Protestants Kerkblad Delft - 4

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 16 februari 2013
Bij de diensten

Zondag 24 februari
Deze tweede zondag van de veertigdagentijd draagt de naam ‘Reminiscere’ (‘Gedenk’) en is een verwijzing naar Psalm 25,6: “Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen”. In dit Lucas-jaar is de hoofdlezing de bekende passage over de verheerlijking op de berg (9, 28-36). Jezus gaat, vergezeld van Petrus, Johannes en Jakobus, de berg op. Boven aangekomen verandert Jezus van gedaante en ontmoet hij Mozes en Elia. Er klinkt een stem uit de hemel die maant om te luisteren naar Jezus, de geliefde Zoon van God.
Dit tekstgedeelte roept herinneringen op aan hoofdstuk 3 waarin na afloop van de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan diezelfde woorden klonken uit de hemel. Behalve een terugblik op de doop van Jezus als begin van zijn optreden vormt deze passage een vooruitblik op het einde van zijn optreden, vlak voor zijn dood (hoofdstuk 22). Nadat Jezus er bij zijn leerlingen op had aangedrongen om met hem te waken, doodsbang als hij is, laten ze hem in de steek. In de hof op de Olijfberg vallen ze opnieuw in een diepe slaap. Jezus kan op niemand rekenen.
Ook niet op ons?

De tweede lezing is het verhaal uit Exodus 34, 1-10. Nadat Mozes een tweede versie van de stenen tafelen had gemaakt verschijnt God aan hem. Op zijn knieën gevallen en met zijn gezicht naar de grond doet hij een beroep op de barmhartigheid van God. À la Psalm 25. Mozes heeft het lef om God te vragen om de zonden van het volk niet te gedenken, maar met het volk op te trekken naar het beloofde land.
In onze tijd is dit soort visionaire profetie iets zeldzaams geworden. Hoe zou dat komen? Ligt dat aan ons of ligt het aan God? En kunnen we daar zelf iets aan doen.
Op deze zondag lezen wij ook de 10 woorden uit Exodus 20.
Ds Jurjen G. Fennema

Zondag 24 februari - tienerdienst

Er is tienerdienst in zaal 5. Dit keer zijn hoofdzonde jaloezie en hoofddeugd moed aan de beurt. Wanneer ben je jaloers en is dat altijd verkeerd? Wat is het verschil tussen moed en overmoed? In de verhalen over Saul en David komen we deze deugd en zonde tegen. Saul is jaloers op David. En David gaat door het leven als een moedig man.
Vraag: Heb je er de tijd voor, zoek dan afbeeldingen of krantenkoppen die voor jou met moed of jaloezie te maken hebben. Neem deze mee want daar gaan we mee aan de slag.
De tienerdienstcommissie

Zondag 3 maart
Het mislukt. Het project op je werk, waar zoveel tijd in is gestoken, gaat niet door. Je gaat met je medewerkers er maar een weekend op uit om de klap te verwerken.
Je bent aan een opleiding begonnen die het toch niet was. Je gaat maar een tijdje bijkomen om een nieuw begin te kunnen maken.
Jezus vergelijkt een mislukking met een boom die in een wijngaard kostbare ruimte beslaat maar geen vijgen geeft. Al drie jaar is hij vruchteloos boom. De eigenaar wil hem laten kappen, maar de bedrijfsleider komt voor de boom op en stelt voor hem extra te verzorgen. Misschien dat …
Zijn wij vruchteloos mens? Jezus toont ons het gesprek tussen eigenaar en bedrijfsleider als gelijkenis hoe God met ons om gaat. De boom krijgt de tijd om vruchten te geven. Een hoopvol bericht in een spannende tijd. De lezing is uit Lucas 13:6-9.
Ds David Knibbe

Geloofsopvoeding
Maandag 4 maart van 20.00-22.00 uur in de Vierhovenkerk een gespreksavond voor jonge ouders over het gebed. Op de ontmoetingsavonden en –middagen ging het over ‘Bidden bij ’t Leven’. Wanneer begin je het gebedsleven vorm te geven samen met je kinderen? Hoe oud moeten ze dan zijn? Op welke tijdstippen kun je het beste danken en bidden? Welke woorden gebruik je? Minimaal aantal deelnemers 7. Aanmelden voor donderdag 28 februari bij ds. Marco Visser.

