Protestants Kerkblad Delft - 3

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 2 februari 2013
Bij de erediensten

Zondag 10 februari
Ontzag in de bijbel is het besef van het oneindig grote verschil tussen hemel en aarde. In de tegenwoordigheid van de onmetelijke grootheid van God ervaren mensen hun nietigheid. Dat gaat gepaard met angst (NBV: ‘hevig schrikken’; NBG: ‘vrezen met grote vreze’). De uitdrukking ‘vreze des Heren’ betekent in de bijbel dan ook twee dingen: ‘ontzag hebben’ en ‘doodsbang zijn’. Op deze zondag horen we hoe Jesaja in een visioen de aanwezigheid van God beleeft (Jesaja 6, 1-8). Hij kan maar één ding uitbrengen: “Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen” (vs 5). Een zelfde ervaring beleeft Petrus in het verhaal over de roeping van de discipelen (Lucas 5, 1-11). Na een gouden tip van Jezus volgt een wonderbare visvangst. De hoeveelheid is zó groot dat de netten ervan scheuren. Petrus voelt het: dit heeft met God te maken. Net als bij Jesaja verschrompelt ook het ego van Petrus. Hij valt “op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens’” (vs 8).
Mensen kunnen wel geroepen worden, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zich geroepen weten. Ze deinzen terug, bang dat ze de hoge verwachtingen, verbonden aan de taak waartoe ze geroepen zijn, niet kunnen waarmaken.
Gevolg: ze slaan de uitnodiging af met als reden dat zij daarvoor niet geschikt zijn. Menselijkerwijs stopt hier het verhaal, maar God gaat verder en trekt Jesaja, Petrus en de andere discipelen over de streep.
Wij worden ook geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen: in ons werk, op school, in het vrijwilligerswerk, in de kerk. Ook wij voelen ons dikwijls niet de daartoe aangewezen persoon, zeker wanneer wij voor iets voor het eerst gevraagd worden. Wie of wat tilt ons uiteindelijk over de drempel?
Het Nederlands kent in dit verband twee veelzeggende uitdrukkingen: “God zegene de greep” en “één-twee-drie in Gods naam”. Het is daarom ook passend en goed om in deze viering de maaltijd te vieren van de Heer, die ook ons roept.
De Vierhovencantorij onder leiding van Wim Loef verleent medewerking aan de dienst.
Ds. Jurjen G. Fennema

Aswoensdag 13 februari 
Op palmpasen is Jezus met groene takken toegezwaaid. Hij reed op een ezel Jeruzalem binnen. Het gejuich is verstomd, maar de herinnering aan deze dag leeft voort als het moment waarop besloten wordt om Jezus op zijn weg te volgen. De takken van vreugde en hoop worden tot as die vernedering en rouw verbeelden. De as herinnert aan de vergankelijkheid van het leven. Het is het teken van sterfelijkheid, maar ook van nieuw leven! Want leven wordt geboren uit loslaten, uit sterven. Op de akkers worden de stoppels van het koren verbrand en deze as maakt de grond vruchtbaar. Wie wil kan naar voren komen om een askruisje op het voorhoofd te ontvangen als teken van inkeer voor de veertig dagen die er aan komen.
Om 19.30 uur in de Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 78.
Ds. Marco Visser

Zondag 17 februari
De eerste zondag van de veertigdagentijd. De zondag heet “Invocabit”, afgeleid van psalm 91: 15, ‘Roept hij Mij aan’. De psalmtekst gaat verder met ‘IK geef hem antwoord, in de nood zal IK bij hem zijn, hem bevrijden en met roem overladen’. De lezing van deze zondag komt uit 1 Samuël. In de boeken 1 en 2 Samuël worden de contouren getekend van het ware koningschap. Stukje bij beetje wordt onthuld waar het op aankomt bij goed leiderschap. Aan het einde van de veertigdagentijd komen we uit bij een koning met een doornenkroon, overstelpt met smaad en hoon. In de lezing van 17 februari gaat het er eveneens wonderlijk toe. In 1 Samuël 16 gebeurt iets dat tekenend is voor het ware koningschap.
Ds. Marco Visser
Klop op de deur vordert gestaag
In 2009 start de enquête ‘Klop op de deur’. Doel is om ieder adres te bezoeken en mensen te vragen naar hun band met de kerkelijke gemeente. De secties Tanthof-West en Voorhof zijn afgerond. Onder het verslag uit de kerkenraad staat dat één kern uit Tanthof-Oost klaar is. De sectie Buitenwijk zal dit voorjaar gereed komen. Opnieuw zijn er namen die doorgegeven kunnen worden aan de autodienst, voor het jeugdwerk, enzovoort. De enquête werpt haar vruchten af. Wanneer de Buitenwijk klaar is, zal daar over gepubliceerd worden.
Ds. Marco Visser

Oproep: Bezoekmedewerkers gezocht voor de Vijverhof
In de Vijverhof aan het Zagwijnpad wonen ruim 20 oudere leden van onze Vierhoven wijkgemeente. Het is een huis waarin mensen op leeftijd zelfstandig wonen in overzichtelijke appartementen. Er zijn faciliteiten aanwezig voor hulp en zorg op bescheiden schaal. Onze wijkgemeente wil deze mensen bezoeken om contact met ze te houden en hun lief en leed te delen. 
Omdat twee bezoekmedewerkers te kennen hebben gegeven om te gaan stoppen zijn wij op zoek naar twee bezoekmedewerkers.
Iets voor jou/u? 
‘Het zal u niet berouwen, de keus voor ’t …. Zagwijnpad!’

