ZWO-commissie‎ > ‎

HoA-REC (Niels Kuiper)


Een van onze diakenen, Niels Kuiper, is inmiddels voor een jaar vertrokken om te gaan werken als vrijwilliger in Ethiopië voor HoA-REC. 
 
 
HoA-REC staat voor Horn of Africa Regional Environment Centre. Dit is een overkoepelende internationale Afrikaanse organisatie, voornamelijk gericht op natuurbehoud. De organisatie werkt veel samen met lokale partners.
Niels is uitgezonden door Togetthere, de jongerenafdeling van ICCO en Kerk in Actie. Het project wordt ondersteund door FairClimate. Deze organisatie ontwikkelt voor ICCO en Kerk in Actie projecten op het gebied van duurzaamheid.

HoA-REC richt zich o.a. op het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de aangesloten organisaties. Het gaat voornamelijk om informatie over natuurbeheer. Daarnaast richten ze zich op allerlei projecten om duurzaamheid te bevorderen. Zo stimuleren ze duurzame energievoorziening, duurzame productieketens en promoten ze het belang van schoon drinkwater en een goede hygiëne.

HoA-REC is gestart m.b.v. de Nederlandse ambassade in Ethiopie en wordt ook gesteund door de Europese Unie. De organisatie is verbonden aan de Faculteit der Natuurwetenschappen van Addis Abeba.

De steun van de EU is gekregen voor het volgende voorstel met als doel:

“To contribute to economic prosperity, social well-being and environmental sustainability and climate change (hence to meet the MDGs) by increasing access to sustainable household energy.”

Dat komt in het kort neer op:
Toegang tot meer informatie en leermogelijkheden

 • Wegnemen van hout- en/of kerosinerook in leefruimtes
 • Minder ontbossing en daardoor minder landerosie
 • Reductie van CO2 emissie
 • Op termijn, inkomsten via CO2 emissiehandel

Het project wordt uitgevoerd in een aantal gebieden in Ethiopie. Uit bovenstaande diagram blijkt dat huishoudens 88% van de energie verbruiken, waarbij 85% hout wordt gebruikt. Dit wil men verminderen door:

 • Het installeren van 10.000 branstofbesparende kookovens
 • 9000 zonnecellantaarns
 • 1000 Solar Home Systems
 • 4500 zonnekooktoestellen
 • 6000 plantolie kooktoestellen
 • 200 biogasinstallaties

 

Verder wil men geld verdienen door de internationale handel in CO2-rechten. Daarbij gaat het vooral om verminderen, veranderen en vergoeden. Het verdiende geld kan weer gebruikt worden om meer huishoudens te voorzien van alternatieve enrgiebronnen.
 

Wat gaat Niels doem:

Hij gaat zich vooral bezig houden met projectondersteuning:

 • Opzetten van een database voor projeftregistratie
 • Meewerken aan het energieproject
 • Organiseren van workshops

En hij gaat zich bezig houden met PR-taken.

 

De taakgroep ZWO ondersteunt komend jaar FairClimate-project t.b.v. HoA-REC. Deze ondersteuning wordt gegeven door middel van de collecte-opbrengsten op de ZWO-zondagen.

Daarnaast is het mogelijk om Niels financieel te ondersteunen via bankrekening: 1241.36.931 t.n.v. C.M. Kuiper te Delft en de collectebus in de hal van de kerk.

Meer informatie is te vinden op:

Website Niels: www.3ldn.nl/jaarinethiopie/

Togetther: www.togetthere.nl

ICCO: www.icco.nl

HoR-REC: www.hoarec.org

Fairclimate: www.fairclimate.nl