Protestants Kerkblad Delft - 19

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 november 2013

Bij de Kerkdiensten
Zondag 10 november
Rechten van het kind (themadienst)
De leden van de taakgroep ZWO hebben met de themadienstcommissie een dienst voorbereid. De rechten van het kind zijn uitgangspunt. Ds. Nico Koopman van het Beijers Naudé Centrum (Zuid-Afrika), is in ons midden. Het centrum heeft contacten met Badisa, het project dat de Vierhovenkerk ondersteunt. Ds. Koopman zal na de dienst over het werk in Zuid-Afrika vertellen. Hij komt samen met Sietske Renting die ongeveer acht jaar geleden in onze gemeente stage liep. Laura Minderhoud zal met materiaal van Unicef aanwezig zijn. Na kerkdienst en gesprek volgt een maaltijd. Psalm 8, Matteüs 18: 1-5 en Zacharia 8 zijn de tekstgedeelten die bij de voorbereiding op deze dienst werden genoemd.
Ds. M. Visser

Zondag 17 november Doopdienst plus
In deze dienst worden gedoopt Ellen Anna Maria Bruijnis, dochter van Nelleke en Alex, en Amélie Eliane Uitbeijerse, dochter van Gabrielle en Aljen. Tevens wordt stil gestaan bij het vijfentwintig jarig huwelijksfeest van Hennie en Klaas Voorintholt. Zij vierden op 11 november hun zilveren jubileum. Het lied: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (LB 913) zal als slotlied gezongen worden. De lezingen uit het leesrooster komen uit Exodus (3:1-15) en Lucas (20:27-38).
Ds. M. Visser

Bijbelkring
20 november 14.00 uur Bijbelkring. Het derde gebod komt aan de orde onder de titel ‘In een doosje, geen beelden’. De deelnemers is gevraagd om een afbeelding mee te nemen naar aanleiding van de vraag ‘wat is jouw beeld van God?’
Ds. M. Visser

FAIR - Fris Actief Inspirerend Rentmeesterschap
Op zaterdag 9 november van 13:00 tot 17:00 organiseert de Morgenstondkerk (Achterom 46) een FAIR rondom duurzaamheid en fairtrade. Er worden verschillende onderwerpen belicht: er is een repair café en een dameskleding-corner, u kunt meer leren over het maken van een makkelijke moestuin, er wordt energiebesparingadvies gegeven, er wordt informatie gegeven over fair finance en nog veel meer. Wij denken dat deze FAIR zeker een bezoekje waard is!
De Fair en Groen commissie

Stamppottenmaaltijd
Op donderdag 21 november is er een stamppottenmaaltijd van 18.00-19.30 uur, zowel vegetarisch als met worst. Soep vooraf en een toetje toe.
Iedereen is van harte welkom. De meeropbrengsten gaan naar de ZWO projecten.
De intekenlijsten liggen vanaf zondag 10 november in de kerk.
De diaconie

Leerhuis Woord en Beeld
Dinsdag 19 november vertelt Henk Wassink over het drieluik van Hans Memling (ca. 1470) en eindigt met onder andere Caravaggio (ca. 1600).
Ds. M. Visser

Voorbedenschrift
Iedere week ligt bij de ingang het voorbedenschrift gereed. U kunt hier uw voorbeden in verwoorden welke dan mee worden genomen in de kerkdienst.

