Taize-vieringen

Informatie over de Taizé-vieringen die 6x per jaar worden gehouden in de Vierhovvenkerk

De Taizé-vieringen gaan weer van start in de Vierhovenkerk. 

Op 19 september bent u welkom vanaf 16.15 uur.

De volgende data zijn: 17 oktober, 21  november, 16 januari, 20 februari en 20 maart.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Gea van Wijngaarden (wijngaarden.oosterhof@casema.nl)In de Taizé-vieringen is er vooral ruimte voor gebed en meditatie. 
Ook kunt u een lichtje ontsteken waarmee u iemand herdenkt of voor iemand of een groep bidt. 
De muziekgroep speelt de Taizéliederen en enkele mensen zingen ze.