Protestants Kerkblad Delft - 19 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 5 november

Gedachtenis
Op zondag 6 november 2016 gedenken we de gemeenteleden van de wijkgemeente Vierhoven die in het afgelopen jaar, van oktober 2015 tot en met oktober 2016, zijn overleden. 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Psalm 62: 2

Bij de diensten
Zondag 6 november - Dienst van dankbaar gedenken
In deze dienst gedenken wij onze broeders en zusters die ons in het geloof zijn voorgegaan. Het zijn mensen van allerlei pluimage zoals we ze ook in de Bijbel tegenkomen. Bijvoorbeeld Esther uit het Oude Testament. Voor de vierde en laatste keer horen de kinderen op de nevendienst haar lotgevallen en wij horen met hen over de redding van het Joodse volk. We lezen ook uit de brief aan de Hebreeën. Daarin staan eveneens veel namen. Ieder geeft op zijn of haar eigen wijze de boodschap door. In onze tijd is dat niet anders. De één getuigt, zijn of haar hart brandt, als een Paulus direct geraakt. De ander gaat rustig zijn of haar weg in het spoor van de traditie en werkt in stilte. Allen zijn gedreven door hetzelfde vuur van de Geest. De lezingen zijn Esther 7:1-8 en Hebreeën 11:1-3 en 12:1-3. De cantorij verleent haar medewerking en zingt met de gemeente onder andere lied 813. De meditatie in dit blad gaat over dit mooie lied.
Ds. Marco Visser

Zondag 13 november
In deze dienst gaat ds. F.A. Benthem voor.

Kindernevendienst
06 november Esther 7, 8 en 9 God redt het Joodse volk
13 november Psalm 8

Taizé-vieringen: een stap dichterbij
Op 20 oktober zijn vier gemeenteleden bijeen geweest om Taizé-vieringen voor te bereiden. De onderwerpen waren tijd, plaats, aankleding, muziek en structuur van de viering. 

Zondag 20 november om 11.30 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de kerk, is er een verkennend gesprek van ongeveer een half uur over de voorstellen. Iedereen is van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Winterse maaltijd
Op zondag 20 november van 12.00 tot 13.15 uur is er in de Vierhovenkerk weer een warme maaltijd. Het wordt weer tijd voor erwtensoep, met daarnaast een gevulde vegetarische soep. Er zijn pannenkoeken als nagerecht. Intekenen voor de maaltijd kan vanaf zondag 4 november. Een bijdrage is vrijwillig. Wanneer de kosten gedekt zijn, gaat de meeropbrengst naar het jaarlijkse uitje met gezinnen van basisschool De Horizon naar park Drievliet.
De maaltijdcommissie

Molen de Roos en de verdwenen molens in Delft
Aart Struijk houdt op dinsdag 22 november een lezing over Molen De Roos en de verdwenen Delftse molens. Aart Struijk doet onderzoek naar de geschiedenis van de Delftse molens. Verder is hij als vrijwilliger al vele jaren actief als rondleider en museumbeheerder op museummolen ‘De Vlieger’ in Voorburg.
In 2013 verscheen zijn boek ‘Van stadswal naar tunneldak’ over de geschiedenis van De Roos, de enig overgebleven molen van Delft. De voorganger van De Roos was de Gasthuijsmolen van het klooster Conincksvelt. 
In de lezing wordt aandacht besteed aan de verschillende typen molens en hun functies. Van enkele molens wordt een korte uitleg gegeven over de werking, zoals van de snuifmolen en de zaagmolen. Delft is beroemd om zijn Delftsblauwe aardewerk; er wordt ook iets verteld over de verfmolens die de grondstoffen maalden voor de plateelbakkerijen. 
Molen De Roos is ooit gebouwd op een rondeel van de stadswal en heeft een uitzonderlijke bouwvorm: de stenen onderbouw is zeskantig, terwijl de molen boven de stelling rond is. Door een noodzakelijke restauratie in 1990 heeft de molen bovendien een "knik" gekregen. Uniek is dat De Roos in 2012 een meter omhoog is gevijzeld en een half jaar later is neergelaten op het dak van de spoortunnel. Ook enkele archeologische vondsten onder de molen worden besproken. 
Henk van Strien

Agenda
08 november 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
09 november 20.00 uur Westenwind II, Aziëlaan 333
10 november 20.00 uur Commissie Herinrichting, Vierhovenkerk
16 november 20.00 uur Sectievergadering Tanthof-Oost 1, Tanthof-West, Voorhof en Buitenwijk

Inleverdatum kopij
PKD 20 verschijnt op 19 november. Kopij kan tot dinsdag 8 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

De mensen van voorbij (Hanna Lam)
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij.


