SOOS 2e helft 2011

13/09 Startmiddag met spel onder leiding van ds. Marco Visser
    en zang onder begeleiding van Jeanne Bouwmeester.

27/09 “Van prehistorie tot kerstening”. Gert van Klinken. 
    Vierduizend jaar religieuze geschiedenis van Zuid Holland.
    Van 3000 jaar voor tot 1000 jaar na Christus.
    Van Klinken is docent Prot. Theologische Universiteit Kampen.

11/10 De Voedselbank in Delft. Cees de Vries. 
    Waar komt het voedsel vandaan? Wie zijn de klanten? 
    Wat zit er wekelijks in het pakket?

25/10 “Menno Simonszoon” Kees Posthumus en Juul Beerda. 
    Theatervoorstelling in het kader van het Menno Simons jaar.

08/11 Leprazending: Cor van Leeuwen. 
    Toelichting op het werk van de Leprazending met 
    na de pauze een kleine quiz.

22/11 Middeleeuwse handschriften, o.a. de Delftse Bijbel.
    Ed van der Vlist, conservator middeleeuwse handschriften
    Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

06/12 “Het Drijvende Koninkrijk”.Dhr.J.A. Spanjersberg. 
    Een spirituele reis naar de kathedraalsteden in Engeland.

10/01 “De kamer van Charitate in Delft” Ria van der Meer.

Gironummer: 5096703 Vierhovenkerk Delft  te  Delft
Kees Posthumus 

met theatervoorstelling 
 “Menno Simonszoon”

Dinsdag 25 oktober 2011

Vierhovenkerk

www.vierhoven-delft.nl 

telefonisch 015-2561920 of 015-2618796
Vrijwillige bijdrage (richtprijs € 10)

Hier kunt u de folder bekijken en printen.