Protestants Kerkblad Delft - 21 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 3 december

Bij de diensten
Zondag 4 december – Een nieuw begin maken
Het adventsproject heet ‘Maak het mee’ en de tweede adventszondag heeft als thema ‘Een nieuw begin’. Dit thema past bij de lezing (Matteus 3:1-12) die over Johannes de Doper gaat. In deze feestelijke dienst worden Tobias Matthieu Hogeweg en Simon Jan Peter Bruijnis gedoopt. Fokke van den Berg wordt bevestigd tot jeugdouderling voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. 
In deze dienst zingt de cantorij onder leiding van Wim Loef. Met de cantorij zingen we het lied ‘Kwam van Godswege een man in ons bestaan’ (Liedboek 456b). Het is een adventslied dat over Johannes de Doper gaat.
Met de nieuwe jeugdouderling en de ouders staan wij om de nieuwgeboren kinderen. Het feest kan beginnen!
Ds. Marco Visser

In memoriam
Johan Schuurman Hess  9 november 2016
Op 9 november is overleden Johan Schuurman Hess in de leeftijd van 80 jaar. De laatste periode van zijn leven was hij erg ziek. De man die altijd in de weer was, in de tuin, op zijn rommelkamers, of weg op de fiets. Op 5 november vierde hij zijn verjaardag met de naaste familie.
Johan was een man die makkelijk contacten legde en een doener. Geen handleidingen lezen maar gewoon uitproberen. Hij bezocht vroeger de zondagsschool en was later actief als leider van een jeugdclub. 
Zijn vader leerde hem het orgelspelen. Zonder noten zocht hij zijn weg over de toetsen. Op zijn ziekbed in de kamer speelde hij zittend met een keyboard over zijn benen liederen van Johannes de Heer. Zo vertrouwt God met hem was, zo vertrouwd was hij met die liederen en met de Psalmen zoals Psalm 139. 
Tijdens de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Iepenhof op 14 november werd Prediker 3 gelezen. Prediker zegt dat als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God. Wij bidden voor zijn vrouw, vier kinderen en de kleinkinderen. 
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Licht in het donker
De scheuren in je leven zijn juist de plekken waar op een goed moment het licht door kan schijnen. Dit stond op één van de vele kaarten die ik van u ontving na de aankondiging van het overlijden van mijn kleinzoon Kai in de dienst waarin ik anders zou zijn voorgegaan. Ds. Van Drongelen had dat in zijn preek gezegd en het is een verwijzing naar een zinnetje uit één van de songs van de pas overleden zanger Leonard Cohen. “There is a crack in everything that's how the light gets in.”
Ik heb dat lied heel vaak beluisterd de afgelopen weken, net als het lied uit Taizé dat we rondom zijn Kai’s graf zongen: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Al uw blijken van medeleven zijn vonkjes van dat licht, waardoor wij als familie het verdriet kunnen dragen en verder kunnen gaan. Dank u wel. 
Francis Benthem

Rembrandt en de Bijbel
Op dinsdag 6 december komt ds. Jan Riemersma vertellen over de vele Bijbelse schilderingen die Rembrandt gemaakt heeft. Hij plaatst deze in de literaire en theologische context van zijn tijd. Een voorbeeld hiervan is de visie van Rembrandt op de Joden. Welke invloed hebben Luther en Calvijn gehad op zijn afbeeldingen? Hoe staat Rembrandt in het dagelijks leven, als psycholoog en mensenkenner? Ds. Riemersma vertelt hoe hij steeds weer onder de indruk raakt van Rembrandt’s bijbel verstaan. Hij heeft nooit geweten, dat Rembrandt zo’n gelovige man was en is door bestudering van zijn werken meer te weten gekomen over Rembrandt’s geloofsbeleving.
Ds. Riemersma heeft hierover ook een boek geschreven. “Een glimp van de Hemel” door ds. J. Riemersma, met als ondertitel “Het geheim van Rembrandt’s geloof” is zojuist verschenen en te koop voor € 24,99. Ds. Riemersma zal een aantal exemplaren meebrengen.
De lezing aan de hand van de door Rembrandt gemaakte schilderingen duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De deuren van de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, zijn open om 13.30 uur en iedereen wordt van harte uitgenodigd.
Het sociëteitsbestuur 

Kerststalletjes gevraagd
Vorige jaren heeft de Commissie kunst en kerk veel positieve reacties gekregen op de kerststalletjes die wij in de kerstperiode in de vitrinekast van onze kerk tentoon hebben gesteld. En daarom herhalen wij dit de komende kerstperiode. Het is alleen niet zo leuk als we ieder jaar dezelfde kerststalletjes laten zien. Dus, als u een kerststalletje heeft en als u het leuk vindt om deze in de vitrinekast te laten zien aan de hele wijkgemeente, neem dan contact op met Marco Kuijper van de Commissie kunst en kerk (m_kuijper@hotmail.com of 06 113 814 09).
Marco Kuijper