Giften
Van mevrouw S. € 20,-- voor de SOOS, van V.G. € 25 Voedselbank en € 25 wijkkas, van N.N. € 300,-- wijkdiaconie, € 300,-- Interkerkelijk Sociaal Fonds, € 300 Voedselbank en € 100,-- wijkkas. Van B. via bezoekmedewerkster O. € 20,-- voedselbank en via mevrouw Oosterhof van N.N. € 20,-- voor de kerk. Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser

ZWO project in woord en beeld
Op zondag 3 februari was Jaap de Jong in de Vierhovenkerk aanwezig om het werk van de stichting NOVA toe te lichten.
In de presentatie over NOVA werd de werkwijze en het project ‘Basa Magogo’ duidelijk toegelicht. Opvallend is dat de stichting niet de hulp vooraf vaststelt maar in gesprek gaat met de lokale bevolking over welke hulp nodig is en op welke manier dat gedaan moet worden. Zo wordt getracht betrokkenheid bij de deelnemers te krijgen voor een duurzame oplossing. Er wordt door NOVA ‘niets uitgedeeld’ want deze kleinschalige projecten zijn er juist op gericht om de zelfredzaamheid te versterken.

Een voorbeeld hiervan is het project 'Basa Magogo’ voor ‘energiezuinig koken en stoken’. Aan de hand van dia's met een toelichting van Jaap werd een duidelijk beeld verkregen over deze werkwijze, maar ook van de problemen.

Na een verblijf van twee jaar in Zuid Afrika blijft Jaap nu weer in Nederland. Hij zal één dag in de week voor NOVA blijven werken om het netwerk van NOVA met onder andere universiteiten en kerken in Nederland te versterken.
De ZWO commissie

Hartelijk dank
Al uw kaarten, bezoeken, telefoontjes en gebeden hebben ons gesterkt om door een moeilijke tijd heen te komen.
Gelukkig gaat het herstel voorspoedig. Verdere behandeling wordt nog voortgezet. Binnenkort mogen we vanuit woonzorgcentrum ‘Abtswoude’ naar ons eigen huis.
We hopen over een paar maanden de kerkdiensten weer bij te wonen.
Ton en Ina Hogeweg

Hierbij willen wij U bedanken voor het medeleven tijdens onze ziekte en de felicitaties met ons zestigjarig huwelijk op 7 januari.
Dicky en Henk van Dorp


Wandeling door Delft in de veertigdagentijd.
Zaterdagmorgen 2 maart wandelen we onder leiding van Rie Wien door Delft. Rie is een ervaren stadsgids en laat ons een stukje geschiedenis van Delft door een bezoek te brengen aan de Nieuwe Kerk. Vervolgens bekijken we de tentoonstelling kerkelijk erfgoed in de Maria van Jessekerk. In de Mariakapel is er gelegenheid om ons te bezinnen op de veertigdagentijd. Dit gedeelte wordt verzorgd door ds. Marco Visser. We sluiten af met een kopje koffie in het interkerkelijk diaconaal centrum “Jessehof”.
Start om 10 uur op de Markt bij het standbeeld van Hugo de Groot. Afsluiting om 12 uur in de Jessehof. Iedereen is welkom. Aan deze rondleiding zijn geen kosten verbonden, alleen een vrijwillige bijdrage voor de koffie. Informatie bij Henny Melis 015-2618796 of h.melis@zonnet.nl 
Wijkdiaconie Vierhovenkerk

In memoriam Geertruida Buitenhuis–van der Zwaan
†3 februari 2013
Zondag 3 februari overleed Geertruida Buitenhuis–van der Zwaan. Zij is gestorven in de leeftijd van 89 jaar. Sinds 1970 weduwe van Reimert Buitenhuis. Ze woonde onder andere aan het Dirk Costerplein, in Tanthof en de Artemisflat. Na drie maanden hospice verbleef ze drie maanden in woonzorgcentrum Delfshove. Het leven van Truus ging niet over rozen. Als jonge vrouw twee jaar op een gipsbed liggen en de benauwdheid die haar vele jaren parten speelde. Belangrijke motor was haar optimisme. Er waren de gelukkige jaren met Reimert, de hechte vriendschappen met vrouwen uit haar directe omgeving, en familie die naar haar omzag in de tijden dat het slecht ging. Ze kon goed met kinderen omgaan en was geliefd bij neven en nichten. De woorden van het liefdegebod kregen rondom haar handen en voeten. Ze gaf en ontving liefde.
Vrijdag 8 februari vond de plechtigheid plaats in de aula van begraafplaats Jaffa en werd Johannes 15: 9-17 gelezen. We willen bidden voor haar broer en zus en verdere familie en allen die haar gekend hebben.
Ds. Marco Visser