Neem gerust contact op met:
Marjan Bood: tel. 2563510; e-mail: mj.bood@hetnet.nl
Ds. Jurjen Fennema: tel. 2855055; e-mail: jgfennema@versatel.nl

Dal van rode linzen
Veertigdagentijd recept
De veertigdagentijd is voor veel mensen een tijd van bezinning en inkeer. Het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht en de manier waarop Hij leefde inspireert veel mensen tot een vorm van vasten. Ze bezinnen zich op onrecht en kiezen er bewust voor zich te onthouden van dingen, die anders vanzelfsprekend zijn. Door geen vlees of extraatjes te eten, geen alcohol te drinken of een periode geen tv te kijken. Het geld, dat ze overhouden, geven ze aan anderen.
Hieronder treft u een recept aan voor een sobere maaltijd om in deze periode zelf thuis te bereiden.
250 gram rode linzen
4 dl water
Olie
½ theelepel kurkuma
1 ½ theelepel korianderpoeder
1 eetlepel geraspte gember
3 tomaten in stukjes
enkele verse korianderblaadjes
rijst
- was de linzen en kook ze op een laag vuur tot ze zacht zijn
- kook de rijst
- verhit de olie en bak daarin de linzen even aan
- voeg het mosterdzaad en de kurkuma toe aan de linzen, samen met korianderpoeder, gember en tomaten en laat 10 minuten doorkoken
- strooi er de gehakte korianderblaadjes over en serveer met rijst.
Diaconie

Huispaaskaars 2013
Op zondag 17 februari is de laatste gelegenheid om de kaarsen voor 2013 te bestellen. Dat kan voor of na de dienst in de hal van de kerk. De kaarsen zijn er met drie verschillende motieven en in vier maten. De motieven zijn: het “Christus monogram (Chi-Ro kruis)”, “Regenboog en Duif” en “Kruis en Druiven”.
Op internet, www.papot.nl, kunt u de kaarsen bekijken.
Informatie is verkrijgbaar bij ondergetekende: tel. 015 2570093, e-mail mamekkes@kpnplanet.nl
Margot Mekkes

Symbolische schikking in de veertigdagentijd en Pasen
Symboliek van de weg met de lavastenen.
Voor de veertigdagentijd en Pasen leggen wij een weg met lavastenen. De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken. Op de puinhoop van het koningschap van Saul moet hij het rechtvaardige koningschap handen voeten zien te geven en daarbij laat David zijn verbinding met de Eeuwige niet los.
Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje en/of een voorwerp op de weg die iets uitdrukt van de weg die David en Jezus gaan. Met Pasen staat de weg in volle bloei, omdat het Leven naar Gods´ bedoeling is opgestaan.
Het nieuwe leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht.
De bloemengroep


Avondmaalscatechese voor kinderen uit groep 5 en 6
Op woensdag 13 februari begint de avondmaalscatechese, inloop 15.45 uur, aanvang 16.00 uur. Het Avondmaal wordt bijna iedere maand in de kerk gevierd. Waarom wordt er brood gegeten en wordt het in wijn of druivensap gedoopt? 
Op drie woensdagmiddagen gaan we met elkaar praten, zingen, knutselen en luisteren naar verhalen over het Avondmaal.
De tweede middag wordt gehouden op 20 of 27 februari (in overleg met de ouders) en de derde op 6 maart. De laatste keer is er een diaken aanwezig.
Zondag 10 maart vieren we het Avondmaal en wordt de catechese afgesloten.
Informatie en aanmelding bij ds. Marco Visser

