar oudste dochter. Haar geloof was het baken dat haar leven koers gaf. Door haar aard kreeg ze veel hulp van mensen, al die jaren door. Ik vond het een feest om bij haar op bezoek te gaan. Je kreeg zoveel warmte terug! 
In de nacht van 2 op 3 oktober is zij in het hospice overleden. De laatste weken daaraan voorafgaand waren zwaar geweest. Deze blijmoedige en hartelijke vrouw mag nu bij God, die zij altijd als een zon omarmd heeft, zijn die zij is, bij haar man en zoon. Wij zijn dankbaar voor het licht dat zij ons voorgeleefd heeft.
Ds. David Knibbe

Trijntje Molenaar-Treurniet, * 18-09-1931 Delft, † 27-09-2019
Tini groeide op aan de Delftsestraatweg in Delfgauw, in een liefdevol gezin van zeven kinderen. Haar vader was tuinder. Zelf mocht ze naar de Mulo en werd ze laborante. Ze ging bij de Gistfabriek werken. Hier leerde ze haar man Aad kennen. Samen kregen ze vier kinderen, later zes kleinkinderen. Vele jaren woonden ze in de Mahlerstraat. Ze kerkten in de Marcuskerk, daarna in de Vierhovenkerk. Tini zong in de cantorij en bezocht oudere mensen namens de kerk. In beide had ze veel plezier. Samen met haar man verzorgde ze een aantal jaren de ledenadministratie van de Marcuskerk, de kaartenbakken. In 2013 moesten ze samen verhuizen naar de Bieslandhof, wegens dementie. “Dient elkander door de liefde” was hun trouwtekst. Dat hebben ze zeker gedaan, tot in hun dementie aan toe. Ruim 55 jaar zijn ze getrouwd geweest. Hand in hand wandelden ze door de gangen van het verpleeghuis. Begin 2016 moest Tini alleen verder. In kleine stapjes was er achteruitgang. Na een kort ziekbed is ze rustig ingeslapen, op 27 september. Ze is 88 jaar geworden. We hebben haar ter ruste gelegd in het familiegraf, bij haar geliefde Aad. Een lieve vrouw, moeder en
oma is nu Thuis.
Jaap Molenaar en Jantine Binnendijk

Bedankt
Uit naam van mevrouw Van Leeuwen (wonende in Stefanna) bedank ik voor de mooie bos bloemen die ze van de Vierhovenkerk kreeg. Ze was er heel blij mee!
Inkje Heitkamp

Sinterklaascadeautjes voor de kinderen van de Eritrese kerk
Bij de Eritrese kerk komen veel bezoekers, met name gezinnen met jonge kinderen. Velen zijn nog niet zo lang geleden uit Eritrea gekomen, als vluchteling of in het kader van gezinshereniging. 
Bij de voedselbank krijgen alle kinderen een sinterklaascadeautje. Nu wil men de Vierhovenkerk voor de vluchtelingenkinderen een aantal cadeautjes schenken. De diaconie vindt het een goed plan om alle kinderen van 0 tot 11 jaar, die op zaterdag in de kerk komen, op zaterdag 30 november een cadeautje te geven.
Daarom aan u de volgende vragen:
  • Wie heeft er nog (bijna) nieuwe cadeautjes liggen? Wilt u ze dan mee naar de kerk nemen? Een chocoladeletter of ander snoepgoed mag ook.
  • Wie wil er vrijdagmiddag 29 november vanaf 14.00 uur helpen met het inpakken van de cadeautjes? 
  • Wie wil er op zaterdag 30 november aan het einde van de morgen helpen met het uitdelen van de sinterklaascadeautjes?
  • Een bedrag storten op de rekening van de diaconie kan ook. Daarvan gaan we zelf cadeautjes kopen.
Wijkdiaconie Vierhovenkerk NL18RABO0373736657 t.b.v. Sinterklaas. 
De diakenen 

