Overige zaken

O Jee
De afkorting ‘O.J.’ (spreek uit: O-Jee) staat voor Oudere Jongeren. De O.J. groep bestaat uit 20ers en 30ers, bezig met studie, werk, huis en kinderen.
Niet iedereen is een trouwe kerkganger. Ook is niet iedereen even gelovig en heeft belijdenis gedaan. Je zou de meesten nog het beste kunnen omschrijven als 'kritische, vrolijke' gelovigen. De sfeer is openhartig en dus persoonlijk, afwisselend serieus en luchtig. Met ruimte voor humor.
Bij de keus voor de gespreksthema’s hanteren wij twee normen; de onderwerpen moeten 1) ‘uit het leven gegrepen’ zijn en 2) gericht op geloofsverdieping.
De groep is gewend aan nieuwe gezichten aan het begin van het seizoen. Dus aarzel niet en meld je bij mij aan als je jezelf nog te jong vindt om oud(er) te zijn. 

Ds. Jurjen G. Fennema (T 285 50 55;  jgfennema@versatel.nl)
Data 2012: wo 12 sept., wo 17 okt., wo 12 dec.
Data 2013: di 22 jan., di 19 mrt., di 16 apr., wo 22 mei, wo 19 juni                                        Locatie: bij mensen thuis.Ontmoetingen in en rond de Vierhovenkerk
Naast het individuele huisbezoek worden ontmoetingsmiddagen en -avonden georganiseerd. Jaarlijks wordt een onderwerp gekozen dat besproken wordt onder leiding van een van de predikanten. De bijeenkomsten, die meestal in de kerk gehouden worden, hebben ook tot doel om de contacten tussen gemeenteleden te bevorderen. Getracht wordt elk voorjaar een serie bijeenkomsten te houden. Uitnodigingen worden bij u bezorgd. Het programma voor voorjaar 2013.

 

SOOS Vierhovenkerk
Op 12 september 2006 opende de SOOS Vierhovenkerk haar deuren. Op een aantal dinsdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt de SOOS gehouden. Een gevarieerd programma wordt aangeboden (lezingen, quizzen, muzikale middagen).
Meer informatie staat op een aparte pagina.
Delftse Spinozakring
Sinds 2009 is er in Delft een Spinozakring waarin zo'n 15 enthousiaste deelnemers met elkaar het gedachtegoed bestuderen van deze grote denker. 
We zijn meteen in het diepe gesprongen door ons te storten op zijn hoofdwerk, de Ethica. Dat zorgde voor vele nieuwe inzichten, herkenning, maar ook verschil van mening (hetgeen de eigen mening aanscherpt). 
Na de Ethica volgde de Briefwisseling. 

Voor het komend seizoen staat het Theologisch Politiek Traktaat op het programma. Het aardige van dit boekwerk is dat men het kan lezen zonder enige voorkennis van het denken van Spinoza. Kennis van de Bijbel komt echter wel van pas. 
Inmiddels hebben zich vijf nieuwe mensen aangemeld, maar er kunnen er altijd nog meer bij. Wilt u kennismaken met Baruch d’ Espinoza, laat het mij weten.

Ds. Jurjen G. Fennema (T 285 50 55; E jgfennema@versatel.nl)
Data in 2012: do 4 okt., do 8 nov., ma 10 dec.
Data in 2013: di 15 jan., do 7 mrt., do 4 apr., di 7 mei, wo 26 jun.

Plaats en tijd: Vierhovenkerk; 20-22 uur