Vierhoven en het coronavirus

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over de invloed van het coronavirus op wijkgemeente Vierhoven

1 oktober 2020

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten

Gezien de gewijzigde omstandigheden rondom het corona-virus kunnen dertig gemeenteleden de kerkdienst bezoeken, dit was veertig.

Indien u wilt komen wordt u verzocht zich donderdagmorgen te melden bij  onze scriba Peter Plugers, telefonisch via  262 08 68 of 06 184 79 463 of via email scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl

Twee coördinatoren begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tus-sen 9.30 en 9.55 bij de kerk verwacht. 

De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte.

Kerkenraad VierhovenVia de website www.kerkomroep.nl kunt u de pagina van de Vierhovenkerk opzoeken door bij “Vind uw kerk” gewoon ‘Vierhovenkerk’ in te typen. 
U kunt de uitzending live volgen of later beluisteren.

De kerkenraad van wijkgemeente Vierhoven
Peter Plugers, scriba

 


zondag 5 juli 2020
1,5 meter inrichting kerkzaal