Wijkgrenzen

Kerkelijk Delft kent verschillende "kleuren". De wijkgrenzen vallen uiteraard niet altijd samen met de voorkeuren van de mensen die er wonen.
Mensen die buiten de geografische grenzen wonen en zich bij de Vierhovenkerk thuisvoelen kunnen dat bij een van de kerkelijke buro's aangeven.
Mensen die binnen de wijkgrenzen wonen en zich tot een van de andere wijkgemeenten aangetrokken voelen kunnen dat uiteraard ook.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de vier secties
met de indeling in kernen: