Protestants Kerkblad Delft - 21 2014

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 6 december

Bij de diensten
Zondag 7 december
Het thema “verstoppen en zoeken” van deze advent is wel heel duidelijk te zien in het verhaal over Hagar. Verstoppen wij ons, verstopt God zich, waarom, hoe werkt het? Het koninkrijk komt, maar is nu nog verborgen. Waar moeten we het zoeken? Is het er nu nog wel? Op 7 december lezen we Genesis 16. Verder lezen we de evangelielezing van de zondag die wonderwel bij het thema verstoppen past: Johannes 1:19-28: “Maar in uw midden is iemand die u niet kent”. We gaan op zoek naar de onbekende God. 
In deze dienst vieren we het avondmaal, God aanwezig in woord, brood en wijn, een ongehoord geheim!
Ds. David Knibbe

Dinsdag 9 december: Sociëteit Vierhovenkerk luistert naar de Messiah 
Dries van den Akker SJ is al vaker in ons midden geweest. Hij is een begenadigd spreker. Deze keer zal hij vertellen over de Messiah van Händel. De Messiah is samengesteld uit een groot aantal Bijbelteksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij heeft gekozen voor teksten die bij de meeste mensen bekend zijn.

Het complete werk duurt bijna drie uur. Het is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel gaat over de aankondiging en de komst van de Messias. Het tweede deel beschrijft het lijden en de opstanding. Het derde deel de rol van de Messias in het leven na de dood. Op 9 december wordt gekeken naar het eerste deel, passend in de adventstijd.
Händels muziek maakt attent en blij. Hij heeft de eeuwenoude teksten op muziek gezet en vaart gegeven. Aandacht wordt besteed aan de Bijbelse samenhang van de teksten en teksten ‘Ter Overweging’ worden toegevoegd. Dit alles in de hoop dat u zich zult warmen aan de gloedvolle klanken van koor en orkest.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
07 december 2e advent: Hagar, God ziet naar je om
14 december 3e advent: Jesaja, Ik roep je bij je naam

Kerstviering in Delfshove
Op maandag 15 december om 10.30 uur wordt in Delfshove in de recreatiezaal een kerstviering georganiseerd door de humanistisch raadsvrouwe, Katja Beerman. Medewerking wordt verleend door zuster Clara uit de Adelbertkerk en ds. Marco Visser uit de Vierhovenkerk. De muzikale begeleiding is in handen van Sonja Nowee.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt bijeen op dinsdagavond 16 december van 19.00 tot 19.45 uur. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas 015-262 2444. Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Preekvoorbereiding
Op woensdag 17 december van 14.00 tot 16.00 uur wordt de dienst van 4 januari voorbereid. We lezen Matteüs 2:1-12: het verhaal over de drie wijzen. Of waren het koningen? En waren het er wel drie? Vers voor vers wordt doorgenomen. Wie zich met de Schrift inlaat, wordt keer op keer verrast. Het is waar wat gezegd wordt: elk woord heeft wel 7 maal 70 betekenissen. Telkens is de context waarin het gelezen wordt anders, telkens zijn de lezers weer andere mensen. Eerst wordt gekeken naar wat de schrijver van toen bedoeld kan hebben. Wat was de lading van zijn woorden voor de lezers van de eerste, tweede eeuw? En wat werken die woorden nu uit? U bent van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Kerstbroodmaaltijd
Donderdag 18 december om 16.00 tot 19.15 uur is onze kerstbroodmaaltijd met soep, broodjes, koffie en iets lekkers. Ds. Jurjen Fennema en Sonja Nowee verlenen medewerking aan een kerstliturgie. Deze middag wordt gehouden in de bovenzaal van de Marcuskerk. Er is een lift aanwezig. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 11 december bij mevrouw T. van den Akker, 015-257 0385, Schijflaan 22.
Mevrouw T. van den Akker

Kinderkerstfeest
Zaterdag 20 december is het weer zover, dan vieren we het kinderkerstfeest in de Vierhovenkerk. En jullie, de kinderen van de kindernevendienst, zijn allemaal uitgenodigd! Het feest begint om 18.00 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur. We gaan luisteren naar een mooi verhaal, zingen liedjes, drinken en eten lekkere dingen en vanzelfsprekend maken we iets moois om mee naar huis te nemen. Als je een vriendje of vriendinnetje mee wilt nemen mag dat natuurlijk ook. Dat maakt het nog gezelliger. Wij hebben er nu al heel veel zin, we hopen dat jullie allemaal komen,
Tot zaterdag de 20e december! 
De leidsters van de kindernevendienst

