Protestants Kerkblad Delft - 20 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 november

Bij de diensten
Zondag 23 november
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, genaamd ‘Christus is Heer’, richt de blik naar het einde der tijden. We lezen Daniël 12:1-4 en Matteüs 24:14-35.
Prediker kwam tot de slotsom: “Voor alles is er een tijd en plaats onder de zon”. Maar aan alles komt een eind, dus ook aan de tijd. Dat vooruitzicht wordt ons geschilderd in de openbaring aan de profeet Daniël en in de rede over de laatste dingen van Jezus. Teksten die gaan over het einde der tijden noemen wij apocalyptische literatuur. Apocalyps betekent letterlijk openbaring: dan pas zal echt duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen en wie de scepter zwaait. Maar die duidelijkheid komt ons niet aanwaaien. Je kunt het vergelijken met het smelten van erts tot zilver. Er is veel vuurwerk voor nodig om het zilver uit te zuiveren. Geen vuurwerk dus aan het begin van het nieuwe jaar, maar juist aan het einde van het oude: een Chinese 1000 klapper. Je weet wanneer die bijna aan zijn eind is: de knallers volgen sneller op elkaar en klinken harder. Daarna klinkt de eindknal.
Dit scenario heeft enorm tot de verbeelding gesproken in de geschiedenis. Het was koren op de molen van doemdenkers die zeker meenden te weten dat het einde der tijden was aangebroken. Wat moeten wij met dit scenario anno 2014? Zijn er verschrikkingen die hun weerga niet kennen? Er zijn genoeg mensen, slachtoffers, getroffenen, rouwenden die instemmen met de klaagzang van Jim Morrison (The Doors): “This is the end” (“Dit is het einde”). In West Afrika, op de plek van de vliegramp in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Wie zal het zeggen?
Er valt niet meer zoveel te doen wanneer het einde der tijden als een zwaard van Damocles je boven ‘t hoofd hangt. Maar wij zijn toch geen konijnen die roerloos blijven zitten in de lichtbundel van de koplampen van de auto?
Nee, je moet een apocalyptische tekst niet lezen als een onafwendbaar rampenscenario. Je moet het zien als een ultieme, laatste oproep om de wereld beter te maken en je daarvoor in te zetten. Want anders….
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Jacoba Antonina Harkes-Hobo
*19 augustus 1928 † 3 november 2014
Coby Harkes kwam uit een warm gezin en heeft daar de vruchten van geplukt. Zij gaf veel liefde en tijd aan haar naasten. Ze had een verrassende humor en zij gebruikte dat om zich in moeilijke situaties te handhaven. Als moeder was ze liefdevol en streng. Ze had heel duidelijk voor ogen wat zij wel en niet wilde. Haar man heeft lang bij de marine gediend en de marine was ook háár leven. Met trots keek ze naar de foto van haar man in tenue. Haar man ging niet voor drie maanden weg, zoals tegenwoordig, maar voor anderhalf jaar. Voor beiden was het dan ook een hele verandering toen hij thuiskwam, in Den Haag ging werken en voorlichting ging geven op scholen. Zijn overlijden droeg zij moedig en met stil verdriet. Zij was gek op haar kleinkinderen en zij koesterde Anja, haar dochter. 
Zij was lid van de groep die bezoeken en kerkdiensten in Die Buytenweye verzorgt. Zij deed dat met aanstekelijk enthousiasme. Zij doorspekte haar woorden met humor in sappig Amsterdams. Heel langzaam zag je haar ouder worden. Toen ze de boodschap kreeg dat ze Alzheimer had, brak een erg moeilijke tijd aan. Ze was verbijsterd toen ze het hoorde. Maar ze herpakte zich en ging gewoon door. Ze verloor haar optimisme niet bij het steeds beperkter worden van haar horizon. Uit de keuze van 1 Petrus 1:22b ‘Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart’ als tekst voor haar uitvaartdienst blijkt hoe ze met haar geloof in de wereld stond.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen uit de kerk, de lieve groeten en bezoeken na mijn heupoperatie.
Wil Oosterman-Mak

Kunst tijdens Advent
De commissie Kunst en Kerk wil de wanden van de kerkzaal tijdens adventsweken en kerst voorzien van kunstwerken. U kunt bijvoorbeeld denken aan een mooi gedicht. Daar maakt u een kalligrafisch werk van of een foto. Ook kunt u een collage maken of een schilderij. De kunstwerken verbeelden iets van de verwachting die er leeft in de adventstijd of geven de kerstvreugde weer. 
Tegelijk kan het werk “klinken” als het verhaal “een witte kerst” van Godfried Bomans. Bomans’ verhaal schuurt en appelleert aan de kerstgedachte die meer inhoudt dan een gezelligheidsfeestje. In de kerk zijn lijstjes aanwezig waarin een A4-tje past. Levert u iets in een ander formaat, dan graag zelf voor ‘het-touwtje-aan-de-achterkant’ zorgen. Informatie bij Marco Visser. Inleveren kan tot en met 25 november. 
Ds. Marco Visser

Laat je inspireren door Mark Rothko
De commissie Kunst en Kerk wil op zaterdag 29 november de tentoonstelling van Mark Rothko in het gemeentemuseum in Den Haag bezoeken. Er is een gids gereserveerd voor een rondleiding (maximaal 20 personen). Om half 2 precies verzamelen we in de hal achter de loketten. 
Aanmelden kan bij Karel Heitkamp, 015-2613210 of heitkamp.kl.sr@gmail.com. Graag aangeven of u een kortingskaart hebt. Aanmelden in de kerk kan ook. Op het buffet ligt informatie en een intekenformulier.
Namens de commissie Kunst en Kerk, Karel Heitkamp

Plannen krijgen vorm rond tweede kerstdag.
Om 16.00 uur gaan de deuren open. Tafels staan klaar met koffie, thee, fris en wat lekkers. Kerstmuziek, kerstliederen en kerstverhalen klinken voor jong en oud. Om 18.00 uur begint de maaltijd (19.00 sluiting). In de kerkzaal is een open podium. De uren zijn opgedeeld in blokjes van tien minuten. Wil je iets laten horen, een kerstlied of stuk muziek (maximaal ongeveer 10 minuten) of heb je andere talenten die de feestvreugde kunnen verhogen meld je aan bij Henny Melis, 015-2618796 of Marco Visser, 015-2577147. 
Ds. Marco Visser

Hanna Wapenaar
Hanna Wapenaar werkt vanaf januari 2015 als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie bij het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. Dit centrum verzorgt bijbelstudies in lokale geloofsgemeenschappen waar mensen worstelen met armoede, geweld en ziekte. Hanna gaat samen met collega’s bijbelstudies verzorgen en zal het centrum ondersteunen in de communicatie.
Zuid-Afrika kampt met grote problemen: extreme armoede, ongelijkheid en hiv/aids. Veel vrouwen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Samen met lokale kerken wil het centrum met name vrouwen, jongeren en mensen met hiv/aids aan de hand van bijbelverhalen ondersteunen in hun strijd tegen armoede en geweld. Via bijbelstudies krijgen mensen handvatten aangereikt om hun leefsituatie te veranderen. De bijbel blijkt daarin een grote bron van kracht en hoop te zijn.
Medewerkers van Ujamaa weten tijdens de bijbelstudies een veilige sfeer te creëren, zodat mensen hun problemen bespreekbaar durven te maken. Deelnemers aan de bijbelstudies ontdekken hoe God tot hen spreekt. Ze leren hun schaamte te overwinnen en het zwijgen te doorbreken. In gesprek met elkaar verkennen ze hoe ze met problemen kunnen omgaan en hoe ze met elkaar kunnen samenwerken om verandering te brengen in de harde dagelijkse realiteit.
Hanna geeft op zondag 23 november in de Vierhovenkerk een presentatie over haar toekomstig werk bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg.
ZWO-commissie

Zondag 30 november
De adventstijd begint, de periode waarin toegeleefd wordt naar het kerstfeest. De lezingen zijn Jesaja 63:19b-64:8 en Marcus 13:24-37. Aan deze dienst werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee. Als stapellied heeft de leiding van de nevendienst gekozen voor lied 513. We zingen couplet 1 ‘God heeft het eerste woord’. Het adventslied waarmee dit kerkelijk jaar begonnen wordt, is lied 433 ‘Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht, licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’s kind’. 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
23 november Jericho
30 november 1e advent: Adam, waar ben je? 
Kindernevendienst adventsproject
Wie weg is, wordt gezien. Dat klopt toch niet? Wie weg is wordt toch juist niet gezien? En toch kun je gevonden worden als je weg bent. Door God. Hij moest wel heel goed zoeken, want we waren erg ver weg en hadden ons heel goed verstopt. We zien het al bij Adam en Eva, zij verstopten zich achter de struiken. Herken je dat? Hebben jullie je ook wel eens verstopt toen je bang was? Maar je kunt ook verdwaald zijn. Dan is het heel fijn wanneer je gezocht wordt. God zoekt ons, de mensen, zelfs wanneer die van Hem afdwalen. Daarom hangen we onze naam in een ster op de poster achterin de kerk. Wie vinden we daar nog meer?
Gabrielle Uitbeijerse

30 november Tienerdienst: Houdt God van een geintje?
Heeft Jezus ooit gelachen? Over die vraag ontstond in de middeleeuwen veel geruzie tussen monniken. De vraag doet denken aan de discussie of je van de profeet Mohammed een cartoon mag maken. Of -wat dichter bij huis- wat vinden we van het liedje “Jezus had genoeg aan wijn” van het zangduo De Positivo’s (Van Kooten en De Bie)? 
Kortom is lachen zegen of vloek? Naar het antwoord op deze vragen gaan wij op zoek. Wat is de grens waar leuk zijn ophoudt en kwetsen begint.
Namens Wilma, Corrie, Tobias en Marius,
Ds. Jurjen G. Fennema

