Protestants Kerkblad Delft - 21 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 2 december 

Bij de diensten
Zondag 3 december - Eerste Advent: ‘Ik zorg voor jullie’
Het adventsproject ‘Een boek vol verwachting’ gaat met name over Jesaja. Het stapellied begint met de woorden: ”Jesaja schreef zijn tijd voorbij, zo geeft hij hoop aan jou en mij. Lees mee en blijf niet langer staan bij hoe het altijd is gegaan.” Erik Idema schreef de tekst op de melodie van Lied 243 ‘O Heer mijn God, ook deze nacht zij lof en eer U toegebracht.’ 
Jesaja 40:1-11 is deze zondag de hoofdlezing. De tekst is geschreven in een tijd waarin men weinig fiducie had in de toekomst. Men denkt dat de woorden opgetekend zijn in de tijd van de Babylonische ballingschap. De profeet spreekt de mensen moed in. Een aantal liederen zijn speciaal bij dit tekstgedeelte geschreven. Dit zijn onder andere Lied 439, ‘Verwacht de komst des Heren’, Lied 158a, ‘God zij geloofd uit alle macht’ en Lied 315, ‘Heb dank, o God van alle leven’. De cantorij onder leiding van Wim Loef verleent haar medewerking. Als Psalm en zondagslied zijn genoemd respectievelijk Psalm 25b ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ en lied 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’. Een overvloed aan liederen bij het thema van de eerste advent ‘Ik zorg voor jullie’. 
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
03 december Eerste Advent Jesaja 40:1-11
10 december Tweede Advent Jesaja 2:2-5

Een boek vol verwachting!
Het bijbelboek Jesaja lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit dagboek is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Komen jullie deze verhalen ook in de advent vanaf 3 december meemaken?
De kindernevendienstleiding

Uit de wijk
Bedankt-1
Bedankt voor het mooie boeket bloemen en de kaart met de vele felicitaties die we mochten ontvangen vanwege ons zestigjarig huwelijk. 
Jopie en Jo Theune

Bedankt-2
Wij willen u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die wij vanuit de kerk mochten ontvangen. De op de bijgevoegde kaart vermelde bemoedigende woorden, waaronder velen van u hebben getekend, zijn voor ons van grote steun.
Alie en Leen de Jongste

Bedankt-3
Bedankt voor alle kaartjes met sterktewensen van de laatste maanden en de boekenbon van de diaconie. We ervaren hier steun van en waarderen dit zeer. Helaas is Anne nog steeds opgenomen en is er nog geen zicht op herstel en adequate behandeling.
Met vriendelijke groet, 
Anne, Pieter, Hylke en Fenne de Vries

De Bazaar en de Vierhovenkerk in het nieuws…
Aan twee van onze externe doelen voor de Bazaaropbrengst is vorige week een cheque van €1000 overhandigd. Deze doelen waren Zorgboerderij Buitengewoon 3 en de Stedenband Delft-Estelí.

Zorgboerderij Buitengewoon 3
Mogelijke tekst bij de foto: Het initiatief van de Vierhovenkerk wordt door Arjo Buijs ‘Buitengewoon’ gewaardeerd
Na jaren in de verpleeghuiszorg en de psychiatrie te hebben gewerkt, openden Arjo en Marinel Buijs eerder dit jaar Zorgboerderij Buitengewoon 3 aan de Zuideindseweg 82a te Delfgauw. Een volledig verbouwde en aangepaste boerderij waarin met behulp van vele vrijwilligers en professionals een kleinschalige manier van dagopvang, tijdelijk verblijf en vierentwintig-uurszorg voor mensen met dementie werd gerealiseerd. Een zorgboerderij met als motto ‘Buiten is hier heel gewoon’. De Vierhovenkerk vond dit zo’n prachtig initiatief dat zij besloten een deel van de Bazaaropbrengst 2017 aan dit geweldige doel te doneren. De gift, uit handen van Marianne Schram, komt mede ten goede aan de inrichting van een buitenserre in de plantenkas, waardoor bewoners en cliënten van Zorgboerderij Buitengewoon 3 ook in het najaar worden gestimuleerd naar buiten te gaan.

