Protestants Kerkblad Delft - 20 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 november

Bij de diensten
Zondag 29 november, Tienerdienst
De tienerdienstcommissie steekt de handen uit de mouwen voor duurzaamheid en Sinterklaas. Iedere maand komt de tienerdienstcommissie bijeen en is er ruimte voor bezinning en actie. Na het bestuderen en bespreken van een Bijbelgedeelte steekt men de handen uit de mouwen. Dit keer komt Exodus 16 aan de orde. Dit Bijbelgedeelte leert het één en ander over het omgaan met het voedsel dat we uit Gods hand ontvangen. Naast voedsel is er meer dat we zo maar krijgen. Met die dingen die we gratis krijgen zal deze zondag gewerkt worden. Er kunnen de mooiste dingen van gemaakt worden. En dat wat je ontvangen hebt, kan jij dan weer op jouw beurt doorgeven of cadeau doen. Vanzelf zijn de ‘picosols’ aanwezig, die ronddraaien op zonne-energie. De leiding van de tienerdienst bestaat uit Tobias de Haas, Janine Rijpkema en Michèle Kooistra.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst - Kinderen: hoe laat is het?
‘Toen Herodes koning van Juda was…’. Zegt dat iets over de tijd? Of is het tijd voor iets anders? In de Bijbelverhalen ontdekken we dat het tijd is voor een nieuw begin. Voor ons is deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerst. Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij? Dat gaan we met de kinderen ontdekken. Voor elke zondag is er een thema dat gaat over de tijd.

Op eerste Advent, 29 november, is het tijd om te verwachten. Zacharias en Elisabeth zijn gelovige mensen. Maar als een engel vertelt dat ze een kindje krijgen, vraagt Zacharias: 'Hoe kan ik weten of dat waar is?' De daarop volgende zondagen is het tijd om te luisteren, om op weg te gaan en om te zingen. Met Kerst is het tijd voor het Licht.

Graag zien we je de komende tijd in de kindernevendienst! 
29 november Zacharias en Elisabeth - tijd om te verwachten
06 december Engel bij Maria - tijd om te luisteren
De kindernevendienstleiding

In memoriam Anna Kila–den Hertog *11 oktober 1927  9 november 2015
Tel je zegeningen, tel ze één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Zij bad dit aan het einde van de dag en uitte zo haar dankbaarheid voor wat het leven en God haar gegeven had. Zij was verpleegster in hart en nieren en vertelde graag over haar ervaringen. Zij heeft met haar man heel veel gereisd. Ze was een moeder die er altijd was, liefdevol, geen knuffelmoeder, zij stelde duidelijke grenzen maar ook aan haar zelf als later haar kind ver weg trok, dan wilde zij de toekomst van haar kind niet belemmeren. Je moest je eigen weg kunnen gaan. Haar verdriet was wel intens daarna. Zij cijferde zich vaak weg. Gebeurd is gebeurd was ook een uitgangspunt in haar leven, ze zou niet gauw terugkomen op iets vervelends. Ze leefde vanuit een zekere regelmaat. Zij bewaakte de harmonie in het gezin. 
Ze was bescheiden. Ze vroeg zich wel eens af of ze wel goed genoeg was. Ook ten aanzien van haar geloof kwam die vraag op. Ik heb mijn best gedaan, én amazing grace, de wonderlijke genade van God, waren zwaar bevochten antwoorden. Ze vond het fijn om samen te bidden, alleen bidden was moeilijk voor haar. Ze wilde de kinderen geen verdriet doen met haar overlijden. Ze geloofde standvastig en had zo voldoende steun om zich ook te interesseren voor andere invloeden. Wij hebben haar zaterdag 14 november op Jaffa begraven. 
Ds. David Knibbe

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven
Opnieuw dank aan alle schrijvers die meededen aan de Amnesty brieven: In november schreven we negentig brieven! Een mooi resultaat en alle schrijvers heel hartelijk dank daarvoor. Op 6 december schrijven we weer voor een aantal schrijnende gevallen: in Turkije, Saoedi-Arabië en Marokko. Schrijft u ook weer mee ? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Uit de kerkenraad
Door de Kindernevendienstleiding zijn een aantal voorstellen gedaan rond het kindermoment in de eredienst. Welk lichtjeslied wordt er gezongen? Wanneer komen de kinderen terug in de kerkzaal en hoe gaat het aansteken van de beide lichtjes? De kerkenraad sprak er over en kon instemmen met de voorstellen. U zult de kleine aanpassingen vanzelf merken in de komende tijd.
Wanneer ouderlingen of diakenen vertrekken aan het einde van hun ambtstermijn is het tegenwoordig een goede gewoonte om een zogenaamd exit-gesprek te houden. Daarin wordt aan de oud-ambtsdrager gevraagd hoe de ambtsperiode is bevallen en of er nog zaken zijn die hij/zij wil meegeven aan de kerkenraad. Dit zijn vaak hele nuttige adviezen en de kerkenraad besprak het verslag van zo’n exit-gesprek met Piet Steffens.
De moderamina van de wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven gaan regelmatig met elkaar vergaderen. Het doel is om elkaar beter te leren kennen, onder andere door het bespreken van actuele onderwerpen. In november staat het jeugd- en jongerenwerk op de agenda. Zo wordt de onderlinge samenwerking verbeterd.
De stand van de zonnepanelen actie wordt wekelijks op de beamer in de kerk gemeld. Omdat het zo’n fantastisch resultaat is wil ik dit ook hier melden: de toezeggingen plus de gehouden bazaar is in totaal meer dan € 20.500.
Peter Plugers, scriba

