Protestants Kerkblad Delft - 18 2020

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 oktober 

Wijkgemeente Vierhoven 
Op zondag 1 november 2020 herdenken wij de gemeenteleden van Hof van Delft, die in het afgelopen jaar van oktober 2019 tot oktober 2020 zijn overleden, dit zijn hun namen, alle in Gods handpalmen gegrift.
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.

Naam                                 leeftijd datum overlijden
Abraham Ardon                                         93 28-10-2019
Jean Bastiaan Voorbrood                         94 30-10-2019
Diena Cornelia Elderhorst - van Oeveren 95 17-11-2019
Jan Willem Westhoven                         86 28-11-2019
Anno Houwing                                         87 13-12-2019
Juliana Goudswaard - Beswerda                 89 18-12-2019
Erristina Jacoba Schuurman Hess - Nagel 78 19-12-2019
Roelfina Titia Bosma - van der Kleij         88 08-1-2020
Hendrikje van Voorst - Westerlaken         85 09-1-2020
Johannes van der Heijden                         88 15-1-2020
Gerardus Nijdam                                 87 16-1-2020
Leentje Seelmann - van Wijk                 95 16-1-2020
Roelf Oosterhof                                        75 11-2-2020
Johanna Adriana Dronkers - Rog                 72 11-2-2020
Antonius Clemens Maria van der Linden 89 24-2-2020
Henderika van Galen - Verhoeff                 95 01-3-2020
Hendrika Jacoba Langermans - Halve         93 01-3-2020
Johanna Runia - Laros                         93 22-3-2020
Gijsbertje Anthonia den Hertog - van der Linden                                                                             94 29-3-2020
Aafje Vermaas - Visser                         90 30-3-2020
Cornelis van den Bos                                 89 01-4-2020
Johanna Kuiper                                         73 22-4-2020
Armanda Josephina Maria Wolve - Pirlet 91 30-4-2020
Klaas Voorintholt                                 89 15-5-2020
Heiltje de Graaf                                 78 27-6-2020
Marianna Johanna Vrijenhoek - Zeeuw 82 30-6-2020
Wilhelmus Johannes Maria van Wees         83 02-7-2020
Gladys Ingrid Braumuller                         64 04-7-2020
Gerard van Oel                                         65 21-7-2020
Maartje van Leeuwen - van der Eijk         90 03-8-2020
Marijtje Ardesch - Drijfhout                 91 06-10-2020
Pietje (Pia) van den Berg-- van der Windt 90 11-10-2020

Zondag 1 november HERINNERING
Op 1 november gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar vanaf begin november 2019 tot op heden zijn overleden. We staan onder andere stil bij 1 Thessalonicenzen 5:1-11. Dit troostrijke gedeelte gaat over licht en duisternis en verkondigt ons dat wij kinderen van het licht zijn. Daarnaast en daarbij een foto van het kunstwerk ‘Herinnering’.  Op onnavolgbare wijze heeft ons gemeentelid Lisa Saarloos dit figuur met ‘naaldvilten’ gemaakt. Op zeer kunstzinnige wijze is verdriet en gemis uitgebeeld. De herkenning die men vindt in dit kunstwerk ‘Herinnering’ kan troost brengen. 
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Deze maand vergaderde de kerkenraad niet, maar het moderamen wel. Allerlei zaken worden dan besproken en geregeld maar de echte besluiten worden pas in november genomen, als de kerkenraad weer vergadert. Het moderamen besloot om elke week te vergaderen, via het beeldscherm, waardoor snel kan worden gereageerd op allerlei gebeurtenissen. 

Daarbij denk ik vooral aan de situatie rond het coronavirus. U heeft gehoord wat er allemaal is gezegd door onze premier over de nieuwe beperkingen, om verspreiding van het virus te voorkomen. De landelijke Protestantse Kerk in Nederland geeft richtlijnen, hoe te handelen als plaatselijke kerken. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft heeft een vertaling gemaakt naar de situatie in Delft. In Vierhoven is een aparte werkgroep actief en in overleg met het moderamen werden nieuwe afspraken gemaakt.
  • Het zingen in de eredienst wordt beperkt tot de vier voorzangers die nu telkens meewerken.
  • Het aantal bezoekers in de eredienst wordt beperkt tot 30 personen (exclusief de medewerkers).
  • We vragen aan iedereen om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en bij het vertrek uit de Vierhovenkerk. Alleen als u in de kerkzaal zit, is het dragen van een mondkapje niet nodig.
  • Niet noodzakelijke kerkelijke activiteiten worden uitgesteld, zoals de bijeenkomsten van de Sociëteit en de repetities van de Cantorij.
Tot deze maatregelen werd niet makkelijk besloten want hierdoor beperken we immers sterk het gemeentezijn. Maar we kunnen niet anders. De cijfers op de coronapagina van de overheid spreken duidelijke taal. Gelukkig is er begrip en medewerking van veel gemeenteleden en het moderamen is iedereen daarvoor dankbaar. Alleen samen kunnen we het volhouden in deze vreemde situatie.

Het moderamen bespreekt elke keer de gang van zaken rond de erediensten. We zijn kritisch en proberen telkens zaken te verbeteren, zoals het voldoende afstand houden, de wijze van aanmelding voor een kerkdienst en de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe doen we dit veilig en toch ingetogen? Naast de 30-40 aanwezigen in de kerkzaal, kijken elke zondag ongeveer 50 mensen live mee via YouTube. We zijn erg blij dat we op deze wijze, meer mensen kunnen betrekken bij onze vieringen. Natuurlijk zijn er ook mensen die trouw elke zondag meeluisteren via de kerkomroep. Ook zij horen bij onze wijkgemeente, ondanks de afstand.
Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

De coronacrisis in Uganda en de gevolgen voor de Mothers Union
De coronacrisis heeft iedereen in Uganda een heel eind teruggeworpen en het is ook moeilijk voor de Mothers Union en voor dit project. Van maart tot en met de zomer hebben veel activiteiten noodgedwongen op een laag pitje gestaan. Kantoren waren gesloten, groepen mensen mochten niet bij elkaar komen. Transport was aan banden gelegd, er mochten geen auto’s bussen of brommers rijden tussen de dorpen en de steden. Dat zorgde voor een flinke voedselcrisis in de steden en tot veel inkomensverlies in de dorpen. De boeren en boerinnen konden immers hun producten niet kwijt. Inmiddels (sinds augustus) is er weer meer bewegingsvrijheid, maar de totale economie heeft een enorme klap gehad. De lokale markten worden nu weer gehouden, met de bekende hygiëneregels; mondkapjes, veel handen wassen en afstand houden. Ook de medewerkers van de Mothers Union waren in eerste instantie vooral bezig met zelf te overleven. Het heeft even geduurd voordat we vanuit Kerk in Actie weer contact hadden met de Mothers Union, maar inmiddels nu is het contact hersteld en weten we beter hoe het er voor staat. Mondjesmaat komen de activiteiten nu weer op gang. Hopelijk lukt het de Mothers Union om in de maanden oktober-november-december veel activiteiten in te halen die eerder waren gepland. Natuurlijk hangt veel af van het coronavirus! Het is mogelijk dat een aantal geplande activiteiten worden verplaatst naar de eerste maanden van 2021. Ook dan heeft de Mothers Union en de mensen voor wie zij werken, onze steun hard nodig!
Op zondag 1 november is de deurcollecte in onze kerken bestemd voor de Mothers Union. Uw bijdrage kunt U overmaken op NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Centrale Diaconie, Delft o.v.v. ZWO-project Vierhoven.
ZWO-commissie Vierhovenkerk
Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 25 oktober en 1 november telefonisch aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij scriba Peter Plugers. Via e-mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of telefonisch via 06 18479463.
Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. U moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet zelf gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. Gelukkig kunnen we zo toch een aantal gemeenteleden toelaten bij de diensten.
Kerkenraad Vierhoven

