Protestants Kerkblad Delft - 2

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 26 januari 2013
Bij de diensten

27 januari "Wat is nu een goede preek?
Vroeger was dat er één in drie punten. En de verzoening in Christus moest er zeker in voorkomen. Ik ben zo al niet meer opgevoed in mijn opleiding. Wij moesten als studenten ervoor zorgen, dat de tekst tot zijn recht kwam. Die tekst werd nauwkeurig uitgelegd en van alle kanten bekeken, bijvoorbeeld hoe die in de samenhang functioneerde. We werden opgeroepen om niet dogmatisch te preken, vanuit één bepaald idee – hoe waar op zich ook – maar om je door de tekst te laten verrassen. Om een goede preek te maken moest je vervolgens een streep zetten. En onder die streep kwam dan de situatie van de gemeente aan de orde, binnen het krachtenveld van de tekst. En voordat je dit deed – de gemeente in ogenschouw nemen met het oog op de tekst - moest je kijken wat die tekst jou deed.
Jezus is in Nazareth, en hij mag voorgaan in de synagoge. Hij leest in Jesaja: armen horen het goede nieuws en gevangenen krijgen te horen dat zij vrijgelaten worden. De Geest van de Heer heeft mij hiervoor geroepen. Jezus zegt: vandaag is deze schrifttekst in vervulling gegaan.
Dat is volgens mij dé zin van een kerkdienst: vandaag gebeurt er wat we in de lezing horen. 
Jezus gaat dus net zo te werk als wij leerden. Hij leest de tekst. Hij past die toe op vandaag. En Hij is er zelf ook bij betrokken: Hij is de Messias. Hij verkondigt ook nu het aangename jaar van de Heer. Hij is de verkondiging zelf. In hem komt het goede jaar naar ons toe. Wat dat vandaag voor ons betekent hoop ik u volgens deze methode te vertellen. De lezing is Lucas 4:14-21.
Ds David Knibbe

27 januari Tienerdienst
De kop van het nieuwe jaar is er van af. De eerste goede voornemens zijn alweer gesneuveld. Zonde!
De wil is er wel, toch wil het maar niet lukken. Minder van zus…., meer van zo…., dringend stoppen met dit….., eindelijk eens beginnen met dat….
Het lijkt soms wel alsof er lijm onder je schoenen zit, alsof er iets soms sterker is dan jouw wil / jij wilt. 
En daarmee zijn we midden in het thema beland van de komende tienerdienst.
Wanneer je iets heel graag wilt, of als je heel erg naar iets (iemand?) verlangt, dan kan dat je helemaal in beslag nemen. Het lijkt wel alsof je aan niets anders kunnen denken. Dat kan knap lastig zijn. Voor jezelf, voor je omgeving en ga zo maar door. Je kunt er door in de problemen raken. Verlangens hebben de neiging om eerder meer dan minder te worden. Je zou begeerte een uit de hand gelopen verlangen kunnen noemen. Hoe ver laat jij het komen voordat je aan de noodrem trekt? En is er wel een noodrem? Is het aan de andere kant soms verboden heel intens naar iets (iemand?) te verlangen? Dat hoeft toch niet per definitie slecht te zijn?


Mij dunkt dat wij met deze vragen ruimschoots een uur kunnen vullen. Dus kom op 27 januari naar de Vierhovenkerk. 
Dat lijkt mij een uitstekend voornemen! 
Namens Wilma, Corrie en Marius, Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Maarten Benjamin Bruijn,
* 24 april 1927 † 26 december 2012
Uiteindelijk wilde Maarten sterven. De laatste weken in de Bieslandhof, de laatste weken van zijn leven. Daarvoor was daar geen sprake van. Hij hing aan het leven. Maar die laatste weken moest hij alles inleveren. Er kwamen complicaties die het leven niet meer leefbaar maakten. Hij had veel pijn. 
Maarten Bruijn genoot van zijn kinderen en kleinkinderen, de geboorte van Frowin hielp hem zeer in een periode van ziek zijn. Zijn jeugd was ook niet makkelijk. Een vader die op de grote vaart voer, tijdens de tweede wereldoorlog. In zijn trouwen was hij dienstbaar, hij kookte als zijn vrouw moest werken. Hij was geen strenge vader, hij stoeide graag met zijn kinderen. Zijn vrouw had hij leren kennen in Zwitserland. Na tien jaar daar gewoond te hebben, verhuisden ze naar Nederland. Een van de redenen was dat hij terugverlangde naar het strand, zoals hij in de Bieslandhof terugverlangde naar huis. Betrokkenheid op zijn familie speelde ook een rol. Zijn geloof uitte hij moeilijk. Hij bezocht veel mensen toen hij nog gezond was. Dit kind van God heeft ontzettend gevochten tegen zijn spierziekte, hoewel hij wist dat dit niet mogelijk was. Hij klaagde niet. “Het hart is uit mijn huis”: zijn vrouw voelde dit toen hij naar de Bieslandhof moest gaan. Op 2 januari is hij begraven op begraafplaats Jaffa. Wij vertrouwden hem toe aan zijn Vader in de hemel.
Ds. D. Knibbe

