Themadienst

over de voordelen van geloven
voorganger: ds. Jurjen G. Fennema
piano/orgel: Harmen Kooistra, m.m.v. leden van de themadienstcommissie
21 november 2010, Vierhovenkerk

 1. Heb je een half uurtje?
 2. De meerwaarde is het onderscheid tussen eindigheid en eeuwigheid en de waarde en het effect van de invloed die liefde bewerkstelligt.
 3. Er zijn veel wonderen gebeurd in mijn leven. Door mijn geloof kan ik dat een plaats geven.
 4. Mijn kleine bootje van geloof aanhaken aan het eeuwenoude grote schip van de kerk.
 5. Als je gelooft ga je veilig naar de hemel en je wordt jij een ster die prachtig aan de hemel straalt en iedereen die je dierbaar is kan met een gerust hart naar jou kijken.
 6. Er zijn zoveel onverklaarbare dingen die zo mooi en wonderlijk zijn dat er voor mij iets heel bijzonders moet zijn.
 7. Meerwaarde is betrokken zijn met anderen en het geloof dat er kracht is die tussen ons is.
 8. De meerwaarde van het geloof is niet in woorden uit te drukken. Het is de beleving, de hoop dat hij, Jezus, mij begeleidt ingoede en kwade dagen. Hij is om mij heen in vrienden en familie.
 9. Meerwaarde is het moment van bezinning en relativering ten opzichte van de dagelijkse drukte.

 1. Meerwaarde is de overtuiging dat het waar is. Het geeft motivatie om het goede en waardevolle en andere mensen te zoeken.
 2. Meerwaarde is om in de kerk op adem te komen en bevraagd te worden. De verhalen houden mij scherp: 'Wat is goed, wat is kwaad?' en 'Kies het leven, niet de dood'. Zo biedt het een fundament en perspectief.
 3. Ik wil mij laten leiden door de boodschap die ik in de kerk hoor.
 4. Geloof is iets wat je samen doet: de ander en jezelf worden er beter van.
 5. Meerwaarde is het besef dat God er altijd is voor mij. Elk geloof heeft evenveel waarde omdat het uitgaat van de aanwezigheid van God.
 6. De meerwaarde van het geloof is de hoop dat ik daar in blijdschap en troost kan vinden.
 7. De meerwaarde van het geloof ik dat je leert hoe je moet leven en dat je van je fouten kunt leren.
 8. De meerwaarde is het geloof dat er een God is die naar ons omziet en dat het geloof gesterkt moet worden, net zoals je je lichaam sterkt door middel van sport en trainen. Als gemeente ben je elkaar tot steun en troost.
 9. Het geloof is een stimulans.

 1. Geloof houd je op de been als je tegenslagen te verduren hebt, bijvoorbeeld ziekte. Maar het geloof leert ze ook te danken voor de vele goede dingen in het leven en de troost die je krijgt.
 2. Zonder geloof zou mijn leven leeg zijn.
 3. Geloof is een essentieel onderdeel van ons leven en handelen; dat wordt in de kerk samen met anderen bevestigd.
 4. De kerk geeft mij een derde dimensie aan mijn leven.
 5. Ga een keer mee, dan kun je het zien en horen. Zonder geloof is het leven zinloos.
 6. De meerwaarde is de bezinning, het rustpunt, de basis van mijn bestaan.
 7. Meerwaarde is het geestelijk bijtanken: samen zingen, bidden en een 'preekje'. Ik krijg dan geestelijke rust, kan tegenslag aanvaarden en blij zijn over alle mooie dingen.
 8. Het geloof is mijn ijkpunt voor de nieuwe week. Geeft de kracht om verder te gaan, zeker in moeilijke tijden.
 9. Geeft inspiratie voor de week die komt om te kijken door de bril van zondag tegen de verblindende schijn van alledag. De bril van rust, geloof, hoop en liefde.

 1. Het geloof geeft meer betekenis aan het leven en meer inhoud: de mens leeft niet voor zichzelf alleen. Ik probeer te leven zoals Jezus Christus ons is voorgegaan.
 2. Meerwaarde is dat je gelukkiger wordt door de leiding van God.
 3. Geloof is de basis van het leven. Dit is niet in enkele woorden te beantwoorden. Ik nodig je uit bij ons te komen en onder het genot van een kopje koffie daar iets meer over te zeggen.
 4. Ik haal uit het geloof veel inspiratie.
 5. Zonder geloof zou dit leven minder waard vinden.
 6. Het geloof geeft mij moet en kracht in het dagelijks leven ondanks tegenspoed.
 7. Meerwaarde is * de ontmoeting met geloofsgenoten, * nadenken over- en bezinning op de dingen waar het echt om gaat in het leven, * uitleg van bijbelteksten, * betrokkenheid bij de samenleving, * iets van geloof overbrengen aan de kinderen, * enzovoort!
 8. Meerwaarde: het geloof biedt mij een reden om te bestaan.
 9. De kerk bindt mensen binnen de Europese samenleving. Naar de kerk gaan is hetzelfde als naar schoolgaan.