Tweede kerstdag Kerstinloop van 16.00 tot 19.00 uur
Het belooft een hele happening te worden. Reeds twintig personen werken op één of andere manier mee, van gastvrouw tot organist, van zanger tot pannenkoekenbakker. Zangers zijn onder andere Jan Bouter en Plonie Schreuder. Ook wijkpredikanten doen een duit in het zakje. 
De kerstinloop is voor de gemeenteleden van de Vierhovenkerk en voor buurtbewoners uit de Buitenhof. Verder is vanzelf iedereen van harte welkom: het kerstkind nodigt allen. Wilt u een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het begeleiden van kinderen, een lied ten gehore brengen vocaal en/of instrumentaal of iets anders, meldt u aan. 
Voor kinderen is er onder andere een bingo, een kerstverhaal, een kerstkindervoorstelling. Voor ouderen een kerstverhaal en diverse muzikale optredens. 
Er is samenzang en het kerstevangelie klinkt en er is alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Verhoog de feestvreugde en kom. Informatie en aanmelding bij Henny Melis, 015-261 8796, of Marco Visser, 015-257 7147.
Ds. Marco Visser

Vitrinekast
Ook dit jaar wil de Commissie Kunst en Kerk in de advent- en kerstperiode kerststalletjes van gemeenteleden in de vitrinekast tentoonstellen. Als u in het bezit bent van een kerststal en als u het leuk vindt om deze in de vitrinekast van de kerk tentoon te stellen, dan kunt u contact op nemen Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com of 015-261 7155).
Marco Kuijper


Zondag 14 december
Net als in de veertigdagentijd voor Pasen is de liturgische kleur paars. Dat staat voor bezinning en inkeer als voorbereiding op het feest van de opstanding. Ergens in het midden van die paarse voorbereidingsperiode wordt de ingetogenheid onderbroken door de roze kleur van de vreugde: op de vierde zondag Laetare (‘verheugt u’). Een voorbode van de vreugde die ons te wachten staat. 
Niet anders is het in advent. Ook hier de paarse kleur van bezinning op de noodzaak en de betekenis van de komst van Jezus in de wereld. Maar ook deze maand vol ernst en van verstilling wordt onderbroken door een vrolijke eveneens roze zondag met de naam Gaudete (‘verblijdt u’). Ik vond een prachtig mooi gregoriaans Introïtusgezang, gezongen door de Britse folk-rockgroep Steeleye Span (altijd gedacht dat het Steely Dan was, maar niet heus!). Naar dat gezang gaan we kijken en luisteren om ons voor te bereiden op de dienst.
De schriftlezingen zijn ook om blij van te worden: Jesaja 43:1-7 met aan het begin in vers 1 meteen een Godswoord van troost voor het geplaagde en verstrooide volk Israël: “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!” De tweede Schriftlezing is Johannes 3:16-30, met daarin onder andere een fragment uit het nachtelijk gesprek tussen de farizeeër Nicodemus en Jezus. In dat gesprek legt Jezus uit wat de consequenties zijn van het ‘bij-name-geroepen-zijn’, of het ‘van-God-zijn’: over wie gelooft in de naam van Gods enige zoon wordt geen oordeel geveld (lees: veroordeling uitgesproken). Die ontvangt het eeuwige leven.
Maar, zo vraag ik me af, is het eeuwige leven nu de enige en de beste reden om in God en in Jezus te geloven? Aards altruïsme vanuit een hemels egoïsme? Ik weet niet of ik daar nu zo blij van word…. 
Waar ik wel blij van word, is de muzikale bijdrage aan deze viering van Margreet Docter op fagot en Marije Groen op harp.
Ds. Jurjen G. Fennema

Een indringend geloofsgesprek tussen jongeren en ouderen
Op 19 november was er een indringend geloofsgesprek tussen jongeren en ouderen in de Vierhovenkerk. Een spervuur van vragen werd er afgevuurd op de oudere, ervaren gelovigen van onze gemeente. Ik maak dan ook een diepe buiging voor de mensen die de moeite hebben genomen om onze jongeren te woord te staan. Wat dacht u van deze vragen: “Wat was ooit de reden om te gaan geloven?”, “Wat heb je nu aan je geloof, wat is er het nut van?” en “Met welk doel geloof je, om in de hemel te komen?”. De jongeren kregen vaak hele persoonlijke verhalen en ontboezemingen te horen. Werkelijk, daar kan geen preek tegen op! Omdat het praktijkverhalen zijn. Verhalen over hoe het geloof werkt in de praktijk. En wat blijkt? Geloven heeft met opvoeding te maken. Geloven heeft met kerk te maken. Maar geloven heeft vooral met jou als persoon te maken. Met hoe jij je geloof invult en vooral ook hoe jij vanuit je geloof leeft.
Er werd veel gezegd om nog eens goed over na te denken en na te praten. We hopen deze gesprekken in de toekomst vaker te houden. Maar dan met minder vragen waardoor er meer tijd is om dieper op de vragen in te gaan.
Ds. Jurjen G. Fennema

