Vierhoven en het coronavirus

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de invloed van het coronavirus op wijkgemeente Vierhoven

9 juli 2020

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten in juli

U kunt zich voor de zondagen 12, 19 en 26 juli respectievelijk aanmelden op donderdagmorgen 9, 16 en 23 juli van 9.00-12.00 uur Bij Marco Visser of Peter Plugers. 

De mailadressen en telefoonnummers zijn: scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl, 06 18479463 en mvisserabc@gmail.nl, 015 2577147.

We hanteren een ‘streepjesmodel.’ Wie 5 juli is geweest krijgt een streepje achter zijn/haar naam. Meldt u zich voor bijvoorbeeld 19 juli voor het eerst en heeft u geen streepje dan gaat u voor iemand die al een of twee streepjes heeft. U krijgt bericht wanneer u mag komen.

Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.40 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren, en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Na gebruik zelf schoonmaken. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Tijdens de Avondmaalsdienst van 12 juli loopt men naar voren, pakt uit een schaal op een van de tafeltjes voorin de kerk een stukje ouwel en neemt een klein bekertje. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, autodienst, crèche of collecte.

Bij dit alles is het aan ons allen om ons gezond verstand te gebruiken. Zo voldoen we aan de richtlijnen van het RIVM, de landelijke PKN en de plaatselijke PGD. De kerkenraad wil voorzichtig starten met het houden van erediensten en kiest daarom voor maximaal 30 gemeenteleden per dienst naast alle medewerkers.Via de website www.kerkomroep.nl kunt u de pagina van de Vierhovenkerk opzoeken door bij “Vind uw kerk” gewoon ‘Vierhovenkerk’ in te typen. 
U kunt de uitzending live volgen of later beluisteren.

De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven
Peter Plugers, scriba

 


zondag 5 juli 2020
1,5 meter inrichting kerkzaal