Zondag 25 oktober 
Deze zondag is de zesde zondag van de herfst. Ik had niet gedacht zo vlug weer voor te gaan in de Vierhovenkerk maar dat komt door een afzegging van een collega gastpredikant. Vorige keer zagen we aan de lotgevallen van Daniël, hoe het Israël verging in de ballingschap. Nu lezen we over de periode na de ballingschap. In de boeken Ezra en Nehemia gaat het over de herbouw van de stad Jeruzalem en de tempel maar ook over de opbouw van een nieuwe gemeenschap. In het boek Nehemia zien we dat die gemeenschap vooral vorm krijgt door gehoorzaamheid aan de Thora. Die lijn zal in het wetsgetrouwe Jodendom gaan domineren. Dat zien we in het Nieuwe Testament in de betekenis van Farizeeën en wetgeleerden en later ook in het Rabbijnse Jodendom. De lezing van deze zondag is genomen uit Nehemia 7 (vanaf het slotvers) en 8. De wet wordt voorgelezen. We horen van de reactie van het volk. Het hoofdstuk eindigt met de hernieuwde viering van het Loofhuttenfeest. Het evangelie van de zondag sluit prachtig aan bij de lezing uit Nehemia. Mattheüs 22: 34-40 is de vraag naar ‘grootste gebod in de wet’ met het bekend antwoord: de Heer uw God liefhebben en de naaste als uzelf. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Zendingserfgoedkalender 2021
De Zendingserfgoedkalender 2021 toont batiks van ds. Khristian Aris Widodo (ontwerp) en de Batik Workshop Kalipenten (uitvoering) uit Yogyakarta, Java Indonesië.
De kalender en ook een serie kerstkaarten (vier dubbele kerstkaarten met als thema’s De herders, De geboorte, De wijzen en De Vlucht naar Egypte) zijn weer te bestellen.
De kalender is te koop voor €9,- en een set kaarten voor €6,-. U kunt zich inschrijven voor deze kalender en/of serie kaarten door een e-mail te sturen aan Dick de Haas, e-mail: dickdehaas@gmail.com.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener. Wilt u/ wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. Vanzelf kan je me aanschieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt
De inloopochtend op donderdag 5 november gaat helaas niet door in verband met de recente maatregelen tegen het coronavirus. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Nieuw in de bibliotheek
‘Het geloof is een trouwe bruid… De liefde is een toegewijde moeder… Maar de hoop is een heel klein meisje. Zij, de kleinste, trekt alles op gang.’ Dit is een citaat uit ‘Het kleine meisje van de hoop’ door Margriet van der Kooi, geschonken voor de bibliotheek van de Vierhovenkerk. Ook geschonken zijn deel 1, 2 en 4 van ‘Een verhaal gaat’. Alle gevers hartelijk dank.
Cees Nolten Vierhoven Bibliotheek

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 26 oktober mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze editie bevat informatie over de zondagen 8 en 15 november.

Reformatie
In deze tijd valt 31 oktober, vanouds Hervormingsdag geheten. Hoe we het nu zouden noemen, weet ik niet. Protestantendag klinkt niet en is inhoudelijk onjuist. Want het gaat niet om Protestanten maar om de Reformatie als keuze en beweging. Gereformeerdendag valt om dezelfde reden af, Reformatiedag is inhoudelijk misschien wel goed maar bekt niet lekker. Dan liever alleen Reformatie, maar met dit woord is de link met 31 oktober verdwenen. Dus toch maar Hervormingsdag.
Het ging Luther om de hervorming van de kerk. De uitwassen van het toenmalige pausdom, waarvan de aflaten een exponent waren – wat is paus Franciscus dan een verademing – moesten ingedamd worden opdat de gelovige mens kon bloeien. Maar Luther vond ook de totale afhankelijkheid van Gods genade, die hij ervoer in de psalmen en de brief aan de Romeinen, niet terug in de praktijk van alledag van zijn kerk. 
We laten als kerken van het midden het vieren van deze dag een beetje zitten, vrees ik. Ik doe daar ook aan mee. Wat heeft de Reformatie ons nu nog te zeggen? Een belangrijke tekst vinden wij in Romeinen 1: 16 en17. Gods rechtvaardigheid is niet iedereen het zijne toedelen, toen de traditionele opvatting, maar is Zijn genadige toewending naar alle mensen, Joden en Grieken. Dit betekent nu dat achtergrond, geslacht, kleur en status niet bepalend zijn in de kerk. Het gaat om toewijding en liefde tot God en de naaste. Fouten (zonde) zijn een stoorzender maar niet in de verhouding tot God. Wie gelooft maakt Hij rechtvaardig. 

Als dit onze agenda is voor de komende tijd, hebben we een prachtige richting en krijgen we oog voor al die mensen in onze omgeving. Kerk in de buurt krijgt dan een onderbouwing, die ons nog meer actief maakt op dit vlak. En wijzelf? Als we wroeging hebben, krijgen we bevrijding en ruimte van een God die ons ongelofelijk liefheeft. De dag dat dit erkend werd, mag best wat meer aandacht krijgen.
Ds. David Knibbe

Oogst
Tranen
troosten
dorre grond
hoop
ontkiemt
een rijke oogst
wacht de treurenden
zijn zij niet
zalig verklaard?!
Annet Kijzer

Stem als een zee
Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt 
als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt
Huub Oosterhuis