Fair trade artikelen en Amnesty brieven schrijven op 10 november
We schrijven op deze zondag brieven aan de autoriteiten in India, de Verenigde Staten en de Palestijnse Autoriteit:
Naar de autoriteiten in India voor de opgepakte Mensenrechtenactivist Prashant Rahi.
Naar de Verenigde Staten voor Jacqueline Montanez, die werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating voor een misdaad die ze beging toen ze 15 jaar oud was. Ze zit al meer dan twintig jaar vast. Naar president Abbas van de Palestijnse autoriteit. Amnesty International wil dat de Israëlische en Palestijnse bevolking zich op het internationale recht kan beroepen, wanneer het nationale recht er niet in slaagt waarheid, gerechtigheid en compensatie te bieden. Een Palestijnse bekrachtiging van het Statuut van Rome is niet alleen een manier om gerechtigheid te krijgen voor misdaden uit het verleden, maar ook een afschrikmiddel voor toekomstige misdaden. 
Schrijft u mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de AI brieven en voor een grote keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel,
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Minderjarige tot levenslang veroordeeld
Jacqueline Montanez werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating voor een misdaad die ze beging toen ze 15 jaar oud was. Ze zit al meer dan twintig jaar vast.
Op 12 mei 1992 schoot Jacqueline Montanez samen met twee andere jonge vrouwen twee jonge mannen van een rivaliserende straatbende dood. Jacqueline was toen 15 jaar oud. Omdat het om moord ging (‘first degree murder’) werd ze automatisch binnen het volwassen rechtssysteem berecht. Hierdoor kon ze niet meer voor een jeugdrechter verschijnen, die zaken als haar leeftijd, achtergrond van mishandeling, geestelijke gezondheid en kansen op rehabilitatie in acht zou nemen. Toen Jacqueline 17 jaar was, werd ze voor de twee moorden tot levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating veroordeeld.
Vanaf zeer jonge leeftijd werd Jacqueline door haar stiefvader ingezet om drugs te verhandelen. Ze had geen contact met haar biologische vader en werd regelmatig geslagen en mishandeld. Ze zou ook jarenlang seksueel misbruikt zijn door haar stiefvader. Toen ze acht jaar oud was, ging ze zelf drugs gebruiken. Ze belandde verschillende keren in het ziekenhuis vanwege een overdosis. Jacqueline heeft spijt betuigd over de moorden. In de gevangenis heeft ze verschillende studies afgerond, is ze een gekwalificeerd trainer van hulphonden en maakt ze zich sterk voor slachtoffers van mishandeling en straatbendes.
In uw brief naar de Amerikaanse autoriteiten roept u hen op haar straf te heroverwegen volgens het international recht.
Bron: Amnesty International

Verberg U niet

Toen hebt Gij ons gezien - nog voor wij waren.
Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij,
voor uw Aangezicht, ontelbaar velen.

Toen hebt Gij ons gezegend, één voor één,
Gij weet het nog? Of kent Gij ons niet meer?
Gij huivert van de wereld die wij maakten.

Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien?
Vaagt Gij ons uit als dromen 's morgens vroeg?
Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen?

Gedenk uw trouw aan Abraham gezworen.
Gedenk uw kind uit Nazaret, de schoot
die hem gedragen heeft, uw eerste liefde.

Gedenk de kinderen uit ons geboren.
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet.
Trek niet uw handen af van deze aarde.

Huub Oosterhuis
Overgenomen uit het liedboek


Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Woensdag 13 november. 20.00 uur, Marcuskerk, (bovenzaal)
Op deze GGL-in a-majeur avond komt wethouder de Prez spreken over de ontwikkelingen binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Veel mensen hebben er direct mee te maken of indirect via hun ouders of grootouders. Het is een wet die er vanuit gaat dat iedereen zoveel mogelijk meewerkt en –doet in de zorg. De overheid trekt zich terug en de burgers moeten het zelf doen, zij, u en ik zijn verantwoordelijk. Maar tot hoever gaat dat? Markeert de WMO een hervorming van de verzorgingsstaat of luidt de WMO het einde van de verzorgingsstaat in? Wat betekenen de ontwikkelingen? Wat betekent dit voor u en mij? Wat houdt dat in voor de geloofsgemeenschappen? Neemt u vrienden en kennissen mee die interesse hebben in dit onderwerp. Ieder is van harte welkom. De avond wordt gehouden in de bovenzaal van de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan.
Ds. M. VisserGebedsgroep (?)
Zondag 17 november is er na de kerkdienst een oriënterend gesprek inzake een eventueel te starten gebedsgroep. Vorm en inhoud, frequentie en locatie zijn gesprekspunten. 27 oktober spraken acht mensen over dit idee en willen een en ander verder onderzoeken. Heeft u interesse dan bent u van harte welkom.
Els Alblas (contactpersoon tel. 2622444) en ds. Marco Visser

Kees van der Zwaard ‘Hier sta ik’
Soos Vierhovenkerk 12 november 14.00 uur
Hier sta ik! Eindelijk is het dan zover en zal de moderne Luther in ons midden staan. Een spectaculair optreden van Kees van der Zwaard dat meer dan de moeite waard is om te beluisteren en te zien (uitgebreide aankondiging).
Ds. M. Visser