Vierhovenkerk steunt gebitsproject voor kinderen in Estelí
Mogelijke tekst bij de foto: Blijde gezichten bij de overhandiging van de cheque van € 1000
Met de opbrengst van de bazaar die op 29 en 30 september is gehouden, steunt de Vierhovenkerk een tandartsproject in hun zusterkerk Guadalupe in Estelí. In een kleine gezondheidspost bij de Guadalupekerk worden met steun van de Raamstraatparochie en Vierhovenkerk de gebitten van meer dan honderd kinderen gesaneerd. Op 16 november overhandigde de voorzitter van de bazaarcommissie, Han Kooreman, een cheque van €1000 aan Kees Kruijff, voorzitter van de Stedenband Delft-Estelí. Niet geheel toevallig vond deze overhandiging plaats rond internationale kinderrechten dag (20 november). Eén van de kinderrechten is namelijk het recht op gezondheidszorg. De stedenband wijdde in 2014 al eens een groot muurschilderproject aan kinderrechten. Toen werden vijftien muurschilderingen gemaakt door Delftse schoolkinderen onder leiding van een muurschilder uit Estelí.
Namens de Bazaarcommissie, Han Kooreman

Doe mee met de Kerstinloop op Tweede Kerstdag
In de namiddag en vroege avond van Tweede Kerstdag is er weer een kerstinloop. Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Om 18.00 uur is er een eenvoudige maaltijd. Wil je alleen of met een groepje een bijdrage leveren, meld je dan aan. Zing een lied, speel een muziekstuk, draag een gedicht voor of maak een salade.
Mogelijk heb je een eigen idee. Wil je een bijdrage leveren, meld je bij Henny Melis (015) 261 8796 of Marco Visser (015) 257 7147.

Gift
€50 (€25 voedselbank, €25 wijkdiaconie) van de familie NN. Hartelijk dank. 
Zondag 10 december - Tweede Advent
De tweede zondag van de Advent heeft zijn naam ontleend aan een tekst uit Jesaja 30 ‘Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten’ (vers 19). De zondag heet in het Latijn dan ook: Populus Sion (= Volk van Sion). De antifoon bij de Psalm van de intocht (Psalm 80) bestaat uit verwijzingen naar Jesaja 30:19 en 30. In de eredienst wordt Jesaja 2:2-5 gelezen. Ook hier speelt de hoop op Gods beloften een grote rol. Het boek Jesaja is inderdaad: ‘Een boek vol verwachting’. Voor de tweede lezing kies ik de eveneens voor deze zondag aangegeven brieflezing: Romeinen 15:4-6. Daar lezen we: ‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften, zouden blijven hopen.’ In de Advent gaat het om volhardend verwachten. De tekenen die ons in de hand en de mond gegeven worden zijn brood en wijn. We beginnen de dienst deze zondag die zo vol is van verwachting voor Jeruzalem, de stad van God, met het prachtige lied dat Tom Naastepad voor de tweede Advent maakte uit ons ‘oude’ Liedboek (Gezang 123): ‘De naam des Heren nadert reeds van verre.’
G.C. van de Kamp

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
De data van de ochtenden voor het seizoen 2017-2018 zijn:
2017: 7 december 
2018: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, (5 juli en 2 augustus onder voorbehoud)
Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.           Jasper van der Kooij

Amnesty brieven en fair-trade producten
Op zondag 10 december schrijven we weer Amnesty brieven. Nu voor een drietal gevallen in China, Egypte en Rusland. In China voor de Oeigoerse studente Buzainafu Abudourexiti die als studente gedwongen werd terug te keren en nu zonder aanklacht gevangen zit. In Egypte voor een groep van 57 mensen van een LGBTI-gemeenschap die zijn gearresteerd bij een rockconcert, omdat ze met een LGBTI-vlag zwaaiden. In Rusland roepen we de autoriteiten op om een onafhankelijk en uitvoerig onderzoek te doen naar de moord op de mensenrechten-activiste Natalia Estemirova. 
Schrijft u met ons mee? Verder is er ook verkoop van fair-trade artikelen, waaronder kaarten en kaarsen, van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Twee cantates uit het Weinachtsoratorium van Bach
De afgelopen twee jaar hebben pater Dries van den Akker en Gery van der Vlies het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach bij de sociëteit in woord en muziek laten horen. Ons wachten nog de laatste twee cantates van dit prachtige werk. Hoewel pater Dries inmiddels is verhuisd naar Engeland, hebben hij en Gery deze middag samen voorbereid.
Op 12 december van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk zal Gery uitleg geven over de tekst van cantate vijf en zes en luisteren wij naar Bach's muziek. Zo kunnen wij stilstaan bij het wonder van de geboorte van Jezus in deze wereld.
Iedereen is van harte uitgenodigd! De deuren zijn open om 13.30 uur.
Het bestuur van de sociëteit