Ontmoeting Kerk en Buurt
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur, is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen. De komende data zijn 7 november en 5 december.
Voor contact: Jasper van der Kooij, 015-2611757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, 015- 2618796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Inleverdatum kopij
PKD 19 verschijnt op 9 november. Kopij kan tot dinsdag 29 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Bij de diensten
Zondag 27 oktober
Deze zondag, de zesde in de herfsttijd, gaan we het hebben over de slang op de leuning van de Oude Kerk. Omdat het mij ook bij navraag onbekend is wat de maker of de bouwer op het oog had, zal ik zelf mijn eigen interpretatie geven. Er figureren best wel wat slangen in de Bijbel. Sprekende of niet. De slang die Eva en Adam verleidde, de slang die door Mozes beheerst werd bij Farao, de slang of Leviathan, het oergedrocht dat God bij de schepping overwonnen heeft, de slang die Paulus beet. 
De lezing is uit Johannes 3:14-21, dat is al een richting. Hierbij wijk ik af van het rooster, maar dat hoort in het staartje van de nazomerpreekserie. De slang bijt in zijn staart, wil zoveel zeggen dat het begin lijkt op het einde, van een artikel bijvoorbeeld. De staart van de slang op de leuning van de preekstoel is echter helemaal hetzelfde als de kop: hij heeft namelijk twee koppen, voor en achter of achter en voor. Een merkwaardige slang. Spreekt hij met dubbele tong? Of versterkt de ene kop wat de ander zegt? We zullen luisteren wat hij ons te zeggen heeft. 
Ds. David Knibbe

Donderdag 31 oktober
Viering in de Vijverhof, aanvang 15.00 uur.

Zondag 3 november - God kent de geheimen van ons hart
Onze broeders en zusters die het afgelopen jaar overleden zijn gedenken we op 3 november. In de dienst zingen we het lied ‘Vreemden zijn wij’ (Lied 813). Deze woorden sluiten aan bij de lezing uit Genesis 12. Het leesrooster reikt dit bijbelgedeelte aan dat gaat over de roeping van Abram. Dit oersterke verhaal gaat al eeuwen mee en telkens klinkt het als nieuw omdat altijd mensen ‘voort en verder gaan, niet gehecht aan wat zich voordoet’. Mensen gaan verder ‘totdat alles eens volbracht is’. Op weg naar het beloofde land gebeurt er van alles. Mensen hebben te maken met verliezen. Van alles kan er spaak lopen, misgaan, ontsporen. Ook zijn er de verliezen die geleden worden door geliefden die overlijden. En terwijl we onze verliezen groot en klein betreuren loopt er opeens iemand mee. Een Ander die luistert en in ons leven deelt. Hij zegt: “Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.” De cantorij onder leiding van Wim Loef verleent haar medewerking. Na de preek zingt de cantorij van Henry Purcell, “Thou knowest, Lord.” “Gij kent de geheimen van onze harten. Sluit uw genadige oren niet voor ons gebed, maar spaar ons Heer.”
Ds. Marco Visser

Church Apart Together
Op 27 oktober is er voor alle tieners tussen 12 en 15 jaar weer Chat in de Jack Sparrowzaal. Je bent van harte welkom! Neem gerust een vriend of vriendin mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Info bij Gerben Gerritsen (gghgerritsen@gmail.com) of bij Neely de Ronde (neelyderonde@yahoo.com).
Neely de Ronde

Fair-trade en Amnesty brieven
Zondag 3 november zijn we weer te vinden in de hal voor de verkoop van fair-trade artikelen uit de Wereldwinkel en Amnesty brieven. Vorige keer schreven we met elkaar 81 brieven, alle schrijvers hartelijk dank. Op dit moment zijn de namen nog niet bekend, maar we hopen dat u ook meeschrijft.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Bibliodrama 
Op 6 november spelen we weer bibliodrama in de Vierhovenkerk. Ruth 2 staat centraal. We beginnen om 20.00 uur en ronden af om 22.00 uur. Er is nog ruimte voor nieuwkomers. Meer info op de website van de Vierhovenkerk (www.vierhoven-delft.nl) of bij Neely de Ronde (neelyderonde@yahoo.com of 06 10693938). Graag van te voren aanmelden!
Neely de Ronde

