Symbolisch bloemschikken

40 dagentijd         - ONTMOETING met het LICHT -         40 dagentijd

Dit is het thema voor de veertigdagentijd en Pasen, wat ook te zien is in de symbolische bloemschikking.
Wij gebruiken als basisschikking twee boogvormen die naar elkaar toe buigen. De twee boogvormen verbeelden de ontmoeting met het Licht en de ontmoetingen met Jezus en de mensen.
De twee boogvormen zijn geplaatst in de woestijn, die met Pasen verandert in een tuin.
In de ruimte tussen de bogen wordt wekelijks een andere symbolische schikking gemaakt. Deze verwijst naar de ontmoeting met het Licht van de Levende, dat in de evangelielezing oplicht.
De weg leidt door de woestijn naar het nieuwe leven. Als woestijn gebruiken we een vierkante jute lap. Het vierkant is een bijbels beeld  van de vier uiteinden van de aarde en van het grondplan van het nieuwe Jeruzalem, waarin rechtvaardigheid heerst: vier zijden met poorten open naar alle windstreken. Op de hoeken liggen vier stenen.
De twee bogen wijken elke zondag wat verder uit elkaar, als bloembladen die opengaan.
De kaars is de verwijzing naar het Licht.
13 maart          Ontmoeting in de woestijn
                        Jezus ontmoet de duivel

De schikking met de twee bogen nog dicht bij elkaar. De jute lap met de stenen verwijst naar de woestijn. De kaars verwijst naar het Licht van de Levende.

20 maart          Ontmoeting op de berg
                        Jezus ontmoet Mozes en Elia

De bogen gaan iets verder uit elkaar. Drie witte bloemen staan midden in de schikking ( de drie apostelen) omringt door stenen, die de berg symboliseren


27 maart          Ontmoeting bij de bron
                        Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw.

De bogen gaan weer iets verder uit elkaar. Een glazen schaal met water , met in het midden een fonteinschikking van grassen. Bronnen in de woestijn worden oases waar men kan leven, waar groen gras is.


3 april              Ontmoeting in het voorbijgaan
                        Jezus ontmoet de blindgeborene.

De bogen gaan weer iets verder uit elkaar. Verscholen leven komt vanuit de duisternis aan het licht, zoals bollen met hun wortels in de diepte leven en vanuit de donkere aarde in het licht komen. Roze bloembollen, want het licht van Pasen breekt door.


10 april            Ontmoeting bij het graf
                        Jezus ontmoet Maria en Martha bij het graf van
                        Lazarus. En Lazarus wordt opgewekt uit de
                        dood.

De bogen gaan weer iets verder uit elkaar. Het verhaal verwijst naar het levenwekkende Licht waarin God mensen oproept tot leven en opstaan. Opnieuw leven, verbeeld door bloemen die tussen takken geklemd naar buiten steken .


17 april            Ontmoeting in de stad
                        Jezus ontmoet mensen tijdens de intocht
                        in Jeruzalem

De bogen gaan weer iets verder uit elkaar. Het is Palmpasen vandaar de palmtakken  Rode rozen . Rood , de liturgische kleur voor Palmzondag en de rode kleur verwijst naar het hart, de geest en het bloed.

21 april            Witte donderdag. Een kan en een bord met
                       brood.
22april             Goede vrijdag. Geen schikking.
23 april            Stille zaterdag. Een witte doek met mos,
                       een groene paastuin.


24 april            Ontmoeting met de Levende
                        De opstanding.
                        Jezus ontmoet Maria in de tuin.

Pasen. De schikking is een tuin geworden met witte bloemen. De grote bogen open en ontvankelijk en dragen het Licht.
De kaars staat te midden van bloemen.

13 maart ---


20 maart ----
27 maart ---


3 april ----
10 april---

17 april---

Goede Vrijdag---
De Kaars is uit, de duif vliegt weg, geen kleed op de kansel en op de avondmaalstafel. Alleen Licht dat het toneel beschijnt en het voor ons daarom zichtbaar maakt.

23 april---
 
paasmorgen


foto's Cees Nolten