Christendom voor en van Liberalen? 
Waar staat het Liberale Christendom voor? Waarom hanteert men deze naam? Bij een nadere kennismaking met het Liberale Christendom blijkt dat het niet meteen met de politieke term liberalisme heeft te maken. We luisteren op 14 december (aanvang 20.00 uur) naar een aantal liberale theologen. De namen van Rasor, Ottati en Hobson zullen de revue passeren. Het is een eerste kennismaking. De drie theologen die zich binnen die theologische stroming bevinden leggen heel eigen accenten. 
Predikanten uit de beweging ‘Op Goed gerucht’ schreven bijdragen aan het boek met de naam ‘Liberaal Christendom’. Eén van de eindredacteuren van het boek is Rick Benjamins. Hij is docent dogmatiek en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. In maart dit jaar volgde ik een korte cursus bij hem. Ik doe verslag van mijn bevindingen, deel met u mijn vragen en hoop op een zinvol gesprek over ons Christelijk geloof. 
Aanmelden kan tot en met maandag 11 december (minimaal 6 deelnemers) bij Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen zijn meditatieve rustpunten 
Wanneer op zondagmiddag een Taizé-viering plaatsvindt gaan musici al om half vier oefenen en sluiten zangers zich aan. Stoelen worden opgesteld in korte rijen van drie en op het liturgisch centrum wordt een lange rood kleed gedrapeerd. De vriendschapsicoon, paaskaars en andere kaarsen branden op het liturgisch centrum. In het centrum staat een tafeltje met daarop in kruisvorm allemaal waxinelichtjes. Later tijdens de viering kan ieder die dat wil tijdens het gebed naar voren lopen en een lichtje aansteken. 
De viering begint om half vijf begint en duurt ongeveer drie kwartier. Iedereen is van harte welkom. De volgende Taizé-vieringen in dit seizoen zijn: 21 januari, 18 februari en 11 maart.
Ds. Marco Visser

Bijbelstudie Hanna Wapenaar
In januari 2018 is Hanna in Nederland en zal zij ook een bezoek brengen aan onze kerk. Ze heeft aangegeven dat ze het leuk vindt een bijbelstudie te houden bij ons zoals deze ook worden gegeven in het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg waar Hanna werkzaam is vanuit Kerk in Actie. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij Heleen Kampherbeek (Hofkerk) of Dick de Haas (Vierhovenkerk).
ZWO-commissie

Kinderkerstdiner en kerstroute wandelen op 16 december
We maken er een feestje van op 16 december om 16.00 uur: met een verhaal, kerstliedjes, het versieren van een lampion en een gezellig kerstdiner in de kerk. Ouders zijn van harte welkom om mee te eten, fietsen en lopen! We fietsen na het diner van de kerk naar Wijkcentrum De Hofstee in Tanthof. Daar lichten we onze voeten bij met onze lampion in de kerstroute, ongeveer tot 19.00 uur. Nodig je ook vriendjes of vriendinnetjes uit? Laat even weten met hoeveel je komt via vhk4kids@gmail.com!
De kindernevendienstleiding

Agenda
06 december 20.00 uur Westenwind II, Tanthof West
07 december 20.00 uur Kerkenraad, Vierhovenkerk
11 december 20.15 uur Westenwind I, Tanthof West
12 december 20.15 uur Vier wieken, Molenwijk 
14 december 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 22 verschijnt op 16 december. Dit is een nummer voor vier weken. Kopij kan tot dinsdag 5 december 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.