Protestants Kerkblad Delft - 20

Zondag 25 november 2012
De hoofdlezing op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is Marcus 13:14-27. Het is een deel van Jezus’ antwoord op Petrus’ vraag: “Vertel ons, wanneer zal er geen enkele steen meer op de andere staan van die grote gebouwen. Aan welk teken kunnen herkennen we dat het zover is?” (Marcus 13:2,4). In de kindernevendienst ligt het accent op Openbaring 1:1-8.
Ds. Marco Visser


‘Out’ in december
2 december: de eerste zondag van advent
Heerlijk! Het wordt weer kerst. ‘Christmas evergreens’ maken zich, net als ieder jaar, meester van de ether. ’Jingle bells’ en buisklokken zijn de instrumenten die je de hele maand december hoort. Ze brengen ons in een trance, de roes die Christmas heet. Maar voordat bij u het licht uitgaat en u overschakelt op kaarslicht, nog even dit:

Wie denkt dat we in Vierhoven de eerste zondag van advent ‘weer gezellig gaan wegdromen naar kerst’, die vergist zich. De komst van de koning van de wereld gaat niet zonder slag of stoot. Zoals de Gezalfde van de Heer niet zonder problemen ter wereld komt -bepaald niet in een gespreid bedje-, zo zijn de omstandigheden rondom zijn komst allerminst geruststellend. Aldus de voorspellingen van de profeten. Neem nu de profeet Zacharia. In hoofdstuk 14, 4-9 trekt de Heer zelf ten strijde tegen Jeruzalem. Hij is mild voor de inwoners want hij creëert een vluchtroute door de Olijfberg in tweeën te splijten. Via (de terugkeer naar) het ‘woest en doods’ van vóór de schepping –“Er zij geen licht”- maakt de Heer een nieuw begin als de enige God op de gehele aarde. In Lucas 21, 25-31 profeteert Jezus over de komst van de Mensenzoon. Hij schetst een angstaanjagend beeld van de verwoesting van de stad Jeruzalem. Dat, in combinatie met “tekenen aan de zon en de maan en de sterren”, zal voor de gelovigen in de verdrukking het teken zijn dat de Mensenzoon in aantocht is. De weg naar het feest van kerst blijkt dus een horrorscenario.

Wat zullen we daarvan zeggen anno 2012? Maakt u zich geen zorgen, ik ga niet vanaf de kansel zeggen: “Gemeente, onze wereld maakt nu een economische crisis door. Nog even wachten tot de zon en de maan vreemd gaan doen. Want daarna….” Hoe ik u dan wel op het spoor naar kerst zal zetten? In elk geval zonder toeters en bellen. En voor de rest moet u gewoon komen.
Ds. Jurjen G. Fennema

In de lezing staat: Richt je op en hef je hoofd omhoog. Als takken naar de hemel. En kijk naar de vijgenboom en alle andere bomen, zie dat ze uitlopen.
In de bloemschikking zien we takken die omhoog staan en een tak met knoppen, die na enige tijd uit zal gaan lopen.
De bloemengroep


Voleinding: achteruit en vooruit kijken
Viering van Schrift en Tafel in de Vijverhof
Op donderdag 22 november wordt er in wooncomplex de Vijverhof een viering van Schrift en Tafel gehouden. Aanvang 15.00 uur. De dienst staat in het teken van de voleinding. Traditiegetrouw wordt met dat thema het kerkelijk jaar afgesloten. We kijken achterom, brengen het jaar onder de noemer die ons met elkaar verbindt en wij zeggen: ‘Christus is Heer’. Maar wij kijken ook vooruit zoals Jezus de ogen van zijn toehoorders richtte op de toekomst: "Komt tot inkeer want het koninkrijk van de hemel is nabij!"

Dat naar voren kijken doen we op twee manieren. Van tijd naar eeuwigheid, dat wil zeggen voorbij de grens van dood naar Leven. Met dit vooruitzicht dragen we degenen die ons ontvielen aan God op. De tweede manier van naar voren kijken is precies omgekeerd: van de eeuwigheid naar de tijd. "Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor”.

Belangstellenden van buiten de Vijverhof zijn eveneens van harte welkom.

Namens de bezoekmedewerkers van de kern B5,
Ds. Jurjen G. Fennema


Adventsproject van Bonnefooi ‘Ik zie, ik zie’
Op de vier adventszondagen maken de kinderen van de kindernevendienst een reis over de wereld. Op zoek naar mooie plekjes. Eenmaal daar aangekomen blijkt het helemaal niet zo mooi te zijn. Ze zien het met eigen ogen: bomen zijn gekapt, rivieren vervuild, mensen die er verwaarloosd uitzien.

