Solidariteitsmaaltijd


In het kader van het Vastenaktie organiseert de MOV-groep van de Adelbertkerk weer een solidariteitsmaaltijd, en wel op

woensdag 23 maart
in de Adelberthof, Minervaweg 7, om 18.00 uur.

De zaal is open vanaf 17.45 uur.

U bent van harte welkom. 

Vanwege het project “Houtkap in Mindoro” op de Filippijnen krijgt de warme maaltijd een Filippijns karakter.

U kunt zich opgeven op het secretariaat van de Adelbertkerk,
Apolloweg 2, 
uiterlijk maandag 21 maart tussen  9 en 11.30 uur; tel. 2560939.