Overige zaken

Ontmoetingen in en rond de Vierhovenkerk
Naast het individuele huisbezoek worden ontmoetingsmiddagen en -avonden georganiseerd. Jaarlijks wordt een onderwerp gekozen dat besproken wordt onder leiding van een van de predikanten. De bijeenkomsten, die meestal in de kerk gehouden worden, hebben ook tot doel om de contacten tussen gemeenteleden te bevorderen. Getracht wordt elk voorjaar een serie bijeenkomsten te houden. Uitnodigingen worden bij u bezorgd.

 

Societeit Vierhovenkerk
Op 12 september 2006 opende de Sociëteit Vierhovenkerk haar deuren. Op een aantal dinsdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt de Sociëteit gehouden. Een gevarieerd programma wordt aangeboden (lezingen, quizzen, muzikale middagen).
Meer informatie staat op een aparte pagina.

Gespreksgroepen
Vier Wieken
Westenwind I
Westenwind II
Informatie bij ds. Marco Visser - mvisserabc@gmail.com