Vorming & ToerustingEen overzicht van de toerustingsactiviteiten Delft breed, 
seizoen 2016-2017 


Bij het programma voor het seizoen 2016 – 2017

Vorming & Toerusting, oude woorden die je kunt vervangen door: wat gaan we het komend seizoen in onze wijkgemeenten allemaal doen?
De drie wijkkerkenraden van de wijken Immanuel, Vierhoven, en Hof van Delft besloten om samen een programma voor Vorming en Toerusting 2016-'17 aan te bieden. 

Wij kiezen activiteiten die gericht zijn op de veelkleurigheid van de gemeenteleden, belangstellenden en gasten. Die van uit-eenlopende ligging, jong en oud, rijk en arm, actief en passief, betrokken en afstandelijk, de moed en de wil hebben om elkaar te ontmoeten om bij één van onze wijkgemeenten
betrokken te blijven en op hun wijze hun christelijk geloof te verdiepen en op te bouwen. Het programma voor het komende seizoen is dan ook zo samengesteld om iets te bieden voor denkers, doeners, kijkers en praters die vragen over geloof, kerk en samenleving bespreekbaar maken.

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?

In de brochure vindt u een overzicht van deze thema- bijeenkomsten en activiteiten, tijden, plaats en de wijze van aanmelden. Via Protestants Kerkblad Delft, nieuwsbrieven, website zult u indien nodig nader geïnformeerd worden.
U bent van harte uitgenodigd een of meerdere activiteiten bij te wonen.

Commissie Vorming & Toerusting
Co van de Maas
Ben Noorlander
Jan Pothof

Subpagina''s (3): Bibliotheek Catechese Overige zaken