In memoriam Bastiaan Wouter van der Brugge
*9 maart 1940 †1 februari 2013
Bas van der Brugge was een stille man. Misschien ook wel door zijn handicap bij het spreken. Ergens in de oorlog moet hij als kind door het oorlogsgeweld zo geschrokken zijn, dat hij sindsdien moeilijk zonder haperen kon spreken. In zijn jeugd was hij altijd samen met zijn zes jaar oudere zus. Zijn vader was eerst bakkersknecht, dat betekende dat zij het thuis niet breed hadden. Hij deed de ambachtsschool, ging werken in een bakkerij en later kwam hij bij de TU, als handzetter en daarna bij de IZA, zorgverzekeraar, bij de repro-afdeling. Hij had een rusteloze aard, ongedurig, wilde steeds wat anders doen. De laatste jaren voelde hij zich niet fit. Hij zorgde goed voor zichzelf. In de kerk voelde hij zich niet meer thuis, al die veranderingen maakten dat hij er van vervreemdde. Hij zag erg op tegen de dood.
Zijn geloof beleefde hij op belangrijke momenten in zijn leven: op zijn verjaardag en die van zijn vrouw las hij psalm 90, uit de trouwbijbel waarin hun trouwtekst stond: psalm 133:3b. De woorden waarmee hij traditioneel het dankgebed aan tafel besloot: “en eind’lijk eeuwig bij U leven moge” verwoordden zijn geloof en hoop. Op vrijdag 8 februari is hij begraven op begraafplaats Iepenhof, in het geloof dat God de dood heeft overwonnen.
Ds David Knibbe

Catechisanten knappen jeugdruimte op
Lange tijd keken we naar de grote witte plekken op de muur. Ons lint van engeltjes en duiveltjes was overgeschilderd. Evenals de op de muur aangebrachte ruimtevaarders die de grenzeloze zoektocht naar zin symboliseren. Kennelijk werd het tijd voor een ‘make over’.
De catechisatiegroep 15 - 17 is nu druk bezig om aan de hand van een nieuw thema de ruimte opnieuw kleur en uitstraling te geven. En ik moet zeggen: "Het ziet er op dit moment al veelbelovend uit". Nog een paar weken schilderen en de klus is geklaard. Wij houden u op de hoogte.
Namens de catechisanten 15 - 17,
Ds. Jurjen G. Fennema

Bijeenkomst van de Spinozakring
Vijfde bijeenkomst van de Spinozakring op donderdag 7 maart 20:00-22:00 uur in de Vierhovenkerk.
Bespreking van de hoofdstukken 6 en 7 van het Theologisch Politiek Traktaat
Ringleiding: ds. Jurjen G. Fennema

Amnesty brieven en Fair Trade producten
Op zondag 3 maart zijn we weer in de hal van de kerk te vinden. We schrijven Amnesty brieven naar autoriteiten in diverse landen voor een eerlijke rechtsgang of opheldering over verdwenen of vermoorde mensen in Turkije en Saoedi-Arabië. Of over het gebruik van buitensporig geweld tegen groepen Palestijnen in Israel. Gelukkig zien we een behoorlijke toename in het aantal brieven dat vanuit de Vierhovenkerk wordt geschreven: de afgelopen maanden zelfs meer dan 75 zodat we brieven tekort kwamen. Daarnaast verkopen we ‘Fair Trade’ artikelen uit de wereldwinkel en kunt u zo kennis maken met nieuwe producten met het ‘Fair Trade kenmerk’. In 2012 verkochten we voor een bedrag van ca. € 1.550 en eindigden als tweede kerk in Delft net onder de Hofkerk. Doet u deze keer ook mee?
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Postzegels
Niet iedereen weet goed waar hij/zij de postzegels voor de zending kan inleveren.
Het komt regelmatig voor dat er (goedbedoeld) zegels in de brievenbus van iemand worden gedaan die niets met het inzamelen hiervan te maken heeft. Gelukkig ken ik die persoon en die geeft ze trouw aan mij door. Dat de zegels verkeerd bezorgd worden vind ik vervelend en het geeft bovendien onnodig werk. Ik heb geprobeerd na te gaan wie dat doet/doen, maar omdat er geen gegevens bij die zakjes zegels te vinden zijn en navraag ook niets opleverde schrijf ik nu maar dit stukje. Daarom dit verzoek.
Wilt u zo goed zijn de ‘Zegels en Kaarten voor de Zending’ in te leveren op één van de volgende manieren:
deponeren in de daarvoor bestemde kist in de hal van de kerk, of bij mij thuis, Roland Holstlaan 904 (in mijn brievenbus is uiteraard ook goed).
Thea van Harberden tel. 015-2561920

Agenda
25 februari 20.00 uur Voorbereiding Voettocht voor vrede, Vierhovenkerk
27 februari 19.30 uur Taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
27 februari 20.30 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
28 februari 20.00 uur Ontmoetingsavond ‘Bidden bij Leven’, Vierhovenkerk
02 maart 10.00-12.00 uur wandeling in kader Veertigdagentijd
04 maart 20.00 uur Geloofsopvoeding, Vierhovenkerk
05 maart 19.15 uur Basiscatechese, Vierhovenkerk
06 maart 14.00 uur Bijbelkring, ‘Leven na de dood’, Vierhovenkerk
06 maart 16.00 uur Avondmaalscatechese, Vierhovenkerk
06 maart 20.00 uur Sectie Voorhof, Buitenwijk, Tanthof-West, Vierhovenkerk

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 27 februari 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 05 verschijnt op zaterdag 9 maart.
Leen van den Berg