Vierhoven en het coronavirus

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de invloed van het coronavirus op wijkgemeente Vierhoven

12 maart 2020

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad van de wijkgemeente Vierhoven heeft op 10 maart besloten, dat wij als wijkgemeente de landelijke adviezen zullen opvolgen in verband met de verspreiding van het coronavirus.

Dit betekent dat er geen normale kerkdiensten zullen worden gehouden in de Vierhovenkerk op de komende drie zondagen (15, 22 en 29 maart).

Inmiddels heeft de overheid de beperking verlengd tot 1 juni en daarom zullen er geen normale kerkdiensten worden gehouden in de maanden april en mei.


-        De overheid en het RIVM heeft op 12 maart een besluit genomen en dit besluit bevat een tweeledige boodschap: geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen en daarnaast het ontzien van kwetsbare groepen (ouderen, mensen met afnemende gezondheid, etc.).

-        De Protestantse Kerk in Nederland raad alle kerkelijke gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden.

-        De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft (PGD) heeft zich hierbij aangesloten en vindt  het verstandig om een eenduidige lijn te hanteren over de kerken heen. Ook in de Bieslandhof en andere zorginstelling zullen geen viering worden gehouden. De Raad van Kerken is voornemens om de lijn van de PGD in deze te volgen, waarmee eenzelfde lijn voor heel Delft ontstaat.

-        De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven heeft nog een advies van de PGD overgenomen om de komende drie zondagen een ‘ambtelijke dienst’ in de Vierhovenkerk te houden. Predikant, organist, beameraar en ambtsdragers zijn wel aanwezig en de dienst wordt uitgezonden via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl). Zo is het toch mogelijk een viering mee te maken, weliswaar op enige afstand.

-        De Taizé viering op 15 maart om 16.30 uur wordt wel gehouden en wordt eveneens uitgezonden via de kerkwebradio. Hier is een kleine groep bij betrokken, waardoor deze dienst wel kan worden gehouden.
 

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u de pagina van de Vierhovenkerk opzoeken door bij “Vind uw kerk” gewoon ‘Vierhovenkerk’ in te typen. 
U kunt de uitzending live volgen of later beluisteren.

De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven
Peter Plugers, scriba

 
Orgelmeditatie ook op Facebook te zien

Afgelopen woensdag gaf onze organist Christo Lelie zijn eerste Orgelmeditatie in de Vierhovenkerk. 

Deze werd live uitgezonden via Kerkomroep.nl en Facebook video-streaming . U kunt deze orgelbespeling nog bekijken en beluisteren via de link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662085701219181&id=100022532700962

De geluidskwaliteit van de Facebook-video is veel beter dan die van Kerkomroep.nl, mits u de opname beluistert via een goede hoofdtelefoon of speakers.

Op woensdag 1 april verzorgt Christo Lelie de tweede orgelmeditatie van 12.00 – 12.30, uur. Opnieuw via zijn facebookpagina live te volgen en natuurlijk ook via Kerkomroep.nl.