"Vierhoven op de hoogte"
Onder dit kopje staan de komende tijd berichten uit de wijkkerkenraad. 
Op 8 januari is gesproken over onderstaande punten.
  1. Het bezinningsmoment is gewijd aan de taakgroep Eredienst. De taakgroep is onder andere bezig met muziek (in mei verschijnt het nieuwe liedboek), kindernevendienst en de herinrichting van de kerkzaal.
  2. In april is er een brede bezinningsdag voor de wijkkerkenraad.
  3. Besloten is dat de Vierhovenkerk zal participeren in de Centrale Missionaire Commissie. Dit is de commissie die, oorspronkelijk vanuit de Hervormde gemeente en nu voor steeds meer kerken van de toekomstige Protestantse Gemeente Delft, verantwoordelijk is voor het werk van de kerk naar buiten: de missionaire gemeente, activiteiten in de Oude en Nieuwe Kerk met Lichtjesavond enzovoorts.
  4. Aandacht wordt besteed aan het proces dat moet leiden tot de Protestantse Kerk Delft.
  5. Er hebben ‘exitgesprekken’ plaatsgevonden met de twee kerkenraadsleden die in september aftraden om hun bevindingen te horen.
  6. Men wordt geattendeerd op het boek "Raad van Kerken Delft 50 jaar" dat nog te koop is.
  7. Gemeld wordt dat in de sectie Tanthof-Oost één kern klaar is met de actie ‘Klop op de deur’.
  8. De procedure voor een roos op de avondmaalstafel bij de geboorte van een kind is: als de scriba of predikant bericht heeft gekregen van een geboorte stuurt deze de informatie naar de koster, dhr. Stellingwerf, die de bloemengroep inlicht zodat zij een roos kunnen bestellen.
  9. De kerkennacht wordt gehouden gedurende het weekeinde van 21-23 juni. Vrijdagavond is er een bijeenkomst gepland voor kerkelijk medewerkers en de Hugo de Grootlezing. Alles zal vooral in het centrum plaatsvinden op en rond de Markt.
Uitgebreidere informatie kunt u bij de kerkenraadsleden verkrijgen.
Ds. Marco Visser

SOOS-VIERHOVENKERK
Op dinsdag 19 februari komt pater Dries van den Akker sj. in ons midden. Hij is een begenadigd spreker, die eerder op de SOOS over heiligenlevens sprak. Dit keer zal hij ons meevoeren door de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach (1685-1750). Hoe is het stuk opgebouwd? Waarom schreef Bach het? De Matthäus Passion behandelt de laatste dagen van het leven van Jezus totdat Hij aan het kruis sterft. De veertigdagentijd is de periode bij uitstek om naar dit muziekstuk te luisteren.
Ds. Marco Visser

Pastorale zorg handen en voeten geven
- gewijzigd email-adres –
Wilt u/jij een pastoraal bezoek en woont u/ jij in de sectie Voorhof/ Buitenwijk of Tanthof-West neem contact met mij op. Dit kan in de kerk, na de dienst, per telefoon 257.71.47, e-mail mvisserabc@gmail.com of post Aziëlaan 333, 2622 JM. Of bel aan, u bent welkom. Spreekt u in op de voicemail noem dan èn naam èn telefoonnummer. 
Kent u iemand die bezoek wil? Vraag hem of haar of het goed is dat u zijn/haar naam aan mij doorgeeft en ik zal contact opnemen.
Ds. Marco Visser

Met de kids op weg naar Pasen
Weten jullie wat Jezus doet de laatste tijd voor zijn sterven en opstanding?
Dat bespreken we met elkaar in de kindernevendiensten tijdens de veertigdagentijd. Eerst gaat Hij op weg door de woestijn, wat zou Hij dan het liefst bij zich hebben? Een tijdje later zien we Jezus in gesprek met Mozes en Elia op de berg, misschien heeft Hij wel een wandelstok bij zich. De volgende week gaat het over een gelijkenis: de boom die geen vrucht wil dragen. Maar in plaats van omhakken wil de eigenaar de boom nog een kans geven. Hoe kunnen we de boom helpen groeien?
Twee andere gelijkenissen komen ook aan bod: ‘na wat rondzwerven komt de verloren zoon weer thuis’ en ‘beheerders die de opbrengst van een wijngaard niet aan de eigenaar willen geven’. Hoe reageren andere mensen hierop?

Dan is het Palmpasen: alle kinderen zijn welkom om een Palmpaasstok te maken en de intocht van Jezus in Jeruzalem te vieren. Na de veertigdagentijd vieren we natuurlijk: Pasen! Jezus is weer opgestaan. Ga je met ons in de kindernevendienst mee om te zien hoe Jezus op weg gaat naar Pasen? Elke week plakken we een plaatje met het verhaal op de poster in de kerk tot we bij Pasen zijn.

Namens de kindernevendienst,
Gabrielle Uitbeijerse

Reminder:
Geef u/je op voor de Ontmoetingen rond het thema “Bidden bij ’t leven”
datum         tijd         predikant
11 februari 20-22 u. ds. Visser
12 februari 14-16 u. ds. Fennema
18 februari 14-16 u. ds. Knibbe
19 februari 20-22 u. ds. Fennema
28 februari 20-22 u. ds. Visser
06 maart         20-22 u. ds. Knibbe

Namens ds. Marco Visser en ds. David Knibbe,
Ds. Jurjen G. Fennema

Agenda
11 februari 20.00 uur, Ontmoetingsavond, Vierhovenkerk
12 februari 13.15 uur, Herinrichting kerkzaal, Vierhovenkerk
12 februari 19.15 uur, basiscatechese, Vierhovenkerk
12 februari 20.00 uur, Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
13 februari 09.30 uur, Voorbereiding tienerdienst, Aziëlaan 333
13 februari 16.00 uur, Avondmaalscatechese, Vierhovenkerk
13 februari 19.30 uur, Aswoensdagviering, Franciscus en Clarakerk
19 februari 14.00 uur, SOOS-Vierhovenkerk, Matthäus Passion

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 13 februari 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 04 verschijnt op zaterdag 23 februari.
Leen van den Berg