Top2000-dienst
Het nieuwe jaar muzikaal en samen goed beginnen? Doe mee met de Top2000-dienst!
Waar: Vierhovenkerk
Wanneer: Zondagmiddag 3 januari 2016 van 15.00 tot 17.00 uur
Wat: Samen zingen en luisteren naar favoriete top2000
                nummers die niet alleen op de radio maar ook 
                in de kerk thuis horen
Wie:         De muziekgroep uit de Hofkerk en 
                zanggroep Du Daim uit de Vierhovenkerk en u/jij!
Kan ik meedoen?:
          Ja! Laat ons weten welk lied jij zou willen horen? 
                Of zelf zou willen zingen/spelen?
Repetities:Op maandag (16 november, 30 november, 
                14 december, 28 december) en de generale repetitie
                met iedereen die meedoet op zaterdag 2 januari 
                (niet alle repetities zijn voor iedereen, 
                precieze data per persoon/deelnemers volgen)
Is er een nummer wat je graag wilt horen? Je kunt stemmen op: http://goo.gl/forms/oHLm7uwZMy. Wil je meedoen en/of zelf een lied ten gehore brengen? Mail Michelle Coodee, michelecoodee@hotmail.com (zanggroep Du Daim). We zien u/jou heel graag op zondagmiddag 3 januari, vanaf 15.00 uur in de Vierhovenkerk. Tot dan!
Muziekgroep Hofkerk en Zanggroep Du Daim, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 21 verschijnt op zaterdag 12 december. Kopij kan tot dinsdag 1 december 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Adventsperiode
Op 29 november begint de adventsperiode. Met de kinderen volgen we de eerste weken verhalen uit het Lucasevangelie. 
Het thema van de nevendienst is: “Hoe laat is het?” Er is een poster met een klok. Gedurende vier weken wordt iedere keer een kwart van de klok ingevuld. 
Zondag 29 november gaat het over Zacharias en Elisabeth. Het verhaal is te lezen in Lucas 1:5-25. “Wie iets wil begrijpen van de grote doorbraak van Gods nieuwe wereld in de wereldgeschiedenis, moet beginnen met op de kleintjes te letten. Die moet allereerst leren te kijken naar de mens die niet zoveel in de melk te brokkelen heeft. Of nog anders gezegd, naar de mens die nog niet tot bloei is gekomen. Wie het koninkrijk van God wil ontvangen zal zich niet te groot -of te oud- moeten achten om een kind in de armen te nemen. Daar staan Zacharias en Elisabeth model voor. Vanuit het grote wereldtoneel zoomt de evangelist in op deze ene priester en zijn vrouw, en hun verwachtingen, die bijna stilgevallen zijn.” (bewerkte tekst uit De Eerste Dag – winter 2016)
Ds. Marco Visser

Zondag 6 december
Nadat we op de eerste advent hoorden van een ontmoeting tussen de engel Gabriël en Zacharias is het dit keer de ontmoeting tussen de engel en Maria. Het verhaal staat in Lucas 1:26-38. Opnieuw worden onze ogen gericht op ‘het kleine’, ‘het afgelegen oord’ en op ‘dat wat er niet meteen toe doet’. Ook daar kunnen we de hand van God in de geschiedenis waarnemen. Kort na de aanslagen in Parijs zei iemand: “Het gaat om de ontmoeting met de ander. Je moet je daarin oefenen. Spreek met je geliefden, met je familie, oefen daar het gesprek en maak die kring steeds groter. Zo kun je aan de vrede werken. Dus op de kleine vierkante meter beginnen en je zo oefenen in vrede. Vredestichten, dat kunnen we allemaal.” In dit verhaal uit Lucasevangelie wordt de geboorte van de Vredevorst aangekondigd. Hij zal op wonderbaarlijke wijze vrede brengen voor heel de mensheid. Hij gaf zijn leven voor ons. ‘Kwam in ons aards bestaan, nam onze gestalte, onze zwakheid aan, aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. Kyrie eleison (Liedboek 574).’
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 8 december van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden bij Els Alblas, telefoonnummer 015 262 2444. Kom ook gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Sociëteit Vierhovenkerk
Dinsdag 8 december van 14.00 uur (vanaf 13.30 uur is de inloop) tot 16.00 uur is er Sociëteit. Opnieuw mogen wij Dries van den Akker s.j. begroeten. Dit keer spreekt hij over het Weinachtsoratorium van Bach. Hij laat ook delen horen. Al eerder mochten wij van deze begenadigde spreker lezingen horen. Nu dus over het beroemde Kerstoratorium. Voor de liefhebber, als je dat zo mag zeggen, is het smullen geblazen. Jong en oud is van harte welkom. 
Ds. Marco Visser

