Protestants Kerkblad Delft - 20 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 19 november

Bij de diensten
Zondag 19 november ‘De vreugde voert ons naar Gods huis’
Jakob droomt in Luz. Hij legt zijn hoofd op een steen en ziet engelen omhoog gaan en afdalen. Hij krijgt van God dezelfde beloften te horen als Abraham. De plaats waar dit gebeurt, markeert Jakob en hij noemt die plek ’Betel’, dat wil zeggen ‘huis van God (v.17,19,22).’ Het verhaal staat in Genesis 28: 10-22. De liederen 815 ‘Het eerste licht raakt Jakob aan’ en 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ zijn bij dit Bijbelgedeelte geschreven. Lied 815 legt alle nadruk op de Gods naam: ‘Ik ben, Ik zal er zijn’. De Gods naam staat viermaal in dit gedeelte uit Genesis (v. 13,13,16,21). Lied 280 is vooral bij vers 22 gedacht en gaat over het huis van God. Het is een lied dat de nadruk legt op de lofzang die we gaande houden als gemeente. De eerste zin brengt dat meteen onder woorden: ‘De vreugde voert ons naar dit huis waar ’t woord aan ons geschiedt.’ 
Ds. Marco Visser

Taizéviering cirkelt om de liefde
19 november om half 5 in de Vierhovenkerk vindt de volgende Taizéviering plaats.
In de Taizévieringen speelt de stilte een belangrijke rol. “Wanneer wij proberen de gemeenschap met God uit te drukken, gaat dat snel ons verstand te boven. Maar in de diepte van de mens bidt Christus door de heilige Geest meer dan wij vermoeden. Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.” Naast de gebedsstilte tijdens de voorbeden is er tijdens de viering een periode van tien minuten waarin men zwijgend mediteert op een lied of Bijbeltekst. Op 19 november horen we Jezus zeggen: ‘Blijf in mijn liefde’ (Johannes 15:9-12). De volgende Taizévieringen in dit seizoen zijn: 21 januari, 18 februari en 11 maart 2018.
Ds. Marco Visser

Amnesty en Fair Trade
Zondag 19 november schrijven we weer Amnesty brieven. Dit keer schrijven we voor de vakbondsactivist Raza Shahabi in Iran, voor een organisatie voor rechtshulp in Indonesië en voor de mensenrechtenactivist Abdulazziz al-Shubaily. Een maand geleden schreven we samen ongeveer tachtig brieven. We hopen dat u deze keer ook meedoet. U vindt ons in de hal van de kerk met de brieven en fair trade producten uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Creatieve workshop
Herma Kooreman en Nel van Bokhorst verzorgen op zondag 19 november, na de dienst, een creatieve workshop. De workshop heeft een Afrikaans tintje in verband met het ZWO-project: “Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen” bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika. Hanna Wapenaar heeft afgelopen drie jaar bij het centrum gewerkt. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze workshop, na de dienst, en voor de ZWO-maaltijd.

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10 en 12 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. 
Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.

Komende Data in seizoen 2017/2018:
2017: 7 december,
2018: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud).
Voor contact: Jasper van der Kooij, 015-2611757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, 015- 2618796 (h.melis@kpnmail.nl)

Dinsdag 28 november, Sociëteit Vierhovenkerk
Met de “Lotus” over de wereldzeeën 
Op 28 november zijn Carla en Co Zwetsloot onze gasten. Ze zijn zeezeilers en met hun zeiljacht “Lotus” bevaren zij al vele jaren de wereldzeeën. Gedurende vijftien jaar hebben zij een route van 60.000 zeemijl (110.000 kilometer) afgelegd. Daarbij hebben ze zestig landen bezocht. Ze bezoeken landen en eilanden die nagenoeg alleen per eigen zeilboot te bereiken zijn. En welke culturen, welke levensgewoonten en religies tref je daar aan? Daar zullen we tijdens de presentatie veel van zien en horen.
Hun langste tocht duurde onafgebroken twintig dagen van de Galapagos-eilanden naar de Marquesas-eilanden over de Stille Oceaan. Neem de kaart er maar bij. Hoe gaat zo’n tocht? Het zijn lange dagen op een beweeglijke zeilboot. En waar is deze boot toe uitgerust? Hoe bepaal je de route die je vaart? Hoe veilig is het varen? U komt deze middag uit de eerste hand veel te weten over deze avontuurlijke zeiltochten.