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven
We schrijven op zondag 7 december Amnesty brieven aan de autoriteiten in India, de Verenigde Staten en Egypte voor een aantal schrijnende gevallen. Naar India schrijven we voor de slachtoffers van de Bopal giframp, die nog steeds geen adequate compensatie hebben kregen en waar verantwoordelijken nooit zijn berecht. In de Verenigde Staten protesteert Amnesty tegen de voltrekking van de doodstraf aan mensen met een geestelijke beperking en in Egypte keren we ons tegen de beperkingen opgelegd door de regering aan mensenrechten organisaties. 
Schrijft u op 7 december ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty brieven en voor een keus van deels nieuwe fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Napraten over de preek
Elke eerste zondag van de maand is er een groepje variërend van vijf tot acht personen dat na de dienst met elkaar doorpraat over de preek. Waar heb je het dan over? Bijvoorbeeld over: “Wat doe je op maandag met de preek die je net gehoord hebt?”, “wat heeft het jou persoonlijk te zeggen?”, “waar werd je door geraakt?” of “welke vragen heeft de preek bij je opgeroepen?”. Het met elkaar delen en er over spreken, versterkt dat je meer onthoudt van wat je heb gehoord en er meer mee bezig bent. Ook bouw je een band op met elkaar.
Op zondag 7 december is er gelijk na de dienst in zaal 5 het napraten over de preek (in 2015 start het vanaf februari). Probeer het een keer en we hopen dat het een goed gesprek wordt. Tot zondag!
Suzette Plomp, Marijke Koreneef en Els Alblas

Drie zilveren kelken zijn besteld 
De diaconie heeft na overleg met de kerkenraad drie zilveren kelken besteld voor de viering van het avondmaal. De redenen zijn van praktische aard. Voorheen werden drie grote bekers gebruikt om het brood in te dopen, nu drie kelken. Dit betekent dat er na afloop minder wijn weggedaan hoeft te worden. De tweede reden is dat de kelken veel lichter zijn dan de aardewerken bekers. De ambtsdrager die als eerste naast degene staat die het brood uitreikt, houdt een zilveren kelk vast waar brood in gedoopt kan worden. De derde ambtsdrager heeft een zilveren beker met wijn om uit te drinken en een (kleine) gele aardewerken beker met druivensap waar uit gedronken en in gedoopt kan worden. Gevolg is tevens dat het duidelijker is waar men het brood in kan dopen, namelijk in de kelk.
Ds. Marco Visser

Devotietafel
De devotietafel wordt regelmatig gebruikt. Iedere zondag steken kerkgangers voor of na de dienst een kaarsje aan. Men doet dit om stil te staan bij een zieke of overledene. Ook wordt een kaarsje ontstoken voor een heugelijke gebeurtenis. Bij de devotietafel ligt vanaf advent een folder. In die folder staan voorbeelden van gebeden en wordt achtergrondinformatie gegeven. 
Ds. Marco Visser

Een mooie opbrengst voor de diaconale collecte
Op zondag 23 november kon de diaconie zelf een collectedoel kiezen. Na raadpleging van gemeenteleden is dat het Interkerkelijk Sociaal Fonds (IFS) geworden. Er was een mooie opbrengst van € 471. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

Gift
€50,- voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank.

Agenda
08/12 19.00 uur basiscatechese, aan huis 
09/12 14.00 uur sociëteit Vierhovenkerk, Messiah
09/12 19.00 uur gebedsgroep Vierhovenkerk
09/12 20.00 uur wijkkerkenraad Vierhovenkerk
15/12 10.30 uur kerstviering Delfshove
17/12 14.00 uur preekvoorbereiding, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD 22 verschijnt op zaterdag 6 december. Dit is een nummer voor vier weken. Kopij kan tot dinsdag 9 december 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.