Ik zie, ik zie ….. één hoop ellende. Elke zondag komen ze een profeet tegen. Die vertelt ze dat het zo niet hoeft te blijven omdat God het er niet bij laat zitten. God stuurt iemand om ons dat te laten zien (!). Wie dan zijn ogen gelooft is al half op weg naar een betere wereld.
Ds. Jurjen G. FennemaSymbolisch bloemschikken met advent en kerst
Met kerst wordt gelezen uit Jesaja en Johannes. In deze teksten komt aan het licht dat er een koning zal komen die vrede en gerechtigheid zal brengen. Hij gaat komen, kijk er naar uit. Houd je maar vast aan dat uitzicht, is de boodschap van de profeet Micha.

In de bloemschikkingen zien we uit naar het licht dat komen gaat. Daarom staan de kaarsen centraal in het midden. Elke zondag brandt er een kaars meer.
De kleur van advent is paars en op de derde zondag is de kleur altijd roze. Met kerst is de kleur wit, wat het licht symboliseert.
De bloemengroep


50 jaar getrouwd
Hartelijk dank voor de vele felicitaties en blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij ons gouden huwelijksfeest. Zowel binnen als buiten onze wijkgemeente is er aan ons gedacht.

Dankbaar kijken wij terug naar een onvergetelijke dag.
Thijs en Wies Dijkstra


Bestemming diaconale collecte op 25 november
Twee keer per jaar mag de diaconie van de wijkgemeente zelf een bestemming geven aan de diaconale collecte. Wij hebben deze keer gekozen voor het interkerkelijk diaconaal centrum “Jessehof”.

Anita van Velzen: coördinator zegt het volgende: “Jessehof voldoet aan een behoefte. Negen maanden geleden ging de Jessehof in Delft open om een prettige plaats te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk. Na korte tijd kunnen we al concluderen dat we in de opzet geslaagd zijn: elke inloopochtend komen er meer dan veertig mensen binnen om te praten, koffie te drinken of even een krant te lezen. Er is een kern van vaste bezoekers ontstaan die regelmatig komen en die de Jessehof tot hun huiskamer rekenen. De Jessehof wordt gedraaid door vrijwilligers: er zijn zeker twintig gastheren en gastvrouwen, vrijwilligers die voor onderhoud zorgen, maaltijden koken en activiteiten opzetten”.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!
De diaconie


Inzamelen van afgedankte spullen loont!
Afgelopen voorjaar is een nieuwe leestafel met inzamelschappen in de Vierhovenkerk in gebruik genomen. Al een aantal jaren worden in de Vierhovenkerk ansichtkaarten, postzegels, bonnen, zegeltjes en in de laatste tijd ook mobieltjes en cartridges ingezameld. Al deze spullen krijgen een bestemming en leveren geld op.
Kaarten en postzegels gaan via mevrouw Van Harberden naar Kerk in Actie.
Landelijke opbrengst in 2011: € 35.500,--.

Het afgelopen jaar zijn ruim dertig mobieltjes en meer dan vijftig cartridges afgegeven en via Dick de Haas eveneens verstuurd naar Kerk in Actie.
Landelijke opbrengst in 2011: € 6.884.

Al deze bedragen worden door Kerk in Actie besteed aan projecten om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. Dus het inzamelen en inleveren van afgedankte spullen levert geld op waarmee ZWO projecten ondersteund worden.
ZWO commissie


Wintermaaltijd
Een echte Hollandse wintermaaltijd op 6 december van 18.00-19.30 uur in de Vierhovenkerk. De intekenlijsten liggen op zondag 25 november in de hal.
De diaconie


Stoelen ‘orgelvak’
Na afloop van de kerkdienst van 25 november is er gelegenheid om te spreken over de opstelling van de cantorij op 9 december. De dirigent heeft aangegeven dat de cantorij zijns inziens beter bij het orgel kan zitten. Hij heeft dan ook beter contact met de organist.
Ds. Marco Visser