De Kerstinloop
Van vier uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds is er op tweede Kerstdag in de Vierhovenkerk de jaarlijkse Kerstinloop. Er zijn heel veel woorden te verzinnen met Kerst… : kerstkrans, kerstbal, enzovoorts. Kerstinloop vind ik één van de betere. Het gaat erom dat waar Jezus geen plaats vond om zijn hoofd neer te leggen, wij elkaar plaats bieden met Kerst. U bent van harte welkom. Er is een gevarieerd programma van kinderbingo tot muziek en van een maaltijd tot en met een Kerstverhaal (ook een mooie combinatie). Met de buurt vieren we zo dit feest op een andere manier. Iedereen is welkom!
Ds. David Knibbe

Amnesty brieven schrijven heeft zin!
Begin november kregen we van Amnesty International te horen dat de druk op Chinese autoriteiten heeft geresulteerd in de vrijlating van twee Chinese journalisten. Brieven schrijven heeft dus wel degelijk zin. We zijn daarom blij dat zovelen meedoen in onze maandelijkse brievenactie. Ook zondag 4 december zijn we er weer met AI-brieven. Daarnaast verkopen we in december traditiegetrouw ook kaarsen van Amnesty: Het symbool van de hoop en een lichtpuntje in duistere tijden. U vindt ons voor en na de dienst in de hal van de kerk met Amnesty brieven en fair trade artikelen uit de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Kinderkerstfeest
Vrijdagavond 23 december vieren we het kinderkerstfeest in de Vierhovenkerk. In het verhaal horen we hoe Jozef nu precies die stal vond. Ook zingen we kerstliedjes en knutselen we iets moois om mee te nemen naar huis. Terwijl we genieten van iets lekkers te eten en te drinken. Jullie zijn van harte uitgenodigd dit feest met ons mee te vieren. Als je dat wilt mag je ook een vriendje of vriendinnetje mee nemen. We hopen jullie allemaal te zien op 23 december vanaf 18.00 uur. Tot dan! 
Namens de leiding van de kindernevendienst, Kim 

Giften: 
€20 fam. d.J. voor de wijkdiaconie, € 50 van V. voor de voedselbank (via de wijkdiaconie) en € 40 van NN voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank voor deze giften.Zondag 11 december
We vieren deze zondag het heilig Avondmaal. Op deze zondag is het thema: wachten. We lezen Jacobus 5:7-10. Hij schrijft over de boer die wacht op de oogst terwijl de seizoenen maar doorgaan, regens in de herfst, in de lente, en hij maar wachten. Wachten is niet mijn fort. Ik wil altijd wat te doen hebben. Als ik bij een dokter wachten moet, is het een uitkomst om een telefoontje bij je te hebben. Dan kun je je tenminste vermaken zonder bladen te moeten lezen die je niets te zeggen hebben. Wachten op de Heer is moeilijk. Samuel Beckett schreef een toneelstuk “Wachten op Godot”. Twee mannen wachten op Godot, een onzichtbaar personage in dit toneelstuk en dan komt een jongen vertellen dat Godot vandaag niet meer zal komen, maar morgen. Lijkt dit op ons wachten op God?
Ds. David Knibbe

Running Dinner op 9 december
Op vrijdag 9 december wordt er weer een Running Dinner gehouden in Tanthof-West/Buitenhof bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen €10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het project van Hanna Wapenaar "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen". Het inschrijfformulier hangt in de "Ubuntu"-kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Gebedsgroep
Dinsdag 13 december van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
In verband met de feestdagen is er een korte vakantiestop. We starten weer in het nieuwe jaar op dinsdag 10 januari.
Els Alblas

Kinderboeken voor de boekentafel gevraagd
Pia Lupker zorgt voor een mooie voorraad op de boekentafel. Regelmatig nemen mensen een boek mee voor € 1. Nu is de voorraad kinderboeken op en met de sinterklaas en de kerst wil ze graag ook voor de kinderen een aardig boekje. Wie heeft er thuis nog wat staan? De boeken kunnen altijd onder de boekentafel gezet worden of anders aan de koster gegeven worden.
De bazaarcommissie