U bent weer van harte welkom op de Vierhovensociëteit in de Vierhovenkerk. We beginnen om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur staan koffie en thee voor u klaar. De toegang is vrij. 
Het bestuur van de sociëteit

Van de Bazaarcommissie
Zoals we eerder meldden was het resultaat van de Bazaar 2017 bijna net zo veel als vorig jaar … Het blijkt voorlopig zelfs meer: € 7889. Onze vooraf gestelde doelen kunnen we dan ook als volgt financieel ondersteunen:
* Kinderen in de knel: € 3500
* Tandartsproject Estelí: € 1000
* Kunst in de kerk/Wisselende tentoonstellingen 
  in de kerkzaal: € 1000 
* Zorgboerderij Buitengewoon 3/inrichten serre: € 1000.
Het restant gebruiken we om promotiemateriaal voor de Bazaar voor volgende jaren aan te schaffen en om een bijdrage te kunnen leveren aan het uitje van de Horizon.

Van voorverkoop naar doorverkoop
De voorverkoop, die in aanloop naar de bazaar dit jaar startte, willen we als ‘doorverkoop’ een vervolg geven. U kunt waardevolle en grote artikelen, graag vergezeld van een foto + korte omschrijving, doorgeven aan Wessel de Haas (E:wesselbartdehaas@gmail.com) of Han Kooreman (E:han.kooreman@gmail.com). U moet dan denken aan bijv. een fiets, een boekenkast, een paar stoelen, een televisie of een koelkast. U wordt steeds up-to-date via de infozuil in de hal van de kerk geïnformeerd, terwijl ook de nieuwsbrief daarvoor gebruikt zal worden. 
De opbrengst gaat via Dick de Haas, die de financiën van de bazaar beheert, naar de bazaar 2018. We hopen op een interessant aanbod en dito afname!
Namens de bazaarcie, Han Kooreman


Zondag 26 november
Horen, zien en zwijgen. OF hij kwam, hij zag en hij overwon. Puntige gezegden in drieën die ons iets te zeggen hebben. Het eerste wil ons laten zwijgen, je moet niet alles doorvertellen wat je hoort. Het tweede vertelt ons van een krachtdadige overwinning van een gelauwerde Romeinse veldheer. In onze lezing vinden we ook een drieslag: hij hoorde, hij zag en Hij sprak. Jakob hoorde en zag en God sprak. God wordt ter sprake gebracht in het horen en zien van Jakob. God wordt als het ware ingebed in wat Jakob waarneemt. Wordt het spreken over God dan niet een soort buikspreken? God zegt wat Jakob toch al dacht? Dit soort gedachten wordt gelijk de kop ingedrukt als je Nathan tegen David hoort spreken over diens rampzalige overmeestering van Bathseba en haar man. God spreekt mensen ook tegen. Of luister eens wat Amos te zeggen heeft over zijn tijdgenoten, de rijken. Maar het kan kennelijk ook zo zijn, dat Hij meespreekt, inspeelt op wat wij vermoeden en waarnemen. De lezingen zijn Genesis 31:1-3, een klein fragment uit wat in de kindernevendienst aan de orde komt en Matteüs 24:14-35, aan de orde in het gezamenlijk leesrooster.

Op deze zondag kunt u zich inschrijven voor het gemeenteweekend van 16, 17 en 18 maart 2018. We gaan met Mozes onderweg en treffen op die reis ook elkaar aan, gemeente van de Heer. Wat zijn onze ervaringen? Als u en jij meedoet, wordt het nog zinvoller! Er zijn inmiddels veertig aanmeldingen binnen!!! Geef je snel op, want vol is vol!!
Ds. David Knibbe

Dinsdag 21 november, Sociëteit, 14.00 -16.00 uur Vierhovenkerk
Op de deze middag wordt de film: Like Father, Like Son. Japan, 2013 van Hirokazu Kore-eda vertoond.
De ouders van twee jongens staan in deze film voor een verschrikkelijk dilemma.
Dat verklaart alles, zegt een van de vaders in dit aangrijpende familiedrama als hij hoort dat zijn kind in het ziekenhuis verwisseld is met een andere baby. Want voelde hij niet altijd al dat de kleine Keita anders was? Bedeesder? Minder ambitieus? Minder begaafd?
Of die bloedband iets verklaart, zoals zijn eigen dominante oude vader graag denkt, en wat die dan verklaart, zijn vragen waar Hirokazu Kore-eda in zijn films steeds naar terugkeert. Wat betekent de band tussen ouders en kinderen? Welke verantwoordelijkheid schept die? En hoe verandert die over tijd als de kinderen zelf in de rol van ouders groeien?
Het dilemma waar de vier ouders in Like Father, Like Son voor staan, is de vraag of ze de jongens moeten ruilen. Wie beschouwen ze als hun echte zoon? Die met dezelfde genen of degene die ze hebben opgevoed? 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Koffie of thee vanaf 13.30 uur.
Het sociëteitsbestuur. 