In memoriam
Catharina Meijer-van Konijnenburg  10 oktober 2016
Mevrouw Catharina Meijer-van Konijnenburg overleed op 10 oktober in de leeftijd van 92 jaar te Maassluis. Zij woonde sinds 2013 in Abtswoude. Vanaf 2015 verbleef ze korte tijd in een revalidatiehuis te Vlaardingen en de laatste periode in de Tweemaster te Maassluis. 
Zij was 62 jaar getrouwd met Jacob Meijer en zij kenden elkaar ruim 70 jaar. Beide Delvenaren verhuisden na hun trouwdag naar Maassluis. De laatste 25 jaar woonde zij in Son en Breugel tot de dood van haar man. Zij kregen één dochter, Trudy, die zich onder andere van haar kindertijd herinnerde hoe haar moeder haar letterlijk ondersteunde, door haar linkerarm omhoog te houden bij het vioolspelen. 
Haar geloofsleven kende twijfel en aanvechting. Je toevertrouwen aan de Eeuwige in leven en sterven viel haar zwaar. Maar het beeld van Jezus als de Goede Herder vergezelde haar haar leven lang. De Goede Herder die je draagt. Tijdens de uitvaartplechtigheid op 17 oktober in de aula van begraafplaats Jaffa werd Johannes 10 gelezen, over de Goede Herder.
Wij danken voor haar leven en bidden voor wie met haar verbonden waren.
Ds. Marco Visser

Schrijven voor Amnesty en Fair Trade producten.
Op zondag 6 november liggen de brieven weer klaar. Vorige keer moesten we sommigen teleurstellen omdat we al snel uitverkocht waren. Met nogmaals dank voor uw inzet zorgen we ervoor dat we deze keer een ruime voorraad hebben. We schrijven voor Wayan Suardana, een prominent mensenrechtenverdediger op Bali in Indonesië, voor mensenrechtenorganisaties in Egypte en voor journalisten Qin Chao en Yuan Ying, die zonder aanklacht worden gevangengehouden in Hangzou, China.
Daarnaast kunt u ook Fair Trade producten uit de Wereldwinkel kopen in de hal van de kerk.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

De Bijbel in de muziek: de ontwikkeling van het motet.
Op de sociëteit van 8 november gaat het over de ontwikkeling van het motet. Inleider is kerkmusicus Arie Eikelboom. Hij schrijft: “In de Middeleeuwen werd Motet gebruikt als aanduiding van een compositie met verschillende teksten. In de Renaissance is het de titel van een compositie op liturgische tekst. Luther, die in muziek een middel zag om Bijbeltekst tot leven te wekken, stimuleerde componisten om motetten te gaan schrijven. Het motet wordt dankzij hem in de lutherse protestantse kerkmuziek een compositie over Bijbelteksten. Tot ongeveer 1680 is het in Duitsland de belangrijkste compositievorm in de kerk geweest. In de tweede helft van de negentiende eeuw komt de belangstelling voor deze compositie weer terug. In de calvinistische kerkmuziek komt in Nederland voor het motet pas na de tweede wereldoorlog de belangstelling op. Tijdens de lezing worden voorbeelden uit verleden en heden ten gehore gebracht en toegelicht.”
Iedereen, jong en oud, die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom. Je luistert naar een deskundige en een begenadigd spreker. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De middag zelf duurt van 14.00 tot en met 16.00 uur.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 8 november komt de gebedsgroep van 19.15 tot 19.45 uur in de Vierhovenkerk bijeen. 
Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden bij Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Advent 2016: Maak het mee!
Hoe zou het zijn om de geboorte van Jezus mee te maken? Vier mensen uit de Bijbel vertellen over wat zij met hun eigen ogen zien en meemaken. Hun verhalen zijn vol verwachting. Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Eerste advent is op zondag 27 november. Het onderwerp is vrede. Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen, mensen zullen leven in het licht van de Heer. Ook in onze tijd, waarin mensen elkaar naar het leven staan, houdt Jesaja de hoop levend dat het anders zal zijn. Komen jullie ook de adventstijd meemaken? 
De kindernevendienstcommissie

De bazaar steunt nog een extra project
Omdat de opbrengst van de bazaar hoger is dan we verwacht hadden, namelijk €7.400, gaan we een extra project steunen. Tobias de Haas vertrekt op 1 november met drie medestudenten naar Kenia om in een community centre een watersysteem te bouwen, zodat het regenwater goed opgevangen kan worden. Ze gaan dat doen in overleg met de bevolking. Tobias zal ons via het kerkblad informeren over de voortgang van zijn project. We leven als Vierhovenkerkgemeente met Tobias mee en hopen, dat hij op deze wijze de plaatselijke bevolking tot dienst kan zijn.
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo, Marianne Schram en Rommert Stellingwerf

Bazaar in 2017
Van verschillende kanten is ons reeds gevraagd naar de data voor de bazaar in 2017. Men wil dit graag tijdig weten, zodat men hier met het plannen van een vakantie rekening mee kan houden. Zoveel enthousiasme stimuleert de bazaarcommissie om door te gaan (waarbij we onderling de taken wat anders gaan verdelen). Wie mee wil doen is van harte welkom! Laat het een bazaarcommissielid weten. De data voor de bazaar in 2017 zijn vrijdag 29 september en zaterdag 30 september.
De bazaarcommissie 

Crèche medewerkers gezocht 
Eens in de vijf weken op de kinderen van de crèche passen. Is het iets voor u of voor jou dan kun je je aanmelden bij Annelies van Elderen, telefoonnummer 06 1537 6149, of bij Marco Visser, telefoonnummer (015) 257 7147. 
Het is belangrijk dat er per keer twee mensen aanwezig zijn. Nu draaien mensen soms ‘dubbele diensten’. Het nieuwe seizoen is begonnen en we zien dat het aantal kleine kinderen toeneemt. Het is wenselijk dat er nieuwe leiding bij komt. 
Graag horen we van u. 
Ds. Marco Visser