Wandelen in de 40-dagentijd


Zaterdagmorgen 2 maart wandelden we onder leiding van Rie Wien door Delft. Rie is een ervaren stadsgids en liet ons een stukje geschiedenis van Delft door een bezoek te brengen aan de Nieuwe Kerk. Vervolgens bekeken we de tentoonstelling kerkelijk erfgoed in de Maria van Jessekerk. 
In de Mariakapel was er gelegenheid om ons te bezinnen op de veertigdagentijd. Dit gedeelte werd verzorgd door ds. Marco Visser. We sloten af met een kopje koffie in het interkerkelijk diaconaal centrum “Jessehof”.

Start om 10 uur op de Markt bij het standbeeld van Hugo de Groot. Afsluiting om 12 uur in de Jessehof. 

verzamelen om 10:00 uur bij dit beeld

2013:  de wandelaars op weg naar de Nieuwe Kerk 

de wandeling in 2012