Protestants Kerkblad Delft - 21 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 december 


Bij de diensten
Zondag 8 december 
Deze zondag wordt het alternatieve leesrooster over de profeet Micha vervolgd samen met de nevendienst. Een tweede poster staat voor in de kerk opgesteld. De hoofdstukken 1 tot en met 5 vormen een eenheid, omringd door de woorden uit Micha 1:2 ‘Luister volken allemaal’ en 5:14 ‘alle volken’. In de hoofdstukken 1 tot en met 3 staan een serie onheilsprofetieën. Het gaat over de ondergang van Jeruzalem en er is stevige kritiek op de bovenlaag van de bevolking. De hoofdstukken 4 en 5 kondigen het heil aan ten tijde van onheil. Het begin van dit tweede deel van Micha klinkt op de tweede adventszondag. Micha 4:1-8 zijn zeer welluidend en bekend. “Zwaarden die omgesmeed worden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen.” Krachtige woorden vol van verwachting op betere tijden. Woorden die passen in deze adventstijd waarin we ons voorbereiden op de komst van de Vredesvorst. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer, het vredesmaal bij uitstek.
Ds. Marco Visser

Die Buytenweye
Op 9 december vieren we Kerst in Die Buytenweye. Onze cantorij verleent haar medewerking. Naast het zingen van prachtige liederen lezen we het evangelie uit Lucas 2. In een zaal van een woon- en zorgcentrum klinkt dit anders dan in een kerkzaal. Het frappante is dat de boodschap even sterk blijkt te zijn.
Ds. David Knibbe

Sociëteit
Op 10 december vieren we advent op de sociëteit. Twee predikanten en één viering. Ds. Marco Visser gaat voor de pauze voor, en ik erna. Voor de pauze bezingen en beluisteren we figuren die een rol spelen in het adventsverhaal. Na de pauze kijken we met Maarten Luther naar advent. De Bijbelse figuren staan juist niet op het leesrooster dat “zijn” kerk gebruikt. Dat rooster laat ons integendeel de toekomst in kijken. We zingen de hierbij horende liederen. Mooie adventsteksten, -liederen en persoonlijke gedachten van uw voorgangers. De pauze is iets langer dan gebruikelijk op de sociëteit, vanwege het lekkers dat aangeboden wordt. Twee redenen om hier deelgenoot van te zijn!
Ds. David Knibbe

“Plexat” en het kerstkind
De jeugdclub voor kinderen van groep 4 tot en met 8 komt 12 december in de Vierhovenkerk bij elkaar. In deze decembermaand staan we stil bij het kerstfeest. Het kind krijgt een bijzondere naam: “Jezus”. Die naam betekent ‘De Heer bevrijdt’. Zo hebben wij allemaal een naam gekregen. De een omdat onze ouders die mooi vonden, de ander omdat we vernoemd werden. Bij de doop in de kerk hoor je de doopnaam. Met die doopnaam (of -namen) ben je bekend bij God. Zowel kerst als de doop stromen samen op dit uur van Plexat. 
Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg (jeugdouderling) en Marco Visser (predikant). Voor informatie: Fokke van den Berg tel. 06 5540 8747. 
Ds. Marco Visser

Advent voor de kinderen
Tijdens de adventsperiode lezen we uit het Bijbelboek Micha. Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden hun stad een donkere stad gemaakt. Micha vertelde de mensen dat dit kon veranderen. Er zou een kind geboren worden in Bethlehem. Met Kerst vieren we dit wonder. De herders waren de eersten die het zagen: het werd licht in de nacht. Wat doen wij met dat licht? Het thema van het adventsproject van dit jaar is: “Geef licht!” We krijgen het licht gratis, maar niet voor niets. We krijgen het licht om door te geven.
Daarnaast nodigen we jullie alvast uit voor het Kinderkerstfeest op 21 december in de kerk, met een verhaal, kerstliedjes en een activiteit. En tot slot dineren we met elkaar, een eenvoudig feestelijke maaltijd. Ouders van harte welkom! Nodig je ook vriendjes of vriendinnetjes uit? Laat even weten met hoeveel je komt via vhk4kids@gmail.com!
Kindernevendienstleiding, Christiane, Janine en Gerda

Kerstinloop Tweede Kerstdag
Ook dit jaar wordt er een kerstinloop gehouden. Van 16.00 tot 19.00 uur is de kerk open. De kinderbingo en de maaltijd zijn langzamerhand vaste onderdelen. Het zingen van kerstliederen ontbreekt niet. Mogelijk heeft u een lied dat u heel graag met elkaar wilt zingen, laat mij dat weten. Of wilt u solo of met enkele andere mensen een muzikale bijdrage leveren? Meldt u aan. Naast het kerstevangelie dat voorgelezen wordt, is er een prachtig kerstverhaal, ‘De drie renners uit het Oosten’. Het is van Jantine van Iersel-Veenhof. Heeft u een lied of gedicht of een andere bijdrage voor de kerstinloop aarzel niet om contact op te nemen. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Kies een doel voor de collecte!
De wijkdiaconie kan elk jaar zelf een aantal doelen kiezen waarvoor gecollecteerd wordt in de kerk. Zowel plaatselijk als landelijk. Wij willen u daar graag bij betrekken. Vorige week zondag en komende zondag (8 december) werden/worden formulieren uitgedeeld en op deze formulieren kunt u een keuze maken voor een doel. De formulieren kunnen tot en met zondag 15 december wordt ingeleverd in de hal van de kerk.
De diaconie

Kerststallen in de vitrinekast
Neem een kijkje in de vitrinekast! Er staan zeven mooie kerststallen uit diverse landen, Brazilië, Slowakije, Sri Lanka, Spanje, België, Duitsland en Nederland. Het materiaal waarvan ze gemaakt zijn is zeer verschillend, maar natuurlijk staan Maria en Jozef met het kindje Jezus centraal, de herders en koningen in aanbidding omheen. 
Commissie Kunst en Kerk 

Collecte voor Kledingbank “De Buurvrouw”
In februari heeft de wijkgemeente Vierhoven doelen gekozen voor de diaconale wijkcollecte. Eén van de doelen was Kledingbank “De Buurvrouw”. Kledingbank De Buurvrouw heeft als doelstelling ervoor zorgen dat mensen met een minimaal inkomen in Delft en omgeving kunnen profiteren van de welvaart van andere mensen. Dat doet men door kleding en textiel in te zamelen en te verdelen onder de mensen die het nodig hebben.
Kledingbank “De Buurvrouw” heeft nu tien vrijwilligers. Deze helpen met veel plezier ongeveer 1200 personen die onder het bestaansminimum leven. Mensen komen uit Delft, Pijnacker, Nootdorp, s’-Gravenzande, Honselersdijk, Den Hoorn, Delfgauw en Rijswijk. 
De winkel van De Buurvrouw is maandag, woensdag en vrijdag open van 10.00 tot 14.00 uur, dan kan men kleding brengen. De kleding moet wel schoon, heel en goed bruikbaar zijn. De opbrengst van de collecte is bestemd om de continuïteit én de kwaliteit van De Kledingbank te garanderen.
De diaconie

Inleverdatum kopij
PKD 22 verschijnt op 21 december. Dit is een nummer voor 4 weken. Kopij kan tot dinsdag 10 december 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is: wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 15 december
Deze zondag gebeurt er iets bijzonders. Drie migrantenkerken die van ons gebouw gebruik mogen maken zullen samen met ons de dienst uitmaken. De Eritrees Orthodoxe Tewado kerk, Christelijke Gemeente Genade Gods en de Grieks Orthodoxe kerk in Latakia Syrië. Namens onze wijkgemeente zingt de cantorij onder leiding van Wim Loef. Zij kerken alle drie op een andere tijd op zondag of zaterdag, hun cultuur en de beleving en de vormgeving van hun geloof is anders dan die van ons en samen met elkaar gaan wij de Heer loven. 
De lezingen zijn die van het oecumenisch leesrooster: Jesaja 35:1-10 en Matteüs 11:2-11. Na elk deel, waarin de afzonderlijke migrantenkerk zingt dan wel zingt en bidt, is er een toelichting. We zien er erg naar uit onze medeleden van de Kerk van Jezus in onze kerk te mogen ontvangen!
Ds. David Knibbe

Stefanna
“Kerst geeft licht” is het thema van de kerstviering in woonzorgcentrum Stefanna. De viering wordt gehouden op dinsdag 17 december om 10.30 uur. Het Stefannakoor o.l.v. Sonja Nowee verleent haar medewerking. U bent allen van harte welkom! 
Ds. Marco Visser

De Vijverhof
Op 19 december vieren we in de Vijverhof het Kerstfeest. Vanaf 15.00 uur zijn we getuige van het pasgeboren kind, de herders en wat zij aan ons te vertellen hebben. Want een goed verhaal werkt in op wie ernaar luistert, en in de Bijbel staan goede verhalen. Ze tintelen en flikkeren van leven en liefde voor wie het maar horen wil. Kerst in de Vijverhof is zo een blinkende schakel in de vieringen in Delft in deze dagen.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Diena Cornelia Elderhorst – van Oeveren, *Delft, 26 mei 1924 – †Delft, 17 november 2019
Diena van Oeveren was dienstvaardig. Zij had diensthuizen, heeft veel genaaid, had een trapnaaimachine en later een elektrische, was heel creatief in het handwerken, zong in haar jeugd in een koor, deed aan amateurtoneel, en later toen ze getrouwd was, gaf ze daar les in. Kaarten gemaakt van CD’s, een hond, getoverd van een fles met haakwerk bekleed en van pootjes van een pompoen voorzien. De Witte Ster, in Delft, daar werkte ze om overhemden te maken.
Haar eerste man was beroepsmilitair. Hij kreeg een zwaar ongeluk, herstelde dankzij de goede zorg in het ziekenhuis, werd afsjouwer van grondstoffen bij de Gist Brocades, had tijdens de oorlog veel doorstaan vanwege zijn keuze tegen de bezetter, en op 4 mei 1949 – wat is in een datum – leerde hij Diena kennen. 
Zij was geen strenge moeder, dreigde haar kinderen wel met “grote ogen opzetten” maar dat was al gauw geen echte dreiging meer. Wel durfde zij. Ze kocht twee identieke jasjes op de pof voor Pieter en Jaap, terwijl ze wist dat dit een storm van protest van haar man zou uitlokken. Toch doen… 
Pegtels broer, oom van Pieter en Jaap, had CS Vitesse mee opgericht, zij werden lid!
Ook later zong ze op een koor, het Tanthof koor en later het koor in de Vijverhof. 
De laatste tijd werd ze val gevaarlijk, ze at amper meer, het personeel van Stefanna deed wat ze konden, maar de strijd was ongelijk. 
Wat leren we van haar over de liefde, waar Paulus het Hooglied. 1 Korintiërs 13, op geschreven heeft? Dat liefde doen betekent. Diena past bij dienen. Zij was niet opschepperig, integendeel, zij diende. En hielp. De liefde is het wapen dat God inzet om de wereld te helpen. Zij heeft alvast stapjes in die richting gezet en wij mogen haar daarin volgen. Niemand is een heilige, zij ook niet, maar zij heeft in haar leven en haar vrolijkheid en dienstbaarheid wel wat laten zien van de liefde van God. Zij is op 22 november op begraafplaats Jaffa begraven.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Sint-Nicolaas verbindt
“Verbinding” is ons jaarthema. Als wijkgemeente zijn we verbonden met de Eritrees Orthodoxe kerk die iedere zaterdagmorgen hun diensten houden in onze kerk. Zaterdag 30 november is gezamenlijk het Sint Nicolaasfeest gevierd met zestig kinderen uit deze gemeenschap en enkele vluchtelingenkinderen uit het Midden-Oosten.
Sint-Nicolaas verbindt door gezamenlijk feest te vieren. Na een oproep in het kerkblad stroomden de cadeautjes binnen en werd geld gegeven, waarvan we een Sint Nicolaaspak konden huren en chocoladeletters kopen. 
Alle gevers van cadeautjes, geld en de helpers bij het inpakken en uitdelen hartelijk dank voor deze spontane medewerking. Zo voelen we ons verbonden met de Eritrese gemeenschap.
De diaconie. 

Uit de kerkenraad
De Protestantse Gemeente Delft heeft een aparte missionaire commissie met de naam “Geloven in Delft”. Elke wijkgemeente heeft een vertegenwoordiger in deze commissie. Zij stellen zich als taak om “wijkgemeenten te stimuleren en gestalte te geven aan de gerichtheid naar buiten toe in de directe omgeving, in samenhang met de gerichtheid op God en op elkaar”. Twee vertegenwoordigers van deze commissie, René Strengholt en Willem Bas, waren in november onze gast om met ons te praten over “Kerk zijn in de stad”. Hoe zijn we zichtbaar aanwezig in de stad Delft en in onze buurt? Voelen we ons betrokken bij hetgeen in Delft gebeurt en hebben we misschien ideeën hoe we onze betrokkenheid zouden kunnen vergroten? Het gaat niet altijd om grote activiteiten maar ook om aandacht in onze eigen buurt, zoals een koffieochtend. Er werd ook gesproken over het idee van een Citykerk. Niet als een nieuwe geloofsgemeenschap, maar als een verbinding van een aantal reeds bestaande activiteiten rond de Oude en Nieuwe Kerk (Jessehof, Zoekdiensten, Cantate Vespers). Goed om hier als kerkenraad stil bij te staan, want we “Geloven in Delft” allemaal.
Er werd een stap gezet in de verdere samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel. Een startdocument werd goedgekeurd en een aparte commissie gaat daarmee verder aan de slag. De begroting van de wijkkas voor 2020 werd goedgekeurd en de penningmeester werd bedankt voor zijn werkzaamheden.
U heeft inmiddels gezien dat er een spandoek op de kerk is gehangen met de tekst “Vierhovenkerk, welkom in de vieringen”. Zo zijn we goed zichtbaar vanaf de Martinus Nijhofflaan. We zijn ook blij dat we nu elke zondag echte Fairtade koffie kunnen schenken. De koffiemachine is aangepast en volgens de eerste berichten smaakt de koffie nog steeds prima.
De voortgang van de herinrichting van de kerkzaal werd besproken. Op de laatste gemeenteavond 14 november vertelde onze voorzitter over de menskracht die noodzakelijk is om alles te realiseren. De begroting is geaccepteerd (als richting) en nu komt het aan op passende offertes en een planning van alle werkzaamheden. Nog even geduld, maar rond de zomer van 2020 moet alles er prachtig uit zien.
Namens de kerkenraad, Peter Plugers

Presentatie van de gemeenteavond 
Wist je dat de kerkenraad over de nabije toekomst aan het nadenken is door middel van het opstellen van scenario’s? En wanneer kunnen we de volgende stap zetten in de herinrichting van de kerkzaal? Over dit proces van de denktank en waaierteam, over migrantenkerken, samenwerking met andere wijkgemeenten en andere onderwerpen heeft de kerkenraad jullie bijgepraat half november. De presentatie is op de website www.vierhoven-delft.nl te vinden via een link op de startpagina. Met vragen of ideeën hierover kun je bij de kerkenraad of betreffende groep terecht. 
Namens de kerkenraad, Gabrielle Uitbeijerse en Peter Plugers