Romeinen op de foto

De zomerprekenserie in de maand juli en augustus behandelt de brief aan de Romeinen. Daar willen we een fototentoonstelling aankoppelen. 

U wordt vriendelijk gevraagd een foto te maken die voor u te maken heeft met de brief aan de Romeinen.
U kunt gebruik maken van de onderstaande teksten.

Uiterste inleverdatum:zondag 26 juni met het formaat 20 bij 30 cm bij een diaken of de koster Rommert Stellingwerf.

Vermeld uw naam en de tekst uit Romeinen met een  eventuele titel of korte toelichting. 

Veel creativiteit toegewenst.

De diaconieOnderwerpen waar u beelden bij kunt zoeken zijn o.a.:

Rom.  1:16      Schaam u het evangelie niet

Rom.  1:16      Het evangelie is Gods reddende kracht

Rom.           Abraham als de rechtvaardige

Rom.  5:1-11   De nieuwe mens

Rom.  5:12-21 De nieuwe wereld

Rom  .6          U leeft onder de genade

Rom.  7:19     ‘ Het goede doe ik niet, het kwade doe ik wel’

Rom.  8:35 ev  Niets kan ons scheiden van de liefde van God

Rom.12           Gemeente als een lichaam

Rom.12: 9-15  Wees vurig van geest - wees blij met wie blij zijn

Rom.12:15      Heb verdriet met wie verdriet heeft

Rom.12:20     dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd

Rom.13          de overheid draagt het zwaard niet tevergeefs

Rom.14          Aanvaarding van de ander