Vorming & Toerusting

Een overzicht van de toerustingsactiviteiten Delft breed seizoen 2018-2019 als bestand.


 

 

Activiteitenkalender 2018 – 2019

Deze kalender geeft de activiteiten weer van drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft, die op allerlei manieren samenwerken. Bijvoorbeeld bij de Carrousel, waarin predikanten een onderwerp bespreken in een andere wijkgemeente dan waar zij meestal voorgaan. Zij hopen zo meer mensen te bereiken met de thema’s waarin zij zich verdiept hebben.

Anders dan vorig jaar is nu geen boekje gemaakt, maar een vouwblad. Dit geeft een overzicht van datum en tijd van de belangrijkste activiteiten van de wijkgemeenten Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel. De toelichting is hier komen te vervallen, maar op andere plekken terug te vinden.

Alle hier genoemde activiteiten staan open voor iedereen. Het zijn de belangrijkste activiteiten zoals ze bekend zijn in augustus 2018. Kijk voor actuele informatie en een toelichting op de activiteiten in het Protestantse Kerkblad Delft, in de nieuwsbrieven van de wijkgemeenten, of volg de mededelingen in de diensten. Ook op de websites, hofkerk-delft.nl, vierhoven-delft.nl en immanuel-delft.nl vind je de laatste stand van zaken.

Wij wensen iedereen een actief kerkelijk seizoen met ontmoetingen, bezinning en verdieping.

Fred van Helden, favanhelden@gmail.com, 06-302 21 990
David Knibbe, david.m.knibbe@gmail.com, (015) 285 2099
Caroline der Nederlanden, csdernederlanden@gmail.com, 06-126 66 079
Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147
De werkgroep Vorming & Toerusting, Ben Noorlander en Co van der Maas 

Subpagina''s (3): Bibliotheek Catechese Overige zaken