SOOS-VIERHOVENKERK
Op zondag 2 december begint de adventsperiode. We leven naar Kerst toe. Dinsdag 4 december zal in het teken staan van de komst van de Vredevorst. De kunstenares Ria van Oosten komt in ons midden. Zij zal een kunstzinnige verwerking aanbieden. Die verwerking heeft alles te maken met advent. Ria van Oosten stelt dat ook degene die dacht niets kunstzinnigs te kunnen maken, verrast zal zijn over zijn of haar eigen kunnen in de kunst! Ria van Oosten houdt zich vooral bezig met het maken van sculpturen. Inspiratiebron voor haar werk is met name de bijbel. Het creatief bezig zijn is voor haar een ‘uitleven van haar christen-zijn’ (zie www.mariavanoosten.nl). Mocht u thuis een pritt-stift hebben neem deze mee.
Ds. Marco Visser


De gespreksgroep over het christelijk geloof (met de mogelijkheid om belijdenis te doen) komt op dinsdag 20 november weer bij elkaar in de kerk tussen 20 en 22 uur. Je kunt er zo bij aanschuiven.
Ds. Jurjen G. Fennema

‘Mister’ Vijverhof doet een stapje terug
Jarenlang was hij het gezicht van de pastorale betrokkenheid namens Vierhoven in het wooncomplex voor ouderen, ‘de Vijverhof’ aan het Zagwijnpad. Als coördinator van de kern B5 kende Henk van Voorst niet alleen de mensen van Vierhoven, maar ook vele andere bewoners.

Nu heeft hij deze taak overgedragen aan Marjan Bood, inmiddels ook al aardig bekend in het huis. Wat zijn leeftijd betreft had Henk zelf bewoner kunnen zijn. Toch is dat niet de reden voor het neerleggen van zijn functie als coördinator. De broze gezondheid van zijn vrouw is dat wel. Voor man en mantelzorger Henk is het momenteel alle hens aan dek. En wellicht spelen de jaren daar wel een rol. Desalniettemin blijft Henk zijn mensen in de Vijverhof bezoeken, alhoewel ik vermoed dat hij met een nieuwe bezoekmedewerker (voor met name de nieuwe adressen) erg blij zou zijn. Dus vandaar mijn vraag:


Wie wil er namens Vierhoven enkele mensen in de Vijverhof bezoeken?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjan Bood (tel. 015 2563510) of bij mij (ds. Jurjen G. Fennema; tel. 015 2855055). Rest mij Henk te bedanken voor zijn jarenlange grootse inzet …. tot nu toe. Vanaf deze plaats wens ik hem en zijn vrouw ook veel sterkte toe om er weer bovenop te komen en samen van het leven te genieten.
Ds. Jurjen G. Fennema


Reminder: 29 november Delftbreed geloofsgesprek 
Na de geslaagde themadienst van 11 november over het bidden, kunt u nu het vervolg meemaken op 29 november in de Evangelisch-Lutherse Kerk: een Delftbreed geloofsgesprek tussen gemeenteleden van de toekomstige Protestantse Kerk van Delft over bidden. Ikzelf hoop dan een kort betoog te houden over bidden in Vierhoven. Maar veel aardiger is nog dat dominee Gerrit van de Kamp de sprekers van repliek dient. Op zijn onnavolgbare eigen wijze: deskundig, ter zake en met de milde spot die we van hem kennen. Zie voor meer informatie elders in dit blad.
Ds. Jurjen G. Fennema


Giften 
€ 10,- van V. d. L. voedselbank, € 10,- van W. wijkdiaconie en van K. € 20,- voor de voedselbank. Via mevrouw Van den Akker € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser


Waardebonnen voor de ZWO-projecten
De één kan de ander van dienst zijn door middel van het aanbieden en kopen van waardebonnen. Iemand biedt een dienst aan voor een redelijk bedrag en de ander koopt die dienst. Het aanbod is te zien op het bord in de koffieruimte. De opbrengst gaat naar de ZWO projecten in Zuid Afrika.

Op de gemeenteavond van 7 november werd een aantal bonnen door Han Kooreman bij opbod geveild. Verkocht werden onder andere een appeltaart, een chocoladecake en tien personen tekenden in op een running diner. En er zijn er al meer verkocht. Alles bij elkaar hebben de waardebonnen al meer dan € 300 opgebracht. Er is nog veel meer: etentjes, gebak, een foto laten maken, hulp bij het invullen van het belastingbiljet, het plakken van een lekke band, bijles in wiskunde of engels, beitels laten slijpen, uw foto’s op de computer terug laten zoeken of het schoonmaken van een horloge. Heel wat gemeenteleden bieden hun diensten en expertise aan! Kijk op het prikbord en nieuwe aanbiedingen zijn natuurlijk welkom. Hang ze er bij! Wilt u een bon kopen dan kunt u die bij één van de diakenen verzilveren.
De diaconie