Doelgroepen

Veel activiteiten voor diverse doelgroepen, gebeuren in nauwe samenwerking met de plaatselijke diaconieën

Vakantie voor (gehandicapte) ouderen

Sommige mensen zouden graag eens met vakantie gaan, maar kunnen dat om welke reden dan ook niet zelfstandig. Te denken valt aan ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid, gehandicapte mensen, extra (door zorg) belaste mensen.

Door de diaconieën van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken worden juist voor deze mensen in groepsverband vakantieweken georganiseerd in verschillende plaatsen in Nederland.

Contactpersoon: mw. Henny Melis (015-2618796)

Voedselbank Delft

In Delft werden in juli 2003 de eerste besprekingen gestart om te komen tot een Voedselbank in Delft. Eind maart 2004 werden aan 7 huishoudens de eerste pakketten uitgereikt. Nu worden er wekelijks een 115-tal pakketten uitgereikt, in de Immanuëlkerk en vanuit de Adelbertkerk. Bijna de helft van de klanten komt uit de omgeving Poptahof, Voorhof, Buitenhof en Tanthof.

Via de Voedselbank werkt men aan het tegengaan van de verspilling van voedsel en aan de andere kant wordt gezorgd voor genoeg eten binnen sommige arme gezinnen.

Voor informatie: 06-303 22 255

e-mail: voedselbankdelft@gmail.com

Elke 2e zondag van de maand inzameling in Vierhovenkerk

Labyrint / In Perspectief

De Stichting “Labyrint / In Perspectief” is een landelijke stichting die zich inzet voor familieleden van psychiatrische patiënten en de problemen waar zij mee te maken krijgen.

De interkerkelijke werkgroep “In Perspectief Delft” organiseert regelmatig ontmoetingsavonden voor familieleden, waarop zij hun ervaringen kunnen delen.

Contactpersoon: mw. W.C.Bontenbal - Slaa (015-2613696)