 1. Geloof heeft ze een stabiele leiding waar je in het leven langs kunt lopen.
 2. Geloof geef je een band met God.
 3. Meerwaarde: je kunt met je problemen naar Hem gaan die luistert en rust geeft.
 4. Alle gebeurtenissen en argumenten tegen het geloof hebben wel invloed, maar kunnen niet Gods stem overschreeuwen.
 5. Meerwaarde: de krachten die jij ontvangt om moeilijkheden te kunnen doorstaan. En proberen buiten de duistere wereld te blijven, de zondige wereld waar steeds meer afvalligheid is. God zegt: " het blijft volharden". De dan moet je dicht bij God blijven. Dat is dan je gelovige medemens.
 6. Ik voel mij licht.
 7. Hangt van de personen met wie ik dan spreek.
 8. Ik put er kracht uit, het hoort bij mijn leven, ik kan niet zonder; hoe meer je met je geloof doet, des te intenser het wordt.
 9. Het is een steunpilaar in mijn leven en ik zou tegen degene zeggen: "Ga eens mee en ervaar het zelf".
Hier vindt u een document met alle meerwaarden, om te printen.
 
 1. De meerwaarde is houvast en zin.
 2. Het geloof geeft betekenis aan mijn bestaan.
 3. Geloof geeft steun in voor- en tegenspoed, verzacht ons leed en verdriet, maakt onze zorgen kleiner.
 4. De meerwaarde dat je mag geloven dat de dood niet het einde is maar het begin van een nieuw begin.
 1. De meerwaarde is het perspectief: er komt een toekomst die beter is dan het heden; Meerwaarde is ook dat je lid bent van een gemeenschap waar men zorg en aandacht heeft voor elkaar.
 2. Meerwaarde is dat je vaste grond onder de voeten hebt, bescherming in deze wereld van steeds meer ongeloof. Dat je het  geloof deelt met andere medechristenen.
 3. De meerwaarde is dat je een leidraad in je leven hebt en dat je antwoord krijgt op vragen die voortkomen uit de huidige maatschappij.
 4. De meerwaarde van het geloof is dat je iets hebt om op terug te vallen als zekerheden verdwijnen.
 5. De meerwaarde die steun die je krijgt bij moeilijkheden en bij vragen waarop wij geen antwoord kunnen geven.
 6. Vastigheid.
 7. De meerwaarde van het geloof is het vinden en ontvangen van kracht en energie. En verder dat je altijd bij Iemand (God) terecht kunt met je geluk en je zorgen.
 8. Ik zou verbaasd zijn over deze vragen en vertellen dat het geloof een gevoel en een beleving is van verlangens en troost.
 9. De meerwaarde is dat je het leven vanuit een ander perspectief gaan zien waardoor je steun hebt in moeilijke tijden. Maar ook dat je warmte en liefde voelt van binnen uit.

 1. Als ik antwoord moest geven op de meerwaarde van het geloof, dan zou ik de vragensteller doorverwijzen naar een van onze voorgangers.
 2. Ik verwijs de vragensteller door naar iemand anders.
 3. De meerwaarde van het geloof ligt voor iedereen anders. Voor mij is de kerk een club van vriendelijke en fatsoenlijke mensen.
 4. Door met andere mensen samen te komen en je geloof te beleven voorkom je dat het versloft. De preek bepaalt je weer bij de bijbel.
 5. Ga een keer met mij mee. Ik ga naar de kerk om daar voer te halen voor de volgende week.
 6. Samen. Samen bidden, lezen, zingen, naar/over de bijbel. In mijn geloof ervaar ik dat altijd Iemand is die naar mij luistert aan wie ik alles kan vertellen. In mijn werk probeer ik dit uit te dragen.
 7. De kerkdienst is een rustpunt in de drukke week; behalve rust ervaar ik ook een soort blijdschap. Ik verwacht van een kerk dat ik daarin niets horen wat mag op zekerheid geeft, namelijk de gedachte dat er aan ons gewerkt wordt vanuit een hoger iets: God
 8. De meerwaarde is vertrouwen op God en een bepaalde levensstijl.
 9. Wat ook je pad kruist in de volgende week, je hoeft je geen zorgen te maken en je kunt alles bij God neerleggen. Ga eens mee met mij naar de kerk!

 1. God leert ons (door wat in de bijbel staat) de mensen lief te hebben, voor hen te zorgen wanneer ze hulp nodig hebben. God heeft ons de aarde toevertrouwd en opgedragen om die te bewaren; nb Fair & Green.
 2. De meerwaarde van het geloof is dat het een levensstijl is die mens en richting geeft en houvast biedt. Van 'meer'-waarde zou ik niet willen spreken.
 3. De meerwaarde is dat je mensen gedenkt dit niet meer zijn en luistert naar- en je verdiept in de bijbelse verhalen.
 4. Het geloof heeft meerwaarde omdat je weet dat je nooit alleen bent en dat het leven niet eindigt met de dood en dat er altijd vergiffenis is voor je zonden.
 5. De meerwaarde van het geloof is dat je door kerkdiensten een vredig gevoel krijgt. Zonder kerkdienst is de zondag niet compleet. Met de zegen kan ik de week weer aan.
 6. Meerwaarde: het samenzijn, de uitleg van de bijbel en de bezinning daarop.
 7. Ik vind die kindernevendienst leuk omdat je daar de bijbelverhalen hoort.
 8. Geloof is de enige echte zekerheid in mijn leven omdat God er altijd is. Ik ga naar de kerk om ook aangesproken te worden zodat mijn geloof levend blijft. Jaren terug had ik het antwoord kunnen geven, nu kan ik dat niet zo in een paar zinnen onder woorden brengen.
 9. Meerwaarde: dat ik troost mag ontvangen in mijn blijdschap en verdriet. God is mijn Vader en een Jezus mag ik tot Hem komen omdat Hij voor ons gestorven is aan het kruis en door de werking van de Heilige Geest. Amen. Halleluja!