Studiehuis 2015-2016
Op 10 december om 20.00 uur in de Vierhovenkerk wordt Exodus 20:4-6 besproken. Max Arab schrijft in ‘mensenkinderen de tien geboden. Vijf op hoop van zegen’ bij dit gebod:
‘Afgoden zijn het werk van mensenhanden wordt er gezegd (onder meer in Deuteronomium 4:28, Jesaja 2:8 en Psalm 115:4). Maar bij wat door mensenhanden is gemaakt hebben mensen zich iets voorgesteld. Inbeelding gaat aan alle uitbeelding vooraf. Allereerst heeft zich een denkbeeld gevormd. Daarna wordt er iets tot god benoemd dat in een intrigerende vorm of functie toevallig in de natuur voorhanden is (grillige boomstronken, rotspartijen, de zon, maan, sterren). Op grond van allerlei oervormen kunnen dergelijke afbeeldingen ook met de hand worden vervaardigd. Er omheen voltrekt zich een ritueel. Via deze –al of niet gehouwen of gesneden godenbeelden pakt de bijbel juist de denkbeelden aan. Tegenover de dode brokken hout of steen werd de levende God van Israël gesteld.’
Wil je/wilt u aanschuiven dan ben jij/bent u van harte welkom. Een opstapje kunt u onder andere vinden in het boekje van B. Luttikhuis ‘Tien vormen, om je vrijheid te bewaren’.
Ds. Marco Visser

Zonnepanelen: actie bijna afgelopen!
Op 29 november sluiten we de actie met tromgeroffel af. Wat is de opbrengst van de actie voor de zonnepanelen op de Vierhovenkerk op die laatste dag? Ruim voldoende voor ons gemeentelijk aandeel in de totale investering, dat weten we nu al wel. 
De tussenstand van dinsdag 17 november is € 20.575,-. De zonnepanelen kunnen we plaatsen! Wilt u weten wat de eindstand is? Kom dan 29 november naar de Vierhovenkerk of luister naar de dienst!
Dank u voor alle toezeggingen die binnen zijn gekomen en nog binnenkomen tot 29 november bij Bauke Zelle (bzelle@pgdelft.nl). Bauke zal u binnenkort een verzoek doen om de toezegging over te maken. De komende weken ontvangen we offertes, beoordelen deze en bespreken ze in het College van Kerkrentmeesters. Zodra we meer weten over de planning van de plaatsing, hoort u van ons. Als ze op ons dak liggen, organiseren we een feest!
Namens de zonnepanelencommissie, Gabrielle Uitbeijerse

Gemeenteweekeinde 2016
‘Het leven lacht je toe!’
Het gemeenteweekend komt er weer aan! Van vrijdag 4 maart tot en met zondag 6 maart 2016 hopen we met vele gemeenteleden uit de Vierhovenkerk een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. 
Sarah, de vrouw van Abraham, staat centraal. Sarah lacht wanneer ze hoort dat ze op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen. Dit lachen leidde tot het thema, ‘Het leven lacht je toe’. Een positieve en prikkelende insteek. Want wat behelst ‘het leven’? Gespreksgroepen, creatieve en muzikale activiteiten staan op het programma. 

U kun zich aanmelden bij een van de commissieleden of via de e-mail: mamekkes@telfort.nl. Wacht niet te lang, want vol is vol!! 
De organisatiecommissie, Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes Henny Melis, Janneke Nolten, Linda van der Steenhoven en Marco Visser 

Agenda
02 december 19.15 uur basiscatechese, Vierhovenkerk
02 december 20.00 uur moderamen, Vierhovenkerk
08 december 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
08 december 20.00 uur wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
09 december 19.15 uur basiscatechese, Vierhovenkerk
10 december 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk