Protestants Kerkblad Delft - 22 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 december

Bij de diensten
Zondag 23 december
Op deze zondag staan we aan de vooravond van Kerst. Morgen is de kerstnachtdienst, dan volgen de Kerstdagen. Het is een soort opmaat voor Kerst. Een intro, een prelude, een voorspel. Nazareth, in het minder orthodoxe Galilea gelegen, en Judea, het hart van het Joodse land, Maria, de te jonge zwangere vrouw, Elisabet, de te oude vrouw in verwachting, de extremen ontmoeten elkaar in de ene verwachting van de geboorte van Jezus. Kloven worden overbrugd. Geloof wordt beleefd en gedaan, overgave geleefd, het vertrouwen op God krijgt voet aan de grond in Galilea en Judea, in de kerk en in de buurt. Grenzen tellen niet meer. Deze opmaat voor Kerst maakt het mogelijk dat we de Kerstdagen vieren: de ene God komt naar ons toe met zijn grensoverschrijdende boodschap dat rijk en arm, Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw, ouderen en kinderen meer dan welkom zijn in zijn rijk dat in Jezus geboren wordt en nog steeds uitgroeit tot de toekomst waarin het goed zal zijn! We lezen uit Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45.
Ds. David Knibbe

Maandag 24 december 
De Kerstnacht is de nacht waarin het heil gebeurt. De geboorte van Jezus. We lezen het Kerstevangelie uit Lucas 2 en zingen met begeleiding van orgel en trompet, ondersteund en verlevendigd door de cantorij. 24 December staat in mijn agenda niet weergegeven als een feestdag, dat is pas de dag erna. Op een werkdag, hoewel veel mensen nu vakantie hebben, komen we samen. Uit de wereld. De kinderen liggen wat later op bed, de boodschappen zijn gedaan, de voorbereidingen getroffen, anderen voelen de eenzaamheid sterker drukken, verdriet lijkt op een avond als deze scherper, in deze wereld wordt Jezus geboren. Lucas vertelt over Augustus en Quirinius, heersers die de wereld in die dagen bepaalden. De gewone wereld komt in een ongewoon licht te staan door Jezus’ geboorte en zijn leven onder mensen. In deze Kerstnacht maken we de overgang mee van wereld naar Jezus, om daarna in de donkere wereld op weg naar huis te vieren dat dit donker sindsdien voorgoed verkleurd is naar de vrede, niet naar de vrede van het Romeinse Rijk, maar naar de vrede van Jezus. 
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Vakantie
Van 7 tot en met 13 januari heb ik vakantie. Ds. Visser, ds. Der Nederlanden en ds. Van Helden vervangen mij.
Ds. David Knibbe

Kerstinloop Vierhovenkerk
Woensdag 26 december van 16.00 uur tot 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De hal van de kerk is sfeervol ingericht. In de verschillende zalen staat van alles klaar voor spel en vermaak. In de kerkzaal staat een prachtige kerstboom. Gezellig samen zijn en (kinder)activiteiten, afgewisseld met samenzang, een kerstverhaal en kerstgedichten. Van 18.00 tot 19.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd. Rond 19.00 uur wordt er afgesloten met het zingen van het ‘Ere zij God’.
Diaconie Vierhoven

AI-brieven en fair trade
Ook de eerste zondag in het nieuwe jaar zijn we er met AI-brieven en fair trade producten. Bij de laatste schrijfactie werden meer dan tachtig brieven verstuurd. We moesten een aantal mensen teleurstellen omdat we uitverkocht waren. Alle briefschrijvers heel hartelijk dank en we hopen velen van u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten. 
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Stoelopstelling
De kerkenraad heeft 11 december uitgebreid gesproken over een andere stoelopstelling in de kerkzaal. U heeft de afgelopen maanden kunnen ervaren wat de verschillen zijn tussen de ellips, het hoefijzer, de waaier en de huidige opstelling. De kerkenraad ontving veel reacties tijdens de evaluaties. De kerkenraad heeft uiteindelijk gekozen voor de waaier opstelling. 
Onderzocht wordt hoe deze stoelopstelling het beste kan worden gerealiseerd en op welke termijn. Dit besluit wordt toegelicht op de gemeenteavond van dinsdag 29 januari 2019 van 20.00 tot 21.00 uur. Meer informatie in het volgende kerkblad.
Peter Plugers

'Brieven uit de hemel'
Geen ‘Brieven uit de hel’ (C.S. Lewis) maar ‘Brieven uit de hemel’. Op de nevendienst was 2 december aandacht voor Johannes op Patmos. Hij schrijft brieven aan zeven gemeenten. Twee kinderen van de nevendienst schreven op hun beurt brieven uit de hemel. Aan het eind van de kerkdienst werden ze voorgelezen.

"Beste gemeente, In de hemel is het zo mooi. Je ogen doen er van pijn. Er zijn veel mensen die blij zijn. Maar er zijn ook mensen die niet blij zijn. Wees zuinig op de wereld. Jullie gooien plastic in de zee. Jullie stoten CO2 uit. Dat moeten jullie stoppen. Dan wordt de wereld stukje voor stukje weer mooier.” Abe (8 jaar).

"Beste lezer, Ik weet niet wat ik zie, maar dit is zo geweldig. Al die stemmetjes van overleden mensen. Er zijn veel emoties te herkennen, ook al zie ik ze niet. De meeste mensen zijn er heel blij, maar sommigen denken dat ze alles verkeerd doen. Als dat gebeurt komen er verschillende engelen aan gevlogen. Ze troosten ze dan. Op aarde gaat het er heel anders aan toe. Oorlog; geweld; verdriet en milieuvervuiling. Al die dingen maken ons leven en de aarde kapot. We zouden met z'n allen actie moeten voeren, voor vrede, voor liefde en het milieu.
Ook de plasticsoep is een van de nadelen van ons mensen. Er zou toch een oplossing voor moeten zijn? Als we met z'n allen per dag één plastic ding oprapen, kan de kraan stoppen. De hemel heeft geen plastic. Alleen liefde en vrede is er toegestaan. We zouden naar de hemel moeten kijken. Zo wordt de wereld toch maar weer beter.” Karsten (11 jaar).
Ds. Marco Visser

Rouw, Leegte, Gemis
Een gespreksgroep voor ‘nabestaanden’ op woensdag 16, 24 en 30 januari 2019, van 10.00 tot 12.00 uur in de Vierhovenkerk. Rouwen, leren omgaan met verdriet en leegte, zoeken naar een weg die begaanbaar is, zijn zaken waar je mee geconfronteerd wordt. Mogelijk hebt u mensen in uw omgeving die u steunen. Dat is fijn. Maar misschien is het uw ervaring dat op den duur de belangstelling van familie en vrienden verandert, afneemt. Dat terwijl u nog zo veel behoefte hebt om te praten over wat u hebt meegemaakt en over hoe het nu verder moet. Soms gaat dat praten het beste met mensen die net als u iemand verloren aan de dood. Daarom een serie van drie gespreksochtenden voor mensen die rouwen: 
Woensdag 16 januari: wat maakten we mee, wat betekent rouw en welke rol speelt het geloof.
Woensdag 23 januari: de afscheidsplechtigheid en hoe de omgeving reageerde
Woensdag 30 januari: (Bijbelse) perspectieven
Informatie en aanmelding bij: ds. M. Visser, Aziëlaan 333, tel. (015) 257 7147, mvisserabc@gmail.com 
Ds. Marco Visser

Film: Le fils de l ‘autre
Op dinsdag 15 januari bekijken we van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk de film Le fils de l ‘autre. De Israëliër Joseph, klaar voor zijn dienstplicht, komt erachter dat hij na zijn geboorte is verwisseld met Yacine - het kind van, o hemel, Palestijnse ouders. De niet geringe ontdekking zet het leven van twee families op hun kop in een politiek gekleurd drama dat zich vooral richt op de schokeffecten in het klein. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken. 
Iedereen is welkom en een bijdrage wordt op prijs gesteld. Om 13.30 uur is er een kopje koffie of thee.
Het sociëteitsbestuurDinsdag 25 december 
- ‘Tel je mee?’
Je telt in deze wereld mee als je toch minstens dit of dat hebt gedaan. Je moet toch daar en daar geweest zijn wil je mee kunnen praten. Iedereen is graag in tel. Want dat betekent dat je gezien en gekend wordt. Jezus was niet echt in tel. Geboren ergens achteraf. Hij werd als baby neergelegd in een ordinaire voerbak. Voor deze Jezus die vaak minder in tel is in onze praktijk is reclame gemaakt in de adventsweken. “Geloof met me mee” luidde de reclamecampagne. Iedere week weer een nieuwe advertentie: ‘Geloof in engelen, geloof in een nieuw begin, geloof in vrijheid, geloof in dit kind, geloof in het licht.’ Een bijzondere reclamecampagne waarin je iets gratis wordt aangeboden. Je hoeft enkel je hand te openen. In de dienst zingt de zanggroep Dudaim vier kerstliederen. Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan is er een kort interview met iemand die dol is op cijfers. 
Ds. Marco Visser

Zondag 30 december 
In deze dienst gaat ds. O. Kroesen voor.

Maandag 31 december
 - ‘Stenen vol gebalde woede’
In de vesper van oudejaarsdag (aanvang 17.00 uur) lezen we ‘Stefanus’ een gedicht van Lenze L. Brouwers. Hij verbindt in dit gedicht de geschiedenis van Stefanus (Handelingen 6:8-8:4) met Matteüs 23:34-39.
Ds. Marco Visser

Zondag 6 januari - Deel krijgen aan Gods heilsgeschiedenis
De voor deze zondag aangereikte lezingen komen uit Jesaja 60 (1-6) over het nieuw Jeruzalem en Efeziërs 3 (1-12) waar Paulus zegt dat de heidenen nu deel hebben gekregen aan Gods heilsgeschiedenis. De derde lezing is Matteüs 2:1-12 over de magiërs uit het Oosten.
Ds. Marco Visser

Zondag 13 januari
In deze dienst gaat ds. A.B. Vroomans voor.

Studieverlof
Op 7 en 8 januari verblijf ik op Hydepark te Doorn vanwege de cursus Leiding geven boven Niet Angstige Presentie (NAP). Hoofdstukken uit het boek “Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge” van E.H. Friedman worden behandeld. Friedman kiest er voor om te denken vanuit gezinssystemen. Friedman betrekt dit op het gezinsproces van de gemeente, van de gezinnen van de gemeente en van de pastor. Ze hebben met elkaar te maken. Je kunt het vergelijken met een ingewikkeld buizensysteem. Als één pijp verstopt raakt loopt de druk in het systeem op. Dit leidt tot een lek. De pijp die lekt hoeft niet de zwakste pijp te zijn maar moet door zijn plaats de meeste druk opvangen. Verliest een voetbalploeg dan kun je de keeper de schuld geven maar dat is te eenvoudig. Systeembenadering herverdeelt de schuld. Het boek van Friedman voert mij terug naar Ivan Nagy, die benadrukt hoe mensen tegelijkertijd in allerlei systemen, netwerken, zitten. Als er ergens aan een ‘touwtje’ binnen het netwerk wordt gerommeld, verandert het totale evenwicht. En het boek van Friedman herinnert mij aan Bert Bakker die Friedman citeert in zijn boekje ‘Samen op trektocht’. Bakker beklemtoont dat het er in een gemeente niet om gaat dat er een reisleider is die een reis organiseert, maar dat je samen een reisplan maakt. 
Ds. Marco Visser