Collecte voor ALEH
Voor zondag 26 november heeft uw diaconie gekozen om één van de collecten te bestemmen voor ALEH, in Israël. ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap, verstandelijk en lichamelijk. Meer dan 700 baby’s, kinderen, jongvolwassenen en adolescenten worden in al hun behoeften voorzien in de vier afdelingen van ALEH, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dit gebeurt in Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev. 
De medewerkers en vrijwilligers zorgen voor iedereen, Jood, Moslim en Christen. ALEH is een plek van verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël. Met ons medeleven en deze collecte kunnen wij een bijdrage geven aan de hulp voor deze kinderen. De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.
De diaconie

Vrouwen en de Bijbel in Zuid Afrika (deel3)
Het is bijzonder hoe de vrouwen mij geaccepteerd hebben als facilitator. Het eerste jaar in Zuid-Afrika liep ik mee met een collega die alles in het isiZulu deed. Als ik haar dan vroeg hoe het ging en wat er gedaan werd was haar reactie steeds: Powerful! Ja, daar had ik niet veel aan en ik voelde me dan ook heel erg een buitenstaander. In jaar twee mocht en kon ik dan eindelijk zelf wat meer doen met de groepen. Eerst alleen wat ijsbrekers of kennismakingsspelletjes; 'omdat jij creatief bent en ik niet' (aldus een collega) maar later ook hele bijeenkomsten en soms zelfs helemaal alleen, zonder collega of vertaler. Dat was een uitdaging maar daardoor kon ik wel door de groep opgenomen worden. Nu, in jaar drie, heb ik dat mogen uitbouwen. Gaf ik trainingen aan de vrouwen zodat ze zelf facilitatoren kunnen zijn in hun verschillende groepen en deed ik bijbelstudies bij verschillende groepen; mannen, vrouwen en jongeren. Ik ben zelfs zo geïndoctrineerd dat ik kan zeggen dat de Tamar campagne zo powerful is! 
Het verhaal van Tamar, in 2 Samuel 13: 1-22, is een verhaal waarin veel vrouwen zich kunnen verplaatsen. Het is een tekst die, zeker hier in Zuid-Afrika, niet vanaf de kansel te horen is. Ze wisten niet dat er zo'n tekst in de Bijbel stond, dat er bij God ook ruimte is voor verhalen over verkrachting! Tamar is niet een stil slachtoffer, ze is heel sterk aanwezig en spreekt meerdere keren, en dat in een patriarchale samenleving; het huis van koning David. Vrouwen mogen 'nee' zeggen en mannen moeten 'nee' accepteren. Het is belangrijk om geweld niet in een doofpot te stoppen, het moet aan het licht komen, daar help je niet alleen jezelf mee, maar ook anderen die nog niet de moed hebben om die stap te zetten.
Hanna Wapenaar

Doe mee met de Kerstinloop op tweede kerstdag.
In de namiddag en het begin van de avond is er weer een kerstinloop. U kunt zelf een bijdrage leveren tijdens de inloop: het kan een lied zijn alleen of samen met anderen, muziek maken, een gedicht voordragen of een salade maken. Mogelijk heb je een eigen idee. 
Wil je een bijdrage leveren, meld je aan bij Henny Melis (015) 261 8796 of Marco Visser (015) 257 7147.

Gebedsgroep
Op dinsdag 28 november van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep in de Vierhovenkerk bijeen. 

Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Giften
Van S € 50 (25 wijkdiakonie, 25 Voedselbank), van NN € 50 (25 voedselbank, 25 wijkkas). Hartelijk dank.

Kindernevendienst
19 november  Jakobs’ ladder Genesis 28
26 november Jakob, Lea, Rachel Genesis 29-33

Agenda
20/11 20.00 uur Jeugdteam VHK
21/11 20.00 uur commissie Herinrichting Kerkzaal, VHK
27/11 20.30 uur KND-leesrooster, Azielaan 333
28/11 20.00 uur commissie Kunst en kerk, VHK
29/11 20.00 uur Wijkdiakonie, VHK

Inleverdatum kopij
PKD 21 verschijnt op 2 december. Kopij kan tot dinsdag 21 november 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.