Maatschappelijke stage in de Vierhovenkerk
Marien de Ruyter vroeg aan de diaconie of hij zijn maatschappelijke stage in de Vierhovenkerk mocht doen. Daar hebben we uiteraard ja op gezegd. Zondag is hij gestart met het helpen bij de maaltijd. Met de kerstinloop zult u hem vast weer zien.
Marien stelt zichzelf voor: “Ik ben 15 jaar en zit in 4 havo op het Christelijk Lyceum Delft (CLD). Aankomend jaar doe ik vrijwilligerswerk voor de kerk. Ik zal helpen bij maaltijden en andere kerkelijke activiteiten. Dat doe ik vanwege het arbeidsproject ‘maatschappelijke stage’ waarvoor ik dertig uur moet stage lopen bij een niet-commerciële organisatie. Ik koos de kerk omdat de kerk altijd vrijwilligers zoekt en het veelzijdig werk is.” 
De diaconie

Op bezoek bij het kerstkind
Gezocht: herders en engelen voor het kerstspel! Maak het mee, dan ontdek je hoe je het best op kraamvisite kunt gaan bij het kerstkind. Op eerste kerstdag maken we er een groots feest van. Naast de kinderen worden ook volwassenen uitgenodigd actief mee te doen met het kerstspel ‘Op bezoek bij het kerstkind’. We zoeken een aantal herders en een talrijke ‘menigte’ van engelen, die gekleed gaan in het wit. 
De gezinsviering is een viering van jong en oud om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Samen willen we ervaren dat Zijn aanwezigheid onder ons liefde en vrede brengt. Mag ik u vragen iets wits in uw kleding te dragen? Het kerstspel omvat heel de dienst. Tien scènes spelen zich af op het podium. Vier wijzen reizen af, herders zijn op de velden en engelen berichten dat het kind is geboren. In het midden zitten Jozef en Maria vol verwachting op wat komen gaat. Naast de gemeentezang zingt onze zanggroep Dudaïm. Muzikale begeleiding en bijdragen zijn er van Christo Lelie en Riëtte Beumer.
Wilt u meedoen als herder of engel (u hoeft geen tekst te leren) dan kunt u zich aanmelden bij mij.
Ds. Marco Visser.

Taizé-vieringen komen dichterbij
Op 20 november overlegden een twintigtal gemeenteleden over Taizé-vieringen in de Vierhovenkerk. Ze willen begin 2017 starten. Musici en zangers hebben zich aangemeld. Enkele mensen buigen zich over de aankleding van de zaal. 
De Taizé-vieringen zijn meditatief van karakter. Na het lezen van een korte Bijbeltekst volgt een stilte van vijf minuten of langer. De liederen van Taizé zijn kort en worden vele malen achtereen gezongen. De begeleiding is zeer sober. Naast lied en stilte is er veel ruimte voor gebed. 
Ds. Marco Visser

Haardvuurweek in Nieuw Hydepark
Van 28 januari tot en met 4 februari 2017 is er in Nieuw Hydepark (www.nieuwhydepark.com) in Doorn een haardvuurweek voor mensen met een lichamelijke beperking. Er is ruimte voor veertig gasten en dertig vrijwilligers. Ook mantelzorgers kunnen met hun partner mee komen. Flyers met meer informatie over de haardvuurweek liggen op de plank in de Vierhovenkerk. Ook is meer informatie te krijgen bij Stichting SIV, telefoon (070) 318 1600. De kosten zijn €650 per persoon. In juni wordt er een zomerweek georganiseerd. 
De diakenen

Plus zegeltjes voor een boodschappenpakket en DE-punten voor koffie
Bij de Plus zijn weer zegeltjes te krijgen voor een boodschappenpakket. Ieder jaar worden er via de kerken veel zegeltjes verzameld, die dan in een volgeplakt boekje zorgen voor mooie pakketten. Deze pakketten worden aan de klanten van de voedselbank uitgedeeld. Zegeltjes worden tot en met 26 februari uitgegeven. In de kerk zal Ab Moes een speciale doos neerzetten. Ze kunnen ook in het speciale vak gedaan worden waarop staat “bonnetjes en zegeltjes”. Verder kunnen er DE-punten in hetzelfde vak ingeleverd worden. Hier zijn er inmiddels in het afgelopen jaar al heel veel van binnengekomen. De voedselbank ruilt deze om voor pakken koffie. 
De diakenen

Agenda
06 december 14.00 uur  Sociëteit Vierhovenkerk
06 december 20.15 uur Westenwind I, in Tanthof-West
13 december 10.30 uur Kerstzangdienst Stefanna
13 december 20.00 uur  Wijkkerkenraad
14 december 20.00 uur Westenwind II, in Tanthof-West
15 december 20.15 uur de Vier Wieken, in Molenwijk

Inleverdatum kopij
PKD 22 verschijnt op 17 december. Kopij kan tot dinsdag 6 december 19.00 uur worden ingeleverd. Dit is een nummer voor vier weken! Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.