Vierhoven en het coronavirus

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de invloed van het coronavirus op wijkgemeente Vierhoven. Hier staat het gebruiksplan voor de Vierhovenkerk

16 jan/ 23 feb/16 maart/16 april/6 juni/26 juni/20 augustus

Aangepaste afspraken

Vanaf zondag 29 augustus hoeft u zich niet meer van te voren aan te melden, want we registreren uw naam bij binnenkomst.
Wel gelden nog de volgende afspraken rond de aanwezigheid: 
  • Twee coördinatoren begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 voor de kerk verwacht. Zij leiden u naar de zitplaatsen. 
  • Het dragen van een mondkapje is vervallen bij binnenkomst en bij vertrek. 
  • U moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. 
  • We zingen voorlopig alleen het laatste lied, voor de overige liederen zijn er voorzangers.
  • Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen crèche of collecte. 
Bij mooi weer kunt u buiten met elkaar koffiedrinken. We zullen de koffie of thee ook buiten serveren en we zullen wat stoelen neerzetten.

Gelukkig kunnen we zo toch een aantal gemeenteleden toelaten bij de diensten. Graag tot ziens in de kerk. 
Peter Plugers, scriba Vierhoven
zondag 5 juli 2020
1,5 meter inrichting kerkzaal

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u de pagina van de Vierhovenkerk opzoeken door bij “Vind uw kerk” gewoon ‘Vierhovenkerk’ in te typen. 
U kunt de uitzending live volgen of later beluisteren.

De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven
Peter Plugers, scriba