Sociëteit
Het vervoer over vaarten en vlieten in en om Midden-Delfland is de titel van de presentatie die Jacques Moerman op dinsdag 25 november voor de Sociëteit Vierhoven geeft. Vanaf de Middeleeuwen tot zo’n 50 jaar geleden werden de waterwegen van Delfland intensief gebruikt voor het vervoer van personen, groente naar de veiling en de vrachtvaart naar Schipluiden. In de streek herinneren rolpalen, boogbruggetjes, vaarsloten en jaagpaden aan de regionale scheepvaart. Windassen, boterhuizen en secreten langs het water zijn verdwenen. We volgen de trekschuitroute van Den Haag (Rijswijk) naar Rotterdam en van Delft naar Vlaardingen/Maassluis. De spreker gebruikt naast dia’s van huidige situaties ook afbeeldingen van oude kaarten, prenten en schilderijen.
Oud en jong zijn welkom. Vanaf 13.30 uur staat de koffie en thee klaar. Om 16 uur sluiten we af.
Namens het Sociëteitsbestuur
Henk van Strien

Gemeenteavond 25 november 
Inspiratie handen en voeten geven
The Mall, de ABC-gemeente en de Mattheuswijk zoeken wegen om Christus te dienen in de directe omgeving van onze wijk. Binnen de PKN-gemeenten werden in het verleden al verschillende missionaire-diaconale dagen georganiseerd door René Strengholt en Alie Leeflang. 

Hoe werkt de Vierhovenkerk vanuit haar roeping om Christus te dienen? In lied 362 staat: ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen. Welk verlangen wekt Hij bij ons en welk verlangen stilt Hij?’ Welke mogelijkheden zijn er voor de gemeente van Christus? 

Dinsdag 25 november wil de kerkenraad daarover met u in gesprek en bezien welke gaven we in huis hebben. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur in de Vierhovenkerk. 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 25 november van 19.00 tot 19.45 uur. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas, 015-2622444. Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Diaconale collecte
Drie keer per jaar mag de wijkdiaconie een bestemming kiezen voor de diaconale collecte. De diaconie heeft in de maand oktober bij gemeenteleden gepeild welke bestemming de voorkeur heeft. Men kon kiezen uit zes doelen en men had de mogelijkheid zelf een doel toe te voegen. De voedselbank en het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) haalden de meeste stemmen, gevolgd door het Interkerkelijk Diaconaal Centrum Jessehof. In januari komt de voedselbank aan de beurt en in mei Jessehof. 
Co van der Maas, voorzitter ISF, licht de collecte toe:
“Onze kerk is lid van het ISF. Samen met nog elf andere kerken en geloofsgemeenschappen (waaronder de Turkse Moskee) zorgen we met vrijwilligers en geld voor mensen die onverwacht in acute financiële problemen zijn geraakt. Soms komt dat door verwijtbaar gedrag, meestal door overmacht of onkunde. 
Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe WMO-wet van kracht. Voor veel mensen, die het toch al niet breed hebben, betekent dit een achteruitgang van de hoeveelheid besteedbaar geld en/of achteruitgang in de zorg die ze nodig hebben. De volledige gevolgen zijn nu nog niet te overzien, maar we zijn er van overtuigd dat het een grote impact zal hebben. Eveneens verwachten we een groei van het aantal mensen dat een beroep zal gaan doen op het ISF. Dat betekent dat er meer geld nodig zal zijn. Om die reden zijn we erg blij met uw bijdrage in de collecte van 23 november.”
De diaconie 

Wie heeft er DE-punten?
De voedselbank heeft opnieuw afspraken gemaakt met Douwe Egberts voor het inleveren van punten in ruil voor pakken koffie. Bij de Vierhovenkerk zijn tot nu toe 87.620 punten ingezameld. Een mevrouw had er zelfs 33.000 verzameld. De voedselbank krijgt hiervoor ongeveer 180 pakken koffie! 
Hebt u punten liggen? Wilt u ze inleveren voor pakken koffie? Dat kan in de kast in de koffieruimte van de Vierhovenkerk in het vak: zegeltjes en bonnetjes. Aan een diaken geven mag natuurlijk ook.
De diaconie

Opbrengst collecte
De collecte van de Dienst van Schrift en Tafel van woensdag 5 november in Woonzorgcentrum Abtswoude heeft €84,15 opgebracht en is bestemd voor de diaconie.
Margot Mekkes

Gift
Van NN € 1.000 voor de wijkdiaconie, hartelijk dank. 
Ds. M. Visser

Inleverdatum kopij 
PKD 21 verschijnt op zaterdag 6 december. Kopij kan tot dinsdag 25 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.