Protestants Kerkblad Delft - 19 2015

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 14 november 

Bij de diensten
Zondag 15 november
Deze zondag is de hoofdlezing Marcus 12:38-13:2. Het verhaal over de rijken die veel geld aan ‘de kerk’ geven en de arme die maar een kleine bijdrage kan geven. Je zou er boven kunnen zetten: ‘Jezus, de ware rekenmeester’. Het in de Nieuwe Bijbelvertaling genoemde ‘quadrans’ is een Romeinse munt. Het is een muntje van koper van 1,77 gram, de kleinste munteenheid in het Romeinse Rijk. 
Op een heel andere manier wordt er ‘gerekend’ in Exodus 30. In Exodus 30:13 staat dat iedereen een halve sjekel moet betalen als losgeld. Iedereen die meegeteld wordt onder de Israëlieten, rijk of arm, betaalt een zelfde losprijs voor zijn leven. In Exodus 35 ‘rekent’ men weer anders daar hoor je dat men verschillende bijdragen levert aan de bouw van de tabernakel. 
Ds. Marco Visser

Cantate
Zondag 15 november is er om 19.00 uur in de Oude Kerk een cantate vesper. De Cantate ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’ (BWV 26) zal ten gehore worden gebracht. Sopraan: Djoke Winkler Prins, alt: Jan Kullmann, tenor: Roy Mahendratha, bas: Peter Scheele, dirigent: Mark Tempelaars, organist: Leendert Verduijn, liturg: ds. Marco Visser. Lees meer op pag. 13-15 (Hof van Delft).
Ds. Marco Visser

Studiehuis 2015-2016
Donderdag 19 november om 20.00 uur in de Vierhovenkerk is de tweede avond van het Studiehuis. De tien geboden worden besproken. Een enthousiaste groep is gestart en leerde onder andere de Joodse telling van de Tien Woorden. Het eerste Woord/gebod is ‘Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis heeft uitgeleid’. Al de richtlijnen die volgen zijn gegeven met het oog op die bevrijding. Op het moment dat de andere negen worden/geboden leiden tot ‘klein houden, onderdrukking of repressie is er iets behoorlijk aan het ontsporen. Wil je meedoen weet je welkom. Het boekje van B. Luttikhuis ‘Tien vormen, om je vrijheid te bewaren’ is de leidraad. Aanmelding bij ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Wijkdiaconie kiest als collectedoel het Interkerkelijk Sociaal Fonds
De wijkdiaconie van de Vierhovenkerk mocht voor 22 november voor de tweede collecte zelf een collectedoel kiezen. In de vergadering van de wijkdiaconie is besloten dat dit het Interkerkelijke Sociaal Fonds (ISF) wordt. Zij heeft Co van der Maas als voorzitter van het ISF gevraagd waarvoor geld nodig is. 
Co licht het belang van een bijdrage als volgt toe: “Onze landelijke overheid maakt er soms wel een potje van! Terwijl de wettelijke norm voor het toekennen door de belastingdienst van toelagen drie maanden is, mag je tegenwoordig -wet of geen wet- rekenen op vijf tot zes maanden. Er zijn natuurlijk klachtenbureaus bij de belastingdienst zelf; die belooft je snel terug te bellen. Dat gebeurt alleen niet. Protesteren heeft meestal alleen maar zin via de Nationale Ombudsman of via Kamervragen. Maar daar is niet altijd tijd en energie voor.
Intussen wachten complete gezinnen op geld, dat er wel aankomt, maar nog niet wordt uitgekeerd. Natuurlijk straks met terugwerkende kracht, maar intussen moet je wel je vaste lasten betalen en eten en kleding kopen.

Het ISF helpt!
Het ISF kan dan helpen met een lening, terwijl we ook doorverwijzen naar de Voedselbank en de Buurvrouw (kledingbank) voor aanvullende hulp. Leningen verstrekken kost geld, ook al komt dat op termijn terug (tenminste, meestal). Alvast bij voorbaat dank voor uw bijdrage.”
De wijkdiaconie beveelt deze collecte van harte aan. Co zal op 22 november deze collecte persoonlijk toelichten. 
Uw wijkdiakenen

Armoede, de musical
Dinsdag 24 november van 14.00 tot 16.00 uur is het edele tweetal Kees Posthumus en Juul Beerda weer in ons midden. Nu met ‘Armoede, de musical’. Het is een originele, verrassende en actuele musical over armoede in Nederland. “Het leven van diaken Pim, vrijwilliger bij de Voedselbank, verandert wanneer op een mooie dag bijstandsvrouw Roos haar voedselpakket komt ophalen. Een prille liefde ontluikt tussen een welgestelde ICT-er en een aantrekkelijke, arme en jong gescheiden vrouw.” ´Armoede, de musical´ vertelt het ontroerende verhaal van een liefde die geen toekomst heeft en toch een happy end krijgt, omdat het een musical is. Bijrollen zijn er voor Mark, ambtenaar van de Sociale Dienst, Emile, van de actiegroep ´De armen warmen´ en de Ghanese vluchteling Johan. De musical speelt in op actuele politieke ontwikkelingen, zoals het kabinetsbeleid en de economische crisis.
Deze musical over armoede is zelf ook behoorlijk armoedig. Slechts één acteur speelt alle rollen, inclusief de massale slotscène. Het orkest bestaat uit een accordeonist. Het decor is gemaakt van kartonnen dozen en de schamele kostuums komen uit de kringloopwinkel. In de musical zijn tal van bekende musicalliedjes verwerkt, uit bijvoorbeeld The Sound of Music, de West Side Story en Les Miserables.
Jong en oud, uit Delft en daarbuiten, zijn van harte welkom! 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 24 november van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. 

Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren doorgeven via Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. 
Els Alblas
Viering verjaardagen vanaf 75 jaar
Woensdagmiddag 25 november bent u als jarige van de maand november van harte welkom in de Vierhovenkerk vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Natuurlijk zijn ook uw naaste familieleden, buren en/of vrienden, maar ook andere belangstellenden, van harte welkom. De jarigen krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Marjan Bood en Ruud Spuijbroek

Kerstinloop, muzikanten gezocht!
Op 26 december van 16.00 tot 19.00 uur is er kerstinloop in de Vierhovenkerk. Voor de Kerstinloop vragen we weer, net als vorig jaar, muzikale personen, jong én oud. Bespeel je een instrument en vind je het leuk om tijdens de kerstinloop een muzikale bijdrage te leveren, dan is dit je kans! Ga even door je kerstmuziek en pik er uit wat je geschikt vindt om te spelen. Het mag twee minuten duren, maar ook een kwartier. Speel je liever met een aantal mensen, een kwartet, trio of duet; ook dat kan. 

Stuur even een mailtje naar Annie van Wely, visser.avisser.an5@gmail.com, of trek Henny Melis (diaconie) of ds. Marco Visser even aan hun jasje. We hopen op veel reacties. 
Namens de diaconie,
Annie v Wely-Visser

Gift
Van D.J. € 300 (€150 ISF en €150 Voedselbank, via de wijkdiaconie). Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 20 verschijnt op zaterdag 28 november. Kopij kan tot dinsdag 17 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 22 november - de laatste zondag van het kerkelijk jaar
De laatste zondag van het kerkelijk jaar heeft verschillende namen gekregen. Het Gemeenschappelijk Leesrooster dat we in de Vierhovenkerk volgen, spreekt van de tiende zondag van de herfst. De rooms-katholieke christenheid viert het feest van Christus Koning. Wij lezen Openbaring 1:1-8 en Marcus 13:14-27. De lezingen uit Openbaring en Marcus spreken beide van de komst van de Mensenzoon als de voleinding van de geschiedenis. In de uitleg en verkondiging wil ik met u kijken naar de antwoord psalm die voor deze zondag staat aangegeven: Psalm 93 ‘De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet.’ Wat kan deze belijdenis betekenen in een wereld waar het steeds onveiliger lijkt te worden en veel mensen onzeker zijn over hun toekomst? Worden we werkelijk bemoedigd als we in Openbaring 1: 8 lezen: ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’? Over deze vragen zal het zeker gaan. Ik hoop dat de Schriften ons zullen bemoedigen, immers ‘Uw uitspraken zijn betrouwbaar’ (Psalm 93: 5). 
G.C. van de Kamp

Kindernevendienst
15 november David en de ark
22 november Salomo

In memoriam 
Ciska Sparreboom-Priem  28 oktober 2015
Op 28 oktober overleed Ciska Sparreboom-Priem, echtgenote van Jaap Sparreboom, moeder van Karin en Ellen en oma van drie muzikale kleinzoons. Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen en hield van hen. In Rotterdam leerden zij elkaar kennen binnen het kerkenwerk. Later in Den Haag en Delft, rond de Marcuskerk, namen ze ook actief deel aan het gemeenteleven. Van het bezoekwerk in Rotterdam in nieuwe wijken die gebouwd werden, later het lopen voor Kerkbalans tot het wegbrengen van kerstpakketten. Ciska heeft altijd last gehad van astma en was dikwijls ziek. In de zorg werkzaam spaarde ze haar rug niet. Haar mobiliteit werd weer enorm vergroot door de scootmobiel. Het ziekenhuis kende ze helaas maar al te goed van binnen. Haar geloof betekende veel voor haar. Ze wist zich gedragen door de Heer en ervoer dat God met haar meeging. Ze is 79 jaar geworden. Donderdag 5 november was het afscheid in de aula van crematorium Iepenhof. Romeinen 8:31-38 werd gelezen. We dragen allen die haar leven hebben gedeeld op aan God en bidden of haar leven tot zegen mag zijn van allen die haar gekend hebben.
Ds. Marco Visser

Robert-Jan vertelt over zijn reis naar Esteli
Op zondag 15 november geeft Robert-Jan van Egmond een presentatie over zijn reis, afgelopen zomer, naar Esteli, onze zusterstad in Nicaragua.

Robert-Jan:
“Afgelopen zomer zijn we met een aantal mensen vanuit de stedenband Delft-Estelí naar Nicaragua gegaan. De reis was deels werken aan contacten en projecten in Estelí en deels vakantie, want Nicaragua heeft een prachtige natuur en de mensen zijn er erg gastvrij.
Zelf heb ik twee scholen bezocht en de parochie Guadalupe waarmee we vanuit Delft contact hebben. Ik mocht twee kaarsen vanuit Nederland aanbieden, een protestantse vanuit de Vierhovenkerk en een katholieke vanuit de Raamstraatkerk. Ik heb twee diensten bijgewoond en mensen ontmoet die me over het terrein hebben rondgeleid. Met de weinig middelen die ze hebben lukt het hen om een kleding- en voedselbankje te organiseren. En waar ik vooral van onder de indruk was, was de tandartspraktijk waar mensen behandeld kunnen worden die een reguliere tandarts niet kunnen betalen. 
Er was ook een groep EXO, de jongerenafdeling van de kerk. De jongeren waren erg enthousiast, maar vertelden ook dat er veel problemen onder jongeren zijn qua werkloosheid en verslavingen. Met de scholen in Estelí willen we samen gaan leren. Te beginnen met af en toe een gezamenlijke huiswerkopdracht voor Spaans, waarbij leerlingen uit Delft met leerlingen uit Estelí kunnen overleggen per mail.
Verder heb ik het uithangbord van het kantoor in Estelí geverfd. Fatima, die al jaren op het kantoor werkt, zag nu eindelijk dat het logo van Estelí al die tijd in het bord verborgen zat!
Ik kan iedereen van harte aanbevelen om eens in onze zusterstad te kijken, het is zeer de moeite waard, zowel vanwege natuur en cultuur als vanwege de zeer vriendelijke mensen. Bovendien kunt u daar dan ook gelijk een beetje zwerfafval opruimen (binnenkort willen we een gezamenlijke opruimactie organiseren).”
ZWO-commissie

Een hond voor jou
Op de kinderbegraafplaats van Iepenhof in Delft is het graf van de dochter van Robert en Kim Lupker. In een cirkel liggen ongeveer vijftig kinderen begraven. In het midden van de cirkel staat een standbeeld van een herdershond die rustig op een sokkel ligt. De hond waakt, volgens de plaquette op de sokkel, over de kinderen. Het beeld is positief troostrijk.
De hond moet dringend gerestaureerd worden, maar daar willen we het niet bij laten. 
Tegenover de huidige begraafplaats ligt een nieuwe kinderbegraafplaats die nog in gebruik moet worden genomen. We willen hier een vergelijkbaar standbeeld van een zittende herdershond neerzetten, net zo troostrijk als de eerste hond, als broer en kameraad. 
Voor de voor restauratie van de oude hond en realisatie van een nieuwe hond is € 10.000 nodig. Als deze actie slaagt zijn beide honden in het voorjaar van 2016 (terug) op hun plek op de begraafplaats. De nieuwe hond kijkt de oude hond over de heg aan en zo vormen ze een koppel.
Help ons dit doel te realiseren, behalve het 'goede gevoel' hebben we een serie mooie tegenprestaties voor onze donateurs. Voor meer informatie kunt u mailen naar lupkerfs@gmail.com. Doneren kan via www.voordekunst.nl/projecten/3814-een-hond-voor-jou.
Robert Lupker

Gavengericht werken
Binnen de gemeente zijn er een aantal taken die echt vervuld moeten worden.
Daarnaast is er alle ruimte om eigen gaven in te brengen. Immers staat er niet in 1 Korinthe 12 dat mooie stuk over de verschillende gaven die geschonken zijn? 
Het is goed mogelijk dat er binnen onze gemeente mensen zijn die bepaalde talenten hebben en die willen inzetten voor de gemeente. Als ‘Lichaam van Christus’ zijn we met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Misschien denkt u: “ik zou wel eens iets willen doen, maar is daar wel behoefte aan?” U kunt aan allerlei bijdragen denken: eens per twee weken kerkbladen rondbrengen, een oudere of zieke bezoeken, een hobby in de vitrinekast van de kerk uitstallen, koffie schenken, een vluchteling helpen. Of misschien wel iets, waar binnen de Vierhovenkerk nog nooit aan gedacht is. Alle ideeën of initiatieven zijn welkom. De kerkenraad stelt het volgende voor: u zet op een briefje, wat u zou kunnen bijdragen of zou willen doen. Dit briefje doet u in een gesloten doos die in de hal van de kerk staat. Of u mailt of belt met de scriba Peter Plugers:
scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl, tel. 2620868. Een aantal kerkenraadsleden bekijkt de aanmeldingen en houdt een gesprek met u. Daarna kijken waar u kunt aansluiten of met wie u contact kunt opnemen.
De kerkenraad