Diaconie kiest collecte
Op 13 januari is de eerste collecte bestemd voor KopieKoffie, Chopinlaan 377. Harmen van der Laan, de oprichter, omschrijft zijn zaak als volgt: “Iedereen is welkom voor een print, kopietje, om te flexwerken of op adem te komen, of een luisterend oor. We creëren zowel betaalde als onbetaalde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we actief bezig om een positieve bijdrage te leveren aan de buurt.” De opbrengst van de collecte wordt ingezet voor dit laatste doel. In de Buitenhof gaan we in 2019 proberen om verschillende doelgroepen die wat aandacht of een luisterend oor kunnen gebruiken te bereiken. De kosten zitten in kopjes koffie, thee en eventuele materialen. Van de mensen die komen wordt ook een kleine bijdrage verwacht. Heel concreet zouden we de opbrengst van de collecte willen gebruiken voor een “Ladies-ochtend”, een vaste ochtend in de maand, of elke 2 weken, speciaal gericht op vrouwen waarin ze even in de watten worden gelegd. De diaconie ondersteunt dit doel graag. 
De diaconie 

Gebedsgroep
Op dinsdag 8 januari komen we bij elkaar om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Om 19.45 uur sluiten we af. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Wilt u dat voor iets of iemand wordt gebeden? U kunt dat doorgeven aan Jenne de Haan, tel. (015) 257 7645 of 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Maaltijd
Zondag 27 januari is er in de Vierhovenkerk een maaltijd (soep, hoofdgerecht en toetje). De intekenlijsten liggen na de kerst in de kerk.
Diaconie

Het persoonlijk gebed in een Taizéviering
Van een gemeentelid kreeg ik het boekje ‘Bidden in de stilte van je hart, 100 gebeden’ geschreven door Frère Roger van Taizé, aangereikt. In sommige gebeden wordt God geloofd, in andere wordt Hem een vraag voorgelegd. De teksten herinneren ons eraan dat wij allemaal verlangen naar de gemeenschap met God. Frère Roger nodigt ons uit te groeien in geloofsvertrouwen. Hij laat ons ontdekken hoe we in de stilte van ons hart kunnen bidden. 
Ieder seizoen zijn er zes Taizévieringen in de Vierhovenkerk. Vanaf 15.30 uur is de kerk open voor de musici die oefenen. Om 16.25 uur is het stil in de kerkzaal. Ieder van harte welkom. De komende vieringen zijn op 20 januari, 17 februari, 17 maart. Ze beginnen om 16.30 uur.
Ds. Marco Visser 

De Oude Kerk in Delft
Op dinsdag 8 januari houdt Ria van der Meer een lezing bij de Vierhovensociëteit. Deze keer staat de Oude Kerk centraal. Zij werd gebouwd rond 1250, enkele jaren nadat Delft stadsrechten kreeg. De geschiedenis van de Oude Kerk weerspiegelt de historie van de stad. Gebouwd als rooms-katholieke kerk neemt in de middeleeuwen de pracht en praal toe. Na de reformatie zien we een sobere kerk die wel wordt verfraaid met indrukwekkende grafmonumenten. De vele grafzerken vertellen ons over de bekende en minder bekende Delftenaren die in de loop der eeuwen hier begraven zijn. De gebrandschilderde ramen uit de twintigste eeuw verwijzen naar het verleden van het gebouw en naar de Bijbel. Een prachtig monument met een zeer rijke geschiedenis.
De deuren van de Vierhovenkerk zijn open om 13.30 uur. De lezing met beelden duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen wordt hartelijke uitgenodigd.
Het bestuur van de sociëteit 

Inleverdatum kopij
PKD 1 verschijnt op 19 januari. Kopij kan tot dinsdag 8 januari 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.