Inschrijving Gemeenteweekeinde 2014
‘Een droomweekend!’
Van vrijdag 4 april tot en met zondag 6 april 2014 hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. 
De figuur van Jozef (de ‘meesterdromer’) staat in dit weekend centraal.
De commissie is druk bezig met de invulling van het thema en het programma. Rondom de ‘dromen van Jozef’ is van alles te doen, variërend van gespreksgroepen tot creatieve en muzikale activiteiten.
Er is genoeg tijd voor ontspanning in de mooie bossen van de Lage Vuursche.
Op de zondagen 10 en 17 november kunt u zich inschrijven bij één van de commissieleden in de hal van de kerk. Bij hen is ook informatie verkrijgbaar. 
Opgave per e-mail kan ook: droomweekend.4Hoven@gmail.com, of bij Margot Mekkes, telefoon: 015 2570093.
De kosten voor het weekend bedragen € 65,-- voor volwassenen en € 25,-- voor kinderen van 3 t/m 16 jaar.
Kinderen t/m 2 jaar mogen gratis mee. Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan contact op met de diaconie.
Bent u nog nooit mee geweest met één van de gemeenteweekenden? Dat heeft u nu kans om een onvergetelijk weekend mee te maken!!
De organisatiecommissie

Dit is het vijfde interview in een korte serie over praktisch christen-zijn
De vragen zijn van Henk Joon, namens de diaconie.
De antwoorden zijn van Anita van Egdom.

Wat betekent je christen-zijn voor de omgang met je medemensen (collega’s, buren, vrienden enz.) en in het bijzonder met de meest kwetsbaren onder hen?
In de Molenwijk waar wij wonen (de wijk tussen Den Hoorn en het ziekenhuis) is een kring actief:
De Molenkring. Daar nemen buurtbewoners van allerlei kerken aan deel: Wijkgemeente Mattheüs, Adelbert, Vierhoven, dat maakt niet uit. Eén keer in de maand komen we bij elkaar. Dat is mooi! Dat je als buurtbewoners op dezelfde golflengte zit.
Ik vind het fijn om bij elkaar te zitten en over het Christen-zijn te praten en om aan het eind van de avond te bidden met elkaar.

Wat betekent voor jou het gebed: “Zegen het werk van onze handen?”
Hoe speelt de verwachting van het Koninkrijk van God een rol in je leven?
Ons leven wordt getekend als broos en zwak, als kort en gebroken.
Ons werk is dus wankel, we weten niet hoe het zal gaan, ook in deze tijd van crisis.
Daarom hebben we een houvast nodig. Het is Gods belofte:" Ik houd je vast".
Als de dominee ‘s zondags de zegen uitspreekt, zal God mij helpen bij alles wat mij die week weer te wachten staat. Ik twijfel daar niet aan.
In de verwachting van het Koninkrijk van God zijn wij geroepen om te zien naar elkaar, of je nu arm of rijk, zwart of wit bent en te werken aan verzoening tussen mensen.

Kun je een voorbeeld geven van iets wat je veel voldoening gaf? Waar werd je blij van?
Ik word blij van dingen doen voor anderen.
Dat kan een bezoekje zijn. Een bloemetje of iets lekkers bij iemand te brengen.
Een zieke helpen, dat geeft mij een hoop energie.

Agenda
12 november 14.00 uur Kees van der Zwaard, Hier sta ik, Vierhovenkerk
12 november 20.00 uur wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
13 november 20.00 uur Marcuskerk, GGL-in A-majeur, WMO, wethouder de Prez
14 november 19.00 uur voorbereiding week van gebed, Vierhovenkerk
17 november na de kerkdienst oriënterend gesprek inzake gebedsgroep, Vierhovenkerk
19 november 20.00 uur Leerhuis Woord en beeld, Vierhovenkerk
20 november 14.00 uur Bijbelkring, Vierhovenkerk
20 november 20.00 uur sectievergadering Voorhof, Tanthof-West en Buitenwijk, Vierhovenkerk

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 13 november 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 20 verschijnt op zaterdag 23 november.
Leen van den Berg