Huispaaskaars 2013
Vindt u de paaskaars in de kerk ook zo mooi en weleens gedacht: ‘die zou ik thuis wel willen hebben’?
Dat kan, u kunt voor 2013 een huispaaskaars bestellen. De kaarsen zijn er met drie verschillende motieven en in vier maten. De motieven zijn: het “Christus monogram (Chi-Ro kruis)”, “Regenboog en Duif” en “Kruis en Druiven”. Op 27 januari, 3 februari en 17 februari kunt u de kaarsen in de hal van de kerk bestellen.
Op internet, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken.
Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende: tel. 015 2570093, e-mail mamekkes@kpnplanet.nl
Margot Mekkes

Nieuw in de bibliotheek:
“Als een boom in de aarde”, spiritueel dagboek.
Hans Bouma. Kok Kampen ISBN9789043517355

Een prettig dagboekje, met stilte momenten om dag te beginnen.
Zo schrijft Hans Bouma:
“Geluk.
Om voor geluk in aanmerking te komen,
Kun je wel iets doen:
niets doen.
Een voorwaarde dat je ontvankelijk bent”.

Even verder schrijft hij:
“Ontvankelijkheid.
Zielswijd openstaan
voor wat van buitenaf,
van bovenaf
aan je leven wordt toegevoegd.
Het is een kunst,
maar ook iets heel natuurlijks.
Als kind had je er geen moeite mee.”
Cees Nolten (bibliotheek Vierhovenkerk)

Basiscatechese.
De basiscatechese is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8. Wil uw kind aansluiten dan kan dat prima want er wordt begonnen met een nieuwe serie van zes lessen. De onderwerpen gaan over het kerkelijk jaar. Speciaal wordt stilgestaan bij de veertigdagentijd, de Stille Week, Pasen en Pinksteren.
Informatie bij ds M. Visser

Bijbelkring
Uit het boekje ‘Tien vragen die steeds terugkomen’ van B. Luttikhuis, wordt besproken hoofdstuk 6 ‘Alle godsdiensten een pot nat?
Ds. M. Visser

Avondmaalscatechese 
Vier kinderen zijn aangemeld voor de avondmaalscatechese die gehouden wordt op een drietal woensdagmiddagen. 13 februari vindt de aftrap plaats in de Vierhovenkerk. De serie is bestemd voor kinderen van groep 5 en 6, maar is een kind ouder, dan is hij of zij vanzelf hartelijk welkom. Op zondag 10 maart wordt de Maaltijd gevierd en werken de kinderen actief mee aan de dienst.
Ds. M. Visser

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 30 januari 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 03 verschijnt op zaterdag 9 februari.
Leen van den Berg

3 februari: Themadienst “Geloven door de jaren heen”
Een mens is nooit constant heel gelukkig. Naast de pieken in het leven zijn er de vlakten en dalen. Zo is het met het geloof. Er zijn perioden waarin het geloof je enorm veel doet. Je hebt een rotsvast vertrouwen. Maar er zijn ook momenten of jaren van onzekerheid, dat vragen je bestormen. Je levensweg en geloofsweg lopen dikwijls parallel. In de themadienst staan we stil bij kind en ouder, puber en veertiger, oudere jongeren en ouders van gezinnen. Wat is een favoriet Bijbelverhaal? Welk lied, welk ritueel speelt een belangrijke rol. Was er een bepaald moment waarop je geloof een wending nam? Een tekst die bij de voorbereiding naar voren kwam was 1 Kor 13:11-12 ‘Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen geworden ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben’.
Ds. M. Visser

Viering van Schrift en Tafel
in woonzorgcentrum Abtswoude
Op woensdag 6 februari hopen we de Maaltijd van de Heer met elkaar te vieren in de aula van woonzorgcentrum Abtswoude. Alle bewoners, ongeacht hun kerkelijke achtergrond, zijn van harte welkom. De inloop met koffie of thee is vanaf 15.30 uur en de viering begint om 16.00 uur.
Ds. Jurjen G. Fennema

‘Bidden bij ’t Leven’
Ook dit jaar is er de gelegenheid om elkaar als leden van de Vierhoven wijkgemeente wat beter te leren kennen. Aan de hand van een gespreksthema waar iedereen wel wat over kan zeggen. Voorgaande jaren hebben we onder meer gesproken over het kerklied, de preek en over wat het geloof voor u/jou betekent.

Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Bidden bij ’t leven’. Hoe bidden wij anno 2013? Daarbij maakt het niet uit of u/je nu al dan niet een intensief gebedsverkeer met de Heer onderhoudt. Waar het om gaat is een goed gesprek in alle openhartigheid binnen de veilige omgeving van de kerk. En voor zover u/je er nog niet achter bent gekomen, onze wijkgemeente is pluriform, dat wil zeggen zij bestaat uit vogels van diverse pluimage.

Het thema ‘Bidden bij ’t Leven’ is daarom bewust voor meerdere uitleg vatbaar. Op het eerste gehoor denk je aan ‘veelvuldig bidden’. Maar je kunt het ook anders verstaan. Er zijn momenten en perioden in je leven waarin je ‘Leven’ met een hoofdletter schrijft. En dan gaat bidden haast vanzelf.

Hieronder staat een overzicht van de data waarvoor u zich/jij je kunt inschrijven. Geef op een briefje aan welke datum de eerste keus is en welke datum de tweede keus, dat maakt de indeling wat gemakkelijker. Mocht de eerste keus niet gehonoreerd worden, dan laten we dat u/jou van tevoren weten. Vergeet ook niet te vermelden met hoeveel personen u/je komt.
datum         tijd         predikant
11 februari 20-22 uur ds. Visser
12 februari 14-16 uur ds. Fennema
18 februari 14-16 uur ds. Knibbe
19 februari 20-22 uur ds. Fennema
28 februari 20-22 uur ds. Visser
06 maart         20-22 uur ds. Knibbe

Aanmeldingen graag deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk of in de brievenbus van uw bezoekmedewerker. Opgave via e-mail kan ook op het volgende adres: h_selles@hotmail.com
Wij verheugen ons op uw/jouw komst,
Uw predikanten,
Marco Visser, David Knibbe en Jurjen Fennema

Soos brengt bezoek aan Spitsbergen
Op dinsdag 5 februari van 14-16 uur komt Michelle van Dijk vertellen over geschiedenis en toerisme op Spitsbergen, een eilandengroep in het Noordpoolgebied.
Michelle van Dijk uit De Lier is eigenaresse van 's werelds noordelijkste camping en komt sinds 2001 op Spitsbergen waar ze elke zomer drie maanden als gids en expeditieleider werkt. Dagtochten, wandel- en bootreizen zijn verschillende wijzen waarop men het land kan leren kennen. Wist u dat Nederland in de geschiedenis van Spitsbergen een flinke vinger in de pap heeft gehad? Aan Willem Barentsz is de naam Spitsbergen te danken.
Tijdens deze lezing neemt zij u mee naar dit verre Noorden aan de hand van verhalen en foto's.
IJs, middernachtzon en landschappen, maar ook de verschillende reismogelijkheden komen aan bod.
De Vierhovenkerk is open om 13.30 uur, iedereen is welkom.
Het soosbestuur

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en fruitmand (van de bejaardenbroodmaaltijd) die wij mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het Haga en Bethel ziekenhuis.
Uw steun heeft ons goed gedaan.
Het gaat met mij heel langzaam weer wat vooruit.
Leo en Trijnie van den Akker.

ZWO tegen bezuiniging op Ontwikkelingswerk, u ook? 
De ZWO commissie maakt jaarlijks een keuze uit subsidievoorstellen van Kerk in Actie.
De ondersteuning van deze projecten is hard nodig. In het afgelopen najaar zijn in het regeerakkoord een aantal “pijnpunten” vermeld, een daarvan is het verminderen met 1 miljard van de bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking. Bijna niemand tekende protest aan! Gaat de verre naaste ons niet aan?! De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking gaat onverminderd door en wordt cosmetisch verpakt in het budget voor buitenlandse handel!
De ZWO commissie is van mening dat door de komende bezuinigingen steun aan de ZWO projecten broodnodig zijn. Bisschop Tutu zei in september 2012 te Groningen dat elk kind dat gered wordt met deze hulp er één is. Hij pleitte voor voortzetting van hulp.
In de kerkdienst van 3 februari is Jaap de Jong aanwezig. Na de dienst zal hij zijn ervaringen vertellen over het project NOVA in Zuid-Afrika. Jaap was tot december 2012 actief voor deze organisatie dat zich bezig houdt met “energie zuinig koken en stoken”. Tijdens zijn presentatie kunnen/zullen zaken aan de orde komen zoals “broodnodige of overbodige steun” aan de ZWO projecten.
De ZWO commissie is benieuwd naar uw mening!
ZWO commissie

Giften
Mevrouw W. € 10,00 voor de wijkdiaconie en mevrouw C. € 25,00 voor de wijkdiaconie en € 25 voor de Voedselbank. Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Agenda
29 januari 19.15 uur, basiscatechese, Vierhovenkerk
05 februari 19.15 uur, basiscatechese, Vierhovenkerk
06 februari 10.00 uur, voorbereiding 10-erdienst, Aziëlaan 333
06 februari 14.00 uur, Bijbelkring, Vierhovenkerk
07 februari 14.00 uur, SOOS-bestuur