Hulp nodig?

Men kan een beroep doen op de diaconie voor financiële ondersteuning, sociale hulp, kerkdienst-op-cassetteband, kerkwebradio en avondmaal thuis, diaconale vakantieweken en hand- en spandiensten.

Kijk eens op de website van het Interkerkelijk Sociaal Fonds.

Voor een stedelijke ontmoetingsplek: www.jessehof.nl

Kijk ook eens op de digitale sociale kaart

voor meer mogelijkheden

Interkerkelijk StadsDiaconaat.

Richt zich op alle mensen in de samenleving ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging. Bezoekwerk, rolstoelrijden, voorlezen, kleine hand- en spandiensten voor mensen die niet voor professionele hulp in aanmerking komen.

Contactpersoon: mw. Joke Tummers (015-2140551)

e-mail: tumdelft@hotmail.com

Johanniter Hulpgroep Delft

(Aangesloten bij landelijke Johanniter Hulpverlening Den Haag).

De Johanniter Hulpgroep Delft is er voor mensen die behoefte hebben aan contact en praktische hulp in huis. Dit kan eenmalig zijn, voor een kortere tijd of langere tijd.

Vrijwilligers helpen graag door:

- met u te wandelen of boodschappen te doen

- u te begeleiden naar de dokter, polikliniek of bibliotheek

- allerlei klusjes in huis of tuin te doen.

Contactpersoon: Dhr. Peter Beuman 015-2122642 of 015-2120738 (Hofkerk) Zijn e-mail adres is peterbeuman@live.nl

Vrijwilig(st)ers zijn altijd welkom. Stap eens in een andere wereld en meld je aan. Het is dankbaar en plezierig werk.

De Johanniter Hulpgroep wil met haar vrijwilligerswerk en in alle bescheidenheid op haar manier de kerk present stellen in de stad Delft. De Bergrede is voor haar maatgevend. We werken zowel voor mensen binnen als buiten de kerkelijke gemeente.

De Johanniter Hulpgroep Delft is een project van de Hervormde en Gereformeerde Diaconie.

Noodopvang Vluchtelingen Delft

De Stichting Noodopvang Vluchtelingen Delft draagt zorg voor tijdelijk onder-dak en levensonderhoud voor vluchtelingen in noodsituaties t.g.v. het asielbeleid. Opvang gebeurt alleen als er sprake is van enig reëel perspectief.

Contactpersoon: Lorenzo Primatesta (06-20507378)

coordinatorSNVD@gmail.com

Telefonische hulpdienst

Iedereen heeft wel eens een sombere bui of zo’n moment dat je het allemaal even niet meer ziet zitten. Maar soms gaat dat onbehaaglijke gevoel niet zomaar over. Dan heb je behoefte om met, of tegen iemand te praten die écht naar je luistert. Op zo’n moment bel je naar Sensoor (voorheen: SOS Telefonische Hulpdienst) via 0900-0767. Hier kun je dag en nacht terecht voor een gesprek van mens tot mens. Website: www.sensoor.nl