Symposium Pastoraat

SYMPOSIUM PASTORAAT

zaterdag 18 april 2015 van 10.00 tot 13.45 uur

Thema: Pastoraat is beweging

 

‘In de kerk en in het pastoraat is voortdurend bezinning en activiteit nodig: deze morgen toegespitst op ‘De ander te voorschijn luisteren, toerusting in motiverende gespreksvoering’

Gastspreker: Bert Bakker, auteur van het boek ‘De ander tevoorschijn luisteren’. Pastor, trainer, coach en adviseur bij verandervraagstukken.

Naast en na de centrale lezing is er één ronde met drie workshops:

A. Bert Bakker: (Verder) oefenen en tips voor het een op een (geloofs)gesprek.

B. Ds. Marco Visser en ds. Caroline der Nederlanden: Nieuwe wegen in het pastoraat. Gericht op het gesprek en het totaal van de gemeente.

C. Diaconaal consulent Alie Leeflang  en missionair werker Rene Strengholt: Luisteren over kerkmuren heen.

Voor wie: leidinggevenden in  brede zin in de kerken van Delft : dominees, priesters, voorgangers, ouderlingen, diakenen, bezoekdames of -heren, gespreksleiders, mensen die zich herkennen in de volgende typeringen:

-Je hoopt op diepgang, juist ook in terloopse gesprekken.

-Je wilt je wens om gastvrij en respectvol ruimte te maken voor verhalen van anderen vertalen naar gespreksvoering.

-Je hoopt dat zingeving en geloof vaker ter sprake komen

-Je bent bekend met motiverende gespreksvoering en zoekt naar een vertaalslag naar gesprekken over zingeving en geloof.

- Je wilt in gesprekken advies of inzicht aanreiken met een zo laag mogelijke kans op ‘weerstand’.

-Je wilt gastvrij kerk-zijn vertalen naar hoe gesprekken worden gevoerd.

-Je zoekt naar handvatten voor respectvolle missionaire gespreksvoering.


Programma:

09.30 uur inloop, inschrijven. Locatie Stanislas College, Krakeelpolderweg 1 (ingang via Pootstraat)

10.00 uur opening door de voorzitter van de Raad van Kerken Delft , pastoor Robin Voorn

10.15 uur interactieve lezing door Bert Bakker

11.30 uur pauze

11.45 uur een ronde met drie workshops (bij aanmelding aangeven A, B of C en ook tweede keus)

12.30 uur liturgische opening van de lunch door diaken Jan Lamberts

12.45 uur lunch en ontmoeting

13.45 uur einde

 


Aanmelden via mail: symposiumpastoraatRvKDelft@gmail.com met vermelding van naam, adres, telefoon, kerk waarbij je betrokken bent, speciaal dieet (voor de lunch), keuze van een workshop met de letter A of B of C en ook tweede keuze (niet ieders eerste keuze kan gehonoreerd worden).

N.B. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers


Deelname is gratis. De Raad van Kerken Delft betaalt de kosten van deze dag. Uiteraard is een donatie welkom: NL33INGB 0001 942 433 t.n.v. Contactraad van kerken Delft.  Zie ook: www.raadvankerkendelft.nl