Uitnodiging gemeenteavond op 14 november
Wist je dat de kerkenraad over de nabije toekomst aan het nadenken is door middel van het opstellen van scenario’s? Wat kunnen we de komende tijd en zelfs jaren, verwachten in Vierhoven? En wist je dat het kerkgebouw ook wordt gebruik door maar liefst drie migrantenkerken? Na de zomer is een inventarisatie uitgevoerd van het toekomstige onderhoud aan het kerkgebouw. De volgende stap in de herinrichting van de kerkzaal is het uitwerken van de laatste details van de bouwvoorbereiding en het opvragen van offertes.
Over deze onderwerpen wil de kerkenraad je bijpraten op een gemeenteavond in november. We hopen u te ontmoeten op 14 november, tussen 20.00 en 21.30 uur in de Vierhovenkerk.
Namens de kerkenraad, 
Gabrielle Uitbeijerse 

Samen de kerk schoonmaken
Op zaterdagochtend 2 november heeft de Eritrese Orthodoxe kerk haar viering in de Vierhovenkerk. De Eritrese gemeenschap beschouwt de Vierhovenkerk inmiddels ook als haar kerk en wil heel graag de kerk helpen schoonmaken. Hun voorkeur is om dat om zaterdagmiddag te doen. We eten dan eerst gezamenlijk een broodje eten en gaan dan aan de slag.
Wie wil er vanaf 12.00 uur mee komen helpen? Enkele mensen hebben zich al gemeld, maar een paar meer is voor het kennismaken met elkaar wel zo gezellig. We drinken van 14.30 tot 15.00 uur gezamenlijk een kopje thee of koffie met iets lekkers. Alleen bij het koffie drinken aanwezig zijn kan ook. We werken tot uiterlijk 16.00 uur. 
Dus: wie komt mee helpen de kerk schoonmaken tussen 12.00 en 16.00 uur? Laat het een diaken weten!
Namens de contactgroep migrantenkerken: Marco, David, Jasper en Henny

Algemene Kerkenraad
In de Algemene Kerkenraad krijg je te maken met afgevaardigden van andere kerken. Zo is Jan Kroon niet alleen lid van de Algemene Kerkenraad, maar ook de voorzitter van Vrijzinnig Delft en hij nodigde alle leden van de Algemene Kerkenraad uit om bij de viering van hun 50-jarig bestaan aanwezig te zijn. Het was erg leuk. Alleen moest ik het feest voortijdig verlaten omdat mijn rug geen vriendje kon worden met de bank van de Lutherse Kerk, waar het gevierd werd. Dus heb ik alleen het gesprek met professor Christa Anbeek bij kunnen wonen. Op de pagina van de wijkgemeente Immanuel ben ik al kort ingegaan op de inhoud van haar rede. Hier vertel ik iets over de indruk die zij wekte. Als twintiger verloor zij haar broer en haar ouders. Zij zocht zich, in een niet-kerkelijk gezin opgevoed, een weg naar het geloof, studeerde zij theologie en las ik in Trouw dat zij een burn-out heeft gehad en door de wisselwerking met haar kleinkind er weer bovenop kwam: die avond zagen we een levendige vrouw, die helder formuleerde en bevattelijk omging met diepgaande problemen. Het was een inspirerende avond, ook al moest ik helaas de kerk verlaten terwijl de eerste overrompelende en bezielende klanken van het Van Oeckelen orgel onder de handen van Christo Lelie mij smeekten om te blijven. Maar ik troost me met de gedachten dat ik Christo hopelijk nog vaak mag horen op het Engelse orgel in de Vierhovenkerk. Lid zijn van de Algemene Kerkenraad kost niet alleen tijd, het brengt je ook bij ongedacht mooie avonden. 
Ds. David Knibbe

Klaar en door
De allerlaatste zaken rond de bazaar van 2019 worden afgewikkeld en binnenkort volgt de evaluatie. Op de vraag of er ook financieel kan worden bijgedragen, vermelden we hier het IBAN-nummer: NL15RABO00373736711 t.n.v. diaconie Prot. Gem. Delft, inzake bazaar VHK.                                                

We zetten nu de doorverkoop weer in gang voor de Bazaar van 2020: u kunt waardevolle en grote voorwerpen, graag vergezeld van een foto en korte omschrijving, doorgeven aan Wessel de Haas (wesselbartdehaas@gmail.com) of Han Kooreman (han.kooreman@gmail.com). 
De Bazaarcommissie